Koji je moj VAT broj - Sve informacije o hrvatskim VAT brojevima

Koji Je Moj Vat Broj

Koji Je Moj Vat Broj

VAT broj je identifikacijski broj koji koriste poduzeća za oporezivanje i trgovinu unutar Europske unije. U Hrvatskoj, VAT broj se naziva “PDV broj” i dodjeljuje ga Porezna uprava. U ovom članku ćemo pružiti sve informacije o tome kako saznati svoj VAT broj, kako ga provjeriti i što znači svaki dio VAT broja u Hrvatskoj.

VAT broj u Hrvatskoj sastoji se od 11 brojeva. Prvi dio broja je HR oznaka za Hrvatsku, slijedi 9 brojeva koja predstavljaju Hrvatski identifikacijski broj (OIB) poduzeća, a zadnji broj je kontrolni broj koji se izračunava na temelju drugih dijelova broja. OIB je jedinstveni identifikator svakog legalnog subjekta u Hrvatskoj, dok je kontrolni broj dodatak koji osigurava ispravnost cijelog VAT broja.

VAT broj je obvezan za sve poduzetnike koji obavljaju poslovanje unutar Europske unije. On se koristi za izdavanje faktura, provjeru PDV statusa drugih poduzetnika i prijavu poreza. Da biste saznali svoj VAT broj, možete se obratiti Poreznoj upravi ili potražiti informacije na njihovoj web stranici. Također možete provjeriti ispravnost VAT broja drugih poduzetnika koristeći online alate kao što je VIES (VAT Informacijski Sustav) koji omogućuje provjeru PDV statusa poduzeća u EU. Zapamtite da je važno ispravno imati svoj VAT broj kako biste izbjegli kazne i probleme s Poreznom upravom.

Ukratko, VAT broj je ključni identifikator za poduzetnike u Hrvatskoj koji posluju unutar Europske unije. On se sastoji od HR oznake, OIB-a poduzeća i kontrolnog broja. Sa svojim VAT brojem možete izdavati fakturu, provjeriti status PDV-a drugih poduzetnika i prijaviti porez. Osigurajte da imate ispravan VAT broj kako biste izbjegli moguće kazne i probleme s Poreznom upravom.

Osnovne informacije o hrvatskim VAT brojevima

VAT broj je identifikacijski broj za porezne obveznike u Hrvatskoj. Svaki porezni obveznik koji posluje u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora posjedovati i koristiti VAT broj.

Matični broj porezne obveznika (MB) je identifikacijski broj koji se koristi u poslovnim transakcijama, dok je VAT broj specifičan za PDV i koristi se za identificiranje poreznih obveznika u međunarodnim transakcijama.

VAT broj se sastoji od 11 znamenki i započinje oznakom zemlje HR, što označava Hrvatsku.

Prvih devet znamenki VAT broja su identifikacijski broj poreznog obveznika, dok se posljednje dvije znamenke sastoje od kontrolne znamenke i brojčane znamenke koja se odnosi na vrstu poreznog obveznika.

VAT broj se koristi u mnogim situacijama, uključujući:

 • Izdavanje računa za usluge ili proizvode
 • Obradu i dostavu carinskih deklaracija
 • Podnošenje PDV prijava i izvješća
 • Provjeru valjanosti VAT broja drugih poslovnih subjekata

VAT broj je ključan za identifikaciju i praćenje PDV transakcija te osigurava transparentnost i ispravnost poslovnog poslovanja.

Ukoliko niste sigurni o svojim VAT brojem ili trebate dodatne informacije, obratite se nadležnoj Poreznoj upravi.

Što je VAT broj

VAT broj je identifikacijski broj koji se koristi u Europskoj uniji za identifikaciju poslovnih subjekata u svrhu oporezivanja.

VAT broj se odnosi na “Value Added Tax” (porez na dodanu vrijednost) koji se primjenjuje na trgovinu roba i usluga unutar Europske unije.

U Hrvatskoj, VAT broj se naziva “PDV broj” (porez na dodanu vrijednost) i dodjeljuje ga Porezna uprava.

PDV broj je jedinstven i brojčani identifikator koji omogućava jednostavno identificiranje i praćenje poslovnih subjekata unutar Europske unije kako bi se osiguralo pravilno oporezivanje.

VAT broj se sastoji od zemljokoda koji označava državu članicu Europske unije u kojoj je subjekt registriran, slijedi broj koji se dodjeljuje svakom pojedinom subjektu.

VAT broj je obično javno dostupan i može se provjeriti na internetskim stranicama porezne uprave.

Posjedovanje i ispravno korištenje VAT broja važno je za poslovanje unutar Europske unije kako bi se izbjegao prekršaj u oporezivanju.

Kako je sastavljen VAT broj

VAT broj je jedinstven identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakoj tvrtki koja je registrirana za PDV u Hrvatskoj. Ovaj broj se koristi za identifikaciju tvrtki u transakcijama kako unutar zemlje tako i u inozemstvu.

VAT broj se sastoji od 13 znakova i ima sljedeću strukturu:

 1. HR – oznaka za Hrvatsku
 2. Broj registra – 2 znamenke koje označavaju porezni ured kod kojeg je tvrtka registrirana
 3. OIB – 11 znamenki koje označavaju osobni identifikacijski broj tvrtke

Primjer sastavljenog VAT broja je: HR 12345678901

Prve dvije znamenke broja registra određuju porezni ured, što je važno za administrativne svrhe. Ova informacija nije bitna za identifikaciju tvrtke.

OIB je jedinstveni identifikacijski broj svake tvrtke u Hrvatskoj. Sastoji se od 11 znamenki, pri čemu prva znamenka predstavlja regionalni kod kojim je tvrtka fizički registrirana.

VAT broj se koristi za različite svrhe kao što su izdavanje računa, podnošenje poreznih prijava i identifikacija tvrtke u međunarodnom poslovanju.

Važno je pravilno koristiti VAT broj i redovito provjeravati njegovu valjanost kako bi se izbjegle moguće sankcije i probleme u poslovanju.

Kako provjeriti validnost VAT broja

Validnost VAT broja može biti provjerena koristeći algoritam koji se koristi za provjeru broja PDV-a svih članica Europske unije. Ovaj algoritam se naziva “VAT check algorithm”.

Koraci za provjeru validnosti VAT broja

 1. Prvo provjerite da li VAT broj ima ispravnu duljinu. Hrvatski VAT broj sastoji se od 11 znamenki.
 2. Provjerite da li prve dvije znamenke VAT broja predstavljaju hrvatski kod zemlje, koji je HR.
 3. Provjerite da li treća znamenka VAT broja predstavlja jedan od sljedećih znakova: “0”, “1”, “3”, “5”, “7” ili “8”.
 4. Provjerite da li ostalih osam znamenki VAT broja predstavljaju brojeve.
 5. Koristite VAT check algorithm za provjeru validnosti VAT broja. Ovaj algoritam provjerava valjanost broja PDV-a koristeći poseban matematički proračun.

Primjer provjere validnosti VAT broja

Evo primjera kako provjeriti validnost VAT broja HR12345678901:

 1. VAT broj ima ispravnu duljinu.
 2. Prve dvije znamenke su HR, što je ispravno za Hrvatsku.
 3. Treća znamenka je 1, što je ispravno.
 4. Ostale znamenke su brojevi, što je ispravno.
 5. Možete koristiti VAT check algorithm za dodatnu provjeru.

VAT check algorithm

Da biste provjerili validnost VAT broja koristite sljedeći algoritam:

 1. Pretvorite VAT broj u niz znamenki.
 2. Multiply the first 10 digits by their weight in the sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 3. Sum the results of the previous step.
 4. Determine the remainder of the sum divided by 11.
 5. If the remainder is equal to the last digit of the VAT number, the VAT number is valid. Otherwise, it is not.

Zaključak

Provjerom validnosti VAT broja možete biti sigurni da je broj ispravan i da je vlasnik tog broja ispravno registriran za PDV. Ovo je važno kako biste bili sigurni da surađujete s pouzdanim poslovnim partnerima i izbjegli moguće probleme s poreznim vlastima.

Koje su obaveze vezane uz VAT brojeve

Posjedovanje i pravilno korištenje VAT broja je važno za sve hrvatske poduzetnike koji su uključeni u oporezivanje PDV-om. Evo nekoliko ključnih obaveza vezanih uz VAT brojeve:

Registracija za PDV

 • Poduzetnici koji dostižu zakonski određeni prag prometa obvezni su se registrirati za PDV.
 • Pragovi se mijenjaju periodično te je važno pratiti trenutačno važeće zakonske odredbe.

Pravilno izdavanje računa

 • Svi računi koje izdaje poduzetnik moraju sadržavati ispravan VAT broj.
 • Ukoliko poduzetnik nije registriran za PDV, na računu se treba navesti status “Ovršitelj” kako bi se jasno označilo da PDV nije obračunat.

Prijavljivanje promjena u statusu

 • Poduzetnici su obvezni prijaviti sve promjene u statusu koji utječu na registraciju za PDV.
 • Promjene, kao što su zatvaranje obrta ili promjena pravne forme, mogu zahtijevati brisanje iz registra PDV-a.

Redovna prijava PDV-a

 • Poduzetnici moraju redovito prijavljivati PDV u skladu s propisanim poreznim razdobljima.
 • Nepropisno podnošenje prijave ili kašnjenje s podnošenjem prijave može rezultirati sankcijama.

Timely plaćanje PDV-a

 • Porezna dospjeća za PDV moraju biti plaćena unutar zakonom propisanog roka.
 • Kašnjenje s plaćanjem može dovesti do obračuna kamate i drugih poreznih sankcija.

Čuvanje dokumentacije

 • Poduzetnici moraju čuvati svu dokumentaciju vezanu uz PDV, uključujući račune, izjave i ostale povezane dokumente.
 • Dokumentacija mora biti dostupna poreznim vlastima na njihov zahtjev.

Važno je da poduzetnici pažljivo prate svoje obaveze vezane uz VAT brojeve kako bi se izbjegle potencijalne kazne i porezne probleme. Ako imate pitanja ili nedoumice, uvijek je dobro konzultirati se s poreznim stručnjakom ili nadležnim poreznim službama.

Kako dobiti VAT broj

Da biste dobili VAT broj u Hrvatskoj, morate slijediti nekoliko koraka. Evo postupka koji će vam pomoći da dođete do vašeg VAT broja:

Korak 1: Registracija tvrtke

Prvi korak u dobivanju VAT broja je registracija vaše tvrtke kod nadležnog tijela. Morate se registrirati kao pravna osoba, obrt ili samostalni poduzetnik. Zahtjev za registraciju podnosi se u Poreznu upravu.

Korak 2: Podnošenje zahtjeva

Nakon što ste registrirali svoju tvrtku, morate podnijeti zahtjev za dodjelu VAT broja. Zahtjev se podnosi u Poreznu upravu, a možete ga podnijeti osobno ili putem pošte.

Korak 3: Dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu VAT broja morate priložiti određenu dokumentaciju. To uključuje kopiju identifikacijskog broja porezne obveze, izvadak iz sudskog registra (ako je primjenjivo), kao i ostale relevantne dokumente o vašem poslovanju.

Korak 4: Provjera i odobrenje

Kada podnesete zahtjev i priložite potrebnu dokumentaciju, nadležno tijelo će provjeriti vašu prijavu. Ako je sve u skladu s propisima, dobit ćete odobrenje za dodjelu VAT broja.

Korak 5: Dodjela VAT broja

Nakon odobrenja, dobit ćete VAT broj od nadležnog tijela. Taj broj morate koristiti u svim svojim poslovnim transakcijama unutar Europske unije.

Važno je napomenuti da je postupak dobivanja VAT broja obvezan za sve tvrtke koje obavljaju poslovne aktivnosti koje podliježu oporezivanju PDV-om. Ako niste sigurni trebate li se registrirati za VAT, najbolje je konzultirati se sa stručnjakom ili kontaktirati Poreznu upravu.

Kako se mijenja VAT broj

Postoji nekoliko situacija u kojima se može promijeniti VAT broj poduzeća u Hrvatskoj. Evo nekoliko najčešćih situacija:

1. Promjena poslovnog imena ili adrese

Ako se promijeni poslovno ime ili adresa poduzeća, trebat ćete obavijestiti Poreznu upravu o promjeni. To možete učiniti putem Obrasca PD-1A, koji se podnosi na nadležnom poreznom uredu. Prilikom podnošenja obrasca, morate priložiti i potvrdu o promjeni poslovnog imena ili adrese koja je izdana od strane nadležnog tijela.

2. Promjena pravne strukture ili vlasničke strukture

Ako dođe do promjene pravne ili vlasničke strukture poduzeća, kao što je promjena pravnog statusa, promjena vlasnika ili osnivanje novih podružnica, morate obavijestiti Poreznu upravu o promjeni. Ova promjena može zahtijevati novo izdavanje VAT broja za poduzeće. Za više informacija i detaljne upute, možete kontaktirati Poreznu upravu.

3. Preuzimanje drugog poduzeća

Ako vaše poduzeće preuzme drugo poduzeće, može se promijeniti i VAT broj. U ovom slučaju, trebate obavijestiti Poreznu upravu o promjeni i zatražiti novo izdavanje VAT broja za poduzeće koje ste preuzeli.

4. Dobar gospodarski razlog

U nekim slučajevima, kao što je restrukturiranje ili promjena poslovnih aktivnosti, može postojati dobar gospodarski razlog za promjenu VAT broja. U ovom slučaju, trebate podnijeti zahtjev Poreznoj upravi i objasniti razloge za promjenu VAT broja. Porezna uprava će ocijeniti vaš zahtjev i donijeti odluku o promjeni VAT broja.

Važno je napomenuti da je promjena VAT broja administrativni postupak i podliježe odobrenju od strane Porezne uprave. Također, promjena VAT broja može imati utjecaj na poreze, pravne obveze i administrativne postupke vašeg poduzeća, stoga je važno pažljivo proučiti sve detalje i provjeriti s Poreznom upravom kako se ispravno postupiti.

Kazne i sankcije za nepridržavanje pravila o VAT brojevima

Nepridržavanje pravila o VAT brojevima u Hrvatskoj može rezultirati različitim kaznama i sankcijama. Povezano je s ozbiljnim posljedicama za tvrtke koje ne pridržavaju pravila i propise o VAT brojevima. U nastavku su navedene neke od mogućih kazni i sankcija:

Novčane kazne

Novčane kazne

Ako tvrtka ne ispunjava obveze vezane za VAT broj, može biti kažnjena novčanim kaznama. Visina kazni ovisi o težini povrede i može se kretati od manjih iznosa do visokih financijskih sankcija.

Oduzimanje prava na poslovanje

Ako tvrtka kontinuirano krši pravila o VAT brojevima, može joj biti oduzeto pravo na poslovanje. Ovo može ozbiljno utjecati na dostupnost i mogućnosti tvrtke da obavlja poslove u Hrvatskoj.

Zatvaranje tvrtke

U ekstremnim slučajevima, ako tvrtka sustavno krši pravila o VAT brojevima i ignorira upozorenja i prethodne sankcije, može biti zatvorena od strane državnih vlasti. To može rezultirati gubitkom imovine, poslovima i institucionalnim sankcijama protiv odgovornih osoba.

Pravni postupci

Nepridržavanje pravila o VAT brojevima može dovesti do pravnih postupaka i sudskih sporova. Tvrtka može biti tužena od strane državnih tijela ili drugih pravnih subjekata i suočiti se s dužim i složenijim pravnim procesom.

Stoga je iznimno važno da tvrtke pridržavaju se pravila i propisa o VAT brojevima kako bi izbjegle potencijalne kazne i sankcije. Redovito provjeravajte vaš VAT broj i pravilno ga koristite u poslovanju.

Praktični savjeti za korištenje VAT brojeva

U nastavku su praktični savjeti za korištenje VAT (PDV) brojeva u Hrvatskoj:

1. Provjera ispravnosti VAT broja

Kada dobijete VAT broj od nekog poslovnog subjekta, uvijek provjerite njegovu ispravnost prije nego što ga koristite. Ovo je važno kako biste bili sigurni da je broj valjan i da je poslovni subjekt koji vam ga je dao zaista registriran za PDV.

2. Pravilan formatiranje VAT broja

Prilikom unošenja VAT broja u bilo koje obrasce ili dokumente, pobrinite se da ga pravilno formatirate. VAT brojevi se sastoje od HR oznake koja označava Hrvatsku, slijedi dvije znamenke, zatim razmak, a potom osam znamenki (npr. HR99 123456789).

3. Obratite pažnju na promjene broja

Ponekad poslovni subjekti mogu promijeniti svoj VAT broj. Ako ste prethodno koristili nečiji VAT broj, budite svjesni mogućnosti da se taj broj može promijeniti. Redovito provjeravajte ima li bilo kakvih obavijesti o promjeni VAT brojeva od poslovnih subjekata s kojima surađujete.

4. Koristite ispravan broj za određene svrhe

VAT brojevi se koriste u različite svrhe, poput plaćanja PDV-a, izdavanja računa ili provjere statusa poslovnih subjekata. Pazite da pravilno koristite VAT brojeve za odgovarajuće svrhe kako biste izbjegli nepravilnosti i probleme s poreznim vlastima.

5. Pridržavajte se zakonskih propisa

Korištenje VAT brojeva podliježe zakonskim propisima i pravilima. Važno je da se pridržavate tih propisa kako biste izbjegli bilo kakve nepravilnosti ili sankcije. Informirajte se o poreznim pravilima i propisima koji se odnose na upotrebu VAT brojeva u Hrvatskoj.

Slijedeći ove praktične savjete možete pravilno koristiti VAT brojeve i izbjeći moguće probleme ili nepravilnosti u poslovanju.

FAQ:

Koje su informacije neophodne za dobijanje VAT broja?

Da biste dobili VAT broj u Hrvatskoj, potrebno je da pružite određene informacije kao što su ime i adresa firme, PIB broj, lični podaci vlasnika i ostale relevantne informacije o poslovanju.

Koji je moj VAT broj?

Vaš VAT broj je jedinstveni identifikacioni broj koji se koristi za identifikaciju firme u pogledu PDV-a u Hrvatskoj. Da biste saznali svoj VAT broj, možete ga proveriti na zvaničnoj stranici Poreske uprave u Hrvatskoj.

Kako saznati da li je firma registrovana za PDV?

Da biste saznali da li je firma registrovana za PDV u Hrvatskoj, možete proveriti njihov VAT broj. Ako firma ima VAT broj, to znači da je registrovana za PDV.

Koja je svrha VAT broja u Hrvatskoj?

VAT broj u Hrvatskoj koristi se za identifikaciju firme u pogledu poreza na dodatu vrednost (PDV). To je jedinstveni identifikacioni broj koji omogućava poreskoj upravi da prati i kontroliše plaćanje PDV-a od strane firmi.

Koje su posledice nepravilnog korišćenja VAT broja?

Nepravilno korišćenje VAT broja može dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući visoke novčane kazne i druge pravne posledice. Zbog toga je veoma važno pažljivo koristiti i proveravati pravilan VAT broj prilikom poslovanja u Hrvatskoj.