Koji je rok za predaju putnog naloga? - Važne informacije i smernice

Koji Je Rok Za Predaju Putnog Naloga

Koji Je Rok Za Predaju Putnog Naloga

Putni nalog je dokument koji se koristi u poslovnim situacijama kada zaposlenici trebaju putovati izvan svog radnog mjesta. Ovaj dokument je važan kako bi se evidentiralo putovanje, troškovi i pružila jasnoća u poslovnim troškovima. Jedna od ključnih informacija koju treba uzeti u obzir je rok za predaju putnog naloga.

Općenito, postoje različita pravila koja se primjenjuju na rok za predaju putnog naloga, ovisno o praksi i internim propisima svake organizacije. U većini slučajeva, rok je određen kao određeni broj dana nakon povratka zaposlenika s putovanja. Ovaj rok je važan kako bi se omogućilo pravovremeno evidentiranje putnih troškova i njihovo upisivanje u financijske izvještaje.

Važno je naglasiti da je pridržavanje roka za predaju putnog naloga obveza zaposlenika. Kašnjenje s predajom putnog naloga može rezultirati kašnjenjem u isplati troškova putovanja, kao i poteškoćama u izdavanju računa i financijskim izvještajima.

Uzimajući u obzir navedene smjernice, preporučuje se da se putni nalozi predaju u roku od 5 radnih dana nakon povratka s putovanja. Ovo je razumna količina vremena koja omogućuje zaposlenicima da prikupljaju i provjere relevantnu dokumentaciju, kao i da se pobrinu za sve administrativne procese koji su potrebni prije predaje putnog naloga. Sve informacije, računi i potrebni dokumenti trebaju biti priloženi putnom nalogu kako bi se olakšalo obradu i provjera troškova.

U zaključku, važno je pridržavati se roka za predaju putnog naloga kako bi se osigurala točnost i pravovremenost informacija o putnim troškovima. Pravovremena predaja putnog naloga omogućuje tvrtki da brzo i učinkovito upravlja financijama i osigura transparentnost i odgovornost u poslovnim transakcijama vezanim za putovanja.

Važnost predaje putnog naloga

Predaja putnog naloga ima veliku važnost u poslovnom svetu, kako za poslodavce tako i za zaposlene. To je dokument koji prikazuje sve relevantne informacije o putovanju, uključujući datum putovanja, svrhu putovanja, odredište i troškove.

Postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih je predaja putnog naloga važna:

 1. Pravna usaglašenost: Predaja putnog naloga često je zakonski obavezna, posebno u slučajevima kada je poslodavac odgovoran za nadoknadu putnih troškova zaposlenom. Ovaj dokument pruža pravni trag koji se može koristiti u slučaju potrebe za proverom ili revizijom.
 2. Praćenje troškova: Putni nalozi pomažu u praćenju troškova putovanja. Oni detaljno prikazuju sve troškove kao što su avionske karte, smeštaj, obroci, taksi i ostali troškovi. Ovo je od velike važnosti za računovodstvo, budžetiranje i planiranje.
 3. Rezervacije i organizacija: Pravovremena predaja putnog naloga omogućava poslodavcima da blagovremeno rezervišu potrebne usluge kao što su letovi i smeštaj. Takođe olakšava organizaciju putovanja i omogućava planiranje unapred.
 4. Kontrola: Predaja putnog naloga omogućava nadzor i kontrolu poslovnih putovanja. Poslodavci mogu pregledati i odobriti putne naloge, kako bi se uverili da su svi troškovi opravdani i u skladu sa politikom preduzeća.

U svakom slučaju, redovna i pravovremena predaja putnog naloga je važna kako za poslodavce tako i za zaposlene. To omogućava efikasno praćenje troškova, pravnu usaglašenost, rezervacije i organizaciju, kao i kontrolu poslovnih putovanja.

Zašto je važno dostaviti putni nalog na vrijeme?

Dostavljanje putnog naloga na vrijeme ima nekoliko važnih razloga. Ovdje su neke od njih:

Pravila i propisi

Prema zakonu, zaposlenici koji koriste službena vozila za poslovna putovanja moraju dostaviti putni nalog prije ili neposredno nakon povratka s putovanja. Ovo je zakonska obveza koju treba poštivati kako bi se izbjegle kazne i sankcije.

Prijava troškova

Putni nalog služi kao dokumentacija za prijavu troškova putovanja. Dostavljanje putnog naloga na vrijeme omogućava pravovremenu obradu i isplatu troškova, što je važno za financijsku evidenciju tvrtke i zaposlenikovu naplatu.

Praćenje i kontrola

Putni nalozi omogućavaju praćenje putovanja i kontrolu korištenja službenih vozila. Ako putni nalog nije dostavljen na vrijeme, postoji rizik od gubitka pregleda nad putovanjem i moguće zloupotrebe vozila. Pravovremena dostava putnog naloga omogućuje bolju kontrolu i transparentnost u korištenju službenih vozila.

Organizacija i planiranje

Dostavljanje putnog naloga na vrijeme olakšava organizaciju i planiranje poslovnih putovanja. Putni nalozi pružaju informacije o predviđenim datumima, rutama i svrhu putovanja, što olakšava timovima za planiranje i upravljanje resursima.

Dostava putnog naloga na vrijeme važna je obaveza koju treba ozbiljno shvatiti kako bi se osigurala usklađenost s pravilima, precizna financijska evidencija i učinkovito upravljanje putovanjima i resursima.

Koji su zakonski rokovi za predaju putnog naloga?

Zakon o putnim nalozima u Republici Hrvatskoj propisuje rokove za predaju putnog naloga. Ovi rokovi su važni jer omogućavaju pravovremenu obradu i isplatu troškova putovanja zaposlenicima.

Rok za predaju putnog naloga unutar zemlje

Za putne naloge unutar zemlje, zaposlenik je dužan predati putni nalog u roku od 5 radnih dana od završetka putovanja. Ovaj rok omogućava brzu obradu i isplatu troškova putovanja.

Rok za predaju putnog naloga izvan zemlje

Za putne naloge izvan zemlje, rade se razlikuju od unutar zemlje. Zaposlenik je dužan predati putni nalog u roku od 10 radnih dana od završetka putovanja. Ovaj produženi rok je opravdan zbog poteškoća u dostavi i obradi dokumentacije putovanja iz inozemstva.

Kazne za nepravovremenu predaju putnog naloga

Ako zaposlenik ne predaje putni nalog unutar zakonom propisanog roka, može biti suočen s kaznama. Visina kazni varira ovisno o propisima tvrtke i može uključivati kašnjenje u obradi troškova putovanja ili čak odbijanje isplate troškova.

Prikaz zakonskih rokova u tablici

Tip putnog naloga Rok za predaju putnog naloga
Unutar zemlje 5 radnih dana od završetka putovanja
Izvan zemlje 10 radnih dana od završetka putovanja

Važno je da zaposlenici budu svjesni zakonskih rokova za predaju putnog naloga i da ih poštuju. Pravovremena predaja putnog naloga omogućava pravilnu obradu troškova putovanja i isplatu zaposlenicima.

Kazne za nepravovremenu predaju putnog naloga

Kazne za nepravovremenu predaju putnog naloga

Ako ne predajete putni nalog u zakonom određenom roku, mogu se primeniti kazne i sankcije. Ove kazne variraju u zavisnosti od propisa i pravila u zemlji i vrste prekršaja koji su počinjeni.

Novčane kazne

Jedna od mogućih kazni za nepravovremenu predaju putnog naloga je novčana kazna. Ovi iznosi mogu biti fiksni ili zavisiti od određenih parametara, kao što su broj dana kašnjenja ili visina puta. Novčane kazne mogu biti relativno visoke i predstavljaju finansijski teret za pojedinca.

Posledice na putno osiguranje

Ako ne predajete putni nalog na vreme, to može imati posledice na vaše putno osiguranje. U nekim slučajevima, putno osiguranje može odbiti pokriti troškove ako putni nalog nije predat u zakonom propisanom roku. Ovo može značiti da ćete biti odgovorni za pokrivanje svih troškova vezanih za putovanje.

Disciplinske mere

Dodatno, nepravovremena predaja putnog naloga može rezultirati disciplinskim merama na radnom mestu. Mnoge kompanije imaju svoje interne propise o putnim nalozima i kašnjenje u predaji može biti smatrano kršenjem ovih pravila. Disciplinske mere mogu uključivati opomene, suspenzije ili čak otkaz u radnom odnosu.

Sudske kazne

Ako nepravovremeno predajete putni nalog i time kršite zakonske propise, može biti podignuta tužba protiv vas. U takvim slučajevima, sud može odrediti odgovarajuće kazne, kao što su novčane kazne ili druge sankcije. Sudske kazne mogu biti ozbiljne i mogu imati dugoročne posledice na vašu finansijsku situaciju ili ugled.

U svakom slučaju, važno je da se pridržavate zakonodavnih propisa i pravila u vezi predaje putnih naloga. Pazite da predajete putne naloge na vreme kako biste izbegli neželjene sankcije i probleme.

Kako ispraviti greške u putnom nalogu?

Putni nalog je važan dokument koji pruža detalje o putovanju, uključujući informacije o putniku, datumu i vremenu putovanja, odredištu, svrsi putovanja i troškovima. Ponekad se mogu dogoditi greške u putnom nalogu, iako se pažljivo popunjava. Ove greške mogu biti tipografske, nenamjerne ili se mogu dogoditi zbog pogrešnog unosa informacija. Ako primetite greške u putnom nalogu, možete ih ispraviti na jedan od sledećih načina:

 1. Prepisivanjem greške: Ako je greška jasna i očigledna, možete je ispraviti tako što ćete prebrisati grešku i ispravnu informaciju napisati pored nje. Potrebno je jasno pokazati da je ispravljanje svrsishodno i prihvatljivo.
 2. Korišćenjem ispravke: Ako je greška manja i neće stvoriti zabunu, možete koristiti ispravku. To se može postići pisanjem ispod greške i dodavanjem ispravnih informacija. Opet, bitno je da ispravljanje bude jasno i nedvosmisleno.
 3. Novim putnim nalogom: Ako je greška ozbiljnija i ne može se lako ispraviti, može biti potrebno kreirati novi putni nalog sa ispravnim informacijama. U ovom slučaju, originalni putni nalog mora biti poništen i zamenjen novim.

Važno je da bilo koja ispravka bude jasno vidljiva, datirana i potpisana kako bi se sprečila bilo kakva sumnja u autentičnost dokumenta. Takođe, bitno je obavestiti sve relevantne strane o ispravkama kako bi bile upućene u tačne detalje putovanja.

U slučaju da niste sigurni kako pravilno ispraviti greške u putnom nalogu, najbolje je konsultovati nadležno osoblje ili administrativni tim kako bi vam pružili smernice i pomogli u ispravljanju grešaka.

Kako predati putni nalog elektronskim putem?

U današnje vreme, kada je tehnologija postala neizostavni deo našeg svakodnevnog života, predaja putnog naloga elektronskim putem postala je sve češća praksa. Elektronski putni nalozi olakšavaju proces predaje i obrade putnih naloga, čime se štedi vreme i smanjuje mogućnost grešaka.

Koraci za predaju putnog naloga elektronskim putem

 1. Priprema dokumentacije
 2. Pre nego što pristupite predaji putnog naloga elektronskim putem, važno je da pripremite svu neophodnu dokumentaciju. Ovo uključuje putni nalog sa svim potrebnim informacijama, kao što su podaci o putovanju, troškovima i potpisima odobravajućih lica.

 3. Pristupite sistemu za predaju putnih naloga
 4. Za predaju putnog naloga elektronskim putem, pristupite sistem za predaju putnih naloga koji je dostupan vašoj organizaciji. Ovaj sistem može biti veb-aplikacija ili poseban softver dizajniran za predaju putnih naloga.

 5. Popunite podatke o putnom nalogu
 6. U sistemu za predaju putnih naloga, popunite sve potrebne podatke o putnom nalogu. Ovo uključuje informacije o putovanju, kao što su datum i vreme polaska i dolaska, svrha putovanja i detalji o troškovima.

 7. Prikažite dokumentaciju
 8. U sistem za predaju putnih naloga omogućite prilaganje dokumentacije kao priloge uz putni nalog. Ovo može uključivati skenirane kopije potpisa i odobrenja, kao i skenirane račune i druge dokaze o troškovima.

 9. Predajte putni nalog
 10. Nakon što ste popunili sve potrebne informacije i priložili dokumentaciju, predajte putni nalog elektronski. Ovo može podrazumevati klik na dugme “Predaj” ili slanje putnog naloga na određenu e-mail adresu ili serverski folder.

Nakon predaje putnog naloga elektronskim putem, sistem za predaju putnih naloga će automatski obraditi i arhivirati putne naloge. Dalje korake u vezi odobravanja i isplate putnih naloga obavljaju nadležna lica prema internim pravilima vaše organizacije.

Elektronska predaja putnih naloga omogućava bržu i efikasniju obradu putnih naloga, smanjuje mogućnost gubitka papirne dokumentacije i olakšava praćenje putnih troškova. Uz pravilno korišćenje sistema za predaju putnih naloga, možete uštedeti vreme i smanjiti administrativne greške.

Smjernice za popunjavanje putnog naloga

Smjernice za popunjavanje putnog naloga

 • Datum: Unesite datum putovanja u formatu dd.mm.gggg.
 • Polazište: Navedite mjesto polaska.
 • Odredište: Navedite mjesto dolaska.
 • Svrha putovanja: Opišite svrhu putovanja, kao što je sastanak, konferencija ili obilazak.
 • Vrsta prijevoza: Označite vrstu prijevoza, kao što je avion, vlak, automobil ili pješačenje.
 • Detalji o prijevozu: Navedite detalje o prijevozu, kao što su let broj, vozni red ili registracijski broj automobila.
 • Troškovi prijevoza: Unesite ukupne troškove prijevoza za koje tražite naknadu.
 • Troškovi smještaja: Navedite ukupne troškove smještaja za koje tražite naknadu.
 • Troškovi hrane: Unesite ukupne troškove hrane za koje tražite naknadu.
 • Troškovi ostalih troškova: Navedite ukupne troškove ostalih troškova za koje tražite naknadu, kao što su takse ili parking.
 • Ukupni troškovi putovanja: Unesite ukupne troškove putovanja, koji se sastoje od troškova prijevoza, smještaja, hrane i drugih troškova.
 • Odobrenje nadležnog odjela: Ako je potrebno, zatražite odobrenje nadležnog odjela prije putovanja.
 • Potpis: Potpišite putni nalog nakon popunjavanja svih potrebnih informacija.

Napomena: Ove smjernice su samo opća uputstva, pa se u svakoj organizaciji mogu primjenjivati različite specifičnosti i zahtjevi za popunjavanje putnog naloga. Važno je provjeriti interna pravila i procedure organizacije prije popunjavanja putnog naloga.

Dostavljanje putnog naloga preko pošte

Dostavljanje putnog naloga preko pošte je jedan od načina kako putni nalog može biti predat. Ova metoda je prikladna ako ste udaljeni od poslodavca ili ako je poslodavac unapred odredio da putni nalozi budu dostavljeni na ovaj način.

Kako dostaviti putni nalog preko pošte?

Da biste dostavili putni nalog putem pošte, slijedite ove korake:

 1. Preuzmite i ispunite putni nalog na propisan način.
 2. Napravite kopiju putnog naloga za svoje evidencije.
 3. Pošaljite originalni putni nalog poštom na adresu koju je poslodavac naveden.
 4. Preporučujemo koristiti preporučenu pošiljku ili sličnu uslugu koja omogućuje praćenje pošiljke i potvrdu prispeća.
 5. Pratiće podatke ili potvrdu prispeća sačuvajte kao dokaz o dostavljanju.

Šta ako dostava putnog naloga preko pošte kasni?

Ako primetite da je putni nalog koji ste poslali poštom kasnio ili nije stigao na vreme, preporučujemo da kontaktirate svog poslodavca kako biste obavestili o situaciji. Moguće je da će vas poslodavac zamoliti da pošaljete ponovno putni nalog ili da koristite drugi način dostave.

Pravovremeno dostavljanje putnog naloga važno je kako biste izbegli neželjene probleme sa evidencijama, kao i moguće zakonske posledice.

Informacije o dostavi putnog naloga preko pošte:
Savet Važno
Preporučeno slanje Koristite preporučenu pošiljku ili sličnu uslugu koja omogućuje praćenje pošiljke i potvrdu prispeća.
Evidencija Sačuvajte pratiće podatke ili potvrdu prispeća kao dokaz o dostavljanju.
Kontaktiranje poslodavca Ako dostava putnog naloga putem pošte kasni, kontaktirajte svog poslodavca za dalje instrukcije.

Alternativni načini predaje putnog naloga

Osobama koje putuju često ili se nalaze u situacijama kada ne mogu fizički predati putni nalog, omogućeni su alternativni načini predaje putnog naloga. To su:

 1. Predaja putnog naloga putem elektronske pošte – putni nalog može biti poslat putem elektronske pošte nadležnoj instituciji ili osobi koja je zadužena za obradu putnih naloga. Prilikom slanja putnog naloga putem elektronske pošte važno je pridržavati se propisanih formata i pravila za predaju putnog naloga na ovaj način.
 2. Predaja putnog naloga putem online platforme – neke institucije ili kompanije imaju online platforme na kojima zaposleni mogu kreirati i predati putne naloge. Ove platforme omogućavaju automatsko popunjavanje polja, pružaju opcije za dodavanje relevantnih dokumenata i omogućavaju prikaz statusa putnih naloga.
 3. Predaja putnog naloga putem kurirske službe – u nekim slučajevima, kada nije moguće predati putni nalog lično ili putem elektronske pošte, putni nalog može biti poslat putem kurirske službe. Važno je obezbediti prijemnu potvrdu i spremiti kopiju putnog naloga kao dokaz predaje.

Prilikom korišćenja alternativnih načina predaje putnog naloga, važno je pridržavati se pravila i procedura koje su definisane od strane institucija ili kompanija za koje se putni nalog predaje. Takođe, preporučljivo je kontaktirati nadležnu osobu ili službu kako bi se dobile sve informacije i smernice vezane za predaju putnog naloga na ovaj način.

FAQ:

Koji je rok za predaju putnog naloga?

Rok za predaju putnog naloga uvek zavisi od internih pravila i propisa vaše kompanije. Uobičajeno je da putni nalog bude predat u roku od 5 do 7 radnih dana po završetku putovanja.

Šta se dešava ako ne predam putni nalog na vreme?

Ako ne predam putni nalog na vreme, može se desiti da ne dobijem nadoknadu za troškove putovanja ili da moje putno osiguranje ne pokrije eventualne nezgode ili štete koje su se desile tokom putovanja. Da bih izbegao ove probleme, važno je da se držim roka i blagovremeno predam putni nalog.

Kako da znam tačan rok za predaju putnog naloga?

Tačan rok za predaju putnog naloga možete saznati tako što ćete se konsultovati sa vašim nadređenim ili referentnom osobom u kompaniji. Oni će vam dati smernice i informacije o internim pravilima kompanije i rokovima za predaju putnih naloga.

Da li postoji neki rok za predaju putnog naloga kod službenih putovanja u inostranstvo?

Da, kod službenih putovanja u inostranstvo obično postoji poseban rok za predaju putnog naloga. Ovaj rok može biti duži od uobičajenog roka za domaća putovanja, jer je potrebno vreme za prezentaciju i proveru svih relevantnih dokumenata i računa vezanih za putovanje i inostranstvo.

Da li je moguće produžiti rok za predaju putnog naloga?

Moguće je produžiti rok za predaju putnog naloga u određenim situacijama, kao što su iznenadne okolnosti ili opravdani razlozi koji su van mog uticaja. U tim slučajevima, važno je obavestiti nadređenog ili referentnu osobu u kompaniji o situaciji i zatražiti produženje roka za predaju putnog naloga.

Koji je rok za predaju putnog naloga?

Rok za predaju putnog naloga u većini slučajeva je 3 dana od dana povratka s puta. Međutim, to može varirati ovisno o internim pravilima tvrtke u kojoj radite.