Što je BDP po stanovniku? - Definicija, primjeri i važnost

Što Je Bdp Po Stanovniku

Što Je Bdp Po Stanovniku

Bruto domaći proizvod po stanovniku (BDP po stanovniku) je ekonomska mjera koja se koristi za izračun ekonomske aktivnosti u zemlji. To je iznos ukupnog bruto domaćeg proizvoda podijeljenog s brojem stanovnika zemlje. Ova mjera omogućuje izračun prosječnog ekonomskog standarda građana i koristi se za usporedbu ekonomskog razvoja između različitih zemalja.

BDP po stanovniku je važan pokazatelj jer omogućuje pružanje uvida u ekonomsko blagostanje građana neke zemlje. Viši BDP po stanovniku obično znači da građani imaju veći pristup dobrobitima društva kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i materijalna dobra. S druge strane, nizak BDP po stanovniku može ukazivati na slabost ekonomije i izazove s kojima se suočava društvo.

Primjeri zemalja s visokim BDP-om po stanovniku su Norveška, Luksemburg i Švicarska, dok zemlje s niskim BDP-om po stanovniku uključuju Burundi, Malavi i Niger. Ovi primjeri pokazuju značajne razlike u ekonomskom razvitku između različitih zemalja i utjecaj koji BDP po stanovniku ima na kvalitetu života građana.

Uzimajući u obzir BDP po stanovniku pri donošenju političkih, gospodarskih i socijalnih odluka, vlade mogu identificirati područja koja trebaju poboljšanje kako bi se povećao životni standard i blagostanje građana. Ova mjera također pomaže u usporedbi različitih ekonomskih politika i modela između zemalja kako bi se utvrdile najučinkovitije strategije za postizanje ekonomskog razvoja.

Što je BDP po stanovniku?

Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku je ekonomski pokazatelj koji mjeri ekonomsku aktivnost i bogatstvo jedne zemlje podijeljeno po broju stanovnika. To je važan pokazatelj koji omogućava usporedbu ekonomskog razvoja između država i procjenu životnog standarda.

BDP po stanovniku se izračunava dijeljenjem bruto domaćeg proizvoda jedne zemlje s ukupnim brojem stanovnika te zemlje. Na taj način se dobiva prosječni BDP po stanovniku, što omogućava usporedbu između različitih zemalja ili praćenje promjena kroz vrijeme.

Bolje razumijevanje BDP-a po stanovniku može nam pomoći u procjeni životnog standarda stanovništva, jer ukazuje na ekonomsku aktivnost i mogućnost za generiranje prihoda po pojedincu. Visok BDP po stanovniku obično znači veći stupanj razvoja, bogatstva i dobrobiti za građane.

Važnost BDP-a po stanovniku

BDP po stanovniku ima veliku važnost u određivanju ekonomskog razvoja jedne zemlje. To je ključni pokazatelj za analizu gospodarskog blagostanja stanovništva i napretka društva. Visoki BDP po stanovniku obično znači da zemlja ima stabilnu ekonomiju sa sposobnošću generiranja prihoda, a time i veću kupovnu moć za građane.

BDP po stanovniku također omogućava usporedbu između različitih zemalja i njihovog ekonomskog razvoja. Na primjer, možemo vidjeti razlike u životnom standardu između bogatih i siromašnih zemalja na temelju njihovog BDP-a po stanovniku. Također nam pomaže razumjeti razlike unutar zemlje, npr. između urbanih i ruralnih područja.

BDP po stanovniku također može biti korisno mjerilo za ocjenu uspješnosti ekonomskih politika i mjera koje su poduzete kako bi se potaknuo rast i razvoj. Ako se BDP po stanovniku povećava, to može ukazivati na pozitivne rezultate ekonomskih politika, kao i na poboljšanje životnog standarda stanovništva. S druge strane, pad BDP-a po stanovniku može ukazivati na probleme u gospodarstvu i potrebu za novim pristupima i mjerama.

Ukratko, BDP po stanovniku je važan pokazatelj ekonomskog razvoja i životnog standarda stanovništva. On nam omogućava usporedbu između različitih zemalja i praćenje promjena kroz vrijeme. Razumijevanje BDP-a po stanovniku može nam pomoći u analizi gospodarskog blagostanja i pomaganju u donošenju informiranih odluka o ekonomskoj politici.

Definicija, primjeri i važnost

BDP po stanovniku je ekonomski pokazatelj koji se koristi za mjeru ekonomske aktivnosti i životnog standarda u jednoj zemlji. Ovaj pokazatelj izračunava se tako što se ukupni bruto domaći proizvod (BDP) podijeli sa brojem stanovnika u zemlji.

Primjeri

Da bismo bolje razumjeli što je BDP po stanovniku, evo nekoliko primjera:

 • Ako zemlja ima BDP od 100 milijuna kuna i 10 milijuna stanovnika, BDP po stanovniku iznosi 10.000 kuna.
 • Ako zemlja ima BDP od 500 milijardi dolara i 300 milijuna stanovnika, BDP po stanovniku iznosi 1.666 dolara.
You might be interested:  Kako Smanjiti Oteklinu Zgloba

Važnost

BDP po stanovniku važan je pokazatelj jer pruža uvid u prosječni životni standard stanovnika u nekoj zemlji. Viši BDP po stanovniku obično ukazuje na veći ekonomski rast i bolji životni standard, dok niži BDP po stanovniku može ukazivati na slabu ekonomsku aktivnost i niži životni standard.

Ovaj pokazatelj također pomaže u usporedbi životnih uvjeta između različitih zemalja. Na primjer, može se koristiti za usporedbu životnog standarda između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Također može pomoći vladama i ekonomistima u donošenju odluka o politikama kako bi poboljšali ekonomski rast i životne uvjete stanovništva.

Zemlja BDP po stanovniku (USD)
Hrvatska 15,000
Francuska 40,000
Indija 2,000

Što znači BDP po stanovniku?

Što znači BDP po stanovniku?

BDP po stanovniku je ekonomski pokazatelj koji se koristi za mjerenje ekonomske produktivnosti i blagostanja stanovništva u određenoj zemlji. To je vrijednost ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) podijeljena s ukupnim brojem stanovnika te zemlje. Ovaj pokazatelj omogućuje usporedbu ekonomske aktivnosti i životnog standarda među različitim zemljama.

BDP po stanovniku može se izračunati za određeno razdoblje, kao što je godina ili kvartal. Izračunavanje BDP-a po stanovniku omogućuje dobivanje prosječne vrijednosti koju svaki stanovnik ostvaruje u određenoj zemlji. Veći BDP po stanovniku obično ukazuje na veću ekonomsku produktivnost i potencijalno višu razinu životnog standarda.

Važnost BDP-a po stanovniku

BDP po stanovniku koristi se kao mjera ekonomskog blagostanja stanovništva u određenoj zemlji. Ovaj pokazatelj pruža informacije o ukupnom gospodarskom rastu i raspodjeli dohotka unutar društva. Pomoću BDP-a po stanovniku moguće je identificirati zemlje s visokim i niskim životnim standardom te usporediti njihovu ekonomsku učinkovitost.

BDP po stanovniku također pruža informacije o potencijalnoj sposobnosti zemlje da zadovolji potrebe i želje svojih stanovnika. Veći BDP po stanovniku obično ukazuje na veću razinu razvoja, bolju infrastrukturu, više mogućnosti zapošljavanja i veće prihode. Ovaj pokazatelj stoga može biti važan za formuliranje ekonomskih politika, planiranje razvoja i utvrđivanje prioriteta javnih ulaganja.

Ipak, BDP po stanovniku nije jedini pokazatelj koji se koristi za procjenu ekonomskog blagostanja stanovništva. Neki kritičari smatraju da se trebaju uzeti u obzir i drugi faktori, poput raspodjele dohotka, nejednakosti, pristupa obrazovanju i zdravstvenoj skrbi, kako bi se dobio cjelovitija slika o životnom standardu stanovnika u određenoj zemlji.

Objašnjenje koncepta

Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku je ekonomski pokazatelj koji se koristi za mjerenje ekonomske aktivnosti i životnog standarda stanovnika u određenoj zemlji. On se dobiva dijeljenjem ukupnog bruto domaćeg proizvoda zemlje s brojem stanovnika.

BDP po stanovniku je važan pokazatelj jer omogućava usporedbu ekonomske aktivnosti i životnog standarda između različitih zemalja. Na temelju tog pokazatelja moguće je vidjeti koliko bogata ili siromašna zemlja je u usporedbi s drugima.

Podaci o BDP-u po stanovniku koriste se u ekonomskoj analizi i istraživanjima. Oni pružaju informacije o ekonomskom rastu, produktivnosti, dohotku i standardu života stanovništva.

Primjerice, ako zemlja ima visok BDP po stanovniku, to može značiti da stanovnici imaju visoke prihode, razvijenu gospodarsku infrastrukturu i pristup kvalitetnim javnim uslugama. S druge strane, niska brojka BDP-a po stanovniku može ukazivati na siromaštvo, nedovoljan razvoj zemlje i manjak pristupa osnovnim uslugama.

Važno je napomenuti da BDP po stanovniku nije jedini pokazatelj za usporedbu ekonomske aktivnosti i životnog standarda zemalja. Treba uzeti u obzir i druge faktore poput nezaposlenosti, inflacije, nejednakosti u raspodjeli dohotka i kvalitete javnih usluga.

U konačnici, BDP po stanovniku pruža uvid u ekonomsku situaciju i životni standard u zemlji, što je ključno za razumijevanje i planiranje ekonomskih politika.

Kako se izračunava BDP po stanovniku?

BDP po stanovniku je ekonomska mera koja se koristi za proračunavanje ekonomske aktivnosti i životnog standarda u nekoj zemlji. Da biste izračunali BDP po stanovniku, potrebno je podijeliti BDP zemlje s brojem stanovnika.

Da biste započeli izračun, prvo trebate dobiti podatke o ukupnom BDP-u zemlje. BDP je skraćenica za Bruto domaći proizvod, što je ukupna vrijednost svih dobara i usluga koje su proizvedene u nekoj zemlji u određenom razdoblju.

Nakon što imate podatke o ukupnom BDP-u, trebate dobiti i podatke o broju stanovnika u zemlji. Ovi podaci se često prikupljaju iz popisa stanovništva ili se mogu procijeniti na temelju statističkih podataka.

Kada imate podatke o ukupnom BDP-u i broju stanovnika, možete podijeliti BDP sa brojem stanovnika kako biste dobili BDP po stanovniku. Na primjer, ako je ukupni BDP neke zemlje 100 milijuna dolara, a broj stanovnika te zemlje je 10 milijuna, tada bi BDP po stanovniku bio 10 dolara.

Primjer izračuna:

Da bismo dobili bolju predodžbu o tome kako se izračunava BDP po stanovniku, evo primjera:

 1. Ukupni BDP zemlje = 500 milijuna dolara
 2. Broj stanovnika = 50 000

Za izračun BDP po stanovniku, podijelimo ukupni BDP sa brojem stanovnika:

Ukupni BDP zemlje Broj stanovnika BDP po stanovniku
500 000 000 dolara 50 000 10 000 dolara
You might be interested:  Kako Aktivirati Karticu Erste Banke

Prema ovom primjeru, BDP po stanovniku iznosi 10 000 dolara.

BDP po stanovniku je važan indikator koji pomaže u procjeni ekonomskog blagostanja i životnog standarda u nekoj zemlji. Viši BDP po stanovniku obično ukazuje na veći dostupni prihod i mogućnosti za stanovnike, dok niži BDP po stanovniku može ukazivati na niži životni standard i potrebe za ekonomskim rastom.

Kriteriji za izračunavanje

Za izračunavanje BDP-a po stanovniku, koriste se određeni kriteriji kako bi se dobila objektivna slika ekonomske situacije jedne zemlje. Neki od tih kriterija uključuju:

 • Godišnji prihodi: BDP po stanovniku se izračunava kao odnos ukupnog BDP-a i broja stanovnika u zemlji. Ovaj kriterij uzima u obzir prihode koje je zemlja ostvarila tijekom jedne godine, što može biti dobar pokazatelj ekonomske aktivnosti.
 • Broj stanovnika: Podaci o broju stanovnika su važni za izračunavanje BDP-a po stanovniku. Uspoređivanje BDP-a između zemalja s različitim brojem stanovnika omogućava dobivanje bolje perspektive o bogatstvu i blagostanju stanovnika u tim zemljama.
 • Kupovna moć: Kupovna moć stanovništva je također bitan faktor prilikom izračunavanja BDP-a po stanovniku. Ovaj kriterij uzima u obzir inflaciju i tečaj valute kako bi se prilagodili prihodi stanovništva i omogućilo uspoređivanje kupovne moći između zemalja.
 • Razina razvoja: Razina razvoja jedne zemlje također ima utjecaj na izračun BDP-a po stanovniku. Zemlje s višom razinom razvoja obično imaju veći BDP po stanovniku, dok zemlje s nižom razinom razvoja imaju niži BDP po stanovniku.

Ovi kriteriji zajedno omogućavaju dobivanje cjelovite slike o ekonomskoj situaciji neke zemlje te omogućavaju usporedbu između različitih zemalja. BDP po stanovniku je važan pokazatelj razine bogatstva i blagostanja stanovništva, ali nije jedini faktor za procjenu kvalitete života u jednoj zemlji.

Primjeri BDP-a po stanovniku

Evo nekoliko primjera zemalja s visokim BDP-om po stanovniku:

 1. Luksemburg: BDP po stanovniku u Luksemburgu je jedan od najviših na svijetu. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda za 2021. godinu, BDP po stanovniku iznosi otprilike 116.438 američkih dolara.

 2. Švicarska: Švicarska je također poznata po visokom BDP-u po stanovniku. Prema istom izvoru, BDP po stanovniku u Švicarskoj je oko 85.718 američkih dolara.

 3. Norveška: Norveška se također nalazi među zemljama s visokim BDP-om po stanovniku. Prema istim podacima, BDP po stanovniku u Norveškoj iznosi otprilike 82.758 američkih dolara.

Evo i nekoliko primjera zemalja s nižim BDP-om po stanovniku:

 • Etiopija: Etiopija ima relativno nizak BDP po stanovniku. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, BDP po stanovniku u Etiopiji iznosi oko 855 američkih dolara.

 • Madagaskar: Madagaskar je još jedna zemlja s nižim BDP-om po stanovniku. Prema istom izvoru, BDP po stanovniku u Madagaskaru iznosi otprilike 519 američkih dolara.

 • Afganistan: Afganistan također ima nizak BDP po stanovniku. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, BDP po stanovniku u Afganistanu je oko 509 američkih dolara.

Primjeri navedenih zemalja pokazuju raznolikost BDP-a po stanovniku širom svijeta i pokazuju kako faktori kao što su razvoj, gospodarstvo i politička stabilnost mogu utjecati na taj pokazatelj.

Prikaz zemalja s visokim i niskim BDP-om per capita

Zemlje s visokim BDP-om per capita:

1. Luksemburg – Luksemburg se često navodi kao zemlja s najvišim BDP-om po stanovniku. Zahvaljujući svojoj razvijenoj financijskoj industriji i visokim primanjima, Luksemburg je jedna od najbogatijih zemalja na svijetu.

2. Norveška – Norveška je poznata po svojim bogatim naftnim resursima, što je dovelo do visokog BDP-a po stanovniku. Također, visoka razina zapošljavanja i dobro organizirana socijalna sigurnost doprinose visokim primanjima Norvežana.

3. Katar – Katar je bogat zemljama s obiljem prirodnog plina i smatra se jednom od najbogatijih zemalja na svijetu. To je rezultiralo visokim BDP-om po stanovniku.

4. Švicarska – Švicarska je poznata po svojoj financijskoj industriji, čokoladi i satovima. Ove industrije doprinose visokom BDP-u per capita u zemlji.

Zemlje s niskim BDP-om per capita:

1. Burundi – Burundi je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu s vrlo niskim BDP-om per capita. Politički nemiri i siromaštvo su česti u ovoj zemlji, što doprinosi niskim primanjima stanovništva.

2. Malavi – Malavi se također suočava s visokom stopom siromaštva i niskim BDP-om per capita. Kombinacija faktora kao što su loše upravljanje, nedostatak infrastrukture i suša doprinose ovoj situaciji.

3. Somalija – Somalija je zemlja koja je dugo suočena s političkim nemirima i sukobima. To je dovelo do niskog BDP-a per capita i otežalo razvoj zemlje.

4. Sjeverna Koreja – Sjeverna Koreja je poznata po svojem izoliranom političkom i ekonomskom sustavu. To je rezultiralo vrlo niskim BDP-om per capita i teškim uvjetima života za stanovništvo.

Prikaz zemalja s visokim i niskim BDP-om per capita:
Visoki BDP per capita Niski BDP per capita
 • Luksemburg
 • Norveška
 • Katar
 • Švicarska
 • Burundi
 • Malavi
 • Somalija
 • Sjeverna Koreja
You might be interested:  Kako Prebaciti Podatke Sa Samsunga Na Xiaomi

Utjecaj BDP-a po stanovniku na ekonomiju

BDP po stanovniku je važan pokazatelj ekonomske uspješnosti zemlje jer omogućava usporedbu ekonomske aktivnosti i dohotka stanovnika između različitih država. Ovaj pokazatelj se izračunava tako da se BDP podijeli s brojem stanovnika u zemlji.

Utjecaj BDP-a po stanovniku na ekonomiju može biti značajan iz nekoliko razloga:

1. Mjera ekonomskog razvoja

 • BDP po stanovniku može biti koristan pokazatelj ekonomskog razvoja jer omogućava usporedbu između zemalja s različitim veličinama populacije.
 • Visok BDP po stanovniku obično ukazuje na veći standard života i veću kupovnu moć stanovništva.

2. Privlačenje investicija

 • Visok BDP po stanovniku može biti privlačan faktor za strane investitore jer ukazuje na stabilnost i profitabilnost tržišta.
 • Investitori često preferiraju zemlje s većim potencijalom za rast i povrat ulaganja, što se može odraziti u višem BDP-u po stanovniku.

3. Socijalna zaštita

 • Povećanje BDP-a po stanovniku može osigurati veća sredstva za socijalnu zaštitu stanovništva, poput zdravstvene skrbi, obrazovanja i mirovina.
 • Viši BDP po stanovniku može dovesti do poboljšanja standarda života i kvalitete javnih usluga za stanovništvo.

4. Međunarodna reputacija

4. Međunarodna reputacija

 • Zemlje s visokim BDP-om po stanovniku često imaju bolju međunarodnu reputaciju i veću političku moć.
 • Takve zemlje često imaju veću pregovaračku snagu u međunarodnim sporazumima i trgovinskim pregovorima.

Ukratko, BDP po stanovniku igra važnu ulogu u ocjenjivanju ekonomske performanse i razvoja zemlje. Visok BDP po stanovniku može donijeti brojne prednosti poput većeg standarda života, privlačenja investicija i poboljšanja socijalne zaštite stanovnika.

Veza između rasta BDP-a i životnog standarda

Jedan od ključnih pokazatelja ekonomskog razvoja države jest bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku. BDP po stanovniku je mjera ekonomske aktivnosti koja izražava vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji podijeljenu s brojem stanovnika.

Veza između rasta BDP-a i životnog standarda je blisko povezana. Kako se BDP povećava, to može rezultirati većim dohotkom i višim životnim standardom za stanovnike zemlje. Veći BDP može omogućiti veća ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvenu skrb i druge važne sektore koji utječu na kvalitetu života.

Na primjer, ako zemlja postiže visoki rast BDP-a, to može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti. Veći dohodak stanovnika omogućava im da ulože u obrazovanje i obuku te poboljšaju vlastite vještine, što može rezultirati boljim mogućnostima zapošljavanja i većim primanjima u budućnosti.

Također, veći BDP može dovesti do boljih javnih usluga, kao što su zdravstvena skrb, obrazovanje i infrastruktura. Kvalitetniji zdravstveni sustav može osigurati bolje zdravstveno stanje stanovnika, dok bolje obrazovanje može pružiti stanovnicima bolje kvalifikacije i vještine za zapošljavanje. Infrastrukturna ulaganja mogu poboljšati povezanost i efikasnost gospodarstva, što doprinosi rastu BDP-a i poboljšanju kvalitete života.

Međutim, važno je napomenuti da rast BDP-a ne garantira automatski i poboljšanje životnog standarda. Važno je da taj rast bude ravnomjeran i održiv, te da se pravilno raspodijeli kako bi se poboljšala kvaliteta života svih stanovnika. Pravedna raspodjela dohotka i ulaganje u razvojnu politiku ključni su čimbenici za osiguranje većeg životnog standarda za sve stanovnike.

Ukupno gledajući, veza između rasta BDP-a i životnog standarda je kompleksna, ali postoji jasna veza između tih faktora. Kako BDP raste, nadamo se i poboljšanju životnih uvjeta za sve stanovnike. Sustavno praćenje i poboljšanje BDP-a po stanovniku može biti ključni pokazatelj napretka i razvoja države.

FAQ:

Što je BDP po stanovniku?

BDP po stanovniku je mera kojom se izražava ekonomska aktivnost zemlje ili regiona po glavi stanovnika. To je vrednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) podeljena sa brojem stanovnika. Ova mera se koristi kako bi se uporedili nivoi životnog standarda između različitih zemalja ili regiona.

Kako se izračunava BDP po stanovniku?

BDP po stanovniku se izračunava tako što se vrednost bruto domaćeg proizvoda (BDP) podeli sa brojem stanovnika. Na taj način dobijamo prosek ekonomske aktivnosti po glavi stanovnika. Obično se izražava u nacionalnoj valuti, ali se može koristiti i druga valuta ili međunarodna valuta, kao što je dolar.

Koje su prednosti korišćenja BDP-a po stanovniku?

Korišćenje BDP-a po stanovniku omogućava upoređivanje ekonomskih aktivnosti i životnog standarda između različitih zemalja ili regiona. Ova mera je korisna za analizu razlika u ekonomskom razvoju i prosperitetu među različitim državama. Takođe nam omogućava da pratimo promene u životnom standardu tokom vremena i identifikujemo zemlje ili regione koji pokazuju ekonomski rast ili pad.

Koje su neke važne primene BDP-a po stanovniku?

BDP po stanovniku se često koristi u ekonomskim istraživanjima, političkim analizama i upravljanju ekonomijom. Ova mera može pomoći vladama i međunarodnim organizacijama da donose odluke o politikama i programima za podsticanje ekonomskog razvoja i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Takođe korisno za analizu socijalne pravde i ekonomske nejednakosti između različitih grupa i regiona unutar jedne zemlje.