Što Je Bruto Plaća - Sve što trebate znati o bruto plaći

Što Je Bruto Plaća

Što Je Bruto Plaća

Bruto plaća je jedan od najvažnijih pojmova kada je riječ o financijama i radnom odnosu. Ona predstavlja iznos koji radnik prima prije nego što se odbiju porezi i doprinosi. U ovom članku ćemo objasniti što je bruto plaća, kako se računa i zašto je važno razumjeti njezin značaj.

Bruto plaća se sastoji od nekoliko dijelova. Najčešće je to osnovna plaća koju radnik prima za svoj rad, ali može uključivati i dodatke kao što su naknadu za prijevoz, topli obrok ili bonus. Ovi dodaci su često ugovoreni posebnim ugovorima ili kolektivnim ugovorima i mogu značajno povećati ukupan iznos bruto plaće.

Računanje bruto plaće je važno za radnike jer od nje se obračunavaju porezi i doprinosi koji se moraju platiti. Dok radnik prima bruto plaću, poslodavac na nju obračunava poreze i doprinose te direktno uplaćuje državi. Na taj način, bruto plaća se smanjuje kako bi se dobila neto plaća, odnosno iznos koji radnik prima na svoj račun.

Razumijevanje bruto plaće je važno i za poslodavce jer se na temelju nje određuje veličina bruto plaće za radnike. Ovisno o djelatnosti, ugovoru ili pravilima koja se primjenjuju na radnike, bruto plaća može biti različita. Važno je da poslodavac pruži pravedan iznos bruto plaće radnicima i da se pridržava zakonskih propisa o plaćanju poreza i doprinosa.

Što je bruto plaća?

Bruto plaća je iznos koji se isplaćuje zaposleniku prije oduzimanja poreza, doprinosa i drugih nameta. To je ukupan iznos koji poslodavac isplaćuje zaposleniku za obavljanje radnih zadataka.

Bruto plaća se sastoji od osnovne plaće, dodataka na plaću (npr. naknada za rad u smjenama, prekovremeni rad, noćni rad) i drugih oblika primanja (npr. božićnica, regres).

Poslodavci obično navode bruto iznos u radnom ugovoru ili na plaćnoj listi kako bi zaposlenici mogli vidjeti koliko im se isplaćuje prije odbitaka.

Bruto plaća je obično visoka jer uključuje sve prihode prije oduzimanja poreza i doprinosa, ali ne znači da će zaposlenik dobiti taj iznos na svoj bankovni račun. Od bruto plaće se oduzimaju porezi, doprinosi i druge zakonske obveze, što rezultira neto plaćom koju zaposlenik prima na svoj račun.

Bruto plaća je važna jer na temelju nje poslodavac određuje iznos doprinosa koji mora uplatiti za zaposlenika, kao i iznos poreza koji će biti oduzet s plaće. Također, bruto plaća se koristi za proračunavanje mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i drugih obveza koje poslodavac mora platiti za zaposlenika.

Definicija i osnova bruto plaće

Bruto plaća je iznos koji poslodavac isplaćuje zaposleniku prije odbitka poreza i doprinosa na plaću. To je ukupni iznos koji zaposlenik prima kao naknadu za svoj rad. Bruto plaća uključuje sva primanja koja se isplaćuju zaposleniku, uključujući osnovnu plaću, dodatak za prekovremeni rad, naknade za rad na blagdanima i otpremninu. Ova vrsta plaće je važna jer se na osnovu nje izračunavaju razni porezi i doprinosi koje poslodavac mora uplatiti u korist države.

Osobni dohodak, zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i ostali doprinosi obavezni su za sve zaposlenike u Hrvatskoj. Poslodavac je dužan oduzeti ove iznose s bruto plaće i uplatiti ih u korist države. Nakon što su izvršene sve zakonske obveze, dobiva se neto plaća koju zaposlenik zapravo prima na svoj račun.

Za izračun bruto plaće koriste se različiti faktori, uključujući radno vrijeme, radni ugovor, stručnost i iskustvo zaposlenika. Dodaci za prekovremeni rad ili rad na specifičnim mjestima često se dodaju na osnovnu plaću kako bi se dobila ukupna bruto plaća. Ovaj izračun je važan za određivanje iznosa doprinosa i poreza na plaću, ali također može utjecati na druge faktore kao što su prava na osiguranje ili mirovinsko osiguranje.

Uglavnom, bruto plaća predstavlja ukupan iznos novca koji zaposlenik prima prije plaćanja bilo kojih poreza ili doprinosa. To je važan koncept za razumijevanje jer utječe na isplatu, obvezu poslodavca i druga povezana pitanja. Bez obzira na to, važno je zapamtiti da bruto plaća nije isto što i neto plaća koju zaposlenik stvarno prima na svoj račun nakon što su određeni iznosi oduzeti.

You might be interested:  Kada Se Javljaju Prvi Simptomi Trudnoće

Porezi i doprinosi na bruto plaću

Porezi i doprinosi na bruto plaću

 • Porez na dohodak: Porez na dohodak se plaća na temelju bruto plaće i u Hrvatskoj se obračunava prema progresivnoj stopi. To znači da će osobe s većom bruto plaćom plaćati veći postotak poreza na dohodak.
 • Doprinosi za mirovinsko osiguranje: Dio bruto plaće namijenjen mirovinskom osiguranju, koji se dijeli između radnika i poslodavca. Doprinosi za mirovinsko osiguranje su obavezni i koriste se za osiguranje mirovinskih prava radnika.
 • Doprinosi za zdravstveno osiguranje: Dio bruto plaće namijenjen zdravstvenom osiguranju, koji se također dijeli između radnika i poslodavca. Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguravaju pravo na zdravstvenu njegu i liječenje za radnike i njihove obitelji.
 • Doprinosi za zaposlenje: Dio bruto plaće namijenjen potpori za zapošljavanje i osiguranje od nezaposlenosti. Ti doprinosi financiraju programe za poticanje zapošljavanja i osiguravaju prihode radnicima koji su ostali bez posla.
 • Doprinosi za mirovinski fond zaposlenika: Dodatni doprinos mirovinskom fondu kojeg plaća samo radnik. Ovaj doprinos osigurava da radnik ima dodatnu mirovinu u budućnosti.

Ukupni iznos poreza i doprinosa na bruto plaću ovisi o visini bruto plaće, ali i o poreznoj politici i propisima u Hrvatskoj. Važno je obratiti pažnju na različite porezne stope i doprinose kako biste imali jasnu sliku o tome koliko će vam ostati neto plaće nakon što se oduzmu svi porezi i doprinosi. Također je važno imati na umu da se porezi i doprinosi mogu mijenjati s vremenom, pa je dobro redovito pratiti najnovije propise i izmjene u poreznom sustavu.

Izračunavanje bruto plaće

Kada govorimo o izračunavanju bruto plaće, važno je razumjeti kako se određuje visina bruto plaće i koji se elementi uzimaju u obzir kod izračuna.

Bruto plaća predstavlja iznos koji zaposlenik prima prije odbitka poreza i doprinosa na plaću. Izračunava se na temelju ukupnih primanja koje zaposlenik ostvaruje, uključujući fiksni dio plaće, dodatke, bonuse i druge naknade.

Postoji nekoliko načina na koje se može izračunati bruto plaća, ali najčešći način je zbrajanje svih primanja koja zaposlenik prima tijekom mjeseca. Ukoliko ima fiksnu plaću, jednostavno se zbraja iznos fiksne plaće sa svim dodatnim primanjima koja su dogovorena. Ukoliko zaposlenik prima plaću na temelju radnih sati ili provizije, iznos bruto plaće će ovisiti o broju radnih sati ili ostvarenim prodajama.

Važno je napomenuti da se na bruto plaću još obračunavaju porezi i doprinosi na plaću. Ti dodatni iznosi se odbijaju od bruto plaće i rezultat je neto plaća koju zaposlenik prima na svoj račun.

Da biste izračunali bruto plaću, možete slijediti sljedeće korake:

 1. Zbrojite sve primanja zaposlenika za određeni period, uključujući fiksnu plaću, bonuse, provizije i druge naknade.
 2. Dodajte sve naknade i beneficije koje zaposlenik prima, kao što su dodaci za prekovremeni rad, regres, božićnica itd.
 3. Pridodajte dodatne naknade koje zaposlenik može ostvariti, kao što su dnevnice, putni troškovi, naknade za obrazovanje itd.
 4. Izračunajte poreze i doprinose na plaću prema važećim zakonima i propisima.
 5. Oduzmite poreze i doprinose na plaću od bruto plaće kako biste dobili neto plaću.

Važno je imati na umu da izračunavanje bruto plaće može biti složeno i ovisi o mnogim faktorima, uključujući različite zakone i propise. Stoga je uvijek preporučljivo posavjetovati se s računovodom ili stručnjakom za poreze kako biste bili sigurni da je izračun ispravan i da su svi zakonski propisi ispoštovani.

Bruto plaća vs. neto plaća

 • Bruto plaća je ukupan iznos koji poslodavac isplaćuje zaposleniku prije nego što se oduzmu porezi i doprinosi.
 • Neto plaća je iznos koji zaposlenik prima na svom računu nakon što se odbiju porezi i doprinosi.

Bruto plaća se često oglašava kao primarni iznos koji zaposlenici očekuju kada pregovaraju o uvjetima zaposlenja. Međutim, važno je razumjeti da je ova plaća prije nego što se oduzmu svi zakonski nameti.

Neto plaća je iznos koji stvarno dolazi na račun zaposlenika nakon što se odbiju porezi i doprinosi. Ova neto plaća je ono što zaposlenik stvarno može koristiti za svoje svakodnevne potrebe i financijske obveze.

Bruto plaća Neto plaća
Označava ukupan iznos prije odbitaka Označava iznos nakon odbitaka
Služi kao osnova za izračunavanje poreza i doprinosa Određuje koliko novca zaposlenik stvarno prima
Obično se navodi u svim uvjetima zaposlenja Stvarni iznos koji dobiva zaposlenik

Važno je napomenuti da porezi i doprinosi mogu značajno utjecati na iznos neto plaće. Ti iznosi se obično razlikuju ovisno o zemlji u kojoj se nalazite i specifičnim zakonima koji se primjenjuju.

Kada primate ponudu za posao ili pregovarate o plaći, važno je uzeti u obzir i bruto i neto plaću kako biste stekli jasniju sliku o tome koliko ćete stvarno primiti svaki mjesec i kako će se porezi i doprinosi odraziti na vašu ukupnu plaću.

You might be interested:  Kako Da Krasta Brze Otpadne

Radni odnos i bruto plaća

Radni odnos je formalni odnos između poslodavca i radnika koji uključuje plaćanje za obavljeni posao. Kada se govori o bruto plaći, to je ukupna suma novca koju radnik prima prije odbitka poreza, doprinosa i drugih obaveznih izdataka.

Bruto plaća se određuje na temelju dogovora između poslodavca i radnika, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima. Uobičajeno, bruto plaća se izračunava na temelju radnog vremena i ugovorene satnice ili mjesečne plaće.

Kao primjer, ako je ugovorena mjesečna plaća radnika 5000 kuna, tada će mu bruto plaća biti 5000 kuna prije odbitka svih poreza i doprinosa.

Bruto plaća često uključuje i dodatke kao što su naknade za prekovremeni rad, pauze za obroke ili nadoknada putnih troškova. Svi ti dodaci su također obuhvaćeni bruto plaćom i plaćaju se u skladu s dogovorom između poslodavca i radnika.

Radnici obično dobiju svoju bruto plaću svakog mjeseca, a ona se zatim obračunava kako bi se utvrdila neto plaća. Neto plaća je iznos koji radnik zapravo dobiva na svom računu nakon odbitka svih poreza i doprinosa. Razlika između bruto i neto plaće je iznos koji je uzet za poreze i doprinose.

Bruto plaća ima važnu ulogu u određivanju radnog odnosa i predstavlja temelj za daljnje izračune i isplate radnika. Važno je shvatiti razliku između bruto i neto plaće kako bi se pravilno upravljalo financijama i poreznim obvezama.

Zakonski propisi i bruto plaća

Kada se radi o bruto plaći, postoji nekoliko zakonskih propisa koji reguliraju njezinu visinu i način izračuna. Ovi propisi osiguravaju da se bruto plaća pravilno obrađuje i da radnici dobiju pravednu naknadu za svoj rad.

1. Zakon o radu

Zakon o radu u Hrvatskoj je temeljni propis koji regulira radni odnos između poslodavca i radnika. Ovaj zakon također utvrđuje minimalne plaće i moguće dodatke na plaću, kao što su rad nedjeljom ili rad noću. Kada poslodavac određuje bruto plaću, mora se pridržavati odredbi Zakona o radu.

2. Zakon o porezu na dohodak

Bruto plaća također podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na dohodak. Ovaj zakon utvrđuje porezne stope i način obračuna poreza na dohodak koji se obračunava na temelju bruto plaće. Porez na dohodak oduzima se od bruto plaće prije nego što radnik dobije neto plaću.

3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o mirovinskom osiguranju uređuje obvezno zakonsko mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj. Prema ovom zakonu, radnici moraju plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje, a iznosi se temelje na bruto plaći. Poslodavac je također dužan plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje za svoje zaposlenike na temelju njihove bruto plaće.

4. Kolektivni ugovori

Kolektivni ugovori su sporazumi između sindikata i poslodavaca koji se odnose na radne uvjete i prava radnika u određenoj industriji ili sektoru. Ovi ugovori također mogu utjecati na bruto plaću, na primjer, kroz odredbe o minimalnim plaćama i dodacima za posebne uvjete rada.

5. Drugi zakoni i propisi

5. Drugi zakoni i propisi

Pored navedenih zakona, postoji niz drugih zakona i propisa koji mogu utjecati na bruto plaću. To mogu biti propisi vezani uz zdravstveno osiguranje, porezne olakšice ili dodatne naknade koje poslodavac može pružiti radniku. Važno je proučiti sve relevantne zakone i propise kako bi se pravilno obračunala bruto plaća.

Benefiti i dodaci na bruto plaću

Definicija

Benefiti i dodaci na bruto plaću predstavljaju dodatne financijske ili nematerijalne pogodnosti koje zaposlenici dobivaju uz svoju osnovnu plaću. Ovi dodaci često su dio ukupnog paketa koji tvrtka nudi kako bi privukla i zadržala kvalitetne radnike. Odluka o vrsti i iznosu benefita ovisi o politici tvrtke i sektoru u kojem posluje.

Vrste benefita

Postoji širok raspon benefita i dodataka na bruto plaću koji se nude zaposlenicima, a neki od najčešćih su:

 • Plaćeni dopust: Određeni broj dana godišnjeg odmora za koje će zaposlenici dobiti punu plaću.
 • Božićnica: Jednokratni novčani iznos koji se isplaćuje zaposlenicima tijekom blagdana.
 • Poklon bonovi: Bonovi koje zaposlenici mogu iskoristiti za kupnju proizvoda ili usluga u određenim trgovinama.
 • Osobni automobil: Neki poslodavci nude mogućnost korištenja službenog ili leasing automobila za privatne potrebe zaposlenika.
 • Privatno zdravstveno osiguranje: Tvrtka plaća dio ili cijelu premiju zaposlenika za privatno zdravstveno osiguranje.
 • Mobilni telefon: Poslodavac osigurava mobilni telefon i plaća mjesečne troškove ili pruža naknadu za mobilni telefon zaposlenika.

Porezna obveza

Benefiti i dodaci na bruto plaću obično se smatraju poreznim prihodima i podliježu oporezivanju. Porezna stopa i način obračuna poreza mogu se razlikovati ovisno o vrsti benefita i zakonodavstvu zemlje u kojoj se nalazite. Važno je konzultirati stručnjaka za porezno pravo kako biste razumjeli porezne obveze povezane s beneficijama na bruto plaću.

Varijacije bruto plaće

Bruto plaća može varirati ovisno o nekoliko faktora, uključujući zemlju, industriju, radno iskustvo i obrazovanje. U nastavku su prikazane neke česte varijacije bruto plaće:

You might be interested:  Kako Zaustaviti Pulsiranje U Uhu

1. Radni staž

Visina bruto plaće obično raste s povećanjem radnog staža. Osobe s dugogodišnjim iskustvom i stručnostima često zarađuju veće plaće od onih s manje iskustva. Ovo je često rezultat dostizanja viših pozicija, stjecanja specijalizacija i većeg povjerenja poslodavaca u kvalitete i vještine radnika.

2. Obrazovanje

Bruto plaća također može biti varijabilna ovisno o obrazovanju radnika. Osobe s višim razinama obrazovanja, kao što su diplomirani stručnjaci ili magistri, obično imaju veće plaće od onih s nižom razinom obrazovanja. To se događa jer su poslodavci spremni platiti višu cijenu za radnike s dodatnim znanjima i vještinama stečenim tijekom njihovog obrazovanja.

3. Industrija

Neki sektori imaju tendenciju pružanja viših plaća od drugih. Na primjer, tehnološki sektor često nudi visoke plaće zbog potražnje za stručnjacima u području programiranja i razvoja softvera. S druge strane, neki sektori, poput uslužne industrije, mogu nuditi niže plaće zbog konkurencije i nižih profitnih margina. Stoga, ukupna industrijska klima može značajno utjecati na visinu bruto plaće.

4. Geografska lokacija

Mjesto rada također može utjecati na visinu bruto plaće. Veći gradovi ili područja s visokim životnim troškovima često nude veće plaće kako bi se radnici mogli prilagoditi skupljem životnom standardu. U ruralnim područjima, gdje su troškovi niži, plaće mogu biti niže, ali se troši manje na osnovne potrebe.

5. Dodatni benefiti

Pored osnovne bruto plaće, radnici mogu imati i različite dodatne beneficije koje mogu povećati ukupnu vrijednost njihovog paketa plaća. To mogu uključivati ​​poticaje za postizanje ciljeva, bonuse za postignute rezultate, zdravstveno osiguranje, doprinose za mirovinski fond ili fleksibilno radno vrijeme. Svi ovi dodatni benefiti mogu povećati ukupnu vrijednost plaće koju radnik prima.

6. Radno mjesto

Radno mjesto također može utjecati na visinu bruto plaće. Na primjer, menadžeri imaju tendenciju primanja većih plaća od nižih pozicija. Ovo je obično zbog veće odgovornosti, većih ovlasti i potrebne stručnosti za obavljanje posla. Također, radnici na specifičnim radnim mjestima koja zahtijevaju visoku razinu stručnosti mogu očekivati ​​višu bruto plaću u usporedbi s onima na nižim pozicijama koje ne zahtijevaju toliko stručnosti.

7. Ocjena radne učinkovitosti

Poslodavci često procjenjuju radnu učinkovitost svojih zaposlenika kako bi odredili visinu bruto plaće. Bolje ocijenjeni radnici imaju tendenciju primati veće plaće u usporedbi s onima koji imaju lošije ocjene. To može biti rezultat većeg doprinosa ili postignutih ciljeva koji pružaju veću vrijednost poslodavcu.

U konačnici, visina bruto plaće ovisi o mnogo faktora, a kombinacija različitih varijacija može utjecati na konačan iznos plaće koju radnik prima. Važno je razumjeti sve ove varijacije kako bi se donijele informirane odluke o zapošljavanju, pregovorima o plaći i planiranju financijske budućnosti.

FAQ:

Kako se računa bruto plata?

Bruto plata se računa tako što se zbiraju svi prihodi koje zaposlenik prima od svog poslodavca, uključujući osnovnu platu, dodatke za rad u specifičnim uvjetima, bonusi i ostali beneficije.

Kako izračunati neto platu?

Neto plata se izračunava oduzimanjem svih poreza i doprinosa koje zaposlenik mora platiti od bruto plate. Ovi porezi i doprinosi mogu uključivati porez na dohodak, doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovinske doprinose.

Koja je razlika između bruto i neto plate?

Razlika između bruto i neto plate je da je bruto plata ukupan iznos koji zaposlenik prima od svog poslodavca prije odbitka poreza i doprinosa, dok je neto plata iznos koji zaposlenik stvarno dobija nakon što se oduzmu porezi i doprinosi.

Koji su obično porezi i doprinosi oduzeti od bruto plate?

Neki od poreza i doprinosa koji se obično oduzimaju od bruto plate uključuju porez na dohodak, doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovinske doprinose. Ovi porezi i doprinosi mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

Kako mogu utjecati na povećanje svoje bruto plate?

Za povećanje bruto plate možete pregovarati sa svojim poslodavcem o većem osnovnom platnom, tražiti bonuse za poseban radni učinak ili razmotriti mogućnost prelaska na položaj sa većom plaćom. Također, stjecanje dodatnih kvalifikacija ili napredovanje u karijeri može vam omogućiti povećanje bruto plate.

Kako se računa bruto plaća?

Bruto plaća se računa tako da se neto plaća poveća za sve doprinose i poreze koji se moraju platiti. Ovisno o zakonodavstvu zemlje, ovo može uključivati doprinose za mirovinski fond, zdravstveno osiguranje, poreze na dohodak i druge obvezne doprinose.

Koje su prednosti i nedostaci bruto plaće?

Prednosti bruto plaće su transparentnost i jednostavnost jer se iznos plaće lako može izračunati. Također, bruto plaća omogućuje jasan uvid u troškove poreza i doprinosa koje radnik mora platiti. Međutim, nedostatak bruto plaće je taj što ne odražava stvarnu količinu novca koju će radnik zapravo primiti na svoj račun, budući da se moraju oduzeti svi porezi i doprinosi, što rezultira neto plaćom.