Što je Europska unija: Sve o političkoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici Europske unije

Što Je Europska Unija

Što Je Europska Unija

Europska unija (EU) je politička, gospodarska i društvena zajednica koja okuplja 27 država članica. Nastala je kao rezultat težnje za jačanjem mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta na kontinentu nakon Drugog svjetskog rata.

Glavni cilj Europske unije je ujedinjenje europskih naroda i stvaranje zajedničkog prostora slobode, sigurnosti i pravde. U tu svrhu, EU uspostavlja i provodi politike i zakonodavstvo koje se odnose na različita područja, kao što su trgovina, okoliš, ljudska prava, sigurnost, migracija, poljoprivreda i mnoge druge.

Europska unija ima institucionalni okvir koji omogućuje zemljama članicama da donose odluke i sudjeluju u političkom procesu. Glavne institucije EU su Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a, Europsko vijeće, Sud Europske unije i Europska središnja banka.

Europska unija također ima zajedničku valutu, euro, koja se koristi u 19 od 27 država članica. Euro je zajednička valuta koja olakšava trgovinu, putovanja i gospodarsku suradnju unutar EU-a. Međutim, nije svaka zemlja članica EU-a uvela euro kao svoju valutu, već zadržava svoju nacionalnu valutu.

Što je Europska unija: Sve o političkoj, gospodarskoj i društvenoj zajednici

Europska unija (EU) je politička, gospodarska i društvena zajednica koja uključuje 27 država članica. Osnovana je kako bi promovirala mir, stabilnost i prosperitet u Europi. EU se sastoji od institucija koje donose odluke i provode politike u raznim područjima, kao i od organa koji osiguravaju suradnju između država članica.

Povijest EU

Europska unija je nastala kao rezultat procesa europske integracije nakon Drugog svjetskog rata. Glavni cilj bio je izgraditi međunarodnu organizaciju koja bi spriječila buduće sukobe među europskim državama. Prvi koraci prema europskoj integraciji poduzeti su osnivanjem Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUCH) 1951. godine, što je kasnije dovelo do stvaranja Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske zajednice (EZ).

Nakon toga, potpisivanjem Maastrichtskog sporazuma 1992. godine, Europska unija je službeno osnovana. Osim ekonomskog suradnje, EU se proširila na političko i društveno područje, postavljajući ciljeve poput zajedničkog tržišta, slobode kretanja ljudi i ljudskih prava.

Institucije EU

Glavne institucije Europske unije su:

 • Europski parlament – izabrani predstavnici građana EU-a koji donose zakone i pregovaraju o proračunu EU-a
 • Vijeće Europske unije – predstavnici vlada država članica koji donose odluke o politici EU-a
 • Europska komisija – izvršno tijelo EU-a koje predlaže zakone i provodi politike EU-a
 • Sud Europske unije – osigurava dosljednu primjenu prava EU-a
 • Europsko vijeće – sastaje se nekoliko puta godišnje kako bi odredilo smjer i prioritete EU-a

Prednosti članstva u EU

Članstvo u Europskoj uniji donosi brojne prednosti državama članicama, kao što su:

 1. Pristup jedinstvenom tržištu slobodne trgovine i mogućnost sudjelovanja u europskoj ekonomiji
 2. Sloboda putovanja unutar EU-a i mogućnost življenja i rada u drugim državama članicama
 3. Potpora za razvoj infrastrukture, gospodarstva i poljoprivrede putem fondova i programa EU-a
 4. Jačanje sigurnosti i suradnje u borbi protiv kriminala, terorizma i klimatskih promjena

Budućnost EU

Europska unija nastavlja se razvijati i suočavati s raznim izazovima. Neki od najvažnijih pitanja koja EU treba riješiti u budućnosti uključuju migraciju, gospodarsku nejednakost, klimatske promjene, Brexit i jačanje europske sigurnosti.

Unatoč tim izazovima, EU ostaje važna politička, gospodarska i društvena zajednica koja ima utjecaj na živote milijuna ljudi diljem Europe.

Vrijednosti Europske unije
Vrijednosti Opis
Solidarnost Podrška i zajedništvo među državama članicama
Demokracija Odlučivanje putem izabranih predstavnika građana
Tolerancija Poštovanje različitosti i prava manjina
Sloboda Osiguravanje temeljnih prava i sloboda svih građana

Povijest Europske unije: Od osnivanja do danas

Osnivanje Europske unije

Europska unija (EU) nastala je kao rezultat dugog procesa integracije europskih zemalja nakon Drugog svjetskog rata. Glavni cilj osnivanja EU bio je promicanje mira, stabilnosti i prosperiteta u Europi. Osnivanje EU započelo je 1951. godine potpisivanjem Rimskih ugovora, kojima su se šest europskih zemalja – Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg – obvezale na zajedničku kontrolu nad proizvodnjom ugljena i čelika.

Razvoj Europske unije

Nakon potpisivanja Rimskih ugovora, Europska unija se proširila na različite područje političke, gospodarske i društvene suradnje. 1993. godine potpisan je Maastrichtski sporazum, kojim je EU postala unija država i dobila vlastite institucije, kao što su Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU. Uz to, Maastrichtski sporazum je uveo i zajedničku europsku valutu – euro.

You might be interested:  Kako Zaustaviti Metastaze Na Jetri

U slijedećim godinama broj članica EU nastavio se povećavati. Danas, EU ima 27 članica, a Hrvatska se pridružila EU 2013. godine. Proces pridruživanja novih članica temelji se na ispunjavanju određenih kriterija, kao što su demokracija, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava.

Funkcija Europske unije

Europska unija ima širok spektar funkcija koje uključuju donošenje zakona, reguliranje tržišta, upravljanje zajedničkom poljoprivrednom politikom i vanjskom politikom. Također, EU promiče zajedničke vrijednosti, kao što su solidarnost, jednakost i sloboda, te surađuje na rješavanju globalnih problema, poput klimatskih promjena i migracija.

Budućnost Europske unije

Budućnost Europske unije je tema koja se raspravlja na raznim razinama, kako među političarima tako i među građanima EU. Neki zagovaraju daljnje produbljivanje integracije, dok drugi preferiraju povratak na veću nacionalnu suverenost. U svakom slučaju, EU se suočava s izazovima kao što su Brexit, ekonomske nejednakosti i populizam. Bez obzira na put koji će EU slijediti, njen utjecaj na Europu i svijet će i dalje biti značajan.

Politička struktura Europske unije i institucije

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije je glavni zakonodavni organ Europske unije. Sastoji se od predstavnika svih 27 država članica EU, koji zastupaju nacionalne interese. Vijeće donosi zakonodavne akte, usvaja proračun EU i daje smjernice za politike EU. Također obavlja funkciju koordiniranja i pregovaranja između država članica radi postizanja konsenzusa.

Europski parlament

Europski parlament je izravno izabrano tijelo unutar Europske unije. Sastoji se od 705 zastupnika koji predstavljaju građane EU. Europski parlament ima ovlasti donošenja zakonodavnih akata, odobravanja proračuna EU i nadzora nad izvršnom vlašću. Zastupnici u parlamentu organizirani su u političke skupine na temelju zajedničkih političkih uvjerenja.

Europska komisija

Europska komisija je izvršno tijelo Europske unije. Sastoji se od 27 povjerenika, jednog iz svake države članice, koji su odgovorni za različite političke portfelje. Komisija ima ulogu izvršavanja zakonodavnih akata, predlaganja novih zakona i politika te osiguravanja provođenja europskih pravila. Povjerenici su neovisni i djeluju u interesu EU kao cjeline.

Sud Europske unije

Sud Europske unije sastoji se od Europskog suda pravde i Općeg suda. Sud Europske unije ima zadaću osigurati dosljedno tumačenje i primjenu prava EU. Europski sud pravde odlučuje o pitanjima tumačenja prava EU te donosi presude o kršenju pravila EU. Opći sud nadležan je za tužbe koje podnose pojedinci, tvrtke i države članice protiv institucija EU.

Europsko vijeće

Europsko vijeće sastoji se od šefova država i vlada država članica EU, predsjednika Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća. Sastaje se nekoliko puta godišnje i ima ulogu postavljanja političkih smjernica i ciljeva EU. Europsko vijeće donosi odluke o ključnim pitanjima, kao što su pristupanje novih članica, vanjski odnosi i ekonomske politike.

Ostale institucije Europske unije

Uz navedene institucije, Europska unija ima i druge tijela koja podržavaju njezin rad. To uključuje Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i Europsku središnju banku. Europski gospodarski i socijalni odbor zastupa interese gospodarskih i društvenih skupina u EU. Odbor regija je savjetodavno tijelo za regionalnu i lokalnu razinu. Europska središnja banka upravlja monetarnom politikom EU i eurouzonom.

Gospodarski sustav Europske unije: Zajedničko tržište, euro i države članice

Zajedničko tržište

Europska unija (EU) ima jedinstven i integriran gospodarski sustav koji se temelji na ideji zajedničkog tržišta. Zajedničko tržište omogućuje slobodan protok roba, usluga, kapitala i radne snage unutar Europske unije. To znači da građani i tvrtke mogu poslovati bez unutarnjih carina i ostalih trgovinskih barijera. Na zajedničkom tržištu Europske unije, tvrtke imaju pristup većem broju potencijalnih potrošača, što potiče rast i konkurentnost europskog gospodarstva.

Euro

Euro je službena valuta Europske unije. Zemlje koje su se pridružile europskom monetarnom sustavu su uvele euro kao svoju valutu. Ove zemlje, koje su poznate kao “eurozona”, koriste euro kao sredstvo plaćanja, olakšavajući trgovinu i putovanja među njima. Euro je jedna od najvažnijih karakteristika gospodarskog sustava Europske unije, jer pomaže u usklađivanju monetarne politike i jačanju financijske stabilnosti u regiji.

Države članice

Države članice

Europska unija trenutno ima 27 država članica. Svaka od ovih država ima svoje specifičnosti gospodarskog sustava, ali surađuju na zajedničkom tržištu i koriste euro kao svoju valutu. Države članice imaju pravo uređivati ​​svoju vlastitu gospodarsku politiku i donositi odluke o porezu, proračunu i socijalnoj politici, ali moraju poštivati ​​opće smjernice i propise koje je usvojila Europska unija. Ova kombinacija nacionalne autonomije i europske integracije omogućuje državama članicama da ostvare prednosti zajedničkog tržišta i europske suradnje, pritom zadržavajući određenu mjeru političke neovisnosti.

Dodatne informacije o gospodarskom sustavu Europske unije, kao i njegovim institucijama i politikama, mogu se pronaći na službenim web stranicama Europske unije.

Prednosti i nedostaci članstva u Europskoj uniji

Prednosti i nedostaci članstva u Europskoj uniji

Prednosti

 • Gospodarske mogućnosti: Članstvo u Europskoj uniji omogućuje pristup jedinstvenom tržištu koje je jedno od najvećih na svijetu. Ovo otvara nove mogućnosti za gospodarski rast i razvoj zemlje članice.
 • Slobodno kretanje: Građani zemlje članice imaju pravo slobodno putovati, studirati i raditi u drugim zemljama članicama Europske unije. Ovo pruža veće mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i kulturnu razmjenu.
 • Pristup fondovima i programima: Zemlje članice imaju pravo pristupati različitim fondovima i programima Europske unije koji podržavaju gospodarski razvoj, infrastrukturne projekte, istraživanje i inovacije.
 • Sigurnost i stabilnost: Članstvo u Europskoj uniji pruža veću sigurnost i stabilnost zemlji članici, posebno u kontekstu međunarodnih odnosa i vanjske politike.
You might be interested:  Kako Dobiti Crvenu Boju

Nedostaci

 • Gubitak suvereniteta: Članstvo u Europskoj uniji zahtijeva određeno prenošenje suvereniteta na institucije Europske unije. Ovo može izazvati gubitak neovisnosti u donošenju odluka i političkim pitanjima.
 • Financijske obveze: Zemlje članice moraju doprinositi proračunu Europske unije. Ovo može predstavljati financijsko opterećenje za manje razvijene zemlje članice i dovesti do nejednakosti u raspodjeli resursa.
 • Birokracija: Europska unija je složena institucionalna struktura s mnogo administrativnih postupaka. To može dovesti do povećane birokracije i otežati donošenje brzih i učinkovitih odluka.
 • Izgubljena nacionalna identiteta: Članstvo u Europskoj uniji može dovesti do gubitka nacionalne identiteta jer se moraju poštivati određeni standardi i norme Europske unije. Ovo može izazvati otpor kod nekih ljudi i skupina unutar zemlje članice.

Ukratko, članstvo u Europskoj uniji ima mnoge prednosti, uključujući gospodarske mogućnosti, slobodno kretanje i pristup fondovima i programima, ali također nosi i određene nedostatke, kao što su gubitak suvereniteta, financijske obveze, birokracija i izgubljena nacionalna identiteta.

Europska unija i društvene politike: Sigurnost, migracije i okoliš

Sigurnost

Europska unija ima značajnu ulogu u osiguravanju sigurnosti svojih građana. Kroz suradnju država članica, EU radi na sprečavanju terorističkih napada, organiziranog kriminala i drugih prijetnji sigurnosti. Unija također provodi zajedničke akcije i politike kako bi ojačala vanjsku i unutarnju sigurnost.

Sigurnosne politike EU obuhvaćaju razmjenu informacija, jačanje granica, borbu protiv kibernetičkog kriminala i terorizma, kao i promicanje pravde i policije. To se postiže kroz suradnju između Europske agencije za policijsku suradnju (Europol) i drugih relevantnih tijela.

Migracije

Migracije su važna tema u kontekstu Europske unije. S obzirom na slobodu kretanja unutar EU, migracijski tokovi su prisutni na svim razinama. Unija se bavi pitanjem migracije kroz politike i mjere koje se fokusiraju na integraciju migranata, borbu protiv ilegalne migracije i pružanje humanitarne pomoći izbjeglicama.

Europska unija također radi na jačanju granica kako bi spriječila nezakonite migracije. Kroz EU-Turski sporazum o premještaju migranata i program politike susjedstva, EU pomaže državama koje su izložene velikim priljevima izbjeglica i migranata.

Okoliš

Zaštita okoliša je jedan od prioriteta Europske unije. EU primjenjuje brojne politike i mjere kako bi smanjila emisije stakleničkih plinova, očuvala bioraznolikost, poboljšala kvalitetu zraka i vode te donijela održiva rješenja za očuvanje prirodnih resursa.

EU također radi na promicanju obnovljivih izvora energije, smanjenju otpada i korištenju održive industrije. Kroz zakonodavstvo i financijske instrumente, Unija potiče članice da ispune svoje obveze u vezi zaštite okoliša i održivog razvoja.

 • Unija podupire projekte koji se bave očuvanjem prirodnih staništa i vrsta.
 • EU također provodi mjere za smanjenje emisija plinova koji pridonose klimatskim promjenama.
 • Unija poboljšava energetsku učinkovitost i potiče članice na korištenje čistih izvora energije.

Napori EU u području zaštite okoliša imaju za cilj smanjenje negativnih utjecaja na zdravlje ljudi i naš planet, te stvaranje održivog okruženja za buduće generacije.

Uloga Europske unije u međunarodnim odnosima

Europska unija (EU) igra važnu ulogu u međunarodnim odnosima kao politički i ekonomski blok. Ova politička zajednica sastoji se od 27 država članica koje surađuju na raznim područjima, uključujući diplomatiju, trgovinu, sigurnost i razvoj.

Diplomatija

EU ima vlastitu vanjsku politiku koju vodi putem svoje diplomacije. Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) glavni je organ EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. EEAS predstavlja EU u međunarodnim organizacijama i pregovara o međunarodnim sporazumima.

Europska unija također ima diplomatsko predstavništvo u brojnim zemljama diljem svijeta. To omogućuje EU-u da razvija odnose s drugim zemljama i organizacijama, te promiče svoje političke vrijednosti i interese.

Trgovina

EU je najveći svjetski trgovinski blok i jedan od ključnih aktera u međunarodnoj trgovini. Unija ima carinsku uniju koja omogućuje slobodnu trgovinu među državama članicama, kao i zajedničku trgovinsku politiku prema trećim zemljama.

EU potpisuje trgovačke sporazume s drugim zemljama i pregovara o otvaranju tržišta i zaštićivanju gospodarskih interesa svojih članica. Ova trgovinska politika pridonosi ekonomskom rastu i razvoju EU-a, ali također utječe na globalnu trgovinu i ekonomsku ravnotežu.

Sigurnost

EU također igra ulogu u regionalnoj i globalnoj sigurnosti. Unija promiče mir, stabilnost i ljudska prava te podržava rješavanje sukoba i kriza diljem svijeta.

EU ima i Europsku stražu granica i Obalnu stražu koja pomaže u održavanju sigurnosti granica EU-a. Također sudjeluje u mirovnim misijama, pružanju humanitarne pomoći i suzbijanju terorizma i organiziranog kriminala.

Razvoj

EU je važan akter u međunarodnom razvoju i humanitarnom djelovanju. Daje financijsku pomoć zemljama u razvoju i provodi programe za promicanje ljudskih prava, demokracije, održivog razvoja i smanjenja siromaštva.

EU također sudjeluje u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Kroz svoju politiku razvoja i humanitarne pomoći, EU pridonosi ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja utvrđenih u Agendi 2030 Ujedinjenih naroda.

Zaključak

Uloga Europske unije u međunarodnim odnosima obuhvaća diplomaciju, trgovinu, sigurnost i razvoj. EU djeluje kao jedinstveni politički i ekonomski blok te ima značajan utjecaj na svjetsku politiku i gospodarstvo.

Demokratski procesi i participacija u Europskoj uniji

Europska unija (EU) je politička, gospodarska i društvena zajednica koja uključuje 27 članica. Jedan od ključnih principa na kojima se temelji EU je demokratski proces. Demokracija u EU osigurava participaciju građana, transparentnost odlučivanja i odgovornost vlasti.

You might be interested:  Kako Skuzit Da Je Muskarac Opsjednut Tobom

Europski parlament

Europski parlament je izabrano tijelo koje predstavlja građane EU. Parlament ima značajnu ulogu u zakonodavnom procesu EU. Članovi parlamenta izravno se biraju putem izbora svakih pet godina. Ovaj izbor omogućava građanima EU da izraze svoju volju i sudjeluju u donošenju odluka koje ih se tiču.

Europski parlament sudjeluje u procesu donošenja zakona kroz suodlučivanje. To znači da parlament mora dati svoj pristanak prije nego što se neki zakon usvoji. Ova procedura osigurava da se interesi građana uzimaju u obzir prilikom donošenja zakona na razini EU.

Građanska inicijativa

Građani EU imaju pravo pokrenuti inicijativu kojom se zahtijeva donošenje novog zakona ili promjena postojećeg zakona. Građanska inicijativa omogućava građanima da izraze svoje stavove i pokušaju utjecati na politiku EU. Da bi inicijativa bila uspješna, potrebno je prikupiti određen broj potpisa građana iz različitih članica EU.

Savjet EU

Savjet EU je tijelo koje predstavlja interese država članica. U Savjetu se donose odluke o važnim pitanjima EU, poput proračuna, vanjske politike i gospodarske suradnje. Predstavnici država članica sudjeluju u donošenju odluka, ali odluke se donose većinom glasova. To znači da veće države članice imaju veći utjecaj na odlučivanje.

Nacionalna razina

Demokratski procesi i participacija u EU također se ostvaruju na nacionalnoj razini. Države članice imaju svoje parlamente i vlasti koje sudjeluju u EU odlučivanju. Nacionalni parlamenti nadziru provedbu europskih zakona i surađuju s Europskim parlamentom u zakonodavnim pitanjima.

Demokratski procesi i participacija u Europskoj uniji Opis
Europski parlament Izabrano tijelo koje predstavlja građane EU i sudjeluje u zakonodavnom procesu.
Građanska inicijativa Pravo građana EU da pokrenu inicijativu za donošenje zakona ili promjenu postojećeg zakona.
Savjet EU Tijelo koje predstavlja interese država članica i donosi odluke o važnim pitanjima EU.
Nacionalna razina Demokratski procesi i participacija na nacionalnoj razini u okviru EU odlučivanja.

Demokratski procesi i participacija u Europskoj uniji osiguravaju da se glas građana čuje i uzima u obzir prilikom donošenja odluka na razini EU. Ova participacija građana ključna je za održavanje demokratskih vrijednosti i pravednog odlučivanja unutar EU.

Budućnost Europske unije: Izazovi i perspektive integracije

Izazovi integracije

Europska unija (EU) suočava se s raznim izazovima s obzirom na budućnost svoje integracije. Neki od tih izazova uključuju:

 • Brexit: Izlazak Velike Britanije iz EU-a predstavlja značajan izazov za daljnju integraciju Unije. Ovaj događaj je pokazao da postoje značajne političke i gospodarske razlike među članicama, što može utjecati na daljnje produbljivanje europskih integracija.
 • Rast populizma: Porast populizma i euroskepticizma u nekim članicama EU-a također predstavlja izazov za integraciju. Politički pokreti i stranke koje se protive europskim integracijama mogu otežati postizanje konsenzusa i donošenje odluka na europskom nivou.
 • Gospodarske nejednakosti: Gospodarske nejednakosti između različitih članica Unije predstavljaju izazov za daljnju integraciju. Nejednake gospodarske prilike i razlike u razini razvoja mogu otežati postizanje zajedničkih ciljeva i politika na europskom nivou.

Perspektive integracije

Unatoč izazovima, postoji nekoliko perspektiva za budućnost integracije Europske unije:

 1. Dublja politička integracija: Usmjeravanje prema dubljoj političkoj integraciji može ojačati sposobnost EU-a da donosi odluke i provodi politike na europskom nivou. Povećana politička integracija može pružiti bolji okvir za rješavanje izazova s kojima se EU suočava.
 2. Povećana suradnja u određenim područjima: EU može nastaviti s povezivanjem članica u određenim područjima, kao što su sigurnost, obrana i migracije. Povećanje suradnje u tim područjima može doprinijeti jačanju unutarnje sigurnosti i rješavanju zajedničkih izazova.
 3. Razvoj Europske unije kao globalnog aktera: EU može nastaviti razvijati svoju ulogu kao globalnog aktera i promicati svoje vrijednosti i interese na međunarodnoj razini. Kroz vanjsku politiku, trgovinu i druge aktivnosti, EU može doprinijeti stabilnosti i prosperitetu ne samo unutar Europe, već i šire.

Prednosti i izazovi integracije Europske unije
Prednosti Izazovi
Povećana politička stabilnost Političke razlike između članica
Ekonomska integracija i prosperitet Gospodarske nejednakosti
Jačanje europskog utjecaja na globalnoj razini Rast populizma i euroskepticizma
Povećana sigurnost i suradnja Proces donošenja odluka na europskom nivou

FAQ:

Što je Europska unija?

Europska unija (EU) politička je, gospodarska i društvena zajednica koju čini 27 europskih država. Cilj EU-a je promicanje mira, stabilnosti, demokracije, ljudskih prava i ekonomskog prosperiteta u Europi.

Koje su zemlje članice Europske unije?

Trenutno, Europska unija ima 27 članica. To su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kada je Europska unija osnovana?

Europska unija osnovana je 1. studenog 1993. godine Maastrichtskim sporazumom. Međutim, njezini prethodnici, Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (EZAE), osnovani su 1957. godine Rimskim ugovorima.

Što je Europska komisija?

Europska komisija je izvršno tijelo Europske unije odgovorno za provedbu zakonodavstva, upravljanje EU proračunom i zaštitu interesa EU-a. Komisija ima po jednog člana iz svake članice EU-a i predstavlja neovisno tijelo koje djeluje u interesu svih država članica.

Kako države postaju članice Europske unije?

Države mogu postati članice Europske unije ako ispune određene kriterije i provedu pregovore o pristupanju. Kriteriji uključuju sposobnost pridržavanja europskih zakona i vrijednosti, političku stabilnost i institucionalnu usklađenost. Nakon provedenih pregovora, države moraju ratificirati Ugovor o pristupanju kako bi postale službene članice EU-a.