Što Je Komunalna Naknada - Sve što trebate znati o komunalnom doprinosu

Što Je Komunalna Naknada

Što Je Komunalna Naknada

Komunalna naknada je prisilni namet koji se naplaćuje od vlasnika nekretnina ili korisnika prostora kako bi se financirali troškovi održavanja i razvoja komunalne infrastrukture. Ova vrsta naknade osigurava sredstva za poboljšanje kvalitete života u naselju, kao i za pružanje osnovnih usluga kao što su voda, kanalizacija, javna rasvjeta i održavanje cesta.

Komunalna naknada se temelji na principu solidarnosti, gdje vlasnici nekretnina ili korisnici prostora plaćaju naknadu prema veličini, lokaciji i namjeni svoje imovine. Za izračun komunalne naknade, lokalne vlasti koriste propisane koeficijente koji se određuju prema različitim faktorima, uključujući površinu zemljišta, namjenu prostora i vrijednost nekretnine.

Imajući to na umu, komunalna naknada igra ključnu ulogu u održavanju funkcioniranja lokalne zajednice i pružanju potrebnih usluga građanima.

Važno je naglasiti da je plaćanje komunalne naknade zakonska obveza vlasnika nekretnina ili korisnika prostora, a njeno neplaćanje može rezultirati pravnim sankcijama. Sredstva prikupljena od komunalne naknade koriste se za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture kao i za financiranje projekata koji su od interesa za lokalnu zajednicu.

Sve u svemu, komunalna naknada je važan izvor prihoda za lokalnu samoupravu, omogućavajući joj da pruža potrebne usluge i unaprijedi kvalitetu života građana. Kroz redovno plaćanje komunalne naknade, građani sudjeluju u razvoju i održavanju svoje lokalne zajednice.

Komunalna naknada: definicija i svrha

Komunalna naknada je jedan oblik opći porez koji građani plaćaju lokalnoj zajednici ili općini kako bi financirali javne komunalne usluge i infrastrukturu. Ova naknada se plaća na temelju vlasništva nad nekretninom, a visina naknade varira ovisno o površini i namjeni nekretnine.

Svrha komunalne naknade je osigurati financijska sredstva za održavanje i razvoj komunalne infrastrukture, kao što su ceste, vodovodna i kanalizacijska mreža, javna rasvjeta, zelenilo i slično. Ta sredstva se koriste za poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici i pružanje osnovnih komunalnih usluga stanovnicima.

Zakonski propisi koji reguliraju komunalnu naknadu

Komunalna naknada je zakonski propisana naknada koju građani plaćaju za korištenje komunalne infrastrukture i usluga. Ova naknada se regulira i uređuje zakonima i propisima koji su usvojeni na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Glavni zakon koji regulira komunalnu naknadu je Zakon o komunalnom gospodarstvu. Ovaj zakon propisuje osnovna pravila i načela koja se odnose na organizaciju i uređenje komunalnog gospodarstva, uključujući i naplatu komunalne naknade.

Lokalni propisi

Svaka jedinica lokalne samouprave (grad, općina) donosi vlastite propise koji reguliraju visinu i način plaćanja komunalne naknade. Ovi propisi se obično donose na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i specifičnih potreba lokalne zajednice.

You might be interested:  Kako Da Prokulice Ne Budu Gorke

Tarifni sustav

Uz zakonske propise, komunalna naknada se regulira i unutar tarifnog sustava. Tarifni sustav utvrđuje visinu naknade na temelju različitih parametara, kao što su površina nekretnine, broj stanovnika ili vrsta usluga koje korisnik koristi.

Zakoni i propisi Sadržaj
Zakon o komunalnom gospodarstvu Regulira komunalno gospodarstvo i naplatu naknade
Lokalni propisi Donosi lokalna samouprava za svoje područje
Tarifni sustav Utvrđuje visinu naknade na temelju parametara

Uz navedene zakone i propise, mogu postojati i dodatni pravilnici, odluke i druge normativni dokumenti koji detaljnije uređuju komunalnu naknadu. Važno je provjeriti lokalne propise i regulative kako biste pravilno razumjeli obaveze i visinu komunalne naknade koju trebate platiti.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici nekretnina ili korisnici prostora koji su povezani na javnu infrastrukturu i koriste komunalne usluge. Ovisno o lokalnom zakonodavstvu i propisima, komunalnu naknadu mogu plaćati:

 • Vlasnici stanova, kuća i zgrada
 • Vlasnici poslovnih prostora i tvornica
 • Vlasnici poljoprivrednih zemljišta i šuma
 • Vlasnici građevinskih parcela koje se koriste za izgradnju
 • Korisnici prostora u najmu ili zakupu

U nekim slučajevima, komunalnu naknadu mogu platiti i građevinske tvrtke ili investitori za nove projekte ili rekonstrukciju postojećih nekretnina. Ovaj trošak često se prenosi na kupce ili korisnike nekretnina kroz višu cijenu najma ili prodaje.

Veličina komunalne naknade može se razlikovati ovisno o lokaciji nekretnine i vrsti usluga koje su dostupne. Na primjer, nekretnine u središnjem dijelu grada obično imaju višu komunalnu naknadu zbog većeg broja dostupnih usluga i infrastrukture.

Vlasnici nekretnina obično primaju obavijest od lokalnih vlasti o iznosu komunalne naknade i načinu plaćanja. Obično je potrebno platiti komunalnu naknadu jednom godišnje, iako mogu postojati i mjesečni ili tromjesečni obroci, ovisno o dogovoru s lokalnom upravom.

Kako se određuje visina komunalne naknade?

 • Visina komunalne naknade određuje se na temelju nekoliko faktora:
 • 1. Vrsta nekretnine: Različite vrste nekretnina plaćaju različite iznose komunalne naknade.
 • 2. Lokacija nekretnine: Nekretnine koje se nalaze u zoni s razvijenijom infrastrukturom obično plaćaju veću komunalnu naknadu.
 • 3. Površina nekretnine: Veće nekretnine obično plaćaju veću komunalnu naknadu u odnosu na manje nekretnine.
 • 4. Preračunavanje: Iznos komunalne naknade može biti preračunat na osnovu različitih faktora, kao što su broj članova domaćinstva ili površina upotrebljavane nekretnine.

Uobičajeno je da lokalna samouprava ima posebne propise koji određuju način izračuna komunalne naknade. Ovi propisi mogu varirati ovisno o općini ili gradu, pa je važno provjeriti lokalne propise kako biste saznali kako se određuje visina komunalne naknade za određenu nekretninu.

Kako se komunalna naknada plaća i koji su rokovi?

Komunalna naknada se plaća prema utvrđenoj stopi na temelju broja stanovnika i površine nekretnine. Plaćanje komunalne naknade obavlja se na posebnom računu i rokovi za plaćanje definirani su zakonom.

Rokovi plaćanja

Rokovi za plaćanje komunalne naknade obično su utvrđeni u Odluci o komunalnoj naknadi koja se donosi na lokalnoj razini. Najčešće, rokovi su sljedeći:

 • Prva rata – najčešće se plaća do kraja veljače.
 • Druga rata – najčešće se plaća do kraja lipnja.
 • Treća rata – najčešće se plaća do kraja rujna.
 • Četvrta rata – najčešće se plaća do kraja prosinca.

Važno je napomenuti da se rokovi mogu razlikovati ovisno o jedinici lokalne samouprave. Stoga je potrebno provjeriti odluku o komunalnoj naknadi za određeni grad ili općinu kako bi se saznali točni rokovi za plaćanje.

You might be interested:  Kako Ukloniti Duboke Bore Na Licu

Načini plaćanja

Komunalnu naknadu moguće je platiti na nekoliko načina:

 1. Putem uplatnice – nakon primitka računa za komunalnu naknadu, možete platiti putem uplatnice u banci, pošti ili putem internetskog bankarstva.
 2. Elektroničkim putem – neke jedinice lokalne samouprave omogućavaju plaćanje komunalne naknade putem internetskog bankarstva ili aplikacije za mobilne uređaje.

Ukoliko se ne plati komunalna naknada u predviđenim rokovima, može se dobiti opomena za plaćanje i moguće su zakonske sankcije.

Posljedice neplaćanja komunalne naknade

Neplaćanje komunalne naknade može imati nekoliko posljedica koje su propisane zakonom. Evo nekoliko glavnih posljedica koje vas mogu očekivati:

 • Novčane kazne: U slučaju neplaćanja komunalne naknade, možete biti suočeni s novčanim kaznama koje su definirane zakonom. Ova kazna može biti znatna, ovisno o visini duga i vremenskom razdoblju u kojem nije plaćena naknada.
 • Prestanak pružanja komunalnih usluga: Ukoliko ne platite komunalnu naknadu, grad ili općina može prekinuti pružanje komunalnih usluga. To može uključivati prekid isporuke vode, električne energije ili odvoza smeća.
 • Prisilna naplata: Ako ne platiš komunalnu naknadu, grad ili općina može pokrenuti postupak prisilne naplate. To može uključivati zapljenu imovine ili plaće kako bi se dug namirio.
 • Problemi s kreditnim ocjenama: Neplaćanje komunalne naknade može utjecati na tvoj kreditni rejting. To može uzrokovati probleme prilikom dobivanja kredita za automobil, hipoteku ili druge vrste kredita.
 • Sudska potraživanja: Grad ili općina ima pravo pokrenuti sudski postupak protiv tebe radi naplate duga za komunalnu naknadu. To može rezultirati dodatnim pravnim troškovima i dugotrajnim postupkom.

Općenito, neplaćanje komunalne naknade nije preporučljivo jer može uzrokovati velike probleme. Najbolje je uvijek redovito plaćati komunalnu naknadu kako bi se izbjegle negativne posljedice.

Mogućnost oslobađanja od plaćanja komunalne naknade

Postoji nekoliko mogućnosti za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u Hrvatskoj. Ove mogućnosti su predviđene za određene kategorije građana koji ispunjavaju određene uvjete.

1. Socijalni slučajevi

Građani koji su socijalni slučajevi, tj. osobe koje žive u teškim socijalnim uvjetima i primaju socijalnu pomoć, mogu biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Da bi se ostvarilo pravo na ovo oslobađanje, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu koje će provjeriti uvjete i donijeti odluku.

2. Osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom mogu biti oslobođene plaćanja komunalne naknade ako imaju određeni postotak invaliditeta i ograničenu sposobnost samostalnog življenja. Ovo oslobađanje također se ostvaruje podnošenjem zahtjeva i provjerom uvjeta od strane nadležnog tijela.

3. Branitelji i članovi njihovih obitelji

Branitelji i članovi njihovih obitelji mogu biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade ako ispunjavaju određene uvjete propisane zakonom. Ova mogućnost oslobađanja odnosi se na branitelje iz Domovinskog rata i obuhvaća njihove supružnike, djecu i roditelje.

4. Ostale mogućnosti

4. Ostale mogućnosti

Također postoje i druge mogućnosti za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, kao što su primjena posebnih zakona ili odluka lokalne samouprave. Ove mogućnosti mogu se odnositi na određene situacije, kao što su izvanredne okolnosti ili posebne kategorije građana.

Važno je napomenuti da svaka osoba koja želi ostvariti oslobađanje od plaćanja komunalne naknade treba podnijeti zahtjev i dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi se provjerili uvjeti i donijela odluka. Nadležno tijelo će donijeti konačnu odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade na temelju pravovremeno dostavljene dokumentacije.

Kako se žaliti na visinu komunalne naknade?

Kada primite obavijest o visini komunalne naknade i smatrate da je visina iznosa netačna ili da je iznos previsok, imate pravo podnijeti žalbu. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti da biste se žalili na visinu komunalne naknade:

 1. Prvo, provjerite je li iznos komunalne naknade izračunat pravilno. Uzmite u obzir sve faktore koji utječu na iznos naknade, kao što su površina nekretnine, razred zona, ocjena nekretnine, komunalne usluge koje koristite itd.
 2. Ako smatrate da je iznos komunalne naknade netačan, kontaktirajte nadležno tijelo koje je izdalo obavijest o visini naknade. To može biti lokalna samouprava, komunalno poduzeće ili porezna uprava.
 3. Podnesite svoju žalbu pismeno. Navedite razloge zbog kojih smatrate da je iznos naknade netačan ili previsok. Priložite sve relevantne dokumente koji mogu potkrijepiti vašu žalbu, kao što su procjena nekretnine, računi za komunalne usluge i sl.
 4. Pratite upute nadležnog tijela o postupku podnošenja žalbe. Možda će vam biti zatraženo da popunite poseban obrazac ili dostavite dodatnu dokumentaciju.
 5. Nakon što podnesete žalbu, nadležno tijelo će pregledati vašu žalbu i donijeti odluku. Obavijest o odluci bit će vam dostavljena pismeno.
 6. Ako niste zadovoljni odlukom nadležnog tijela, možete se dalje žaliti. Provjerite postoji li drugo nadležno tijelo ili sud koji je nadležan za rješavanje žalbi na komunalnu naknadu u vašem području.
You might be interested:  Što Su Autoimune Bolesti

Važno je imati na umu da su pravila i postupci žalbe na visinu komunalne naknade različiti u svakom području. Stoga je najbolje konzultirati se s lokalnim vlastima kako biste dobili precizne informacije o postupku žalbe koji se primjenjuje u vašem slučaju.

FAQ:

Koja je svrha komunalne naknade?

Komunalna naknada je namijenjena financiranju troškova komunalne infrastrukture i usluga koje pružaju lokalne jedinice samouprave. Ovaj prihod koristi se za održavanje i razvoj gradova i općina, uređenje prometne infrastrukture, javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti.

Koje su obveze građana u vezi s komunalnom naknadom?

Građani su obvezni plaćati komunalnu naknadu prema visini koju propisuje lokalna samouprava. Ova obveza podrazumijeva plaćanje mjesečnih ili godišnjih iznosa za korištenje komunalnih usluga i infrastrukture, kao što su vodoopskrba, odvodnja, čišćenje ulica i sl.

Kako se izračunava visina komunalne naknade?

Visina komunalne naknade određuje se prema zakonu i odlukama lokalne samouprave. Obično se temelji na veličini nekretnine, namjeni prostora, površini i drugim kriterijima. Postoje određene kvadrature koje se množe određenim koeficijentima kako bi se dobila konačna cifra komunalne naknade.

Koje su posljedice neplaćanja komunalne naknade?

Neplaćanje komunalne naknade može rezultirati raznim posljedicama. Lokalna samouprava može poduzeti pravne korake radi naplate duga, uključujući, ali ne ograničavajući se na ovrhu imovine. Također, moguće je da se u slučaju neplaćanja komunalne naknade ona uveća zbog kamata i naknada za zatezne kamate.

Koje su mogućnosti osoba koje ne mogu plaćati komunalnu naknadu?

Osobe koje ne mogu plaćati komunalnu naknadu mogu podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja ili za odgodu plaćanja temeljem socijalnih ili drugih opravdanih razloga. U takvim slučajevima, lokalna samouprava će provjeriti uvjete i odlučiti o tome jesu li osobe oslobođene od plaćanja ili im je odobrena odgoda plaćanja.

Na koji način se obračunava komunalna naknada?

Komunalna naknada se obračunava na temelju površine nekretnine. Visina naknade ovisi o površini, namjeni i lokaciji nekretnine.

Mogu li biti oslobođen/a plaćanja komunalne naknade?

Osobe s invaliditetom, umirovljenici s niskim primanjima i socijalno ugrožene osobe mogu biti oslobođene plaćanja komunalne naknade uz odgovarajuće dokaze.