Što je potrebno za energetski certifikat - savjeti i smjernice

Što Je Potrebno Za Energetski Certifikat

Što Je Potrebno Za Energetski Certifikat

Energetski certifikat je dokument koji pruža informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade. On je obavezan za sve nove građevine, kao i za prodaju ili zakup postojećih objekata. Energetski certifikat daje pregled energetskog stanja zgrade i pomaže vlasnicima da identificiraju potencijalne mjere uštede energije.

Da biste dobili energetski certifikat, potrebno je angažirati ovlaštenog energetskog certifikatora koji će obaviti detaljan pregled vaše zgrade. Certifikator će analizirati izolaciju objekta, sustave grijanja i hlađenja, korištene materijale i druge relevantne faktore. Na temelju prikupljenih podataka, certifikator će izdati certifikat koji će sadržavati informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade, kao i preporuke za poboljšanje.

Imajte na umu da energetski certifikat vrijedi određeno vrijeme i da je potrebno obnoviti ga nakon isteka roka. Pravilno održavanje zgrade, primjena energetski učinkovitih mjera i nadogradnja sustava mogu rezultirati boljom ocjenom energetske učinkovitosti u novom certifikatu. Stoga je važno redovito provoditi reviziju energetskog certifikata kako bi se osigurala maksimalna ušteda energije i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Ulaganje u energetsku učinkovitost zgrade ne samo da može dovesti do smanjenja troškova za energiju, već i doprinijeti očuvanju prirodnih resursa i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Energetski certifikat je važan korak prema održivijoj budućnosti.

Contents

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji pruža informacije o energetskoj učinkovitosti nekretnine. On se izdaje nakon analize karakteristika zgrade i njezinih sustava kako bi se odredila razina energetske potrošnje i emisije stakleničkih plinova.

Glavni cilj energetskog certifikata je pružiti vlasnicima, prodavateljima i najmoprimcima nekretnina jasne informacije o njezinoj energetskoj učinkovitosti, kako bi donijeli informirane odluke o kupnji ili najmu nekretnine. Certifikat obuhvaća ocjenu energetskog razreda nekretnine, što olakšava usporedbu s drugim nekretninama i može pomoći u podizanju svijesti o energetskoj učinkovitosti među potencijalnim kupcima ili najmoprimcima.

Da bi se izdao energetski certifikat, potrebno je angažirati energetskog stručnjaka koji će provesti energetsku analizu nekretnine. Stručnjak će pregledati zgradu, provjeriti izolaciju, sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, te procijeniti energetsku potrošnju. Na temelju tih podataka izračunava se energetska učinkovitost nekretnine i dodjeljuje se odgovarajući energetski razred.

Energetski certifikat je važeći određeno vrijeme, obično 10 godina, nakon čega je potrebno obnoviti certifikat. Ako se izvedu energetske obnove na zgradi, certifikat može biti ažuriran kako bi se odražavale nove promjene u energetskoj učinkovitosti.

U nekim slučajevima, energetski certifikat može biti zakonski propisan, posebno za nove nekretnine, prodaju ili najam nekretnina. Vlasnici zgrada dužni su pružiti certifikat potencijalnim kupcima ili najmoprimcima prikladnim trenucima.

U konačnici, energetski certifikat je koristan alat koji pruža vrijedne informacije o energetskoj učinkovitosti nekretnine. On pomaže potrošačima donijeti informirane odluke i poticaj je za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada kako bi se postigle uštede energije i smanjila emisija stakleničkih plinova.

Što je energetski certifikat i zašto je važan

Energetski certifikat je dokument koji pruža informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade. On pruža pregled o tome koliko je zgrada energetski učinkovita i koliko troši energije. Certifikat ima oblik ocjene od A+ do G, pri čemu A+ označava najvišu energetsku učinkovitost, dok G označava najnižu.

Što je zgrada energetski učinkovitija, to je i njezina potrošnja energije manja, što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova i postizanja održivijeg okoliša. Energetski certifikat je važan jer omogućava vlasnicima zgrada i potencijalnim kupcima da donesu informirane odluke pri kupnji ili iznajmljivanju nekretnina.

Zašto je energetski certifikat potreban

Energetski certifikat je obvezan za sve zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju. Zakon propisuje da vlasnici zgrada moraju prezentirati energetski certifikat pri trgovanju nekretninom. Ova mjera ima za cilj promicanje energetske učinkovitosti i održivosti zgrada.

You might be interested:  Leto Kada Sam Naucila Da Letim Filmoviplex

Kako se izrađuje energetski certifikat

Proces izrade energetskog certifikata obavlja ovlašteni energetski certifikator. Certifikator će prikupiti informacije o zgradi, uključujući izolaciju, sustave grijanja i hlađenja, korištene materijale i druge relevantne aspekte. Na temelju tih podataka, certifikator će izraditi izvješće o energetskom statusu zgrade.

Energetski certifikat sadrži informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade, prikazuje potrošnju energije i daje preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti. Certifikat ima određeni rok trajanja, nakon čega je potrebno obnoviti ga kako bi se osigurala ažurirana informacija o energetskom statusu zgrade.

Kako dobiti energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument koji pruža informacije o energetskoj učinkovitosti nekretnine. Da biste dobili energetski certifikat, trebate slijediti određene korake:

1. Pronađite ovlaštenog energetskog certifikatora

Prvi korak u dobivanju energetskog certifikata je pronalaženje ovlaštenog energetskog certifikatora. Potražite stručnjaka s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom u energetskoj certifikaciji.

2. Dogovorite termin i obavite pregled nekretnine

Nakon što pronađete ovlaštenog certifikatora, dogovorite termin za pregled nekretnine. Certifikator će obaviti detaljni pregled nekretnine kako bi prikupio sve potrebne informacije o energetskoj učinkovitosti.

3. Prikupite potrebnu dokumentaciju

Kako bi certifikator mogao izdati energetski certifikat, trebat će mu određena dokumentacija. Pripremite sve relevantne dokumente kao što su planovi, tehnička dokumentacija, računi za energiju i sl. Ove informacije pomoći će u procjeni energetske učinkovitosti nekretnine.

4. Izrada energetskog certifikata

Nakon završetka pregleda i prikupljanja potrebne dokumentacije, certifikator će izraditi energetski certifikat. Certifikat će sadržavati informacije o energetskom razredu nekretnine, potrošnji energije, preporukama za poboljšanje učinkovitosti i slično.

5. Platite naknadu za energetski certifikat

Obično postoji naknada koju trebate platiti za izdavanje energetskog certifikata. Cijena će varirati ovisno o veličini nekretnine i profesionalnom certifikatoru s kojim surađujete. Provjerite cijene s certifikatorom prije nego što započnete postupak.

6. Važećnost i obnova energetskog certifikata

Energetski certifikat ima određeno razdoblje važenja, obično 10 godina. Nakon isteka važenja certifikata, morate ga obnoviti ukoliko želite da nekretnina i dalje ima važeći certifikat energetske učinkovitosti.

 • U zaključku, dobivanje energetskog certifikata za nekretninu je relativno jednostavan postupak koji zahtijeva suradnju s ovlaštenim energetskim certifikatorom i prikupljanje relevantne dokumentacije.
 • Nemojte se ustručavati zatražiti pomoć stručnjaka ili dodatne informacije o energetskom certifikatu kako biste osigurali da svi koraci budu pravilno provedeni.

Postupak certificiranja

Priprema dokumentacije

Prvi korak u postupku certificiranja je priprema potrebne dokumentacije. Vlasnik objekta ili upravitelj mora prikupiti sve relevantne informacije o energetskim karakteristikama objekta, kao što su podaci o izolaciji, vrsti grijanja i hlađenja, potrošnji energije i slično.

Također će biti potrebno prikupiti tehničke crteže, planove i fotografije objekta koje će se koristiti prilikom izrade certifikata.

Angažiranje ovlaštenog energetskog certifikatora

Nakon što je dokumentacija pripremljena, vlasnik objekta ili upravitelj treba angažirati ovlaštenog energetskog certifikatora. Certifikator je stručna osoba ili tvrtka koja je ovlaštena od strane nadležnog tijela za izradu energetskih certifikata.

Vlasnik objekta ili upravitelj treba provjeriti certifikatorove reference i uspješnost u izradi certifikata prije nego donesu konačnu odluku o angažiranju.

Obilazak objekta

Kada je certifikator angažiran, slijedi obilazak objekta. Certifikator će obići objekt kako bi prikupio dodatne informacije o njegovim karakteristikama i provjerio dokumentaciju koja je pripremljena.

Tijekom obilaska, certifikator će možda morati obavljati mjerenja, snimati fotografije ili provoditi druge postupke kako bi dobio sve potrebne podatke za izradu certifikata.

Izrada energetskog certifikata

Na temelju prikupljenih informacija, certifikator će izraditi energetski certifikat za objekt. To je službeni dokument koji sadrži informacije o energetskim karakteristikama objekta, njegovu energetskom razredu i preporukama za poboljšanje energetske učinkovitosti.

U certifikatu će biti navedene mjere koje vlasnik objekta može poduzeti kako bi smanjio potrošnju energije i poboljšao energetsku učinkovitost objekta.

Dostavljanje certifikata

Nakon što je certifikat izrađen, certifika

Koje informacije su potrebne za certifikat

Za dobijanje energetskog certifikata za vaš objekt, postoje određene informacije koje će biti potrebne. Ove informacije će pomoći u utvrđivanju energetske efikasnosti i kategorizaciji vašeg objekta. Evo popisa osnovnih informacija koje će biti potrebne:

 • Površina objekta: Potrebno je navesti ukupnu površinu objekta u kvadratnim metrima. To obično uključuje sve prostorije i vanjske površine kao što su balkoni i terase.
 • Godina gradnje: Trebat će informacije o godini kada je objekt izgrađen. Ovo je važno jer se energetske performanse mogu usporediti s trenutnim standardima.
 • Podaci o grijanju i hlađenju: Potrebni su podaci o korištenim sustavima grijanja i hlađenja u objektu. Ovo uključuje vrstu goriva, vrstu sustava i njegove karakteristike.
 • Izolacija objekta: Informacije o izolaciji objekta su važne za energetsku učinkovitost. Potrebno je navesti vrstu i debljinu izolacije za svaki zid, pod i krov.
 • Energetske karakteristike prozora: Prozori su također važni za energetsku efikasnost objekta. Trebat će podaci o vrsti stakla, broju staklenih slojeva i toplinskim karakteristikama prozora.
 • Detalji o sustavu ventilacije: Ako je objekt opremljen sustavom ventilacije, bit će potrebno navesti karakteristike takvog sustava.
 • Solarni sustav: Ako objekt ima solarni sustav, trebat će informacije o vrsti i performansama tog sustava.

Ovi podaci će biti korišteni pri izračunu energetske potrošnje i kategorizaciji vašeg objekta. Važno je pružiti točne i detaljne informacije kako bi certifikat odražavao stvarno stanje vašeg objekta.

You might be interested:  Kada Se Radi Ogtt Test

Kako se mjeri energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost je mjera koja pokazuje koliko dobro neka zgrada ili sustav koristi energiju. Mjerenje energetske učinkovitosti je važno za procjenu i usporedbu različitih objekata ili sustava kako bi se utvrdila njihova efikasnost u korištenju energije.

Postoji nekoliko metoda i alata koji se koriste za mjerenje energetske učinkovitosti. Najčešći način je provedba energetskog pregleda i energetskog certifikata.

Energetski pregled

Energetski pregled je detaljan postupak kojim se analizira energetska učinkovitost zgrade ili sustava. Pregled se provodi od strane stručnjaka koji koriste posebne alate i mjernu opremu kako bi prikupili podatke o potrošnji energije i gubicima energije u zgradi.

Tijekom energetskog pregleda, stručnjak će provjeriti izolaciju zgrade, kvalitetu prozora i vrata, sustave grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i druge faktore koji mogu utjecati na energetsku učinkovitost. Podaci se zatim koriste za izračunavanje energetskog razreda zgrade i identifikaciju potrebnih poboljšanja.

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetski razred zgrade, kao i preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti. Certifikat se izdaje temeljem rezultata energetskog pregleda i može biti obvezan za određene vrste zgrada ili prodaju nekretnine.

Energetski certifikat često uključuje ocjenu energetske učinkovitosti zgrade (A-G razred) i ukazuje na potrošnju energije za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode. Također, certifikat može sadržavati preporuke za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, kao i moguće financijske uštede koje bi mogle proizaći iz tih poboljšanja.

Drugi alati i metode

Osim energetskog pregleda i energetskog certifikata, postoje i drugi alati i metode za mjerenje energetske učinkovitosti. Primjerice, postoji niz računalnih programa i kalkulatora koji mogu procijeniti energetsku učinkovitost zgrade na temelju unesenih podataka o njenoj konstrukciji, opremi i korištenju energije.

Također, mogu se koristiti i druge tehnike, poput termografije, koja omogućuje vizualno prikazivanje toplinskih gubitaka zgrade. Ova tehnika pomaže u otkrivanju područja s lošom izolacijom i mogućim problemima koji uzrokuju gubitak energije.

Uz korištenje ovih alata i metoda, moguće je precizno izmjeriti energetsku učinkovitost zgrada i sustava te identificirati područja za poboljšanje. To može rezultirati uštedama energije i novcem, kao i smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš.

Savjeti za poboljšanje energetske učinkovitosti

Savjeti za poboljšanje energetske učinkovitosti

Povećajte izolaciju

Jedan od najučinkovitijih načina za poboljšanje energetske učinkovitosti vašeg doma je poboljšanje izolacije. Provjerite jesu li vaši zidovi, krov i podovi dobro izolirani kako bi se smanjili gubici topline tijekom zime i zadržala hladnoća tijekom ljeta. Možete dodati dodatne izolacijske materijale ili obnoviti postojeću izolaciju.

Zamijenite starije prozore

Stariji prozori često su loše izolirani i mogu uzrokovati velike gubitke energije. Razmislite o zamjeni starih prozora energetski učinkovitijim verzijama koje imaju dvostruko ili čak trostruko staklo. Ovo će značajno smanjiti gubitak topline i hladnoće te smanjiti potrebu za grijanjem i hlađenjem.

Koristite energetski učinkovite uređaje

Kada kupujete nove kućanske aparate, uvijek pazite na energetsku oznaku. Odaberite uređaje koji imaju oznaku A++, A+++ ili Energetski razred 1 jer su oni najučinkovitiji i troše najmanje energije. Ovo će vam pomoći smanjiti potrošnju energije i uštedjeti novac na računima za struju.

Smanjite potrošnju vode

Voda također troši energiju, stoga je važno smanjiti potrošnju vode koliko god je to moguće. Popravite curenja kroz slavine i instalirajte vodovodne uređaje koji smanjuju protok vode. Također možete razmotriti zamjenu starih tuševa i WC školjki novijim verzijama koje troše manje vode.

Koristite učinkovitu rasvjetu

Pređite na energetski učinkovite žarulje poput LED ili CFL žarulja koje troše do 75% manje energije od običnih žarulja. Također možete instalirati senzore pokreta kako biste smanjili potrošnju energije svjetla kada nema nikoga u prostoriji.

Pravilno postavite termostat

Pravilno postavljanje termostata može biti ključno za uštedu energije. Podesite temperaturu na nižu razinu tijekom zime i višu razinu tijekom ljeta kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje. Također razmotrite korištenje programabilnog termostata koji će vam omogućiti postavljanje različitih temperatura tijekom dana i noći.

Provjerite energetsku potrošnju kućanskih aparata

Redovito provjeravajte energetsku potrošnju svojih kućanskih aparata kako biste uvidjeli postoje li mogućnosti za uštedu. Provjerite imaju li uređaji energetsku oznaku i ako ne, razmislite o zamjeni starijih aparata novijim verzijama koje su energetski učinkovitije.

Vodite računa o elektroničkim uređajima

Isključujte elektroničke uređaje kada ih ne koristite, umjesto da ih ostavljate u stanju pripravnosti. Mnogi uređaji troše energiju čak i kada su isključeni, stoga je važno isključiti ih iz struje kada ih ne koristite.

Pregled savjeta za poboljšanje energetske učinkovitosti:
Savjet Opis
Povećajte izolaciju Poboljšajte izolaciju zidova, krova i podova
Zamijenite starije prozore Zamijenite stare prozore energetski učinkovitijim verzijama
Koristite energetski učinkovite uređaje Odaberite kućanske aparate s energetskom oznakom A++ ili A+++
Smanjite potrošnju vode Popravite curenja i instalirajte uređaje za smanjenje protoka vode
Koristite učinkovitu rasvjetu Koristite LED ili CFL žarulje i instalirajte senzore pokreta
Pravilno postavite termostat Podesite temperaturu na odgovarajuću razinu
Provjerite energetsku potrošnju kućanskih aparata Provjerite energetsku oznaku kućanskih aparata
Vodite računa o elektroničkim uređajima Isključujte elektroničke uređaje kada ih ne koristite

Smjernice za odabir ovlaštenog certifikatora

Odabir ovlaštenog certifikatora za energetski certifikat važan je korak u postupku certificiranja vaše nekretnine. Kvalitetan certifikator osigurava pravilno izvršavanje postupka, što rezultira pouzdanim i točnim energetskim certifikatom.

You might be interested:  Kako Vratiti Instagram Profil

Evo nekoliko smjernica koje vam mogu pomoći pri odabiru odgovarajućeg ovlaštenog certifikatora:

 1. Potrebna licenca i ovlaštenje: Provjerite je li certifikator licenciran i ima li potrebna ovlaštenja za obavljanje posla izdavanja energetskih certifikata. To osigurava da će certifikator imati potrebno znanje i stručnost za izvršavanje postupka certificiranja.

 2. Iskustvo i stručnost: Proučite iskustvo certifikatora u području energetske certifikacije. Certifikatori s dugogodišnjim iskustvom imaju bolje razumijevanje postupka i mogu pružiti kvalitetnu uslugu.

 3. Referencije i povratne informacije: Tražite referencije i provjerite povratne informacije od prošlih korisnika certifikatora. To vam može dati uvid u kvalitetu usluge i zadovoljstvo klijenata.

 4. Cjenik i vrijeme izvršenja: Provjerite cjenik certifikatora i vrijeme izvršenja usluge. Usporedite cijene i vrijeme izvršenja s drugim certifikatorima kako biste dobili najbolju vrijednost za svoj novac.

 5. Komunikacija i podrška: Obratite pažnju na komunikacijske vještine i dostupnost certifikatora. Vama će biti lakše surađivati s certifikatorom koji je dostupan za pitanja i podršku tijekom postupka certificiranja.

Nakon pažljivog razmatranja ovih smjernica, bit će vam lakše odabrati ovlaštenog certifikatora koji će vam pružiti kvalitetnu uslugu izdavanja energetskog certifikata.

Pravna regulativa i certifikatiranje

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument koji pruža informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade. Ovaj dokument je obavezan u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske.

Energetski certifikat je važan jer pruža informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade i pomaže vlasnicima i kupcima nekretnina da donesu informirane odluke o energetskoj potrošnji nekretnine.

Pravna regulativa

Pravna regulativa

Pravna regulativa koja se odnosi na energetski certifikat u Hrvatskoj proizlazi iz direktiva Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada. Najvažniji dokumenti koji uređuju ovu oblast su:

 1. Zakon o energiji
 2. Zakon o gradnji
 3. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade
 4. Pravilnik o energetskim svojstvima zgrade

Ovi dokumenti propisuju kako se obavlja energetski pregled zgrade, kako se izrađuje energetski certifikat i koje su obaveze vlasnika nekretnine u vezi s energetskom učinkovitošću zgrade.

Certifikatiranje

Postupak certifikacije obavlja ovlaštena osoba, certifikator, koja ima potrebne stručne kvalifikacije i znanje o energetskoj učinkovitosti zgrada. Certifikator će provesti energetski pregled zgrade, prikupiti informacije o njenim karakteristikama i izraditi energetski certifikat.

Nakon izrade certifikata, objekat se označava energetskom oznakom koja pokazuje njegovu energetsku klasu. Klasa se određuje na osnovu ukupne potrebne energije za grijanje/hlađenje, potrošnje energenata i emisije CO2 u atmosferu. Energetska klasa obično ide od A+ (najbolje) do G (najgore).

Obavezno je da se energetski certifikat izloži na vidljivom mjestu u zgradi kako bi korisnici imali pristup informacijama o energetskoj učinkovitosti zgrade. Također, energetski certifikat je javni dokument i dostupan je potencijalnim kupcima i zakupcima nekretnine.

Obnova certifikata

Energetski certifikat ima ograničen rok važenja koji se kreće obično između 5 i 10 godina. Nakon isteka roka, potrebno je obnoviti certifikat kako bi se osiguralo da informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade budu ažurirane.

U slučaju da su u međuvremenu preduzete mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, obnovljeni certifikat može pokazati bolju energetsku klasu.

FAQ:

Kako mogu dobiti energetski certifikat za svoju zgradu?

Da biste dobili energetski certifikat za svoju zgradu, prvo morate kontaktirati ovlaštenog energetskog certifikatora. On će provesti energetski pregled zgrade i prikupiti sve potrebne podatke o njezinoj energetskoj učinkovitosti. Na temelju tih podataka, certifikator će izraditi certifikat i to će vam dostaviti.

Trebam li uputiti zahtjev za energetski certifikat prije ili nakon završetka radova na energetskoj obnovi zgrade?

Zahtjev za energetski certifikat treba se uputiti nakon što su radovi na energetskoj obnovi zgrade završeni. Certifikator će provesti pregled obnovljene zgrade i izraditi certifikat na temelju njenih novih energetskih karakteristika.

Koliko dugo traje postupak izdavanja energetskog certifikata?

Postupak izdavanja energetskog certifikata može trajati nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o složenosti zgrade i dostupnosti potrebnih podataka. Certifikator će provesti pregled zgrade, prikupiti podatke o energetskoj učinkovitosti i izraditi certifikat, što može potrajati neko vrijeme.

Što je potrebno za pripremu zgrade za energetski pregled?

Da biste pripremili zgradu za energetski pregled, trebate osigurati pristup svim dijelovima zgrade, uključujući podrum, potkrovlje, vanjske zidove i sustave grijanja i hlađenja. Također je korisno pripremiti sve relevantne dokumente o zgradi, kao što su nacrte, tehničke specifikacije i račune za energiju.

Koje su prednosti dobivanja energetskog certifikata za zgradu?

Dobivanje energetskog certifikata za zgradu ima nekoliko prednosti. Prvo, certifikat pruža informacije o energetskoj učinkovitosti zgrade, što može pomoći vlasnicima u identificiranju područja za poboljšanje i smanjenje potrošnje energije. Također, energetski certifikat može pomoći u povećanju vrijednosti zgrade i privlačenju potencijalnih kupaca ili najmoprimaca.

Koje su osnovne smjernice za dobivanje energetskog certifikata?

Osnovne smjernice za dobivanje energetskog certifikata uključuju prikupljanje svih potrebnih dokumenata o energetskim svojstvima objekta, poput tehničke dokumentacije, planova, režijskih troškova itd. Također je potrebno angažirati ovlaštenog energetskog certifikatora koji će provesti izračun energetskih svojstava objekta i izdati certifikat.

Koje su prednosti energetskog certifikata za vlasnike nekretnina?

Energetski certifikat pruža vlasnicima nekretnina nekoliko prednosti. Prvo, certifikat pruža informacije o energetskoj učinkovitosti njihove nekretnine, što im omogućuje da donose informirane odluke o poboljšanjima koja mogu uštedjeti energiju. Također, certifikat može povećati vrijednost nekretnine i privući potencijalne kupce ili najmoprimce.