Što je računalna mreža? Sve što trebate znati o mrežama

Što Je Računalna Mreža

Što Je Računalna Mreža

Jeste li se ikad pitali što je računalna mreža i kako ona radi? U današnjem digitalnom svijetu, računalne mreže su neizostavni dio naših života. Od kućnih bežičnih mreža do globalnog interneta, mreže omogućavaju korisnicima da dijele informacije, komuniciraju i pristupaju resursima na različitim računalima.

Računalna mreža je sastavljena od skupa uređaja, kao što su računala, mobilni uređaji i serveri, koji su povezani putem komunikacijskih kanala. Ti kanali mogu biti žičani, kao što su Ethernet ili telefonski kabeli, ili bežični, kao što su Wi-Fi ili Bluetooth veze. Uz pravilnu konfiguraciju i opremu, mreže omogućavaju razmjenu podataka između korisnika, dijeljenje resursa i pristup udaljenim servisima.

Postoje različite vrste računalnih mreža, uključujući lokalne mreže (LAN), koje su ograničene na jedno područje poput kuće ili ureda, i širokopojasne mreže (WAN), koje se protežu na većim geografskim područjima i koriste se za povezivanje više LAN-ova. Tu su i virtualne privatne mreže (VPN), koje omogućuju sigurnu komunikaciju preko javne mreže, i bežične mreže (WLAN), koje koriste bežične tehnologije za povezivanje uređaja bez potrebe za žičanim vezama.

Contents

Što je računalna mreža i kako radi?

Računalna mreža je skup spojenih računalnih uređaja koji međusobno komuniciraju i dijele resurse. To uključuje računalne sustave, uređaje za pohranu, mrežnu opremu i drugu povezanu infrastrukturu. Mreže se koriste za dijeljenje podataka, resursa i aplikacija te za olakšavanje komunikacije između korisnika.

Kako radi računalna mreža?

Da bi računalna mreža funkcionirala, računalni uređaji moraju biti povezani kroz fizičke ili bežične veze. Ovi uređaji koriste mrežnu opremu, kao što su usmjerivači i prekidači, kako bi uspostavili komunikacijski kanal.

Postoje različiti tipovi računalnih mreža, uključujući lokalne mreže (LAN), koje pokrivaju manje geografske područje poput kuće ili ureda, i široke mreže (WAN), koje obuhvaćaju veće područje poput gradova ili čak cijelih država.

Kada korisnik želi pristupiti nekom resursu na mreži, poput web stranice, računalni uređaj šalje zahtjev za pristupom preko mreže. Taj zahtjev se prenosi kroz različite točke na mreži, kao što su usmjerivači, prekidači i mostovi, dok ne stigne do odredišnog računalnog uređaja. Odredišni uređaj zatim šalje odgovor natrag korisniku.

Unutar računalne mreže, podaci se prenose na temelju određenih protokola i standarda. Kako bi se osigurala sigurnost podataka tijekom prijenosa, mogu se koristiti različiti sigurnosni mehanizmi kao što su enkripcija i autentifikacija.

Tipovi računalnih mreža

 • Lokalna mreža (LAN) – mreža koja pokriva manje geografsko područje poput kuće, ureda ili zgrade.
 • Širokopojasna mreža (WAN) – mreža koja obuhvaća veće geografsko područje poput gradova, država ili kontinenata.
 • Metropolitanska mreža (MAN) – mreža koja pokriva veći geografski prostor od LAN-a, ali manji od WAN-a, često se koristi za povezivanje različitih lokalnih mreža u gradu.
 • Bežična mreža – mreža koja se temelji na bežičnoj tehnologiji, omogućujući bežičnu komunikaciju između uređaja.

Benefiti korištenja računalnih mreža

Benefiti korištenja računalnih mreža

 • Dijeljenje resursa: Mreže omogućuju zajedničko korištenje resursa poput pisača, skenera, pohrane podataka i aplikacija.
 • Komunikacija: Mreže olakšavaju komunikaciju između korisnika putem raznih komunikacijskih alata poput e-pošte, chatova i video konferencija.
 • Pristup informacijama: Korištenjem mreže omogućuje pristup internetu i drugim izvorima informacija iz bilo kojeg mjesta u mreži.
 • Efikasnost: Korištenje mreže može poboljšati učinkovitost poslovnih procesa i radnih aktivnosti.
 • Sigurnost: Mreže omogućuju implementaciju sigurnosnih mehanizama za zaštitu podataka i sprječavanje neovlaštenih pristupa.

Ukratko, računalna mreža je esencijalna za moderno poslovanje i komunikaciju. Omogućuje dijeljenje resursa, olakšava komunikaciju i pristup informacijama te povećava učinkovitost poslovnih procesa.

Vrste računalnih mreža i njihove karakteristike

Lokalna mreža (LAN)

Lokalna mreža (Local Area Network – LAN) je vrsta mreže koja se koristi za povezivanje računala unutar relativno malog prostora kao što su kuća, ured ili škola. LAN omogućuje dijeljenje resursa kao što su podaci, pisači i internetska veza između računala unutar mreže. Karakteristike LAN mreže su:

 • Mala geografska pokrivenost
 • Visoka brzina prijenosa podataka
 • Laka instalacija i održavanje
You might be interested:  Zašto Kisela Repa Potamni

Kampus mreža (CAN)

Kampus mreža (Campus Area Network – CAN) obuhvaća veću geografsku površinu od LAN-a i obično se koristi za povezivanje računala i resursa unutar jednog sveučilišnog kampusa ili veće tvrtke. CAN omogućuje dijeljenje resursa i olakšava komunikaciju između različitih odjela ili fakulteta. Karakteristike kampus mreže su:

 • Veća geografska pokrivenost od LAN-a
 • Povezivanje različitih zgrada unutar kampusa
 • Visoka propusnost i brza veza

Metropolitanska mreža (MAN)

Metropolitanska mreža (Metropolitan Area Network – MAN) se koristi za povezivanje računala i resursa unutar većeg geografskog područja kao što je grad ili metropolitansko područje. MAN obuhvaća veću površinu od LAN-a ili CAN-a i omogućuje komunikaciju između različitih organizacija. Karakteristike metropolitanske mreže su:

 • Velika geografska pokrivenost
 • Povezivanje različitih organizacija unutar metropolitanskog područja
 • Visoka brzina prijenosa podataka

Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN) se koristi za povezivanje računala i resursa na velikoj geografskoj udaljenosti, kao što su različiti gradovi, države ili čak kontinenti. WAN omogućuje komunikaciju između udaljenih lokacija putem javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. Karakteristike wide area mreže su:

 • Velika geografska udaljenost
 • Komunikacija preko javnih telekomunikacijskih mreža
 • Niska brzina prijenosa podataka u usporedbi s lokalnim mrežama

Ove su vrste računalnih mreža samo neke od mnogih koje se koriste u današnjem svijetu. Svaka mreža ima svoje specifične karakteristike i dizajnirana je za određene potrebe i uvjete. Važno je odabrati pravu vrstu mreže kako bi se osigurala sigurna i pouzdana komunikacija između računala i resursa.

Prednosti i nedostaci računalnih mreža

Prednosti računalnih mreža

 • Povezanost: Računalne mreže omogućuju povezivanje računalnih sustava i omogućuju lakšu razmjenu podataka i resursa.
 • Dijeljenje resursa: U mrežnom okruženju, računalni resursi kao što su pisači, skeneri, serveri i prostor za pohranu mogu biti dijeljeni između korisnika. To smanjuje troškove nabave i održavanja individualnih resursa za svaki korisnički uređaj.
 • Lakša komunikacija: Mreže omogućuju brzu i jednostavnu komunikaciju između korisnika putem elektroničke pošte, trenutnih poruka i udaljenih konferencija. To pomaže poboljšati produktivnost i efikasnost u organizaciji.
 • Centralizirano upravljanje: Računalne mreže omogućuju centralizirano upravljanje i nadzor nad računalnim resursima i korisničkim računima. Ovo olakšava upravljanje sigurnošću podataka, ažuriranje softvera i pružanje korisničke podrške.
 • Mogućnost rada udaljeno: Računalne mreže omogućuju korisnicima da pristupaju svojim radnim datotekama i aplikacijama izvan ureda, što omogućuje veću fleksibilnost i produktivnost.

Nedostaci računalnih mreža

 • Sigurnosni rizici: Mreže mogu biti ranjive na zlonamjerne aktivnosti kao što su hakiranje ili neovlašteni pristup. Stoga je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se osigurala sigurnost mreže i podataka.
 • Tehnički problemi: Povezivanje više uređaja u mrežu može dovesti do tehničkih poteškoća kao što su poteškoće s povezivanjem, gubitak podataka ili neispravno funkcioniranje mrežne opreme. Održavanje i rješavanje ovih problema može biti složen i skup proces.
 • Ovisnost o mrežnom sustavu: Kada se oslanjate na računalnu mrežu za pristup podacima i resursima, možete biti ograničeni kada je mreža nedostupna ili nedostaje veza s poslužiteljem. Ovo može uzrokovati prekid rada i smanjiti produktivnost korisnika.
 • Troškovi implementacije i održavanja: Postavljanje i održavanje računalne mreže može biti skupo, posebno za manja poduzeća. Troškovi uključuju kupnju mrežne opreme, nadogradnje i redovno održavanje sustava.

Unatoč nekim nedostatcima, računalne mreže nude brojne prednosti organizacijama i korisnicima. Važno je razumjeti potrebe i mogućnosti prije implementacije mrežnog sustava kako bi se osigurao optimalni rezultati.

Osnovni elementi računalnih mreža

U računalnim mrežama postoje razni elementi koji omogućuju komunikaciju i razmjenu podataka među računalima. Ovi elementi omogućuju povezivanje računala i drugih uređaja kako bi se stvorila mreža koja može funkcionirati zajedno. Ovdje su neki osnovni elementi računalnih mreža:

1. Računala (hostovi)

Računala su osnovni elementi računalnih mreža. To su uređaji koji obavljaju razne zadatke, kao što su obrada podataka, pohranjivanje informacija i slanje ili primanje podataka preko mreže. Svako računalo u mreži ima jedinstvenu IP adresu koja omogućuje identifikaciju i komunikaciju s drugim računalima.

2. Mrežne veze

Mrežne veze su fizičke veze koje omogućuju povezivanje računala i drugih uređaja u mreži. Postoje razni tipovi mrežnih veza, uključujući Ethernet, WiFi i Bluetooth. Svaka veza ima jedinstvenu adresu MAC koja je dodijeljena mrežnom sučelju uređaja.

3. Mrežni uređaji

Mrežni uređaji su uređaji koji omogućuju rutiranje, upravljanje i kontrolu podataka u računalnoj mreži. Neki od najčešće korištenih mrežnih uređaja uključuju rutere, prekidače, hubove i mostove. Ovi uređaji omogućuju stvaranje lokalnih mreža, usmjeravanje podataka i optimalno korištenje mrežnih resursa.

4. Protokoli

Protokoli su skup pravila i postupaka koji omogućuju komunikaciju između računalnih mreža. Oni definiraju način na koji se podaci šalju, obrađuju i pravilno primaju. Neki od najpoznatijih protokola su TCP/IP, UDP, HTTP, FTP i SMTP.

5. Mrežni operativni sustavi

Mrežni operativni sustavi (Network Operating Systems – NOS) su posebni operativni sustavi koji su dizajnirani za upravljanje računalnim mrežama. NOS omogućuju upravljanje mrežnim resursima, kao što su datoteke, printeri i mrežne veze. Neki od najpoznatijih mrežnih operativnih sustava su Windows Server, Linux i Novell NetWare.

6. Mrežni sigurnosni mehanizmi

Mrežni sigurnosni mehanizmi su mjere koje se primjenjuju kako bi se osigurala sigurnost podataka u računalnim mrežama. Oni uključuju zaštitu mrežnih komunikacija, autentifikaciju korisnika i nadzor mrežnog prometa. Neke od najčešće korištenih sigurnosnih mehanizama su vatrozid, VPN i enkripcija podataka.

7. Mrežne usluge

Mrežne usluge su softverske aplikacije koje se koriste za pružanje različitih usluga u računalnim mrežama. To mogu biti usluge kao što su e-pošta, web stranice, file sharing i video konferencije. Ove usluge se izvode na različitim računalima u mreži i omogućuju korisnicima pristup odgovarajućim informacijama i funkcionalnostima.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Puhova
Osnovni elementi računalnih mreža
Računala (hostovi)
Mrežne veze
Mrežni uređaji
Protokoli
Mrežni operativni sustavi
Mrežni sigurnosni mehanizmi
Mrežne usluge

Kako osigurati sigurnost u računalnim mrežama

1. Korištenje jake lozinke

Jedan od prvih koraka u osiguravanju sigurnosti računalnih mreža je stvaranje i korištenje jake lozinke. Lozinka bi trebala biti dugačka, sadržavati kombinaciju velikih i malih slova, brojeve i posebne znakove. Također je važno redovito mijenjati lozinke kako bi se spriječilo neovlašteno pristupanje mreži.

2. Kriptiranje podataka

Da biste osigurali da se podaci koji se prenose preko računalne mreže ne mogu lako pročitati, trebate koristiti kriptiranje podataka. Kriptiranje koristi matematičke algoritme za pretvaranje podataka u nečitljiv oblik koji samo autorizirani korisnici mogu dešifrirati. Postoje različite metode kriptiranja, kao što su simetrično kriptiranje, gdje se koristi isti ključ za enkripciju i dekripciju podataka, i asimetrično kriptiranje, gdje se koriste različiti javni i privatni ključevi.

3. Postavljanje vatrozida

Vatrozid je sigurnosni sustav koji kontrolira pristup mrežnim resursima na temelju zadanih pravila. On pomaže u zaštiti mreže od neovlaštenog pristupa, blokirajući sumnjive ili zlonamjerne prometne tokove. Također se može konfigurirati za filtriranje određenih vrsta prometa, kao što su e-pošta ili web stranice koje mogu sadržavati zlonamjerne sadržaje.

4. Redovito ažuriranje softvera

Jedan od najvažnijih aspekata očuvanja sigurnosti mreže je redovito ažuriranje softvera. To uključuje operacijski sustav, antivirusne programe i ostale sigurnosne alate koji se koriste u mreži. Redovita ažuriranja osiguravaju da se ranjivosti i sigurnosne rupe popravljaju kako bi se spriječili napadi.

5. Upravljanje korisničkim pravima

Važno je imati dobro upravljanje korisničkim pravima kako bi se spriječio neovlašten pristup i zloupotreba mreže. Svaki korisnik treba imati samo one pristupne ovlasti koje su mu potrebne za obavljanje svojih poslova. Ovo se može postići implementiranjem sustava autentifikacije i autorizacije koji kontrolira pristup korisnika i resursima na mreži.

6. Obrazovanje i osvještavanje

Redovito obrazovanje i osvještavanje korisnika o sigurnosnim rizicima i postupcima sigurnosti ključni su za održavanje sigurne računalne mreže. Korisnici trebaju biti upoznati s opasnostima poput phishing napada, zlonamjernog softvera i sigurnosnih praksi kao što su nekorištenje javnih Wi-Fi mreža za osjetljive radnje. Edukacija će pomoći korisnicima da postanu svjesni rizika i razumiju kako ih izbjeći.

Pregled Mjere sigurnosti
1 Korištenje jake lozinke
2 Kriptiranje podataka
3 Postavljanje vatrozida
4 Redovito ažuriranje softvera
5 Upravljanje korisničkim pravima
6 Obrazovanje i osvještavanje

Mreže i internet

Mreža je skupina računala, uređaja ili sustava koji su međusobno povezani kako bi razmjenjivali podatke i resurse. Internet je globalna mreža koja povezuje milijune mreža širom svijeta.

Internet Protokol (IP)

Internet Protokol (IP) je osnovni protokol koji omogućuje razmjenu podataka između uređaja na internetu. Svaki uređaj na internetu ima jedinstvenu IP adresu koja se koristi za identifikaciju i usmjeravanje podataka.

Mrežni ruteri

Mrežni ruteri su uređaji koji omogućuju povezivanje različitih mreža i omogućuju prijenos podataka između njih. Oni odlučuju kojim putem će se podaci poslati kako bi došli do odredišta.

Pristupne točke

Pristupne točke su uređaji koji omogućuju bežično povezivanje uređaja na mrežu. Oni generiraju bežični signal koji se može koristiti za povezivanje uređaja kao što su računala, pametni telefoni i tableti na mrežu.

Mrežna topologija

Mrežna topologija se odnosi na organizaciju i strukturu mreže. Neke od najčešćih mrežnih topologija su zvjezdasta topologija, prstenasta topologija i mreža s magistralom.

Bežične mreže

Bežične mreže omogućuju komunikaciju između uređaja bez upotrebe fizičkih kabela. One se oslanjaju na bežične tehnologije kao što su WiFi kako bi omogućile povezivanje uređaja na mrežu.

Mrežna sigurnost

Mrežna sigurnost je skup mjera koje se poduzimaju kako bi se zaštitile mreže od neovlaštenog pristupa, napada i krađe podataka. To može uključivati upotrebu vatrozida, šifriranja podataka i autentifikacije korisnika.

Mrežna adresa

Mrežna adresa je jedinstveni identifikator koji se dodjeljuje uređajima na mreži. To su obično IP adrese koje omogućuju uređajima da komuniciraju i razmjenjuju podatke.

Web preglednici

Web preglednici su softver koji se koristi za pregledanje internetskog sadržaja. Oni omogućuju korisnicima pristup web stranicama, pregledavanje sadržaja i interakciju s internetom.

Elektronička pošta

Elektronička pošta je elektronički način komunikacije koji omogućuje slanje i primanje poruka između korisnika. To je jedan od najčešćih načina komunikacije na internetu.

World Wide Web (WWW)

World Wide Web (WWW) je jedan od najpoznatijih servisa na internetu. To je skupina povezanih web stranica i dokumenata koje korisnici mogu pregledavati putem web preglednika.

URL (Uniform Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator) je adresa koja se koristi za pristupanje web stranicama i drugim resursima na internetu. To je obično kombinacija protokola, domene i specifične putanje do resursa.

Internet usluge

Internet pruža razne usluge koje korisnicima omogućuju pristup informacijama, komunikaciju, razmjenu podataka i druge aktivnosti. Nekoliko popularnih internetskih usluga uključuje web pretraživače, društvene mreže, e-poštu, streaming video i još mnogo toga.

Tehnologije mreža budućnosti

Dok se tehnologija i mreže i internet kontinuirano razvijaju, neke tehnologije budućnosti uključuju 5G mreže, Internet of Things (IoT) uređaje i umjetnu inteligenciju koja će poboljšati mrežne performanse i povezivanje uređaja.

Sve ove pojmove i koncepte važno je razumjeti kako bi se bolje upravljalo i koristilo računalnim mrežama i internetom. Računalne mreže su postale neizostavan dio modernog života i omogućuju povezivanje i komunikaciju širom svijeta.

Primjena računalnih mreža u svakodnevnom životu

Računalne mreže su postale neizostavni dio našeg svakodnevnog života. One omogućavaju razmjenu podataka, komunikaciju s drugim ljudima i pristup informacijama sa udaljenih lokacija. U nastavku su navedene neke primjene računalnih mreža koje su postale uobičajene u našim životima.

You might be interested:  Uzmi Sve Što Ti Život Pruža

1. Internet

Internet je najveća računalna mreža koja povezuje milijune korisnika širom svijeta. Omogućuje nam pristup web stranicama, slanje i primanje e-pošte, pretraživanje informacija i komunikaciju putem različitih platformi. Bez računalnih mreža, internet ne bi bio moguć.

2. Društvene mreže

Društvene mreže poput Facebooka, Instagrama i Twittera omogućuju nam povezivanje i komunikaciju s prijateljima, obitelji i kolegama. Kroz ove mreže možemo dijeliti fotografije i videozapise, pratiti najnovije vijesti i zabavljati se virtualno s drugim korisnicima.

3. Mobilne aplikacije

Mnoge mobilne aplikacije koje koristimo svakodnevno, kao što su aplikacije za društvene mreže, bankarstvo ili putovanja, koriste računalne mreže kako bi pružile usluge korisnicima. Bez mrežne povezanosti, ove aplikacije ne bi mogle funkcionirati ili pružiti relevantne informacije.

4. Mrežni sustavi za kućnu automatizaciju

Suvremeni domovi sve češće koriste mrežne sustave za kućnu automatizaciju kako bi omogućili kontrolu nad rasvjetom, toplinom, sigurnosnim sustavima i drugim uređajima. Ovi sustavi koriste lokalne mreže kako bi komunicirali s kontrolnim uređajima i dali vlasnicima mogućnost upravljanja domom putem interneta.

5. Online kupovina

5. Online kupovina

Online trgovine omogućuju nam pregled, odabir i kupovinu proizvoda putem interneta. Računalne mreže omogućuju sigurnu i brzu razmjenu informacija između kupaca, prodavatelja i sustava za plaćanje.

6. Video konferencije

Uz pomoć računalnih mreža danas je moguće održavati video konferencije s ljudima širom svijeta. Ove konferencije omogućuju nam virtu

Budućnost računalnih mreža

Računalne mreže imaju veliku važnost u današnjem svijetu i postaju sve složenije i naprednije. Budućnost računalnih mreža donosi brojne inovacije i promjene koje će omogućiti efikasniju komunikaciju i razmjenu podataka.

1. Brži prijenos podataka

Jedan od glavnih trendova u budućnosti računalnih mreža je brži prijenos podataka. Sa sve većim brojem uređaja koji su povezani na mrežu, potreba za većom brzinom prijenosa postaje sve važnija. Ubrzanje prijenosa podataka omogućit će bržu razmjenu informacija i bolju produktivnost u poslovanju. Tehnologije poput 5G mreže već su u razvoju i omogućit će brže i stabilnije povezivanje na internet.

2. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) je koncept u kojem su različiti uređaji međusobno povezani putem računalnih mreža. U budućnosti, IoT će postati sveprisutan, a to će zahtijevati napredne mrežne tehnologije kako bi se omogućila komunikacija i razmjena podataka između uređaja. IoT će omogućiti pametne kuće, pametne gradove, pametne uređaje koji će biti povezani i mogu komunicirati međusobno. To će transformirati naš način života i poslovanja.

3. Cloud computing

Cloud computing je sve popularniji koncept koji omogućava pristup računalnim resursima putem računalne mreže. U budućnosti, cloud computing će postati sve važniji jer omogućava skalabilnost, fleksibilnost i jednostavno upravljanje računalnim resursima. Računalne mreže će biti ključne za pružanje sigurnih i pouzdanih veza prema oblaku, omogućujući korisnicima da pohranjuju i pristupaju svojim podacima s bilo kojeg mjesta.

4. Sigurnost mreže

Sigurnost mreže će biti sve važnija u budućnosti, jer s porastom povezanih uređaja dolazi i veći rizik od cyber napada. Mreže će morati imati napredne sigurnosne mehanizme i tehnologije kako bi se zaštitili podaci i osigurala sigurnost komunikacije. Kriptografske tehnike, firewalli, IDS/IPS sustavi, i druge sigurnosne mjere bit će ključne za očuvanje integriteta mreže i podataka.

5. 5G mreža

5G mreža je nova generacija bežičnih mreža koja će omogućiti bržu i stabilniju komunikaciju. 5G mreža će omogućiti brže preuzimanje podataka, nižu latenciju i veću propusnost nego prethodne generacije. Ovo će omogućiti razvoj novih tehnologija i aplikacija poput autonomnih vozila, pametnih grada i industrijske automatizacije.

Zaključak

Budućnost računalnih mreža je obećavajuća i donosi brojne inovacije i promjene koje će poboljšati našu komunikaciju i razmjenu podataka. Brži prijenos podataka, Internet of Things, cloud computing, sigurnost mreže i 5G mreža su samo neke od glavnih oblasti razvoja u budućnosti. Kako se tehnologija nastavlja razvijati, možemo očekivati sve naprednije mrežne sustave koji će omogućiti nove mogućnosti i promijeniti način na koji živimo i radimo.

FAQ:

Koje su prednosti računalnih mreža?

Računalne mreže imaju mnogo prednosti. Omogućavaju dijeljenje resursa kao što su printeri i skeneri, pohranjivanje podataka na udaljenim serverima, brzo i efikasno komuniciranje između korisnika putem elektronske pošte ili poruka i omogućavaju pristup internetu.

Kako računalne mreže funkcioniraju?

Računalne mreže funkcioniraju tako da povezuju različite računalne uređaje s ciljem dijeljenja resursa i informacija. Koriste se različiti protokoli i tehnologije za prijenos podataka kao što su Ethernet, WiFi ili Bluetooth. Podaci se šalju kroz mrežu putem paketa koji putuju preko različitih čvorova mreže.

Kako se postavlja računalna mreža?

Postavljanje računalne mreže uključuje nekoliko koraka. Prvo, potrebno je odabrati vrstu mreže (LAN, WAN, WLAN) i odgovarajuću mrežnu opremu kao što su ruteri, prekidači ili pristupne točke. Zatim se postavljaju mrežni kablovi ili se koristi bežična tehnologija za povezivanje uređaja. Nakon toga se konfiguriraju postavke mreže kao što su IP adrese i sigurnosne postavke. Na kraju se provjerava funkcionalnost mreže i izvršavaju se eventualne korekcije.

Kako se osigurati da računalna mreža bude sigurna?

Da bi računalna mreža bila sigurna, važno je poduzeti nekoliko mjera. Prvo, treba koristiti jake lozinke kako bi se spriječio neovlašten pristup mreži. Također, treba koristiti sigurnosne protokole i enkripciju podataka kako bi se spriječilo presretanje i manipulacija podacima. Pristup mreži treba biti ograničen samo na ovlaštene korisnike i treba redovito ažurirati sigurnosne softvere.