Što je VAT broj: sve što trebate znati o poreznoj registraciji

Što Je Vat Broj

Što Je Vat Broj

Porezna registracija je postupak kojim pravne osobe i obrtnici stječu pravo na obavljanje gospodarske djelatnosti i time postaju obveznici poreza. Jedan od ključnih koraka u poreznoj registraciji je dobivanje VAT broja, koji je skraćenica od Value Added Tax broj. VAT broj je identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom subjektu koji je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U Hrvatskoj, VAT broj dodjeljuje Porezna uprava, a sastoji se od 11 znakova. Prva dva znaka su oznaka zemlje, dok ostalih devet znakova predstavlja identifikacijski broj samog obveznika. VAT broj se koristi za identifikaciju poreznog obveznika prilikom slanja i primanja roba i usluga unutar Europske unije.

Obveznici poreza na dodanu vrijednost moraju redovito prijavljivati i plaćati porez na dodanu vrijednost. Prijavljivanje poreza obavlja se putem obrazaca PDV, koji se podnose Poreznoj upravi na mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi, ovisno o visini ostvarenog prometa. VAT broj se koristi kao identifikacija prilikom prijavljivanja i plaćanja poreza.

VAT broj također omogućuje poreznoj upravi praćenje i kontrolu poslovnih aktivnosti poreznih obveznika. Porezna uprava može provesti revizije i provjere prilikom kojih se uspoređuju podaci iz prijava poreza s poslovnim knjigama i dokumentima poreznih obveznika. U slučaju neispravnosti ili nepravilnosti, porezna uprava može poduzeti mjere i donijeti odluke o sankcijama i kaznama.

Što je VAT broj?

VAT broj je identifikacijski broj dodijeljen od strane porezne uprave svakom poreznom obvezniku u Europskoj uniji koji je registriran za plaćanje PDV-a (Porez na dodanu vrijednost). Ovaj broj omogućuje poreznoj upravi praćenje transakcija između poreznih obveznika kako bi se osigurala pravilna prijava i plaćanje PDV-a.

VAT broj se sastoji od oznake države članice EU-a i brojčanog identifikacijskog broja poreznog obveznika. Na primjer, u Hrvatskoj VAT broj počinje oznakom HR, a slijede ga 11 brojčanih znakova.

Obveznik PDV-a je svaka tvrtka koja obavlja promet dobara ili usluga koji se oporezuje PDV-om. Međutim, ne sve tvrtke su obvezne biti registrirane za PDV. U nekim slučajevima, male tvrtke mogu biti oslobođene PDV-a, što znači da nisu dužne imati VAT broj i plaćati PDV.

VAT broj je bitan za poslovanje tvrtki koje obavljaju međunarodnu trgovinu unutar EU-a. Prilikom izdavanja računa inozemnom klijentu, tvrtka mora navesti svoj VAT broj kako bi dokazala svoje registriranje za PDV i da je obvezna prijaviti PDV na taj iznos. Također, kada tvrtka prima robu ili usluge iz drugih zemalja EU-a, VAT broj je potreban kako bi se porezna obveza ispravno obračunala.

Definicija i značajke

VAT broj označava value added tax broj, što na hrvatskom jeziku znači broj poreza na dodanu vrijednost. Ovaj broj je jedinstveni identifikator koji dodjeljuje Porezna uprava svakom poreznom obvezniku koji je registriran za obavljanje djelatnosti koja podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

VAT broj se sastoji od šesteroznamenkastog broja i dva slova koja označavaju državu u kojoj je porezni obveznik registriran. Na primjer, za Hrvatsku, slova su HR.

Ovaj broj je važan za porezne obveznike jer omogućuje Poreznoj upravi praćenje transakcija i prikupljanje poreza na dodanu vrijednost. Također, VAT broj je važan za međunarodno poslovanje jer omogućuje prepoznavanje i praćenje transakcija između država članica Europske unije.

Porezni obveznici su dužni navesti svoj VAT broj na svojim računima i svim drugim relevantnim dokumentima. Ovo je važno kako bi se omogućilo jednostavno praćenje i provjera transakcija.

You might be interested:  Kako Se Crta Zeko

VAT broj također može biti koristan pri provjeri vjerodostojnosti poslovnog subjekta prije sklapanja ugovora ili suradnje. Provjera VAT broja može se izvršiti putem posebnih internetskih platformi ili putem baza podataka Porezne uprave.

Kako se dobiva VAT broj?

Da biste dobili VAT broj u Hrvatskoj, morate se prvo registrirati kao porezni obveznik. Postupak za registraciju uključuje sljedeće korake:

 1. Nabavite obrazac za prijavu: Prvo morate dobiti obrazac za prijavu PDV-a. Taj obrazac se može preuzeti s web stranice Porezne uprave ili se može dobiti na njihovom šalteru.
 2. Ispunite obrazac: Nakon što dobijete obrazac, trebate ga pažljivo i ispravno ispuniti. Obrazac za prijavu PDV-a zahtijeva podatke kao što su ime tvrtke, adresa, OIB (osobni identifikacijski broj), kontakt podaci i drugi relevantni podaci.
 3. Dostavite obrazac: Nakon ispunjavanja obrasca, trebate ga dostaviti Poreznoj upravi. To se može učiniti osobno, slanjem poštom ili putem elektroničke pošte, ovisno o uputama i preferencijama Porezne uprave.
 4. Obrada zahtjeva: Porezna uprava će obraditi vaš zahtjev i provjeriti ispravnost podataka. Ako je sve u redu, dodijelit će vam VAT broj i obavijestiti vas o tome.

Uz VAT broj, također ćete dobiti informacije o datumu od kojeg je registracija važeća i drugim relevantnim informacijama.

Važno je naglasiti da se postupak dobivanja VAT broja može razlikovati u drugim zemljama, pa je uvijek najbolje provjeriti lokalne propise i zahtjeve.

Porezna registracija

Porezna registracija je postupak kojim se poduzeće prijavljuje Poreznoj upravi kako bi ga ta institucija prepoznala kao obveznika PDV-a. Porezne registracije su uobičajene u većini zemalja, a upotrebljavaju se kako bi se osiguralo da poduzeća plaćaju propisane poreze na prihod.

Kod porezne registracije, poduzeće mora dostaviti određene informacije i dokumente kako bi dokazalo svoju identifikaciju i pravnu status. Uobičajene informacije koje se traže uključuju naziv poduzeća, adresu sjedišta, Porezni broj i druge podatke o vlasnicima i upraviteljima poduzeća.

Kako se izvršava postupak porezne registracije?

Postupak porezne registracije može varirati ovisno o zemlji i lokalnom zakonodavstvu. U Hrvatskoj, poduzeća obično moraju ispuniti obrazac PRI-R, koji se može preuzeti s web stranice Porezne uprave. Nakon ispunjavanja obrasca, poduzeće mora dostaviti obrazac i prateću dokumentaciju lokalnom Poreznom uredu.

Porezni ured zatim provjerava dostavljene dokumente i, ako su sve ispravne, izdaje Porezni identifikacijski broj (PIB) poduzeću. PIB se koristi za identifikaciju poduzeća u svim poreznim transakcijama i koristi se za prijavu i plaćanje PDV-a.

Zašto je porezna registracija važna?

Porezna registracija je važan korak za svako poduzeće jer osigurava da poduzeće poštuje zakone i plaća svoj udio poreza. Osim toga, Porezni identifikacijski broj (PIB) koji se dodjeljuje prilikom porezne registracije omogućuje poduzeću da sudjeluje u poslovnim transakcijama i izdaje račune sa spomenutim brojem.

Poduzeća koja ne izvrše poreznu registraciju mogu se suočiti s kaznama i drugim pravnim posljedicama, uključujući obustavu poslovanja. Stoga je važno da poduzeća pravovremeno izvrše poreznu registraciju i pridržavaju se poreznih propisa kako bi izbjegla nepotrebne probleme sa zakonom.

Ukratko, porezna registracija je postupak koji poduzećima omogućuje legalno poslovanje, plaćanje poreza na prihod i izdavanje računa sa Poreznim identifikacijskim brojem (PIB).

Popis dokumenata potrebnih za poreznu registraciju:
Broj Dokument
1 Obrazac PRI-R
2 Fotokopija osobne iskaznice vlasnika i upravitelja
3 Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
4 Podaci o bankovnom računu
5 Ugovor o najmu poslovnog prostora

Zašto je važno imati VAT broj?

Imati VAT (Value Added Tax) broj je važno za sve tvrtke koje obavljaju poslovne aktivnosti u Europskoj uniji. VAT broj je identifikacijski broj koji tvrtke koriste za identifikaciju i praćenje PDV-a (Porez na dodanu vrijednost) koji naplaćuju i plaćaju.

Evo nekoliko razloga zašto je važno imati VAT broj:

 • Legalna obaveza: U mnogim zemljama EU, tvrtke su zakonski obvezne registrirati se za PDV ako njihovi godišnji prihodi prelaze određeni prag. Bez VAT broja, tvrtka može biti suočena sa kaznama i drugim pravnim problemima.
 • Poslovna konkurencija: Imajući VAT broj omogućava tvrtki da sudjeluje u međunarodnoj trgovini i konkurenciji. Kupci i dobavljači često preferiraju suradnju s tvrtkama koje imaju VAT broj jer to pruža sigurnost da je tvrtka legalno registrirana i da će ispravno obračunavati PDV.
 • Internacionalizacija: Ako tvrtka planira proširiti svoje poslovanje u druge zemlje EU, imati VAT broj je ključno. Bez VAT broja, tvrtka neće moći izdavati valjane fakture s PDV-om i prijavljivati prikupljeni PDV.
 • Olakšica pri poslovanju: Imati VAT broj omogućava tvrtki da traži povrat PDV-a koji je plaćen na poslovne troškove. To može biti značajan financijski benefit, posebno za tvrtke koje imaju visoke troškove, kao što su putni troškovi i nabava materijala.
You might be interested:  Kako Ukloniti Duboke Bore Na Licu

Za registraciju za VAT broj, tvrtka će morati ispuniti određene zahtjeve i ispunjavati posebne uvjete koji se razlikuju od zemlje do zemlje. U mnogim zemljama, postoji poseban porezni ured ili agencija koja je odgovorna za registraciju i nadzor PDV-a.

Ako tvrtka planira poslovati u EU, imati VAT broj je neophodno. To će osigurati ispravnu poreznu registraciju, olakšati poslovanje i izbjeći potencijalne pravne probleme.

Obaveze s VAT brojem

 • Izdavanje računa s VAT brojem: Kada ste registrirani za PDV, morate izdavati račune s VAT brojem. Također morate pravilno navesti svoj VAT broj na računu.
 • Prijavljivanje PDV-a: Registrirani porezni obveznici moraju redovito dostavljati PDV izvješća nadležnom poreznom tijelu. Rokovi za prijavu PDV-a obično su tromjesečni, ali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.
 • Davanje PDV izjava: Registrirani porezni obveznici moraju dostaviti PDV izjave koje sadrže sve relevantne podatke o ostvarenim prihodima, rashodima i plaćenom PDV-u. Ove izjave pomažu poreznim vlastima u provjeri točnosti izvještaja i obračuna PDV-a.
 • Ažuriranje registra poreznih obveznika: Ako se promijeni bilo koja informacija koja je vezana uz vaše PDV registraciju, kao što je adresa, kontakt podaci ili druge relevantne informacije, morate obavijestiti porezne vlasti o ovim promjenama.
 • Vođenje evidencije i dokumentacije: Registrirani porezni obveznici moraju voditi primjerenu evidenciju i dokumentaciju o svojim transakcijama, uključujući račune, PDV izvješća, PDV izjave i ostale potrebne dokumente. Ovi dokumenti moraju biti dostupni za pregled poreznim vlastima u slučaju inspekcija.
 • Plaćanje PDV-a: Registrirani porezni obveznici moraju redovito plaćati PDV na vrijeme. Nepravodobno ili nepropisno plaćanje PDV-a može rezultirati kaznama ili drugim pravnim posljedicama.

Važno je napomenuti da su obaveze s VAT brojem specifične za svaku zemlju i mogu se razlikovati. Preporučuje se konzultirati se s lokalnim poreznim vlastima ili profesionalnim poreznim savjetnikom kako biste bili sigurni da pravilno ispunjavate sve svoje obveze.

Nadzor i kazne

Nadzor i kazne

Agencija za financijsko nadzor (FINA) odgovorna je za nadzor poreznih obveza i provođenje kazni u vezi s poreznim identifikacijskim brojem (VAT brojem). Oni imaju ovlasti provjeriti podatke o poreznoj registraciji, kao i provesti revizije kako bi utvrdili je li tvrtka ispravno primjenjivala porezne propise.

Ako se utvrdi da tvrtka nije ispunila svoje porezne obveze ili je krivo prikazala svoje porezne podatke, FINA može izreći kaznu. Kazne mogu varirati ovisno o ozbiljnosti prekršaja i propisima u zemlji.

Najčešće kazne u vezi s VAT brojem uključuju:

 • Novčane kazne koje se temelje na iznosu neplaćenog poreza ili netočnih podataka u prijavi
 • Opomene i upozorenja u slučajevima manjih prekršaja
 • Zabrana obavljanja određenih aktivnosti ili poslovanja dok se ne ispunjavaju porezne obveze
 • Kazneni postupci protiv odgovornih osoba u tvrtki ako se utvrdi da su svjesno prikrivali ili krivotvorili porezne podatke

Važno je napomenuti da su kazne i propisi o poreznom identifikacijskom broju specifični za svaku zemlju i mogu se razlikovati. Stoga je važno pridržavati se poreznih propisa i redovito provjeravati relevantne informacije kako bi se izbjegle kazne i probleme sa zakonom.

U slučaju bilo kakve sumnje ili nedoumice, uvijek je najbolje konzultirati se s profesionalnim poreznim savjetnikom ili kontaktirati nadležno porezno tijelo za obavijesti i savjete.

Kako provjeriti ispravnost VAT broja?

VAT broj, ili identifikacijski broj za porez na dodanu vrijednost, je broj koji se koristi za identifikaciju poreznih obveznika koji posluju unutar Europske unije. Ovaj broj je važan za provjeru i praćenje ispravnost poreznih podataka. U nastavku je objašnjeno kako provjeriti ispravnost VAT broja.

1. Provjera putem EU sustava informacija o PDV-u (VIES)

 • Prva i najjednostavnija metoda provjere ispravnosti VAT broja je putem EU sustava informacija o PDV-u (VIES). Ova online usluga omogućuje provjeru valjanosti VAT brojeva u Europi.
 • Otvorite VIES web stranicu (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr) i odaberite državu iz koje potječe VAT broj.
 • Unesite VAT broj koji želite provjeriti i kliknite na “Provjeri”.
 • Sustav će provjeriti ispravnost broja i prikazati rezultat provjere.
You might be interested:  Kako Ubrzati Rad Štitnjače

2. Provjera putem nacionalnih poreznih portala

 • Drugi način provjere ispravnosti VAT broja je putem nacionalnih poreznih portala.
 • Svaka zemlja članica EU ima svoj portal za provjeru ispravnosti VAT brojeva.
 • Posjetite web stranicu porezne uprave države u kojoj je izdan VAT broj i potražite opciju za provjeru VAT broja.
 • Unesite VAT broj i provjerite rezultat provjere.

Kombinacija ovih metoda omogućuje provjeru ispravnosti VAT broja. Ukoliko se utvrdi da je broj neispravan, treba se obratiti nadležnim poreznim vlastima radi dodatnih informacija i ispravka podataka. Redovita provjera ispravnosti VAT brojeva pomaže u održavanju točnosti poreznih izvještaja i izbjegavanju nepotrebnih problema s poreznim autoritetima.

Koristne informacije o VAT broju

VAT broj, ili broj PDV-a, je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom poreznom obvezniku u svrhu identifikacije za potrebe PDV-a.

Zašto je VAT broj važan?

VAT broj je važan jer omogućuje poreznim vlastima praćenje i kontrolu poreznih obveznika, kao i praćenje i određivanje obveza plaćanja PDV-a. Također, VAT broj je često potreban pri poslovanju s drugim poreznim obveznicima, kako unutar zemlje tako i u međunarodnim transakcijama.

Kako dobiti VAT broj?

Da biste dobili VAT broj, trebate se registrirati kao porezni obveznik PDV-a kod nadležnog poreznog tijela. Postupak registracije može se razlikovati od zemlje do zemlje, ali u većini slučajeva će biti potrebno podnijeti zahtjev za registraciju i dostaviti određene dokumente kao dokaz o vašem poslovanju.

Kako provjeriti ispravnost VAT broja?

Ako želite provjeriti ispravnost VAT broja, možete se obratiti nadležnom poreznom tijelu koje je dodijelilo taj broj ili koristiti online usluge provjere VAT brojeva koje pružaju određene institucije i organizacije. Unutar Europske unije možete koristiti European Commission’s VAT Information Exchange System (VIES) za provjeru ispravnosti VAT broja.

Kako se koristi VAT broj u poslovanju?

VAT broj se koristi pri izdavanju faktura, kako bi se jasno naznačilo da ste registrirani porezni obveznik PDV-a i da imate pravo na priznavanje ulaznog i obračunavanje izlaznog PDV-a. Također, VAT broj može biti potreban pri obavljanju međunarodnih transakcija, kako bi se pravilno primijenile odgovarajuće porezne stope i izbjegle moguće kazne i zastoje u trgovini.

Kako se promijeniti VAT broj?

Ako ste promijenili poslovno ime, adresu ili bilo koju drugu informaciju koja se odnosi na vaš VAT broj, trebali biste kontaktirati nadležno porezno tijelo i obavijestiti ih o promjeni. Oni će vam pružiti upute i zahtjeve za ažuriranje informacija i izmjenu VAT broja.

Što učiniti ako izgubite VAT broj?

Ako izgubite VAT broj, trebali biste kontaktirati nadležno porezno tijelo i zatražiti njihovu pomoć u dobivanju novog broja. Bit će vam potrebne određene informacije kako bi potvrdili vaš identitet i prethodno dodijeljeni VAT broj.

Primjer VAT broja
Zemlja VAT Broj
Hrvatska HR12345678901
Njemačka DE123456789
Francuska FR12345678901

Napomena: Ovi primjeri VAT brojeva su izmišljeni i služe samo kao ilustracija.

FAQ:

Što je VAT broj?

VAT broj je identifikacijski broj za poreznu registraciju koji je dodijeljen poduzeću ili osobi koje obavljaju trgovačku ili poslovnu djelatnost. Ovaj broj omogućuje državi da prati i kontrolira plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Kako se dobiva VAT broj u Hrvatskoj?

VAT broj u Hrvatskoj dobiva se kroz postupak porezne registracije kod nadležne porezne uprave. Potrebno je podnijeti određene dokumente i ispuniti propisane uvjete kako bi se dobio VAT broj. Nakon obrade zahtjeva, porezna uprava dodjeljuje VAT broj.

Koje su obveze osobe s VAT brojem?

Osoba s VAT brojem ima brojne obveze prema poreznoj upravi. To uključuje podnošenje mjesečnih ili tromjesečnih izvješća o PDV-u, plaćanje poreza na dodanu vrijednost, vođenje uredne evidencije o svim ulaznim i izlaznim računima, te pravovremeno reagiranje na zahtjeve porezne uprave.

Mogu li fizičke osobe dobiti VAT broj?

Da, fizičke osobe također mogu dobiti VAT broj ako obavljaju trgovačku ili poslovnu djelatnost koja je registrirana za plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Međutim, većina fizičkih osoba obično nema potrebu za VAT brojem, jer su većinom zaposlene ili obavljaju druge vrste poslovnih aktivnosti koje nisu obuhvaćene PDV-om.