När Slutar Körkortet Gälla Som Id-Handling - Portal hrvatskih arhitekata

När Slutar Körkortet Gälla Som Id-Handling

När Slutar Körkortet Gälla Som Id-Handling

Körkortet har länge varit en av de vanligaste och mest använda ID-handlingarna i Sverige. Det har fungerat som ett legitimationsbevis i många olika sammanhang, både vid köp av åldersbegränsade varor och i kontakt med myndigheter. Men nu är det dags att ta reda på när körkortet faktiskt slutar att vara en giltig ID-handling.

Från och med den 1 oktober 2021 kommer körkortet inte längre att vara en godkänd ID-handling. Det betyder att det kommer finnas andra sätt att legitimera sig och bevisa sin identitet i olika sammanhang. Detta kan vara viktigt att känna till för alla som tidigare har använt körkortet som sitt huvudsakliga ID-bevis.

Men vad innebär egentligen detta för dig som användare? Först och främst kommer du behöva skaffa en annan ID-handling för att kunna legitimera dig i framtiden. Det kan vara exempelvis ett pass eller ett nationellt ID-kort. Det är viktigt att hålla koll på när körkortet slutar att vara giltigt som ID-handling för att undvika problem och missförstånd.

Sammanfattningsvis kommer körkortet att sluta gälla som ID-handling från och med den 1 oktober 2021. Det är viktigt att vara medveten om denna förändring och se till att ha en annan giltig ID-handling tillgänglig. Det kan vara bra att kontakta Transportstyrelsen för att få mer information om vilka alternativ som finns och hur du kan gå tillväga för att skaffa en ny ID-handling.

Contents

Körkortsinformation och ID-handling

Körkort som ID-handling

Körkort är en vanligt använd ID-handling i Sverige. Det fungerar som en bekräftelse på din identitet och ålder. Genom att visa upp ditt körkort kan du bevisa vilka du är och att du är över 18 år gammal.

För att ett körkort ska vara giltigt som ID-handling måste det vara utfärdat av Transportstyrelsen och vara inom sin giltighetstid. Körkortet måste också vara läsbart och inte vara förskadat eller manipulerat på något sätt.

Körkortsinformation

På ett körkort finns det olika typer av information som är användbara vid identifiering:

 • Namn: Ditt för- och efternamn finns tydligt angivet på körkortet.
 • Bild: Ett foto av dig finns på körkortet för att underlätta identifiering.
 • Personnummer: Ditt svenska personnummer är en del av din körkortsinformation.
 • Underskrift: Din egen underskrift finns även på körkortet som en ytterligare bekräftelse på din identitet.

Krav på giltig ID-handling

För att ett ID-handling, inklusive körkort, ska vara giltigt måste det uppfylla vissa krav:

 1. ID-handlingen måste vara utfärdad av en myndighet och vara inom sin giltighetstid.
 2. Informationen på ID-handlingen måste vara tydligt läsbar och korrekt.
 3. ID-handlingen får inte vara förskadad eller manipulerad på något sätt.

Andra typer av ID-handling

Utöver körkort kan det vara möjligt att använda andra typer av ID-handling vid behov. Vanliga alternativ inkluderar:

 • Pass
 • Identitetskort
 • Bank-ID
 • Resedokument

Det är viktigt att notera att olika verksamheter och organisationer kan ha olika krav på vilka ID-handlingar de accepterar. Det kan vara bra att dubbelkolla vilka ID-handlingar som accepteras innan du behöver använda dem.

You might be interested:  När Är Det Billigast Att Boka Flyg

Varför körkortet inte alltid kan användas som ID-handling

Körkort är vanligtvis en accepterad form av ID-handling i Sverige, men det finns vissa situationer då körkortet inte kan användas som legitimation.

1. Åldersgräns

För vissa ärenden eller inköp kan det finnas en åldersgräns som inte kan bekräftas med endast körkortet. Till exempel kan det krävas att man har fyllt 18 år för att köpa vissa produkter eller utföra vissa handlingar, och då kan inte körkortet användas som ID-handling.

2. Utgånget körkort

Om körkortet har gått ut kan det inte längre användas som ID-handling. Det är viktigt att se till att man har ett giltigt körkort om man vill använda det som legitimation.

3. Regelverk för vissa ärenden

Vissa myndigheter eller organisationer kan ha specifika regler för vilka ID-handlingar som accepteras vid vissa ärenden. Detta kan innebära att körkortet inte alltid är tillräckligt som legitimation, och att man istället behöver visa upp ett pass eller ett id-kort.

4. Användning utanför Sverige

Körkortet är vanligtvis ett nationellt ID-kort och kan därför inte användas som ID-handling utanför Sverige. Om man behöver visa upp ID i ett annat land kan man istället behöva använda sitt pass.

Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar när det gäller att använda körkortet som ID-handling. Det kan vara bra att kontrollera vilka ID-handlingar som godtas i specifika situationer för att undvika eventuella problem eller missförstånd.

Andra godkända ID-handlingar

Här är några andra ID-handlingar som godtas vid olika tillfällen:

Pass

Ett pass är en giltig ID-handling och kan användas inom Sverige och internationellt.

Bankkort med ID-funktion

Vissa bankkort har inbyggda ID-funktioner och kan användas som ID-handling.

Legitimation från myndighet

Andra legitimationer som utfärdas av myndigheter kan också godtas som ID-handlingar, som till exempel:

 • Körkort utfärdat i ett annat EU-land
 • Passersättning utfärdad av polisen
 • Arbetstillståndskort utfärdat av Migrationsverket

Identitetskort

Identitetskort är en från myndigheter utfärdad ID-handling och kan användas som sådan i vissa sammanhang.

Resebevis för flykting

Ett resebevis för flykting utfärdat av Migrationsverket kan användas som ID-handling.

Försvarets ID-handlingar

ID-handlingar utfärdade av Försvarsmakten används för att identifiera militär personal, men kan också godtas som ID-handling i vissa sammanhang utanför försvaret.

Studentlegitimation

Studentlegitimationer som utfärdas av universitet och högskolor kan användas som ID-handling i vissa sammanhang.

Det är viktigt att notera att olika institutioner och organisationer kan ha olika regler för vilka ID-handlingar de godtar. Det bästa är att alltid kontrollera med den aktuella organisationen eller institutionen vilka ID-handlingar som krävs.

När körkortet inte längre gäller som ID-handling

Det har länge varit vanligt att använda körkortet som en giltig ID-handling i Sverige. Men från och med den 1 januari 2022 kommer körkortet inte längre att vara en godkänd ID-handling, enligt Transportstyrelsens beslut.

Enligt den nya lagen kommer endast ID-handlingar som utfärdats av länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att vara giltiga för identifiering i Sverige. Detta innebär att pass och nationellt ID-kort blir de enda godkända ID-handlingarna.

Varför ändras reglerna?

Anledningen till att körkortet inte längre kommer att gälla som ID-handling är att det inte uppfyller de säkerhetskrav som ställs av EES. Enligt dessa krav måste en giltig ID-handling vara försedd med biometriska uppgifter, såsom fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Transportstyrelsen har bedömt att dagens körkort inte uppfyller dessa krav och har därför beslutat att det inte längre ska gälla som ID-handling.

Vilka alternativ finns det?

Efter den 1 januari 2022 kommer pass och nationellt ID-kort vara de enda giltiga ID-handlingarna i Sverige. Om du behöver identifiera dig i till exempel en poliskontroll eller i samband med inköp av alkohol kommer du alltså att behöva visa antingen pass eller nationellt ID-kort.

Det finns även andra dokument som kan användas som ID-handling i vissa situationer, till exempel resehandlingar utfärdade av svenska myndigheter och ID-handlingar från andra EES-länder.

Vad behöver jag göra om mitt körkort inte längre gäller som ID-handling?

Om du har använt körkortet som ID-handling och inte har något pass eller nationellt ID-kort bör du ansöka om att få en sådan ID-handling. Du kan ansöka om pass hos Polisen och om nationellt ID-kort hos Skatteverket.

Det är viktigt att vara medveten om att det kan ta tid att få en ny ID-handling, så se till att ansöka i god tid innan ditt körkort slutar att gälla som ID-handling.

Sammanfattning
Förändring Giltiga ID-handlingar från och med 1 januari 2022
Körkort Inte längre giltigt som ID-handling
Pass Giltigt som ID-handling
Nationellt ID-kort Giltigt som ID-handling

Det är viktigt att vara medveten om ändringen och se till att ha en giltig ID-handling för att slippa problem i situationer där identifiering krävs.

Körkort för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan också erhålla körkort för att köra fordon. Det finns vissa särskilda bestämmelser och regler som gäller för personer med funktionsnedsättning när det kommer till körkort.

You might be interested:  Ola Magnell När Jag Dör

Körkort med anpassning

För personer med funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt att göra vissa anpassningar på fordonet för att kunna köra. Det kan till exempel vara anpassningar för att kunna köra med handkontroller eller anpassningar för att kunna köra med fotkontroller.

För att få göra anpassningar på fordonet krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Tillståndet ansöker man om genom att fylla i en ansökningsblankett där man beskriver vilka anpassningar som behöver göras och varför.

Det är viktigt att ha i åtanke att det kan ta tid för ansökan att behandlas och att tillstånd inte alltid ges. Det kan även finnas vissa kostnader för att göra anpassningar på fordonet.

Prov för körkort

För att erhålla körkort för personer med funktionsnedsättning gäller samma provregler som för alla andra. Det innebär att man måste klara teori- och körprov för att få körkortet utfärdat.

Det kan dock finnas vissa undantag och särskilda bestämmelser beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har. Det är bäst att kontakta Transportstyrelsen för att få mer information om vilka regler som gäller för olika funktionsnedsättningar.

Förnyelse av körkort

Körkortet för personer med funktionsnedsättning måste förnyas på samma sätt som alla andra körkort. Det innebär att man måste förnya körkortet varje gång det går ut eller om man behöver uppdatera några uppgifter.

Det är viktigt att hålla koll på när körkortet går ut och att ansöka om förnyelse i god tid för att undvika att köra med ett ogiltigt körkort.

Sammanfattning

Personer med funktionsnedsättning kan erhålla körkort för att köra fordon, men det finns särskilda regler och bestämmelser som gäller. Det kan vara nödvändigt med anpassningar på fordonet och tillstånd behövs för att göra dessa anpassningar. Det finns även särskilda regler för prov och förnyelse av körkortet.

Mer information om regler och bestämmelser för personer med funktionsnedsättning och körkort kan fås genom att kontakta Transportstyrelsen.

Vad du bör göra när körkortet inte längre gäller som ID-handling

När ditt körkort inte längre kan användas som ID-handling, kan det vara bra att veta vilka alternativ som finns tillgängliga för att bekräfta din identitet. Här är några saker du kan göra:

 • Ansöka om ett nationellt ID-kort: Om du inte redan har ett nationellt ID-kort kan du ansöka om ett hos polisen. Ett nationellt ID-kort fungerar som en officiell identifiering och kan användas i olika sammanhang.
 • Ansöka om ett pass: Ett annat alternativ är att ansöka om ett pass. Pass är internationellt erkända och kan fungera som en ID-handling både inom Sverige och utomlands. För att ansöka om ett pass behöver du besöka en passexpedition.
 • Använda ett ID-kort från en legitimerad myndighet: Vissa myndigheter, såsom Försäkringskassan och Skatteverket, utfärdar ID-kort som kan användas som en bekräftelse på din identitet. Kontakta respektive myndighet för att veta mer om deras ID-kort.
 • Bekräfta identitet genom andra handlingar: Om du inte har tillgång till något av ovanstående alternativ kan du använda andra officiella handlingar för att bekräfta din identitet, såsom passerkort från arbetsplatsen, studieintyg eller födelsebevis.

Det är viktigt att ha minst en giltig ID-handling som kan användas vid behov. Varje ID-handling kan ha olika rutiner och krav för att ansöka om eller förnya den. Kontakta respektive myndighet för att få mer information om hur du kan få en giltig ID-handling.

Konsekvenserna av att inte ha en giltig ID-handling

Att inte ha en giltig ID-handling kan få allvarliga konsekvenser i olika situationer. Här är några exempel på vilka problem det kan orsaka:

Svårigheter att identifiera sig

Om du inte har en giltig ID-handling kan du ha svårigheter att identifiera dig i olika situationer, till exempel när du ska resa, öppna bankkonto eller utföra andra ärenden som kräver att du kan styrka din identitet.

Begränsad tillgång till olika tjänster och rättigheter

I vissa fall kan du behöva kunna visa upp en giltig ID-handling för att kunna få tillgång till olika tjänster eller utöva vissa rättigheter. Exempel på sådana situationer kan vara när du vill hyra en bil, ta ut receptbelagda mediciner eller rösta i val.

Risk för att nekas inträde eller service

Vissa platser och verksamheter kräver att besökare kan styrka sin identitet för att få inträde eller service. Om du inte kan visa upp en giltig ID-handling kan du riskera att bli nekad inträde till exempelvis nattklubbar, kasinon eller andra miljöer där åldersgränser eller säkerhetsregler kan vara aktuella.

Förlorade möjligheter och begränsningar i vardagen

Förlorade möjligheter och begränsningar i vardagen

Att inte ha en giltig ID-handling kan begränsa dina möjligheter i vardagen. Du kan till exempel ha svårt att teckna abonnemang på telefon eller internet, genomföra vissa köp eller ansöka om olika förmåner och tillstånd.

You might be interested:  Utför du vet hur det ser ut när en vårtor försvinner?

Ökad risk för bedrägeri och identitetsstöld

Om du inte kan styrka din identitet med en giltig ID-handling kan du löpa större risk att drabbas av bedrägeri eller identitetsstöld. Genom att använda en falsk identitet kan någon annan begå brott i ditt namn eller försöka lura dig att lämna ut personlig information.

I sammanfattning är det viktigt att ha en giltig ID-handling för att undvika olika problem och konsekvenser. Se därför till att förnya ditt körkort i tid eller skaffa en annan giltig ID-handling om ditt körkort inte längre gäller.

Tips för att undvika problem med ID-handlingar

Välj rätt ID-handling

För att undvika eventuella problem är det viktigt att välja rätt ID-handling. Körkortet kommer inte längre att vara en godkänd identitetshandling från och med 1 oktober 2022. Istället kan du använda ditt pass, nationellt ID-kort eller ID-kort från Skatteverket.

Håll koll på giltighetstiden

Se till att ditt ID-kort eller pass är giltigt när du behöver använda det som ID-handling. Om ID-handlingen har gått ut kan du ställas inför problem då den inte längre anses vara en giltig identifiering.

Ha med dig en backup

Det kan vara klokt att alltid ha med sig en backup av din ID-handling för att undvika problem vid eventuell förlust eller stöld. Förvara en kopia av ditt pass eller ID-kort på en säker plats, till exempel på din mobiltelefon eller i en skyddad molntjänst.

Var noga med förvaringen

Förvara alltid din ID-handling på ett säkert ställe för att undvika förlust eller stöld. Om du exempelvis lämnar ditt pass i en ryggsäck eller väska som du inte har koll på, kan det leda till att du får problem att identifiera dig vid behov.

Kontrollera regler och krav

Innan du reser utomlands eller använder din ID-handling för något specifikt ändamål, se till att du känner till regler och krav som gäller för just den situationen. Vissa länder kan ha specifika krav på vilka ID-handlingar som ska accepteras.

Exempel på godkända ID-handlingar i Sverige:
ID-handling Giltighetstid
Pass Normalt 5 år för vuxna
Nationellt ID-kort 5 år
ID-kort från Skatteverket 5 år

Kolla upp alternativ

Om du kommer att förlora ditt körkort som ID-handling och inte har någon annan giltig form av identitetsnachweis, se till att undersöka om det finns andra möjligheter att identifiera dig själv. Det kan vara att skaffa en ID-handling som är giltig som ID-kort, som till exempel nationellt ID-kort.

 • Tänk på att körkortet inte längre kommer vara giltigt som ID-handling från och med 1 oktober 2022.
 • Förbered dig genom att skaffa giltig ID-handling som accepteras.
 • Håll koll på giltighetstiden för ditt ID-kort eller pass.
 • Ha alltid med dig en backup av din ID-handling.
 • Förvara din ID-handling på ett säkert ställe.
 • Kontrollera regler och krav innan du reser eller använder ID-handlingen.
 • Kolla upp alternativa ID-handlingar om du inte kan använda körkortet.

FAQ:

Hur länge gäller körkortet som ID-handling?

Körkortet i Sverige gäller som ID-handling fram till det att det har passerat sin giltighetstid, vilket vanligtvis är 10 år. Efter att körkortet har gått ut är det inte längre giltigt som ID-handling.

Kan jag använda mitt gamla körkort som ID-handling?

Om ditt körkort har gått ut är det inte längre giltigt som ID-handling. Du bör ansöka om ett nytt körkort eller använda ett annat godkänt ID som pass eller nationellt ID-kort.

Vad ska jag göra om mitt körkort har gått ut och jag behöver en ID-handling?

Om ditt körkort har gått ut och du behöver en ID-handling bör du ansöka om ett nytt körkort eller skaffa ett annat godkänt ID, som pass eller nationellt ID-kort. Du kan vanligtvis ansöka om ett nytt körkort hos Transportstyrelsen.

Kan jag använda körkortet som ID-handling i andra länder?

Reglerna för att använda körkortet som ID-handling kan variera mellan länder. I vissa länder kan körkortet vara en godkänd ID-handling, medan i andra länder kan det inte vara tillräckligt. Om du ska resa till ett annat land är det bäst att kontrollera deras specifika krav och rekommendationer för ID-handlingar.

Kan jag använda mitt körkort som ID-handling för att köpa alkohol?

I Sverige kan du använda ditt körkort som ID-handling för att köpa alkohol, förutsatt att det är giltigt och inte har gått ut. Det är dock viktigt att notera att det är upp till butiker eller restauranger att acceptera körkortet som ID-handling, och vissa platser kan kräva ett annat ID, som pass eller nationellt ID-kort.

Vad kan jag använda som ID-handling om jag inte har körkort?

Om du inte har ett körkort kan du använda ett pass eller ett nationellt ID-kort som ID-handling. Dessa dokument är vanligtvis accepterade som giltiga ID-handlingar i Sverige. Andra alternativ kan vara ett idrotts-ID, militärtjänst-ID eller student-ID, men det beror på de specifika kraven hos den plats där du behöver visa ID.