När Växer Fontanellen Ihop - Portal hrvatskih arhitekata

När Växer Fontanellen Ihop

När Växer Fontanellen Ihop

Fontanellen är det mjuka området på ett spädbarns huvud där skallbenen inte har växt ihop ännu. Det är en viktig del av spädbarnets skalle eftersom det ger flexibilitet och utrymme för hjärnan att växa. Fontanellen är också ett sätt för föräldrarna att bedöma spädbarnets hälsa och utveckling. Men när växer fontanellen ihop och vad kan föräldrarna förvänta sig?

Normalt sett börjar fontanellen växa ihop när spädbarnet blir äldre och passerar den första levnadsmånaden. Det finns två fontaneller på spädbarnets huvud – den större framfontanellen och den mindre bakre fontanellen. Den bakre fontanellen är den första som växer ihop, vanligtvis runt 2 till 3 månaders ålder. Den framfontanellen tar längre tid och kan ta upp till 18-24 månader att helt växa ihop. Under denna tid förändras formen och känslan av fontanellen gradvis.

Det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om tecken på problem med fontanellen. Om fontanellen växer ihop för tidigt kan det vara ett tecken på att skallbenen inte växer som de ska, vilket kan leda till problem med hjärnans tillväxt. Om fontanellen inte växer ihop i normal takt kan detta också tyda på en underliggande sjukdom eller hormonell obalans. Det är viktigt att kontakta en läkare om föräldrarna har några oroande tecken eller symptom.

När Fontanellen Växer Ihop

Fontanellen är det mjuka området mellan de beniga delarna i en bebis huvud. Det finns två fontaneller: den främre och den bakre fontanellen. Fontanellerna är viktiga för bebisens hjärnan och hjälper till att skapa utrymme för hjärnans tillväxt under det första året.

Fontanellernas utveckling

Den främre fontanellen är belägen på toppen av bebisens huvud och är vanligtvis större än den bakre fontanellen. Den främre fontanellen börjar vanligtvis minska i storlek vid cirka 4 till 6 månaders ålder och är vanligtvis helt slut vid 12 till 18 månaders ålder.

Den bakre fontanellen är belägen i botten av bebisens huvud och är vanligtvis mindre än den främre fontanellen. Den bakre fontanellen börjar vanligtvis minska i storlek vid 2 till 3 månaders ålder och är vanligtvis helt slut vid 6 månaders ålder.

Tecken på att fontanellen växer ihop

När fontanellen växer ihop blir det benigt och fast. Det kan vara svårt att känna skillnad mellan den beniga ytan och resten av bebisens huvud. Här är några tecken som indikerar att fontanellen håller på att växa ihop:

 • Fontanellen känns mindre mjuk och pulserande.
 • Det kan vara svårt att se fontanellen eftersom den är täckt med hud eller hår.
 • Det kan vara svårt att böja och forma bebisens huvud som tidigare.

Viktigt att notera

Det är viktigt att komma ihåg att alla bebisar är olika och fontanellernas tidpunkt för att växa ihop kan variera. Vissa bebisar kan till exempel ha fontaneller som växer ihop tidigare eller senare än genomsnittet. Om du är osäker på fontanellens tillväxt, prata med din läkare eller barnmorska.

Ålder Främre fontanellens tillväxt Bakre fontanellens tillväxt
Nyfödd Öppen, stor Öppen, mindre
4-6 månader Minskad storlek
6-12 månader Mindre, växer ihop Öppen, minskar i storlek
12-18 månader Växer ihop
2-3 månader Minskad storlek
6 månader Växer ihop

Fontanellens Funktion

Fontanell är det mjuka område som finns på ett spädbarns huvud. Det är ett område där de olika benplattorna i skallbenet ännu inte har blivit sammanfogade. Det finns två fontaneller på ett spädbarns huvud: den ena är belägen längst fram i mitten av huvudet och kallas anteriore fontanellen, och den andra är belägen längst bak i mitten av huvudet och kallas posteriore fontanellen.

Fontanellet har flera viktiga funktioner för ett spädbarns utveckling och tillväxt.

Bildandning

En av de viktigaste funktionerna hos fontanellen är att möjliggöra tillväxten och bildandet av skallbenet. Hos ett spädbarn är skallbenen ännu inte helt färdiga och fontanellen ger utrymme för skallbenen att växa och formas till sin slutliga form. Det tar normalt sett ungefär 12-18 månader för fontanellen att stängas helt när skallbenet har bildats helt.

Flexibilitet

Fontanellen ger också spädbarnets skalle en viss flexibilitet. Detta är viktigt under förlossningen, då flexibiliteten gör det lättare för spädbarnet att passera genom förlossningskanalen. Flexibiliteten hos fontanellen kan också vara användbar för att skydda hjärnan från skador om spädbarnet till exempel ramlar eller får ett slag på huvudet.

Tryckavlastning

Fontanellen fungerar också som en tryckavlastning för hjärnan. Trycket i hjärnan kan variera beroende på olika faktorer, och fontanellen har möjlighet att absorbera och jämna ut detta tryck. Detta hjälper till att skydda hjärnan mot skador.

You might be interested:  Ont I Huvudet När Jag Vaknar

Indikator på hälsa

Fontanellen kan också fungera som en indikator på ett spädbarns allmänna hälsa. En normalt fungerande och välformad fontanelle kan vara ett tecken på att spädbarnet är friskt och utvecklas som förväntat. Om fontanellet är onormalt upphöjd eller sänkt kan det vara ett tecken på att något är fel, och det kan vara nödvändigt att söka vård.

Sammanfattningsvis har fontanellen flera viktiga funktioner för ett spädbarns utveckling och tillväxt. Den möjliggör tillväxt och bildning av skallbenet, ger flexibilitet och skyddar hjärnan, samt fungerar som en indikator på spädbarnets allmänna hälsa.

Normal Utvecklingstid

Fontanellens utveckling

Fontanellen är det område med mjuka plattor på huvudet där benen på skallen ännu inte har vuxit ihop. Det finns två fontaneller hos spädbarn, en framåt i mitten på huvudet och en bakåt vid nacken.

Normalt sett växer fontanellerna successivt ihop under barnets första levnadsår. Denna process kan vara olika lång och variera mellan barn. Vanligtvis blir den bakre fontanellen helt slutet vid 6 månaders ålder, medan den främre fontanellen brukar vara slutet vid 12-18 månaders ålder.

Motorisk utveckling

Som förälder är det viktigt att känna till att motorisk utveckling varierar mellan olika barn och det finns ingen exakt tidsram för när vissa motoriska milepäler ska uppnås. Det är dock bra att veta vilken typ av motorisk utveckling som kan förväntas vid olika åldrar, så att man kan följa upp barnets framsteg.

Här följer en kort översikt över några av de motoriska steg som barn vanligtvis tar under deras första levnadsår:

 • 4 månader: Barnet kan hålla upp huvudet i 90 graders vinkel när det ligger på mage.
 • 6 månader: Barnet kan sitta med stöd och kan börja rulla från rygg till mage och tillbaka.
 • 9 månader: Barnet kan krypa eller förflytta sig på något vis, till exempel genom att rulla eller skjuta sig framåt.
 • 12 månader: Barnet kan stå upp med stöd och kan börja gå med stöd eller genom att hålla sig i saker.
 • 18 månader: Barnet kan gå självständigt utan stöd.

Språklig utveckling

Även språklig utveckling varierar mellan olika barn och det är ingen exakt tidpunkt för när vissa språkliga milstolpar ska nås. Det är dock bra att veta vilken typ av språklig utveckling som kan förväntas vid olika åldrar för att kunna vara uppmärksam på eventuella förseningar eller bekymmer.

Här följer en kort översikt över några språkliga milstolpar som barn vanligtvis når under deras första levnadsår:

 1. 2 månader: Barnet reagerar på ljud och kan göra gurglande ljud.
 2. 6 månader: Barnet börjar göra olika ljud och kan förstå enkla ord och fraser.
 3. 9 månader: Barnet börjar använda sig av enkla ord och kan förstå enklare instruktioner.
 4. 12 månader: Barnet kan använda sig av flera enkla ord och kan sätta ihop enklare meningar.
 5. 18 månader: Barnet kan använda sig av flera ord och kan förstå och följa enklare instruktioner.

Social utveckling

Social utveckling är också viktig att följa upp under barnets första levnadsår. Här följer några av de sociala milstolpar som barn vanligtvis når:

 • 2 månader: Barnet kan fokusera på ansikten och kan reagera på leenden.
 • 6 månader: Barnet kan göra ögonkontakt och börjar visa intresse för andra människor.
 • 9 månader: Barnet kan leka med andra och kan visa anknytning till vissa personer.
 • 12 månader: Barnet kan vara blygt eller osäkert runt främmande människor, men är tryggt med kända personer.
 • 18 månader: Barnet kan vara mer oberoende och kan visa sin vilja.

Sammanfattning

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ingen exakt tidpunkt för när barn ska uppnå vissa utvecklingsmässiga milstolpar. Alla barn är olika och utvecklas i sin egen takt. Det är dock bra att vara uppmärksam på barnets utveckling och konsultera en läkare om man har några frågor eller bekymmer.

Genom att vara medveten om de olika områdena av barnets utveckling kan föräldrar bättre förstå och stödja sitt barn under deras första levnadsår.

Tecken på Fontanellens Förslutning

När fontanellen (det mjuka området mellan skallbenen på ett spädbarn) börjar stängas, finns det några tecken du kan leta efter. Det är viktigt att notera att varje barn utvecklas i sin egen takt och att fontanellens stängning kan variera.

Tidigare fontanellstängningstecken

Nedan är några tecken som kan tyda på att fontanellen börjar stängas tidigare än förväntat:

 • Täcker ytan: Du kan märka att fontanellen inte längre är välvd utan istället börjar täcka ytan mellan skallbenen.
 • Stumpare känsla: När du känner på fontanellen kan du märka att den känns mer stumpad jämfört med tidigare.
 • Minskad pulsering: Fontanellen pulserar normalt sett eftersom den är ett område där blodkärlen är närmare hudytan. Om du märker en minskad pulsering kan det vara ett tecken på att fontanellen har börjat stänga sig.

Senare fontanellstängningstecken

Vissa barn kan uppleva att fontanellen förblir öppen längre än förväntat. Nedan är några tecken på att fontanellen fortfarande håller på att stängas:

 • Kvarvarande känsla av mjukhet: Om du trycker på fontanellen kan du fortfarande känna en viss mjukhet eller flexibilitet.
 • Längre tid: Om fontanellen inte har stängts vid 12 till 18 månaders ålder, kan det vara en indikation på att den tar längre tid att förslutas.

Det är viktigt att komma ihåg att om du är osäker på din bebis fontanellens förslutning, är det bäst att rådfråga en barnläkare eller barnmorska. De kan ge dig en mer exakt bedömning av fontanellens utveckling och se om eventuella åtgärder behövs.

You might be interested:  När Öppnar Kattungar Ögonen

Varför Försluter sig Fontanellen

 • Naturlig process: Fontanellerna är mjuka områden på barnets skalle där benen ännu inte har vuxit helt samman. Dessa mjuka områden möjliggör skallen att expandera och anpassa sig till barnets snabba tillväxt.
 • Skyddar hjärnan: Fontanellerna fungerar som en naturlig skyddsmekanism för hjärnan. Genom att vara mjuka och flexibla absorberar de stötar och tryck som kan uppstå vid till exempel en olycka eller om barnet råkar falla.
 • Underlättar för förlossningen: Fontanellerna är också viktiga för förlossningen. Genom att vara mjuka och rörliga gör de det lättare för barnets huvud att passera genom moderns bäcken under förlossningen.

När barnet växer och når en viss ålder kommer fontanellerna att gradvis förslutas genom att benen växer samman. Processen sker oftast successivt, och fontanellerna tenderar att förslutas från baksidan till framsidan av skallen.

Det är viktigt att notera att det inte finns någon exakt tidpunkt eller ålder då fontanellerna försluter sig helt, eftersom det varierar mellan barn. Vissa barn kan ha förslutna fontaneller redan vid ett års ålder, medan andra barn kan ha öppna fontaneller ända upp till två års ålder.

Om du är osäker på om ditt barns fontaneller har förslutits eller inte, är det alltid bäst att kontakta din barnläkare för en undersökning.

Välfärd hos Barnet

Allmänna Principer

Barnets välfärd är av yttersta vikt för föräldrar och vårdnadshavare. Det är viktigt att förstå och följa några allmänna principer för att säkerställa barnets välmående.

 • Barnet bör få tillräckligt med näring genom amning eller ordentlig kost som är anpassad efter barnets ålder och hälsa.
 • Barnet bör få tillräckligt med sömn och vila för att möjliggöra optimal tillväxt och utveckling.
 • Barnet bör ha tillgång till rent vatten och en ren och säker miljö.
 • Barnet bör få tillräckligt med psykologiskt stöd och kärlek för att främja en sund utveckling.
 • Barnet bör skyddas från fysiskt och emotionellt våld.

Utveckling

Barnets välfärd inkluderar också deras fysiska, kognitiva och sociala utveckling.

 1. Fysisk Utveckling:

  Fysisk utveckling handlar om barnets kroppsliga tillväxt och förmågor. Det innefattar motorisk utveckling, koordination, rörelseförmåga och näringsbehov.

 2. Kognitiv Utveckling:

  Kognitiv utveckling handlar om barnets intellektuella och intellektuella förmågor. Det innefattar språkutveckling, tänkande, problemlösning och inlärning.

 3. Social Utveckling:

  Social utveckling handlar om barnets förmåga att interagera och kommunicera med andra människor. Det innefattar att utveckla relationer, förstå sociala normer och bygga förtroende.

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Sjukdomsförebyggande åtgärder

För att säkerställa barnets välfärd är det också viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att undvika sjukdomar och skador.

Åtgärder Beskrivning
Vaccinering Se till att barnet får alla nödvändiga vaccinationer enligt schema för att undvika sjukdomar som kan vara farliga eller potentiellt dödliga.
Goda hygienrutiner Undervisa barnet om vikten av regelbunden handtvätt, täcka munnen och näsan vid hosta eller nysning och undvika att dela personliga föremål för att minska spridningen av sjukdomar.
Säkerhetsåtgärder Se till att barnet vistas i en säker miljö och undvika situationer och objekt som kan orsaka olyckor eller skador.

Genom att förstå dessa principer och vidta nödvändiga åtgärder kan föräldrar och vårdnadshavare främja barnets välfärd och hjälpa dem att växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vad hjälper Fontanellens Växning

Fontanellen är den mjuka området på bebisens huvud där kraniet inte har vuxit ihop ännu. Det finns flera faktorer som kan hjälpa fontanellen att växa korrekt:

Bra näringsintag

En balanserad kost som innehåller alla nödvändiga näringsämnen hjälper till att främja barnets tillväxt och fontanellens växning. Säkerställ att ditt barn får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom att ge en varierad diet.

Tillräcklig vätskeintag

Ett tillräckligt intag av vätska hjälper till att hålla barnet hydratiserat och främjar fontanellens expansion. Se till att ditt barn dricker tillräckligt med vatten varje dag.

Rätt huvudställning

Att hålla barnets huvud i rätt ställning under sömnen och när det hålls kan hjälpa till att främja fontanellens växning. Undvik att placera barnet på hårt underlag eller i en position som kan begränsa rörelsefriheten för fontanellen.

Regelbunden barnhälsovårdskontroller

Genom att få regelbundna kontroller hos barnläkaren kan eventuella avvikelser i fontanellens tillväxt och utveckling upptäckas och behandlas i tid. Det är viktigt att följa de rekommenderade tidpunkterna för barnets läkarbesök.

Avoidera överdriven tryck på fontanellen

Det är viktigt att undvika att utsätta fontanellen för överdriven tryck eller stötar, eftersom detta kan påverka dess tillväxt och utveckling negativt. Undvik att använda för trånga hattar eller att applicera hårt tryck på bebisens huvud.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att främja fontanellens växning och säkerställa att den utvecklas korrekt.

Bilateralt Första Utseende

När ett barn föds, är det första utseendet vanligtvis bilateralt, vilket betyder att de två fontanellerna på huvudet är tydligt synliga och känns som mjuka områden. Fontanellerna är öppningar mellan de ihopsatta benen i kraniet hos ett spädbarn, och de gör det möjligt för hjärnan att växa under barnets första år.

Det finns två huvudsakliga fontaneller på ett spädbarns huvud: den främre fontanellen och den bakre fontanellen. Den främre fontanellen är belägen nära pannan och är vanligtvis större än den bakre fontanellen, som är belägen närmare nacken. Båda fontanellerna är normalt mjuka och pulserande när du vidrör dem.

Första gången föräldrar ser sina barns fontaneller kan det vara något överraskande. Det kan vara skrämmande att se och känna en mjuk plats på ditt barns huvud, men det är faktiskt helt normalt. Fontanellerna är där för att ge hjärnan utrymme att växa och utvecklas, och de stänger sig naturligt när barnets kranium blir helt formats. För det mesta slutar fontanellerna att vara synliga vid 12-18 månader, men det kan variera från barn till barn.

You might be interested:  Kloka Ord När Livet Känns Tungt

Vanliga frågor om bilateralt första utseende
Fråga Svar
Hur ofta bör jag känna på mitt barns fontaneller? Det är inte nödvändigt att känna på fontanellerna varje dag, men du kan göra det ibland för att se till att de fortfarande är mjuka och pulserande.
Kan jag skada mitt barn genom att röra fontanellerna för hårt? Nej, du bör undvika att trycka för hårt på fontanellerna, men de är normalt starka och tåliga.
Vad ska jag göra om jag märker att fontanellerna är ovanligt svullna eller hårt slutslagna? Du bör kontakta din barnläkare eller vårdgivare om du märker några ovanliga förändringar i ditt barns fontaneller.
Hur vet jag om mitt barns fontaneller stänger sig i normal takt? Många barnläkare kontrollerar fontanellerna vid regelbundna besök för att försäkra sig om att de stänger sig som förväntat. Om du är orolig kan du alltid rådfråga din barnläkare.

Att förstå det bilaterala första utseendet hos ditt barn är en viktig del av föräldraskapet. Det kan vara till hjälp att prata med din barnläkare om eventuella frågor eller oro du kan ha om ditt barns fontaneller eller någon annan aspekt av deras tidiga utveckling.

När Kontakta Läkare

Det är viktigt att vara observant på tecken som kan indikera problem med ditt barns fontaneller. Om du märker något av följande symptom bör du kontakta en läkare:

1. Snabbt ihopväxande av fontanellerna

Om fontanellerna växer snabbt ihop kan det vara ett tecken på att det finns en underliggande medicinsk komplikation. Detta kan inkludera ett problem med barnets skallutveckling eller intrakranielt tryck. Det är viktigt att få detta bedömt av en läkare för korrekt diagnos och behandling.

2. Uttalad svullnad eller utbuktning av fontanellerna

Om du observerar att fontanellerna är mycket svullna eller att de utbuktar kan det vara ett tecken på att det finns en ansamling av cerebrospinalvätska eller att barnet lider av hydrocephalus. Detta kräver omedelbar läkarvård för att förhindra eventuella komplikationer.

3. Kraftigt sänkt fontanell

Om fontanellen är kraftigt sänkt kan det vara ett tecken på dehydrering hos barnet. Detta kan vara en allvarlig tillstånd och det är viktigt att omedelbart kontakta en läkare för att få rätt vätskeersättning och behandling.

4. Misstanke om trauma mot barnets huvud

Om ditt barn har upplevt trauma mot huvudet, till exempel en hård stöt eller fall, och det finns svullnad eller smärta vid fontanellerna, är det viktigt att omedelbart kontakta en läkare. Detta kan kräva ytterligare utredning och behandling för att utesluta eventuell skada.

5. Andra ovanliga symtom

Om ditt barn uppvisar andra ovanliga symtom tillsammans med förändringar i fontanellerna, såsom feber, kraftig gråt, irritabilitet eller svårigheter med matning eller sömn, bör du kontakta en läkare för utvärdering och diagnos.

Obs: Detta är inte en uttömmande lista över situationer där du bör kontakta en läkare. Använd alltid ditt sunda förnuft och sök medicinsk hjälp om du är osäker eller orolig för ditt barns hälsa.

FAQ:

Vad är fontaneller?

Fontaneller är de mjuka fläckarna på en nyfödd bebis huvud. De består av ben som ännu inte har växt ihop och bildar fontanelle, vilket gör kraniet flexibelt och anpassningsbart för födelsekanalen.

Hur länge tar det för fontanellerna att växa ihop?

Fontanellerna växer vanligtvis ihop helt inom 12 till 18 månader efter födseln. Det är olika för varje barn, men de flesta fontaneller stänger sig gradvis över tid när benet växer och sluter mellan skallbenen.

Varför är det viktigt att veta när fontanellerna växer ihop?

Det är viktigt att veta när fontanellerna växer ihop eftersom detta kan vara en viktig indikator på barnets tillväxt och utveckling. Om fontanellerna stänger sig för tidigt eller för sent kan det vara ett tecken på underliggande problem som kräver medicinsk uppmärksamhet.

Vad händer om fontanellerna växer ihop för snabbt?

Om fontanellerna växer ihop för snabbt kan det leda till en tillstånd som kallas kraniosynostos, där skallbenen inte kan expandera normalt. Det kan påverka barnets hjärnans tillväxt och orsaka förhöjt tryck inuti skallen, vilket kan leda till symtom som huvudvärk, synproblem och försenad utveckling.

Kan fontaneller växa ihop för sent?

Ja, fontaneller kan växa ihop för sent. Om fontanellerna inte stänger sig inom den förväntade tidsramen kan det vara ett tecken på en underliggande sjukdom eller störning, som hypotyreos eller Downs syndrom. Det är viktigt att konsultera en läkare om fontanellerna inte växer ihop som förväntat.

Kan man påverka när fontaneller växer ihop?

Nej, man kan inte påverka när fontaneller växer ihop. Processen styrs av barnets kropp och är en naturlig del av dess utveckling. Det bästa man kan göra är att övervaka fontanellerna regelbundet och rådfråga en läkare om det finns några oroande tecken eller symtom.

Vad kan man förvänta sig när fontanellerna växer ihop?

När fontanellerna växer ihop kan man förvänta sig att barnets huvudform förändras något. Det kan också vara vanligt att känna eller se en knöl där fontanellen har stängts. Det är normalt och det är vanligtvis ingen anledning till oro, men om du är orolig kan du alltid rådfråga en läkare.