Vad Händer Med En Narcissist När Man Avslutar All Kontakt Med Dem - Portal hrvatskih arhitekata

Vad Händer Med En Narcissist När Man Avslutar All Kontakt Med Dem

Vad Händer Med En Narcissist När Man Avslutar All Kontakt Med Dem

Narcissister är i allmänhet kända för sitt behov av beundran och överdriven självkänsla. De är ofta manipulativa och har svårt att känna empati för andra människor. När man bestämmer sig för att avsluta all kontakt med en narcissist kan det få flera konsekvenser för dem.

För det första kan narcissister vara extremt beroende av att få bekräftelse och beundran från andra människor. När man slutar kommunicera med dem och sluta ge dem den bekräftelse de söker, kan de känna sig helt förlorade och otillfredsställda. Detta kan leda till att de söker nya måltavlor för att få bekräftelse från.

Det är också möjligt att narcissister kan reagera med ilska eller aggression när de märker att de inte längre kan manipulera eller kontrollera en person som tidigare varit i deras grepp. De kan försöka hota, smutskasta eller till och med försöka förstöra personen som valt att bryta kontakten med dem.

Även om det kan vara svårt att avsluta all kontakt med en narcissist, är det viktigt att komma ihåg att det är ett steg mot att återta sin egen styrka och självkänsla. Att bryta kontakten kan ge möjlighet till läkning och att återupptäcka ens egna värde och betydelse. Det är viktigt att söka stöd från vänner, familj eller terapeuter för att hjälpa till att hantera processen.

Vad är en narcissist?

En narcissist är en person som har en överdriven känsla av egen viktighet och behov av beundran från andra. Narcissister betraktar sig själva som exceptionellt begåvade, vackra eller speciella.

Narcissister har en brist på empati och har svårt att uppfatta eller förstå andras känslor och behov. De har en stark önskan att kontrollera och dominera andra människor för att tillfredsställa sina egna behov och för att upprätthålla sin självbild av överlägsenhet.

En narcissist har svårt att upprätthålla stabila och långvariga relationer eftersom de tenderar att vara manipulativa, exploaterande och egoistiska. De har en tendens att använda andra för att uppfylla sina egna behov och kan snabbt bli uttråkade eller otåliga om de inte får tillräckligt med beundran eller uppmärksamhet.

Det är viktigt att förstå att narcissism är en personlighetsstörning och inte bara en egenskap hos en person. Det är inte möjligt att “bota” en narcissist, och deras beteendemönster förändras sällan utan terapeutisk intervention.

Kännetecken hos en narcissist:
 • Överdriven självupptagenhet
 • Behov av beundran och bekräftelse
 • Brist på empati och förståelse för andra
 • Manipulativt och exploaterande beteende
 • Jämförelse med och förminskning av andra
 • Starkt behov av att bli beundrad och bekräftad
 • Svårt att upprätthålla långvariga och stabila relationer

Narcissistens kännetecken

En narcissist är en individ som har en extremt hög självbild och en brist på empati för andra människor. De har en överdriven känsla av sin egen vikt och önskar konstant beundran och bekräftelse från andra.

Här är några kännetecken på en narcissist:

 • Starkt behov av beundran och bekräftelse
 • Överdriven självupptagenhet
 • Brister i empati och svårigheter att förstå andras känslor
 • Utnyttjar andra för egen vinning
 • Överdriven känsla av egen vikt
 • Starka krav på uppmärksamhet och beundran
 • Avsaknad av verklig självinsikt
 • Manipulativt beteende och förmåga att ljuga och bedra
 • Bristande förmåga att bygga upp och underhålla nära och äkta relationer
 • Känsla av överlägsenhet gentemot andra

Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och att inte alla som uppvisar några av dessa kännetecken är narcissister. Det är också viktigt att inte försöka diagnosticera någon utan professionell hjälp.

You might be interested:  När Kommer Posten Till Brevlådan

Effekter av att bryta kontakten

När man väljer att bryta kontakten med en narcissist kan det ha flera olika effekter och konsekvenser. Här är några av de vanligaste:

1. Känslor av frihet och befrielse

När man slutar ha kontakt med en narcissist kan man uppleva en enorm känsla av lättnad. Man blir befriad från det konstanta behovet av att behaga och rätta sig efter narcissistens önskemål. Man får tillbaka sin frihet och kan äntligen fokusera på sina egna behov och önskningar.

2. Känslor av sorg och förlust

Bryta kontakten med en narcissist kan också innebära en känsla av sorg och förlust. Trots att narcissisten kan vara manipulativ och elak, kan man ändå ha starka emotionella band till personen. Det kan ta tid att bearbeta dessa känslor av förlust och lära sig att hantera dem.

3. Ökad självkänsla och självförtroende

När man inte längre är i en destruktiv relation med en narcissist kan man börja bygga upp sin självkänsla och självförtroende igen. Utan den ständiga kritiken och nedvärderingen från narcissisten kan man lära sig att värdesätta sig själv och sina egna styrkor.

4. Utmaningar och svårigheter

Att bryta kontakten med en narcissist kan vara en utmaning i sig. Narcissisten kan försöka manipulera och kontrollera genom olika sätt, som till exempel hot eller försök att dra tillbaka den uppmärksamhet och kärlek som tidigare gavs. Det kan kräva starkt motstånd och pågående självreflektion för att stå emot dessa påtryckningar.

5. Möjlighet till återhämtning och läkning

Bryta kontakten med en narcissist kan vara första steget mot återhämtning och läkning. Det kan ge möjlighet till reflektion och bearbetning av de sår och trauman som narcissisten har orsakat. Det kan också ge utrymme för att bygga upp en ny och mer hälsosam självbild.

 • Känslor av frihet och befrielse
 • Känslor av sorg och förlust
 • Ökad självkänsla och självförtroende
 • Utmaningar och svårigheter
 • Möjlighet till återhämtning och läkning

Hämnd och manipulation

Efter att ha avslutat all kontakt med en narcissist kan det vara viktigt att vara medveten om att det finns en möjlighet att de kan försöka hämnas eller manipulera för att få tillbaka kontrollen. Narcissister är ofta besatta av att upprätthålla sin egen falska självbild och kan vara beredda att gå långt för att bevara den.

1. Förtal

En narcissist kan använda sig av förtal för att förstöra ditt rykte och få andra att tvivla på din trovärdighet. De kan sprida lögner och halvsanningar om dig till personer i din omgivning eller på sociala medier. Det kan vara viktigt att vara öppen och ärlig med personer som du litar på, så att de kan se igenom narcissistens manipulativa beteende.

2. Hot

En narcissist kan hota med att skada dig eller någon du bryr dig om för att försöka få dig att återuppta kontakten. Det är viktigt att ta hot på allvar och vid behov kontakta myndigheterna för att skydda dig själv och dina nära och kära.

3. Smutskastning

Narcissister kan även försöka smutskasta dig genom att sprida rykten om ditt beteende eller dina handlingar. De kan använda allt de vet om dig för att skapa en negativ bild av dig inför andra personer. Det kan vara viktigt att inte bli dragen ned i deras spel och istället fokusera på att bygga upp ditt eget självförtroende och att omge dig med människor som stöttar dig.

4. Övertalning

En narcissist kan försöka övertala dig att återuppta kontakten genom att manipulera dina känslor och få dig att tvivla på ditt eget beslut. De kan använda sig av charm, manipulation och tomma löften för att få dig att tro att de har förändrats. Det är viktigt att komma ihåg att en narcissist sällan ändrar sitt beteende och att det är bäst att fortsätta vara stark och stå fast vid ditt beslut att bryta all kontakt.

5. Ekonomisk manipulation

Narcissister kan också använda sig av ekonomisk manipulation för att försöka hålla dig fast i deras grepp. De kan hota med att dra in ekonomiskt stöd eller vägra betala skulder för att tvinga dig att återvända. Det är viktigt att vara medveten om dessa manipulativa taktiker och att ta steg för att skydda dina ekonomiska intressen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om att en narcissist kan försöka hämnas eller manipulera efter att du har avslutat all kontakt med dem. Det är viktigt att stå fast vid ditt beslut och att söka stöd från personer i din omgivning som kan stötta dig under denna period.

You might be interested:  När Försvinner Biverkningar Av Kortison

Healing och återhämtning

Efter att ha avslutat all kontakt med en narcissist kan det vara en utmanande process att återhämta sig och återupptäcka sig själv. Här är några sätt att komma igång på vägen mot healing:

Självreflektion och bearbetning

Ett första steg mot healing är att reflektera över den tidigare relationen och bearbeta de känslor och tankar som uppkommit. Det kan vara viktigt att förstå att narcissisten inte kommer att förändras och att man inte är ensam ansvarig för relationens misslyckande.

Stöd från nära och kära

Att söka stöd från familj och vänner kan vara värdefullt under den här perioden. Det är viktigt att omge sig med personer som är stöttande och förstående, och som kan erbjuda en trygg plats för att ventilera och bearbeta sina känslor.

Terapi

Att söka professionell hjälp genom terapi kan vara en effektiv metod för att bearbeta och läka efter att ha lämnat en narcissistisk relation. En terapeut kan erbjuda stöd, verktyg och insikter för att hjälpa till att återställa självförtroende och lära sig att sätta sunda gränser.

Egenomsorg

Egenomsorg är avgörande för att återhämta sig och stärka sig efter en narcissistisk relation. Det handlar om att ta hand om sig själv på alla nivåer, inklusive fysiskt, känslomässigt och andligt. Att ägna tid åt aktiviteter man tycker om, att motionera regelbundet och att äta hälsosamt är några exempel på egenomsorg.

Skapa nya relationer

Efter att ha lämnat en narcissistisk relation kan det vara befriande att skapa nya, hälsosamma relationer. Att omge sig med människor som uppskattar och stöttar en kan hjälpa till att återställa självkänsla och förtroende för andra människor.

Acceptans och förlåtelse

En viktig del av healing är att acceptera det som har hänt och förlåta sig själv för att ha varit i den destruktiva relationen. Att låta gå och släppa taget om ilska och bitterhet kan underlätta för processen att läka och gå vidare.

Tid och tålamod

Healing och återhämtning tar tid och det är viktigt att ha tålamod med sig själv. Det kan vara en långsam process, men med rätt stöd och verktyg är det möjligt att återhämta sig och börja bygga upp ett nytt liv utanför den narcissistiska relationen.

Att bryta all kontakt med en narcissist kan vara en utmaning, men det kan också vara det första steget mot att återskapa sig själv och uppnå en friskare och mer balanserad tillvaro.

Effekter på narcissisten

När man avslutar all kontakt med en narcissist kan det ha olika effekter på personen. Här är några möjliga konsekvenser:

 • Minskad självkänsla: Narcissisten kan känna sig rejektad och förlorad när de inte längre har någon att manipulera eller kontrollera.
 • Tomhet och ensamhet: Utan någon att beundra eller bekräfta deras ego kan narcissisten känna sig tom och ensam.
 • Aggressivitet och ilska: Narcissisten kan reagera med ilska och aggression när de inte längre kan få sin vilja igenom eller manipulera andra människor.
 • Självinriktade beteenden: Istället för att reflektera över sina egna handlingar och beteenden kan narcissisten bli ännu mer självinriktad och bortse från konsekvenserna av deras handlingar.
 • Påverkad självbild: Narcissisten kan ha svårt att hantera en negativ spegelbild av sig själv och fortsätta att tro på sin överlägsenhet och perfektion.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och därför kan reaktionerna på att avsluta kontakten med en narcissist variera. Vissa narcissister kanske inte bryr sig alls, medan andra kan reagera mer negativt. Det är också viktigt att vara medveten om att narcissister har svårt att ändra sitt beteende och att avsluta kontakten kan vara nödvändigt för att skydda ditt eget välbefinnande.

Stöd och terapi

För personer som har haft en nära relation med en narcissist och har avslutat all kontakt kan det vara en mycket svår och smärtsam process. Att hantera efterdyningarna från en sådan relation kan vara överväldigande och det kan vara till stor hjälp att söka stöd från professionella och andra som har gått igenom samma sak.

Terapi och rådgivning

Att söka professionell terapi eller rådgivning kan vara mycket värdefullt för att bearbeta erfarenheter och känslor efter att ha lämnat en narcissistisk relation. En terapeut med erfarenhet av att arbeta med övergrepp och trauma kan hjälpa till att navigera genom de komplexa känslor och svårigheter som kan uppstå efter en sådan relation.

You might be interested:  100 Saker Att Göra När Man Har Tråkigt

Terapeuter kan erbjuda stöd, hjälpa till att identifiera och bryta mönster, samt hjälpa till med självreflektion och självkärlek. Genom terapi kan man lära sig att förlåta sig själv och bearbeta eventuella skuldkänslor som kan uppstå efter att ha lämnat en narcissist.

Självhjälpsgrupper

Att delta i självhjälpsgrupper kan vara till stor hjälp för att få stöd och dela erfarenheter med andra som har varit i liknande situationer. Genom att lyssna till andras berättelser och dela sina egna kan man hitta styrka och förståelse.

Dessa grupper kan vara både fysiska möten eller virtuella mötesplatser på internet. Det kan vara lättare att delta i virtuella grupper för dem som har svårt att möta andra personligen eller för dem som inte har tillgång till fysiska grupper i sin närhet.

Självvård

Det är viktigt att lägga fokus på självvård och att ta hand om sig själv efter att ha lämnat en narcissistisk relation. Det kan innefatta att ge sig själv tillåtelse att känna och bearbeta de känslor som uppstår, att sätta gränser och lära sig att säga nej, samt att ge sig själv tid och utrymme för återhämtning.

Att ägna sig åt aktiviteter som ger glädje, som att umgås med vänner och familj, skapa konst, utöva yoga eller meditation, kan också vara till hjälp för att återfå sin egen styrka och bygga upp självförtroende.

Det är viktigt att komma ihåg att även om processen kan vara svår och utmanande, finns det hjälp och stöd att få. Att nå ut till andra och söka professionell hjälp kan vara ett steg i riktning mot läkning och en friskare framtid.

FAQ:

Vad händer med en narcissist när man avslutar all kontakt med dem?

När man avslutar all kontakt med en narcissist kan det utlösa starka reaktioner hos dem. Eftersom narcissister har stort behov av beundran och uppmärksamhet kan de känna sig förlorade och förtvivlade när den primära källan till dessa behov försvinner. Vissa narcissister kan försöka aggressivt skapa kontakt igen genom att hota eller manipulera den andra personen. Andra kan dra sig tillbaka och bli deprimerade. Hur en narcissist reagerar beror på personligheten och graden av narcissism hos individen.

Kan en narcissist förändras om man avslutar all kontakt med dem?

Det är väldigt osannolikt att en narcissist förändras bara genom att man avslutar all kontakt med dem. Narcissism är en djupt rotad personlighetsstörning som är mycket svår att övervinna. Narcissister har ofta bristande insikt i sitt eget beteende och har svårt att ta ansvar för sin egen narcissism. Det är därför viktigt att inte ha förväntningar på att en narcissist kommer att förändras bara genom att man bryter kontakten.

Kan en narcissist bli våldsam om man avslutar all kontakt med dem?

Det är möjligt att en narcissist kan bli våldsam om man avslutar all kontakt med dem. Vissa narcissister kan vara benägna att använda fysiskt eller verbalt våld som ett sätt att kontrollera och skrämma den andra personen. Det är därför viktigt att vara försiktig och ta nödvändiga försiktighetsåtgärder när man bryter kontakten med en narcissist, särskilt om man tidigare har varit utsatt för våld eller hot om våld från deras sida.

Hur kan man hantera reaktionerna från en narcissist när man avslutar all kontakt med dem?

Att hantera reaktionerna från en narcissist när man avslutar all kontakt med dem kan vara svårt, men det finns några strategier som kan vara användbara. För det första är det viktigt att sätta sina egna gränser och vara tydlig med att man inte längre kommer att ha någon kontakt med narcissisten. Det kan också vara till hjälp att ha stöd från vänner, familj eller en terapeut som kan hjälpa till att hantera de svåra känslor som kan uppstå. Det kan också vara klokt att ta nödvändiga säkerhetsåtgärder om man är rädd för att narcissisten kan bli våldsam.

Kan en narcissist ångra sig om man avslutar all kontakt med dem och be om förlåtelse?

Det är möjligt att en narcissist kan ångra sig och be om förlåtelse efter att man har avslutat all kontakt med dem, men det är ovanligt. Narcissister har ofta svårt att erkänna sina egna misstag eller visa ånger. Om en narcissist ber om förlåtelse är det viktigt att vara skeptisk och se till att de verkligen visar en förändring i sitt beteende innan man överväger att återuppta kontakten med dem.