Zahtjev za obiteljsku mirovinu u HZMO-u - sve što trebate znati

Hzmo Zahtjev Za Obiteljsku Mirovinu

Hzmo Zahtjev Za Obiteljsku Mirovinu

Obiteljska mirovina je pravo koje se ostvaruje na temelju umrlog člana obitelji koji je bio osiguranik u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). Ova mirovina namijenjena je supružnicima, djeci i drugim članovima obitelji koji su bili ekonomski ovisni o preminulom osiguraniku.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi se HZMO-u. Da biste podnijeli zahtjev, potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju koja potvrđuje vaš status kao člana obitelji i ovisnosti o preminulom osiguraniku. Ova dokumentacija uključuje izvode iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih ili umrlih, potvrde o nasljeđivanju imovine ili ugovore o alimentaciji.

Važno je napomenuti da se obiteljska mirovina može ostvariti samo ako su ispunjeni određeni uvjeti, kao što su trajanje braka, dob djece ili ekonomska ovisnost o preminulom osiguraniku. U slučaju da ne ispunjavate te uvjete, možda neće biti moguće ostvariti obiteljsku mirovinu. Stoga je važno pažljivo provjeriti sve uvjete i priložiti potrebnu dokumentaciju pri podnošenju zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu može biti složen proces. U tom slučaju, savjetujemo vam da se obratite stručnim osobama u HZMO-u koje će vam pružiti detaljne informacije i pomoć u podnošenju zahtjeva.

Nakon što HZMO primi vaš zahtjev, provest će se postupak obrade i utvrditi pravo na obiteljsku mirovinu. Ako je zahtjev odobren, mirovina će se isplaćivati mjesečno na vaš bankovni račun. Važno je redovito priložiti potvrde o životu kako bi se osiguralo kontinuirano isplaćivanje mirovine. U suprotnom, moguće je da mirovina bude privremeno ili trajno obustavljena.

Ukratko, zahtjev za obiteljsku mirovinu u HZMO-u je važan korak za ostvarivanje prava na mirovinu kao člana obitelji preminulog osiguranika. Potrebno je pažljivo provjeriti sve uvjete i priložiti potrebnu dokumentaciju kako bi se proces obrade zahtjeva odvijao bez problema. U slučaju poteškoća, trebate se obratiti stručnim osobama u HZMO-u koje će vam pružiti potrebne informacije i podršku.

Koje uvjete treba ispunjavati?

Da biste podnijeli zahtjev za obiteljsku mirovinu u HZMO-u, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Moraju postojati određeni srodstveni odnosi između osobe koja je ostvarila mirovinsko osiguranje i člana obitelji koji podnosi zahtjev. To uključuje supružnika, djecu, roditelje, te unučad i brata ili sestru u slučajevima kada član obitelji nema roditelje ili djecu.
 2. Osoba koja je ostvarila mirovinsko osiguranje mora biti umirovljena ili smrtno stradala, odnosno imati status nestalne osobe ili osobe koja je oslobodila radnu obvezu zbog nesposobnosti za rad.
 3. Članovi obitelji koji podnose zahtjev trebaju biti državljani Republike Hrvatske ili imati važeću dozvolu boravka u Hrvatskoj. U slučaju nestalih osoba, članovi obitelji moraju biti državljani Republike Hrvatske.
 4. Osoba koja je ostvarila mirovinsko osiguranje i njezini članovi obitelji ne smiju biti obuhvaćeni nekim drugim oblikom mirovinskog ili pravosudnog postupka.

Uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine mogu se razlikovati ovisno o specifičnim okolnostima, pa je preporučljivo konzultirati se s nadležnim uredom HZMO-a za dodatne informacije i provjeru ispunjavanja uvjeta.

Kada podnijeti zahtjev?

Kada podnijeti zahtjev?

Zahtjev za obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) treba podnijeti u odgovarajućem trenutku kako biste osigurali pravovremenu i kontinuiranu isplatu mirovine. Postoje neka važna pravila o tome kada možete podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu.

You might be interested:  Zahtjev za izdavanje radne dozvole

Uslovi podnošenja zahtjeva

Da biste mogli podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu, morate ispuniti određene uslove.

Prvo, morate biti zakonski bračni ili izvanbračni supružnik umrle osobe koja je ostvarila mirovinsko osiguranje. Također, ako je osoba bila u registriranoj istospolnoj zajednici, isti uslovi se primjenjuju.

Drugo, morate imati pravo na obiteljsku mirovinu. To može uključivati ​​različite uvjete, kao što su dobna granica, trajanje braka ili zajedničkog života, i druge specifične okolnosti definirane zakonom.

Da biste saznali sve specifične uslove podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu, preporučuje se konzultirati službene smjernice HZMO-a ili kontaktirati njihovu službu za korisnike.

Preporučeni put podnošenja zahtjeva

Najbolje je podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu što je prije moguće nakon smrti osobe koja je ostvarila mirovinsko osiguranje. Ovo se posebno odnosi na situacije u kojima postoji očigledna osnova za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.

Da biste podnijeli zahtjev, možete se obratiti HZMO-u osobno na njihovoj poslovnici ili poslati zahtjev poštom. Također je moguće podnijeti zahtjev elektroničkim putem, putem sustava e-Građani, ako imate digitalni identitet.

S obzirom na važnost pravovremenog podnošenja zahtjeva, preporučuje se provjeriti rokove i dodatne dokumente koje trebate dostaviti HZMO-u prije nego što podnesete zahtjev.

Imajte na umu da je važno pravilno popuniti i potpisati zahtjev, uz pravovremenu i valjanu dokumentaciju.

Koje dokumente priložiti uz zahtjev?

Kako biste uspješno podnijeli zahtjev za obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), potrebno je priložiti određene dokumente koji dokazuju vaše pravo na mirovinu. U nastavku su navedeni dokumenti koje trebate priložiti uz svoj zahtjev:

1. Osobni dokumenti:

 1. Preslik važeće osobne iskaznice
 2. Potvrda o državljanstvu
 3. Rijetkost situacije rođeni u inozemstvu, domovnice ili odgovarajući dokumenti o prebivalištu

2. Malodobna djeca:

Ako imate malodobnu djecu, trebate priložiti sljedeće dokumente:

 1. Preslik rodnog lista djeteta
 2. Ako je dijete u braku, presliku vjenčanog lista
 3. Ako dijete ima invaliditet, potvrdu o invaliditetu

3. Dokumenti o bračnom statusu:

Ako ste u braku, priložite sljedeće dokumente:

 1. Preslik vjenčanog lista

4. Dokumenti o radnom stažu:

Kako biste dokazali svoj radni staž, priložite sljedeće dokumente:

 1. Potvrda o prijavi na mirovinsko osiguranje
 2. Potvrde o radnom stažu izdane prethodnim poslodavcima
 3. Ugovori o radu i druge slične isprave koje dokazuju vaš radni staž

Ostali dokumenti:

Uz navedene dokumente, možda će vam biti potrebni i drugi dokumenti koji su specifični za vašu situaciju. Ako imate bilo kakve dodatne dokumente koji dokazuju vaše pravo na obiteljsku mirovinu, priložite ih uz zahtjev kako biste olakšali obradu vašeg zahtjeva od strane HZMO-a.

Važno je napomenuti da je nepravilno ili nepotpuno priloženje potrebnih dokumenata jedan od glavnih razloga odbijanja zahtjeva. Stoga, prije podnošenja zahtjeva, provjerite je li vam na popisu svih traženih dokumenata i pravilno ih priložite kako biste poboljšali šanse za uspješnu obradu vašeg zahtjeva za obiteljsku mirovinu.

Kako popuniti zahtjev?

Da biste popunili zahtjev za obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), slijedite sljedeće korake:

1. Preuzmite obrazac zahtjeva

Prvo trebate preuzeti obrazac zahtjeva za obiteljsku mirovinu sa službene stranice HZMO-a. Možete ga preuzeti u PDF formatu i isprintati.

2. Ispunite osobne podatke

U zahtjevu za obiteljsku mirovinu, trebat ćete ispuniti svoje osobne podatke kao što su: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa stanovanja i kontakt broj telefona. Također, trebat ćete navesti podatke o preminulom članu obitelji za kojeg podnosite zahtjev, kao što su: ime, prezime, OIB i odnos s preminulom osobom.

3. Priložite potrebnu dokumentaciju

Uz zahtjev za obiteljsku mirovinu morate priložiti određenu dokumentaciju koja dokazuje vašu pripadnost obitelji te ostale relevantne informacije. To može uključivati izvode iz matičnih knjiga rođenih, umrlih ili vjenčanih, kao i druge potvrde ili svjedodžbe koje su potrebne za prijavu.

You might be interested:  Naknade na bankomatima u Hrvatskoj

4. Potpišite i dostavite zahtjev

Nakon što ste popunili obrazac zahtjeva i priložili svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je potpisati zahtjev i dostaviti ga osobno ili poštom na adresu najbliže ispostave HZMO-a. Također, možete se prijaviti online putem sustava e-Građani, ukoliko imate digitalni identitet.

Napomena: Važno je provjeriti sve informacije i dokumentaciju prije nego što podnesete zahtjev kako biste bili sigurni da su točni i potpuni. Neispravne ili nepotpune informacije mogu rezultirati odbijanjem zahtjeva ili produženjem vremena obrade.

Gdje podnijeti zahtjev?

Zahtjev za obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) možete podnijeti na nekoliko načina:

Osobno podnošenje zahtjeva

Jedan od načina podnošenja zahtjeva je osobno odlazak na najbližu poslovnicu HZMO-a. Tamo ćete dobiti sve potrebne informacije i upute o postupku podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Nakon toga možete popuniti zahtjev i predati ga nadležnom službeniku.

Slanje poštom

Druga opcija je slanje zahtjeva poštom. Za to je potrebno preuzeti obrazac zahtjeva sa službene web stranice HZMO-a, ispravno ga popuniti i poslati preporučenom pošiljkom na adresu HZMO-a koja je navedena na obrascu. Važno je da prilikom slanja poštom priložite sve potrebne dokumente kako biste izbjegli eventualne probleme ili kašnjenja u obradi zahtjeva.

U slučaju da niste sigurni koju dokumentaciju je potrebno priložiti uz zahtjev, možete se informirati na službenoj web stranici HZMO-a, kontaktirati HZMO putem telefona ili posjetiti najbližu poslovnicu kako biste dobili sve potrebne informacije.

Koliko traje obrada zahtjeva?

Koliko traje obrada zahtjeva?

Vrijeme obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) može varirati ovisno o različitim faktorima. Pod normalnim uvjetima, HZMO bi trebao obraditi vaš zahtjev u roku od 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva.

Međutim, postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na vrijeme obrade. Jedan od njih je ispravnost i potpunost podataka koje pružite u zahtjevu. Ako su pruženi podaci nepotpuni ili netočni, to može dovesti do zastoja u obradi vašeg zahtjeva.

Također je važno napomenuti da se obrada zahtjeva može produžiti ako HZMO treba dodatne informacije ili dokumentaciju kako bi donijeli odluku o vašem zahtjevu. Ako je potrebno provesti dodatne provjere, vrijeme obrade može se produžiti.

Ako je vaš zahtjev za obiteljsku mirovinu hitan, možete predočiti odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje hitnost vašeg slučaja. U takvim situacijama, HZMO će prioritetno obraditi vaš zahtjev kako bi osigurao da dobijete mirovinu što je prije moguće.

Ukoliko je prošlo više od 60 dana, a niste dobili nikakvu obavijest ili rješenje o svom zahtjevu, preporučuje se da kontaktirate HZMO kako biste provjerili status obrade svog zahtjeva i dobili dodatne informacije.

Kako se vrši isplata obiteljske mirovine?

Isplata obiteljske mirovine vrši se putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Nakon podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu i njegove obrade, ukoliko zahtjev bude odobren, mirovina će biti isplaćivana mjesečno na račun korisnika mirovine.

Isplata obiteljske mirovine vrši se za jedan kalendarski mjesec unaprijed, i to najčešće do 10. dana svakog mjeseca. Izuzetak mogu biti neradni dani ili blagdani, kada se isplata odgađa za sljedeći radni dan.

Ukoliko korisnik obiteljske mirovine ima otvoren tekući račun u banci, isplata će se vršiti na taj račun. U suprotnom, HZMO će korisniku mirovine izdati posebnu čekovnu knjižicu preko koje se mogu podizati mjesečne isplate obiteljske mirovine. Ova čekovna knjižica se koristi isključivo za podizanje mirovine i ne može se koristiti za druge financijske transakcije.

Važno je napomenuti da isplata obiteljske mirovine može biti smanjena ili obustavljena ukoliko korisnik mirovine ne ispuni određene uvjete ili ne dostavi potrebnu dokumentaciju. Također, ukoliko korisnik obiteljske mirovine pribavi znatno veći prihod od mirovine koju prima, isplata mirovine može biti umanjena ili obustavljena. U tom slučaju, potrebno je obavijestiti HZMO o promjenama koje mogu utjecati na isplatu mirovine.

 • Isplata obiteljske mirovine vrši se putem HZMO-a.
 • Isplata se vrši mjesečno za jedan kalendarski mjesec unaprijed.
 • Isplata se najčešće vrši do 10. dana svakog mjeseca.
 • Ako korisnik ima otvoren tekući račun, isplata će se vršiti na taj račun.
 • Ako korisnik nema tekući račun, isplata se vrši preko čekovne knjižice koja je namijenjena isključivo za podizanje mirovine.
 • Isplata mirovine može biti smanjena ili obustavljena ako korisnik ne ispuni određene uvjete ili ne dostavi potrebnu dokumentaciju.
 • Ukoliko korisnik pribavi znatno veći prihod, isplata mirovine može biti umanjena ili obustavljena.
You might be interested:  Plaća spremačice u školi 2022

Kako provjeriti status zahtjeva?

Da biste provjerili status svog zahtjeva za obiteljsku mirovinu u HZMO-u, možete koristiti jedan od sljedećih načina:

1. HZMO online servis:

Registrirajte se na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i prijavite se na svoj korisnički račun. Na korisničkom računu možete pronaći informacije o statusu vašeg zahtjeva za obiteljsku mirovinu.

2. Poziv na HZMO:

Možete nazvati HZMO i provjeriti svoj status zahtjeva putem telefona. Imajte na umu da može biti potrebno neko vrijeme prije nego što dobijete sve potrebne informacije.

3. Osobni posjet HZMO-u:

Ako želite, možete posjetiti najbliži ured HZMO-a i provjeriti status svog zahtjeva za obiteljsku mirovinu osobno. Budite spremni predočiti sve relevantne dokumente i informacije kako bi se vaš status brže provjerio.

Važno je da imate na umu da je proces provjere statusa zahtjeva nešto što može potrajati, posebno ako je HZMO trenutno opterećen velikim brojem zahtjeva. Budite strpljivi i pratite upute koje dobijete od HZMO-a kako biste što prije dobili informacije o statusu svog zahtjeva.

FAQ:

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev za obiteljsku mirovinu u HZMO-u?

Uz zahtjev za obiteljsku mirovinu u HZMO-u trebate priložiti sljedeće dokumente: presliku osobne iskaznice, presliku bračne ili životne zajednice, presliku rodnih listova djece, presliku vjenčanog lista (ukoliko je primjenjivo), te ostale dokumente koji dokazuju vašu pravo na obiteljsku mirovinu.

Koji su uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine?

Da biste ostvarili obiteljsku mirovinu, morate ispunjavati sljedeće uvjete: biti umirovljenik, imati uže članove obitelji koji su izgubili radnu sposobnost ili umrli, imati zakonsko pravo na obiteljsku mirovinu (ovisno o propisima i pravu na nasljedstvo), te ispunjavati druge uvjete definirane zakonom.

Koliko vremena je potrebno za obradu zahtjeva za obiteljsku mirovinu u HZMO-u?

Vrijeme obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu u HZMO-u može varirati, ali u pravilu se proces može odvijati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Obrada zahtjeva obično uključuje provjeru svih priloženih dokumenata, provjeru prava na obiteljsku mirovinu i druge administrativne postupke.

Koliko obiteljska mirovina iznosi?

Iznos obiteljske mirovine ovisi o različitim čimbenicima, kao što su iznos umirovljeničke mirovine, broj članova obitelji koji ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu, te druge specifične situacije. Općenito, obiteljska mirovina iznosi određeni postotak od umirovljeničke mirovine.

Mogu li podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu putem interneta?

Da, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) omogućava podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu putem interneta. Dostupna je elektronička aplikacija koja omogućava podnošenje zahtjeva online, uz priloženje elektroničkih kopija potrebnih dokumenata.

Kada mogu podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Zahtjev za obiteljsku mirovinu možete podnijeti kada jedan od članova vaše obitelji ostvari uvjete za mirovinu. To može biti vaš supružnik, roditelj ili dijete.