Kada počinje isplata novčane naknade za nezaposlene

Kada počinje isplata novčane naknade za nezaposlene

Kada Pocinje Isplata Novcane Naknade Za Nezaposlene

Svake godine, mnogi ljudi se suočavaju sa situacijom gubitka posla i postaju nezaposleni. U takvim trenucima, važno je znati kada će početi isplata novčane naknade za nezaposlene kako bi se finansijska situacija lakše podnela.

Isplata novčane naknade za nezaposlene u Hrvatskoj regulisana je Zakonom o novčanoj naknadi za nezaposlene i tržišnom osiguranju. Prema ovom zakonu, pravo na novčanu naknadu imaju osobe koje su izgubile posao bez svoje krivice i koje su se prijavile na Zavod za zapošljavanje Republike Hrvatske.

Isplata novčane naknade počinje mesec dana nakon prijave na Zavod za zapošljavanje. Međutim, važno je da je prijava i dokumentacija uredna i kompletna kako bi proces isplate bio brži i efikasniji.

Važno je napomenuti da novčana naknada za nezaposlene nije trajna podrška, već je namenjena za period dok se ne pronađe novi posao. Stoga, osobe koje primaju novčanu naknadu moraju redovno obaveštavati Zavod za zapošljavanje o svojoj aktivnosti traženja posla i prihvatati ponuđene poslove koji odgovaraju njihovim kvalifikacijama.

Kada započinje isplata novčane naknade za nezaposlene?

Isplata novčane naknade za nezaposlene započinje prema redovnom rasporedu koji određuje nadležna institucija za zapošljavanje. U većini slučajeva, iznos novčane naknade se isplaćuje jednom mjesečno, obično do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu naknadu za nezaposlene, osoba mora zadovoljavati određene uvjete koje propisuje zakon. To uključuje biti prijavljen kao nezaposlena osoba kod nadležne institucije za zapošljavanje, aktivno tražiti posao, biti spremna prihvatiti ponuđeni posao koji odgovara kvalifikacijama i sposobnostima, te biti registrovano na evidenciji nezaposlenih.

Redovni raspored isplate:

1. Radnici koji su prethodno radili i plaćali doprinose za nezaposlenost imaju pravo na novčanu naknadu odmah nakon prekida radnog odnosa. Isplata se obično vrši na mjesečnoj bazi.

2. Osobe koje su prijavile nezaposlenost na početku ili nakon razdoblja rada imaju pravo na novčanu naknadu nakon što prođe određeno vrijeme, obično 30 dana. Nakon toga mogu se prijaviti i dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarile pravo na isplatu novčane naknade.

Potrebna dokumentacija:

Da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu za nezaposlene, obično će biti potrebni sljedeći dokumenti:

 • Osobni dokumenti (osobna iskaznica, putovnica)
 • Prijava boravka
 • Zdravstveni karton
 • Kopija radne knjižice
 • Dokazi o prethodnom radnom iskustvu, primanjima i radnom odnosu (potvrde o zaposlenju, otpremnine, ugovori o radu)
 • Preslike diplome ili certifikata o stečenim kvalifikacijama ili profesionalnom usavršavanju
 • IBAN broj računa za isplatu novčane naknade
You might be interested:  Davor Miličić Razvod

Ukoliko ima ikakvih promjena u rasporedu isplate novčane naknade za nezaposlene, nadležna institucija za zapošljavanje će pravovremeno obavijestiti sve korisnike novčane naknade o promjenama.

Zakonske odredbe o isplati novčane naknade

Isplata novčane naknade za nezaposlene regulirana je zakonskim propisima u Hrvatskoj. Glavni izvor ovih odredbi je Zakon o radu.

1. Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene ima osoba koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i zadovoljava uvjete propisane zakonom.

2. Trajanje isplate

Isplata novčane naknade za nezaposlene odvija se tijekom razdoblja nezaposlenosti, ali postoji ograničenje u trajanju isplate. Zakonom je određeno maksimalno trajanje isplate novčane naknade za nezaposlene.

3. Visina naknade

3. Visina naknade

Visina novčane naknade za nezaposlene određuje se prema propisanim kriterijima. Ovisno o dosadašnjem radnom stažu, visina naknade može varirati.

Određene kategorije nezaposlenih osoba također mogu ostvariti pravo na dodatak uz novčanu naknadu. Visina dodatka također je propisana zakonom.

4. Postupak isplate

Isplata novčane naknade za nezaposlene provodi se putem određenih institucija koje su zadužene za praćenje i evidenciju nezaposlenih osoba. Osoba koja ostvaruje pravo na novčanu naknadu treba dostaviti potrebnu dokumentaciju i pratiti postupak isplate propisan zakonom.

5. Obaveze korisnika naknade

Osoba koja prima novčanu naknadu za nezaposlene ima određene obaveze prema zakonu. To uključuje aktivno traženje posla i sudjelovanje u programima zapošljavanja koje propisuje institucija nadležna za zapošljavanje.

Osim navedenih odredbi o isplati novčane naknade, važno je naglasiti da se prava i obveze korisnika ove naknade mogu mijenjati prema promjenama u zakonodavstvu i uvjetima tržišta rada.

Kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu kao nezaposlena osoba, morate ispunjavati određene kriterije. Da biste se kvalificirali za novčanu naknadu, morate:

1. Biti osoba koja je prijavljena kao nezaposlena kod nadležne službe za zapošljavanje.
2. Imati radni staž u zadnjih pet godina.
3. Biti spremni za aktivno traženje zaposlenja i prijavljivati svaki napredak u traženju posla.
4. Biti sposobni i voljni raditi, kao i pristati na ponuđene poslove koje nadležna služba za zapošljavanje može ponuditi.

Podsjećamo da je potrebno da se redovno javljate u nadležnu službu za zapošljavanje kako biste i dalje ostvarivali pravo na novčanu naknadu. Također, ukoliko dobijete posao ili prestanete ispunjavati kriterije, dužni ste odmah obavijestiti nadležnu službu za zapošljavanje o promjeni statusa zaposlenosti.

Podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu

Za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za nezaposlene potrebno je ispuniti određene uvjete i slijediti postupak prijava kod nadležnih tijela. Prvi korak je posjetiti najbližu ispostavu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prilikom podnošenja zahtjeva, trebat će vam sljedeći dokumenti:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o prijavi prebivališta
 • Potvrda o radnom stažu
 • Potvrda o prethodnoj zaposlenosti
 • Obrazac M-1 (Zahtjev za novčanu naknadu)

Nakon predaje zahtjeva, bit će vam dodijeljen termin za razgovor s nadležnim stručnjakom koji će provesti procjenu vaše situacije i pregledati vaše dokumente. Ukoliko ispunjavate uvjete, odobrit će vam novčanu naknadu za nezaposlene.

Nakon odobrenja, isplata novčane naknade provodi se putem bankovnog računa koje ste naveli u zahtjevu. Isplate se vrše na mjesečnoj bazi, obično u prvoj polovici svakog mjeseca.

U slučaju promjena u vašem statusu ili eventualnih pitanja, slobodno se obratite Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako biste dobili potrebne informacije i podršku.

You might be interested:  Isplata Mirovine Za Travanj 2023

Dokumentacija koja je potrebna za isplatu novčane naknade

Zahtjev za novčanu naknadu mora biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom koja će potvrditi status nezaposlenosti i druge uvjete za isplatu naknade.

1. Osobni dokumenti

Prilikom podnošenja zahtjeva, podnositelj mora priložiti sljedeće osobne dokumente:

 • Osobna iskaznica
 • Domovnica
 • Potvrda o prebivalištu

2. Potvrda o nezaposlenosti

Potvrda o nezaposlenosti je dokument kojim se dokazuje da podnositelj zahtjeva trenutno nema zaposlenje. Potvrdu izdaje nadležna institucija za zapošljavanje, a u njoj se navode sljedeći podaci:

 • Osobni podaci podnositelja
 • Datum i razlog prestanka radnog odnosa
 • Podaci o trajanju nezaposlenosti
 • Dokazi o aktivnoj potrazi za poslom (dokumentacija o dostavljenim molbama, razgovorima za posao, isprikama)

3. Potvrda o radnom stažu

Potvrdu o radnom stažu izdaje zadnji poslodavac, a u njoj se trebaju nalaziti:

 • Podaci o poslodavcu
 • Period rada
 • Podaci o radnom mjestu i zvanju
 • Informacije o primanjima

Važno je napomenuti da se potrebna dokumentacija može razlikovati ovisno o zakonodavstvu i uvjetima za isplatu novčane naknade u određenoj državi.

Vrijeme trajanja procesa obrade zahtjeva

Nakon što podnesete zahtjev za novčanu naknadu za nezaposlene, proces obrade vašeg zahtjeva započinje. Vrijeme trajanja procesa obrade može varirati, ovisno o različitim faktorima i uvjetima.

Primanje zahtjeva

Prvi korak u procesu je primanje vašeg zahtjeva. Nakon što ste podnijeli zahtjev, on se prvo bilježi i evidentira u odgovarajućem sustavu. U ovoj fazi se provjerava vaša osnovna kvalifikacija za novčanu naknadu za nezaposlene.

Obrada zahtjeva

Nakon što je vaš zahtjev zaprimljen, slijedi faza obrade. U ovoj fazi, vaš zahtjev se detaljno analizira i provjerava. Provjerava se vaše radno iskustvo, usklađenost s uvjetima i kriterijima za dobivanje novčane naknade, kao i vaše financijsko stanje. Ova analiza može uključivati kontaktiranje vaših prethodnih poslodavaca i dobavljača kako bi se provjerile informacije navedene u vašem zahtjevu.

Vrijeme obrade zahtjeva može varirati ovisno o brojnosti zahtjeva koji su podneseni u istom razdoblju, kao i o kompleksnosti vašeg slučaja. U nekim slučajevima, dodatna dokumentacija ili informacije mogu biti tražene kako bi se potvrdila vaša kvalifikacija za novčanu naknadu.

Nakon što se vaš zahtjev detaljno obradi, donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju vaše aplikacije za novčanu naknadu. Ova odluka će vam biti pisanim putem dostavljena zajedno s obrazloženjem. Ako je vaš zahtjev odobren, isplata novčane naknade slijedi prema dogovorenom rasporedu.

Važno je napomenuti da vrijeme trajanja procesa obrade zahtjeva može varirati i da postoji mogućnost dodatnih provjera ili zahtjeva za informacijama. Održavanje redovne komunikacije sa službenicima zahtjeva može vam pomoći da budete ažurni s napretkom vašeg zahtjeva.

Način isplate novčane naknade

Novčana naknada za nezaposlene isplaćuje se putem žiro računa ili poštanske uplatnice. Nezaposleni ima mogućnost odabrati željeni način isplate prilikom prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ukoliko nezaposleni odabere isplatu putem žiro računa, potrebno je dostaviti podatke o računu prilikom prijave. Nakon odobrenja novčane naknade, svaki mjesec iznos se automatski uplaćuje na navedeni račun.

U slučaju odabira isplate putem poštanske uplatnice, iznos novčane naknade bit će poslan na adresu prebivališta nezaposlenog. Nezaposleni će tada morati otići na poštu i preuzeti uplatnicu kako bi mogao podići novčanu naknadu.

Dodatne informacije

Potrebno je redovito provjeravati žiro račun ili odlaziti na poštu kako bi se pravovremeno podigla novčana naknada. U slučaju promjene podataka računa ili adrese, potrebno je obavijestiti Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi se izvršile promjene u sistemu isplate.

You might be interested:  Bolovanje 5 dana plaća

Ispadi i greške u isplati

Ukoliko dođe do ispadanja u isplati ili se primijeti greška u iznosu, nezaposleni treba odmah kontaktirati Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi se napravile potrebne korekcije. Nezaposleni može podnijeti prigovor i zahtijevati ispravak isplate putem zadanih kanala komunikacije.

Izuzeci i posebni slučajevi koji mogu utjecati na isplatu novčane naknade

Prilikom isplate novčane naknade za nezaposlene, postoje određeni izuzeci i posebni slučajevi koji mogu utjecati na proces isplate. Ovi slučajevi uključuju sljedeće:

1. Povrede radnih obveza: Ako je osoba nezaposlena zbog povrede radnih obveza kao što su odbijanje prihvaćanja odgovarajućeg posla ili odbijanje registracije u Zavodu za zapošljavanje, isplata novčane naknade može biti obustavljena.

2. Nepridržavanje pravila aktivne potrage za poslom: Osoba koja prima novčanu naknadu za nezaposlene dužna je aktivno tražiti posao i redovito se prijavljivati na sastanke i aktivnosti Zavoda za zapošljavanje. Ako osoba ne ispunjava ove obveze, može imati problema s isplatom novčane naknade.

3. Prijavljeni dopust ili odsutnost: Ako je osoba prijavljena na dopust ili je odsutna iz drugih razloga, isplata novčane naknade može biti odgođena ili obustavljena. Osoba mora obavijestiti Zavod za zapošljavanje o prijavljenom dopustu ili odsutnosti kako bi se izbjegle nepravilnosti u isplati.

4. Samozapošljavanje ili rad na crno: Ako je osoba počela s radom na crno ili se samozaposlila tijekom razdoblja primanja novčane naknade, to može imati posljedice na isplatu. Osoba treba pravovremeno obavijestiti Zavod za zapošljavanje o ovim promjenama kako bi se donijele odgovarajuće odluke o isplati.

5. Miroljubivo rješavanje radnog spora: Ako osoba ima neriješen radni spor i postigne miroljubivo rješenje između poslodavca i radnika, isplata novčane nadoknade može biti obustavljena ili smanjena. Osoba treba obavijestiti Zavod za zapošljavanje o ovom događaju kako bi se izvršila pravovremena prilagodba isplate.

U svakom od ovih izuzetnih situacija, preporučljivo je da osoba kontaktira Zavod za zapošljavanje kako bi se unaprijed obaviještila o utjecaju na isplatu novčane naknade i kako bi se poduzele odgovarajuće korake za rješavanje situacije.

Kontakt informacije i dodatne upute

Ako imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatne informacije o isplati novčane naknade za nezaposlene, možete se obratiti Službi za zapošljavanje:

Kontakt telefon:

123-456-7890

Email adresa:

[email protected]

Također, možete posjetiti našu web stranicu www.zavodzaposljavanje.hr kako biste pronašli više informacija i provjerili vaše pravo na novčanu naknadu.

Ukoliko imate poteškoće s pristupom internetu ili imate posebne zahtjeve, možete posjetiti najbliži ured Službe za zapošljavanje i tamo dobiti potrebne informacije i podršku. Adresa najbližeg ureda može se pronaći na našoj web stranici.

FAQ:

Kada počinje isplata novčane naknade za nezaposlene?

Isplata novčane naknade za nezaposlene počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva za naknadu.

Kako podnijeti zahtjev za novčanu naknadu za nezaposlene?

Zahtjev za novčanu naknadu za nezaposlene može se podnijeti putem interneta ili osobno u nadležnom ured za zapošljavanje.

Koliko novčane naknade mogu dobiti kao nezaposleni?

Iznos novčane naknade za nezaposlene ovisi o prethodnoj plaći i radnom stažu. Obično iznosi od 60% do 80% prosječne plaće u posljednjih 12 mjeseci prije nezaposlenosti.

Koliko dugo mogu primati novčanu naknadu kao nezaposleni?

Mogućnost primanja novčane naknade kao nezaposleni traje najčešće do 12 mjeseci. Međutim, postoje određeni uvjeti i mogućnosti produženja trajanja naknade.