Neoporezive Naknade 2023: Sve što trebate znati

Neoporezive Naknade 2023

Neoporezive Naknade 2023

Neoporezive naknade su financijske ili materijalne naknade koje primatelji ne moraju platiti porez na dohodak. Ove naknade se obično isplaćuju kao dodaci uz urednu plaću ili mirovinu i mogu biti vrlo korisne za pojedince i obitelji u smanjenju financijskog tereta.

2023. godina donosi neke promjene u neoporezivim naknadama u Hrvatskoj. Iako su ove promjene već uvedene, mnogi ljudi još uvijek nisu svjesni kako će ih točno utjecati na njihovu poreznu situaciju. Ova članka ima za cilj pružiti sve relevantne informacije o neoporezivim naknadama za 2023. godinu kako biste bili dobro informirani i mogli donositi odluke na temelju tih informacija.

Prvi korak je razumjeti što su točno neoporezive naknade. U Hrvatskoj, neoporezive naknade se odnose na određene vrste primanja koja osobe primaju, a na koje ne moraju platiti porez. To znači da se ta primanja ne ubrajaju u izračun dohotka koji se oporezuje. Primjeri neoporezivih naknada uključuju dječji dodatak, naknadu za djecu s teškoćama u razvoju, studentski dodatak, otpremnininu i mnoge druge vrste naknada.

Porezne obveze u 2023. godini

Godina 2023. donosi određene promjene u poreznim obvezama za građane. Evo pregleda ključnih aspekata poreznih obveza u nadolazećoj godini:

Porez na dohodak

 • Porezna stopa na dohodak ostaje nepromijenjena i iznosi 24%.
 • Osobe s mjesečnom bruto plaćom iznad određenog iznosa bit će obvezne podnijeti prijavu poreza na dohodak.
 • Na plaće do određenog iznosa poreznih obveza neće biti.

Porez na imovinu

Porez na imovinu

 • Porez na imovinu će se obračunavati na temelju vrijednosti nekretnine i prosječne porezne stope za lokalnu jedinicu.
 • Vrijednost nekretnine će se procjenjivati svake godine kako bi se osigurala pravična procjena poreza.
 • Pravne osobe također će biti obvezne platiti porez na imovinu na nekretnine koje posjeduju.

Važno je da građani i pravne osobe budu svjesni ovih promjena u poreznim obvezama kako bi pravovremeno ispunili svoje porezne obveze u 2023. godini.

Neoporezive naknade: definicija i primjeri

Neoporezive naknade su prihodi ili beneficije koje nisu podložne oporezivanju i ne ulaze u obračun poreza na dohodak ili druge oblike poreza. Ove naknade mogu biti u obliku novca ili u obliku drugih vrednosti koje se dobijaju od poslodavca ili treće strane.

Prilikom obračuna poreza na dohodak, neoporezive naknade se isključuju iz ukupnog prihoda pojedinca kako bi se odredio iznos poreza koji je potrebno platiti. Neoporezive naknade imaju za cilj olakšavanje i podršku pojedincima u određenim situacijama i oblastima života.

Evo nekoliko primjera neoporezivih naknada koje su često prisutne u različitim zemljama:

Neoporeziva naknada Opis
Dodatak za djecu Naknada koju roditelji dobijaju za svako dijete kako bi se podržali u troškovima odgoja i izdržavanja
Regres za godišnji odmor Novčana naknada koju zaposleni dobijaju za pokrivanje troškova godišnjeg odmora
Naknada za prijevoz Novčana ili materijalna naknada koja pokriva troškove javnog ili privatnog prijevoza zaposlenika
Naknada za obrazovanje Novčana ili materijalna naknada koja podržava zaposlenike u obrazovanju i usavršavanju
Isplata dobiti Naknada koju pojedinci dobijaju kao dio dobiti od organizacije ili udruženja
You might be interested:  Povećanje Naknade Za Roditelje Njegovatelje 2022

Važno je napomenuti da se mogu primijeniti određena pravila i ograničenja na ove neoporezive naknade, kao što je ograničenje po iznosu ili vremenskom periodu. Također, treba se konsultovati s relevantnim poreskim zakonima i propisima kako bi se utvrdilo koje naknade su neoporezive u određenoj zemlji ili regiji.

Prednosti neoporezivih naknada za poslodavce

Jedna od glavnih prednosti neoporezivih naknada za poslodavce je smanjenje troškova. Kroz davanje neoporezivih naknada, poslodavci mogu smanjiti iznos poreza koji plaćaju za svoje zaposlenike, što rezultira manjim ukupnim troškovima.

Također, neoporezive naknade mogu biti korisne za privlačenje i zadržavanje kvalificiranih zaposlenika. Mnogi radnici traže poslodavce koji pružaju dodatne beneficije izvan osnovne plaće. Kada poslodavac nuditi neoporezive naknade kao dio ukupnog paketa naknada i beneficija, to može biti privlačno za potencijalne zaposlenike i pomoći u zadržavanju postojećih radnika.

Još jedna prednost je mogućnost pružanja fleksibilnih naknada. Neoporezive naknade mogu biti prilagođene potrebama i preferencijama zaposlenika. Na primjer, poslodavci mogu pružiti neoporezive naknade za obrazovanje, zdravstvene ili sportske aktivnosti, ili čak doprinose za mirovinsko osiguranje. Ova fleksibilnost omogućava zaposlenicima da odaberu naknade koje su im najvažnije i da prilagode svoje beneficije prema svojim potrebama.

Povećanje zadovoljstva zaposlenika

Kroz pružanje neoporezivih naknada, poslodavci mogu povećati zadovoljstvo svojih zaposlenika. Kada zaposlenici primaju dodatne beneficije izvan svoje osnovne plaće, to može osigurati osjećaj vrijednosti i priznanja. Sretni zaposlenici imaju tendenciju biti produktivniji, zadovoljniji i vjerojatnije će ostati lojalni poslodavcu.

Smanjenje poreznog opterećenja

Poslodavci mogu smanjiti svoje porezno opterećenje kroz pružanje neoporezivih naknada. Kada poslodavac daje neoporezive naknade zaposlenicima, manji iznos plaće podliježe oporezivanju. Ovo smanjenje poreza može rezultirati uštedom za poslodavce i osnaživanjem sredstava za druge svrhe, kao što su investicije u razvoj poslovanja ili proširenje kapaciteta.

Neoporezive naknade za zaposlenike

Neoporezive naknade za zaposlenike su iznosi koje poslodavac može isplatiti zaposleniku, a da ne mora platiti porez na dohodak na te iznose. U Hrvatskoj, visina neoporezivih naknada se određuje zakonom i mijenja se svake godine. Ove naknade predstavljaju dodatnu pogodnost za zaposlenike jer ne moraju plaćati porez na primljene iznose. To povećava ukupne prihode zaposlenika i omogućuje im veću neto plaću.

Trenutne neoporezive naknade

Trenutno, neoporezive naknade za zaposlenike uključuju:

 • Troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu do 2.000 kuna mjesečno
 • Troškove prehrane za vrijeme rada u iznosu do 1.100 kuna mjesečno
 • Božićnicu u iznosu do 2.500 kuna jednokratno
 • Regres za godišnji odmor u iznosu do 3.250 kuna jednokratno

Benefiti za poslodavce i zaposlenike

Neoporezive naknade pružaju brojne prednosti i za poslodavce i za zaposlenike. Poslodavci mogu motivirati zaposlenike dodatnim financijskim pogodnostima koje nisu oporezive, što povećava zadovoljstvo i produktivnost zaposlenika. Također, poslodavci mogu koristiti neoporezive naknade kao sredstvo natjecanja za privlačenje talentiranih radnika.

Zaposlenici, s druge strane, imaju veće neto plaće zbog neoporezivih naknada. To može utjecati na njihovu financijsku stabilnost i povećati njihovu kupovnu moć. Također, dodatne pogodnosti kao što su troškovi prijevoza i prehrane mogu smanjiti njihove troškove života i poboljšati kvalitetu života.

Visina neoporezivih naknada u 2023. godini

U skladu s najnovijim poreznim zakonima u Hrvatskoj, visina neoporezivih naknada će se promijeniti u 2023. godini. Neoporezive naknade su iznosi primanja koji se ne oporezuju porezom na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja.

Prema najnovijim zakonskim propisima, ukupna neoporeziva primanja koja se odnose na plaće, mirovine, stipendije i druge naknade će se povećati za 5% u 2023. godini. To znači da će pojedinci moći primiti veći iznos prihoda bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja.

You might be interested:  Mak Vejzović Razvod

Na primjer, ako je trenutno neoporezivi iznos 4000 kuna, u 2023. godini će se povećati na 4200 kuna. Ovo povećanje omogućuje građanima da zadrže veći dio svojih primanja i pruža im dodatnu financijsku sigurnost.

Prednosti povećanja neoporezivih naknada

Povećanje neoporezivih naknada ima nekoliko prednosti. Prvo, smanjuje porezno opterećenje pojedinaca, omogućavajući im da zadrže veći dio svojih primanja. Ovo povećanje može biti vrlo korisno za niže plaćene radnike koji imaju manje slobodnih financijskih sredstava. Također, povećanje neoporezivih naknada može potaknuti potrošnju, što može imati pozitivan utjecaj na gospodarstvo.

Postupak primanja neoporezivih naknada

Da biste ostvarili pravo na neoporezive naknade, morate ispuniti određene uvjete i dostaviti potrebnu dokumentaciju. Ovi uvjeti i dokumentacija obično variraju ovisno o vrsti naknade i statusu primatelja. Preporučuje se da se konzultirate s poreznim stručnjakom ili nadležnim tijelom kako biste dobili točne informacije o postupku i uvjetima za primanje neoporezivih naknada.

U zaključku, povećanje neoporezivih naknada u 2023. godini predstavlja dobru vijest za građane Hrvatske. Ovo povećanje pruža veću financijsku sigurnost pojedincima i može potaknuti potrošnju u državi. Važno je provjeriti uvjete i postupak primanja neoporezivih naknada kako biste ostvarili svoje pravo na ovu pogodnost.

Izuzeci od neoporezivih naknada

U skladu s novim propisima o neoporezivim naknadama u 2023. godini, određene vrste naknada su izuzete od plaćanja poreza na dohodak. Međutim, postoje određeni izuzeci od ovih neoporezivih naknada. U nastavku su navedene neke od situacija u kojima se primjenjuju ovi izuzeci.

1. Naknade iz inozemstva

Ako ste primili naknadu iz inozemstva, tada može postojati poseban režim oporezivanja koji se primjenjuje na tu naknadu. U nekim slučajevima, naknade iz inozemstva mogu biti potpuno izuzete od plaćanja poreza na dohodak.

2. Naknade za specifične namjene

Određene naknade koje su namijenjene za specifične svrhe mogu se također smatrati izuzecima od neoporezivih naknada. Na primjer, ako je naknada namijenjena za obrazovanje, zdravstvenu skrb ili humanitarne svrhe, može se primijeniti poseban porezni tretman.

3. Naknade koje prelaze određeni iznos

Neoporezive naknade u određenom iznosu primjenjuju se samo do određene granice. Ako primite naknadu koja prelazi taj iznos, tada bi preostali iznos mogao biti podložan plaćanju poreza na dohodak.

Molimo vas da imate na umu da su ovi izuzeci od neoporezivih naknada samo neki od mogućih scenarija. Ako niste sigurni kako se primjenjuju porezni propisi na vaše specifične naknade, preporučuje se konzultirati se s poreznim stručnjakom ili nadležnim tijelom.

Pravila i postupak za isplatu neoporezivih naknada

U skladu s propisima za izdavanje neoporezivih naknada, postoji određeni pravila i postupak koji se moraju poštivati prilikom njihove isplate.

Pravila za isplatu neoporezivih naknada

 • Naknade moraju biti propisno dokumentirane i pridržavati se relevantnih zakonskih odredbi.
 • Naknade se mogu isplatiti samo za specifične svrhe navedene u propisima.
 • Isplata neoporezivih naknada mora biti obavljena putem pravnih kanala, uz točno definirane postupke.
 • Isplata neoporezivih naknada treba biti evidentirana i dokumentirana u skladu s poreznim propisima.
 • Velika pažnja mora se posvetiti točnosti i ažuriranosti podataka o primateljima naknada.

Postupak za isplatu neoporezivih naknada

Prilikom isplate neoporezivih naknada, sljedeći postupak mora biti poštovan:

 1. Izradite preciznu listu primatelja naknada s njihovim točnim podacima.
 2. Potvrdujte da svaki primatelj ispunjava uvjete propisane za dobivanje neoporezivih naknada.
 3. Evidentirajte svaku isplatu neoporezive naknade s datumom, iznosom i svrhom isplate.
 4. Redovito provjeravajte i ažurirajte podatke o naknadama te postojeće i nove propise koje se na njih odnose.
 5. Održavajte arhivu svih potrebnih dokumenata i evidencija u skladu s važećim zakonodavstvom.

Porezni tretman neisplaćenih neoporezivih naknada

Kada je riječ o poreznom tretmanu neisplaćenih neoporezivih naknada, važno je razumjeti kako se takve naknade obrađuju i kako se odnose na porezne obveze.

You might be interested:  Kolika je plaća njegovateljice u staračkom domu?

U slučaju kada radnik ostvari pravo na neoporezivu naknadu, ali ista nije isplaćena tijekom kalendarske godine, takva naknada ulazi u poresku godišnju prijavu poreza na dohodak. To znači da će porez na dohodak biti obračunan i plaćen prilikom podnošenja godišnje porezne prijave.

Kako biste pravilno obračunali porez na neisplaćene neoporezive naknade, važno je voditi evidenciju o tim naknadama tijekom godine. Trebate zabilježiti iznos svake neisplaćene neoporezive naknade i pravilo na koje se odnosi.

Prilikom podnošenja godišnje porezne prijave, neisplaćene neoporezive naknade se dodaju na ostvareni dohodak tijekom godine. Tada se na ukupan prihod primjenjuje porezna stopa kako bi se izračunao iznos poreza na dohodak koji treba platiti.

Imajte na umu da neisplaćene neoporezive naknade neće biti oporezovane ako su isplaćene u sljedećoj godini. Međutim, te naknade moraju biti prijavljene u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za tekuću godinu.

Stoga je važno pravilno voditi evidenciju o neisplaćenim neoporezivim naknadama kako biste mogli pravilno izračunati porez na dohodak prilikom podnošenja godišnje porezne prijave.

FAQ:

Koje su neoporezive naknade u 2023. godini?

Neoporezive naknade u 2023. godini uključuju dječji dodatak, rodiljnu naknadu, naknadu za pomoć i njegu, naknadu za branitelje i invalide rada, invalidninu za civilne žrtve rata, naknadu za priznate ratne vojne invalide i ostale.

Koliko iznose neoporezive naknade u 2023. godini?

Iznosi neoporezivih naknada u 2023. godini ovise o vrsti naknade. Primjerice, dječji dodatak iznosi od 200 do 700 kuna mjesečno po djetetu, dok rodiljna naknada može iznositi između 3.000 i 15.000 kuna, ovisno o primanjima majke. Ostale neoporezive naknade imaju svoje specifične iznose koji se mogu provjeriti u zakonodavstvu.

Tko ima pravo na neoporezive naknade u 2023. godini?

Pravo na neoporezive naknade u 2023. godini imaju obitelji s djecom, majke koje se nalaze na rodiljnom dopustu, osobe s invaliditetom, branitelji, civilne žrtve rata i ratni vojni invalidi, kao i osobe koje su u potrebi za pomoći i njegom. Svaka vrsta naknade ima svoje kriterije i uvjete koje treba ispuniti kako bi se ostvarilo pravo na nju.

Kako se prijaviti za neoporezive naknade u 2023. godini?

Za prijavu za neoporezive naknade u 2023. godini potrebno je obratiti se nadležnom tijelu, popuniti zahtjev i priložiti potrebnu dokumentaciju. Svaka vrsta naknade može imati različite zahtjeve i potrebnu dokumentaciju, stoga je važno provjeriti uvjete prije podnošenja zahtjeva. Nadležno tijelo će zatim provesti postupak obrade zahtjeva i donijeti odluku o dodjeli ili odbijanju naknade.

Kakve su posljedice neopravdane isplate neoporezivih naknada u 2023. godini?

Neopravdane isplate neoporezivih naknada u 2023. godini mogu imati različite posljedice, ovisno o situaciji. Ako osoba namjerno ili nenamjerno dobije neoporezivu naknadu na koju nema pravo, nadležno tijelo može pokrenuti postupak povrata tog novca. Također, mogu se poduzeti i pravne ili kaznene mjere protiv osobe koja je neopravdano dobila naknadu. Stoga je važno poštovati zakonske uvjete i pravila prilikom prijave i korištenja neoporezivih naknada.

Koje su neoporezive naknade za 2023. godinu?

Neoporezive naknade za 2023. godinu su: regres za godišnji odmor u iznosu do 6.250 kuna, jubilarna nagrada za 30 godina radnog staža do 20.000 kuna, povodom umirovljenja do 70.000 kuna, naknada za smrt zaposlenika do 70.000 kuna, naknada za dugotrajno teško oboljenje do 200.000 kuna, naknada za posebne uvjete rada do 18.000 kuna, isplaćena otpremnina do 110.000 kuna, zakonski minimum za priznavanje troška prijevoza do 2.600 kuna mjesečno, regres za prehranu za iznose do 3.200 kuna godišnje i regres za prijevoz za iznose do 2.600 kuna godišnje.