Neoporezivi dio mirovine: sve što trebate znati | Važne informacije i savjeti

Neoporezivi Dio Mirovine

Neoporezivi Dio Mirovine

Kad je u pitanju mirovina, mnogi se pitaju što je to neoporezivi dio i kako on funkcionira. Neoporezivi dio mirovine je iznos koji prima umirovljenik, a koji ne podliježe oporezivanju. Da biste bolje razumjeli kako to funkcionira, bitno je znati nekoliko važnih informacija.

Prvo, važno je znati da neoporezivi dio mirovine nije isti za sve umirovljenike. Izračunava se prema godinama staža i primanja tijekom radnog vijeka. Također, važno je napomenuti da je neoporezivi dio mirovine isti bez obzira na vrstu mirovine (starosna, invalidska ili obiteljska).

Drugo, trebate znati da neoporezivi iznos može biti ograničen određenim zakonima. U Hrvatskoj, primjerice, postoji gornja granica za neoporezivi dio mirovine koja se mijenja svake godine. Trenutno ta granica iznosi određeni iznos, ali moguće je da će se promijeniti u budućnosti.

Konačno, važno je znati da se na neoporezivi dio mirovine ne mora plaćati porez, ali svakako trebate biti svjesni da na ostatak mirovine može biti primijenjen porez prema važećem zakonodavstvu. To znači da će vam se na taj dio mirovine oduzeti određeni postotak kao porezna obveza.

Savjet: Ako imate dodatnih pitanja o neoporezivom dijelu mirovine, savjetujemo vam da kontaktirate nadležno tijelo za mirovine kako biste dobili precizne informacije koje se odnose na vašu situaciju. Oni će vam pružiti najbolje savjete i objasniti sve detalje.

Što je neoporezivi dio mirovine?

Neoporezivi dio mirovine predstavlja iznos mirovine koji primalac mirovine prima, a na koji se ne plaća porez na dohodak. U Hrvatskoj, postoje određeni propisi koji određuju visinu neoporezivog dijela mirovine. Taj iznos se svake godine mijenja ovisno o promjenama u zakonodavstvu i ekonomskim uvjetima.

Kako se određuje neoporezivi dio mirovine?

Visina neoporezivog dijela mirovine ovisi o nekoliko faktora. Prvo, bitno je razlikovati različite vrste mirovina kao što su starosna mirovina, invalidska mirovina i obiteljska mirovina. Svaka vrsta mirovine ima svoje specifičnosti u vezi s određivanjem neoporezivog dijela mirovine.

Također, neoporezivi dio mirovine može se razlikovati ovisno o iznosu ostvarene mirovine. U većini slučajeva, neoporezivi dio mirovine je veći za osobe s nižim primanjima, dok je za osobe s većim primanjima taj iznos manji ili čak nula.

Koje su prednosti neoporezivog dijela mirovine?

Neoporezivi dio mirovine ima nekoliko prednosti za umirovljenike. Prvo, omogućuje umirovljenicima da imaju više sredstava na raspolaganju za pokrivanje svakodnevnih troškova i zadovoljavanje osnovnih potreba. Također, neoporezivi dio mirovine može poboljšati ukupnu financijsku situaciju umirovljenika, osobito za one s nižim primanjima.

Osim toga, neoporezivi dio mirovine također može imati povoljan utjecaj na mirovinski sustav jer olakšava umirovljenicima da održavaju svoj standard života i smanjuje mogućnost da postanu ovisni o državi ili drugim socijalnim programima.

You might be interested:  Raskid Ugovora O Radu Na Zahtjev Radnika Primjer

Važno je napomenuti da neoporezivi dio mirovine može biti podložan promjenama u budućnosti, stoga je važno redovito pratiti zakonodavstvo i obavijesti relevantnih institucija kako biste bili informirani o eventualnim izmjenama.

Zakonske odredbe o neoporezivom dijelu mirovine

Zemlja ima zakone u kojima se propisuju pravila vezana za neoporezivi dio mirovine. Ovi zakoni definiraju iznos mirovine koji nije podložan oporezivanju. U pravilu, većina zemalja ima određene zakonske odredbe koje omogućuju isplatu određenog iznosa mirovine bez oporezivanja.

Pojašnjenje zakonskih odredbi

Pojašnjenje zakonskih odredbi

U zakonima vezanim za mirovine obično su navedene detaljne informacije o neoporezivom dijelu mirovine. Ove informacije uključuju iznos koji se može isplatiti kao neoporezivi dio mirovine, uvjete koji moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarilo pravo na neoporezivi dio mirovine, kao i postupak za prijavu i ostvarivanje tog prava.

U zakonima također može biti navedeno da je neoporezivi dio mirovine namijenjen posebnim skupinama osoba, kao što su ratni veterani, osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi. Ove zakonske odredbe imaju svrhu pružiti financijsku podršku ovim posebnim skupinama građana i olakšati im financijske uvjete života.

Pokrivenost zakonskim odredbama

U većini zemalja, zakonske odredbe o neoporezivom dijelu mirovine primjenjuju se na sve vrste mirovina, uključujući mirovine temeljene na radnom stažu, invalidske mirovine i mirovine koje se isplaćuju prema zakonima socijalne skrbi. Ove odredbe također mogu biti primjenjive na mirovine koje se isplaćuju iz inozemstva, pod uvjetom da se ispunjavaju određeni kriteriji.

Zakonske odredbe o neoporezivom dijelu mirovine su važne jer omogućuju umirovljenicima da primaju određeni iznos mirovine bez plaćanja poreza, što može značajno utjecati na njihovu financijsku stabilnost i kvalitetu života. Stoga je važno biti informiran o zakonskim odredbama i pravilima koja se odnose na neoporezivi dio mirovine kako bi se iskoristile sve mogućnosti koje ove odredbe pružaju.

Kako ostvariti pravo na neoporezivi dio mirovine?

Da biste ostvarili pravo na neoporezivi dio mirovine, morate ispunjavati određene uvjete i poduzeti određene korake. Evo nekoliko važnih informacija o tome kako pravilno ostvariti to pravo:

1. Ispunjavate uvjete za neoporezivi dio mirovine

Uvjeti za neoporezivi dio mirovine u Hrvatskoj su definirani zakonom. Osobe koje imaju mirovinu temeljem invalidnosti, obiteljske mirovine ili mirovine za posebne skupine osiguranika mogu imati pravo na neoporezivi dio mirovine. Pravo na neoporezivi dio mirovine također može imati vojni invalid, ratni vojni invalid ili civilni invalid Domovinskog rata.

2. Podnesite zahtjev nadležnoj instituciji

Da biste ostvarili pravo na neoporezivi dio mirovine, morate podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji. Obično je to Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Važno je pravovremeno podnijeti zahtjev, jer pravo na neoporezivi dio mirovine može započeti od trenutka podnošenja zahtjeva.

U zahtjevu ćete trebati navesti svoje osobne podatke, informacije o mirovini koju prima te ostale relevantne informacije. Također bi mogli biti potrebni i određeni dokazi ili potvrde kako biste potkrijepili svoj zahtjev.

Preporučuje se konzultirati se s institucijom koja vam isplaćuje mirovinu ili sa stručnom osobom koja će vam pomoći da pravilno podnesete zahtjev i priložite sve potrebne dokumente.

3. Pratite status vašeg zahtjeva

Nakon što podnesete zahtjev za neoporezivi dio mirovine, pratite status vašeg zahtjeva. To možete učiniti provjeravanjem internet stranice nadležne institucije ili kontaktiranjem njihovog korisničkog servisa. Ako primijetite da je došlo do zastoja ili nepravilnosti u obradi vašeg zahtjeva, svakako se obratite nadležnoj instituciji kako biste dobili odgovarajuće informacije i rješenje.

Nakon što se odobri neoporezivi dio mirovine, on će biti isplaćivan zajedno s ostalim dijelom mirovine na način određen zakonom. Važno je biti svjestan da se zakonom mogu promijeniti uvjeti za neoporezivi dio mirovine ili iznos koji je neoporeziv. Stoga je važno pratiti promjene zakona i uvjeta kako biste bili sigurni da i dalje ispunjavate uvjete za neoporezivi dio mirovine.

You might be interested:  Plaća Bruto U Neto

Uzimanje u obzir gore navedenih koraka i savjeta pomoći će vam da pravilno ostvarite pravo na neoporezivi dio mirovine i iskoristite sve beneficije koje vam zakon pruža.

Dokumenti potrebni za ostvarivanje neoporezivog dijela

Za ostvarivanje neoporezivog dijela mirovine u Hrvatskoj, potrebno je podnijeti određene dokumente kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta.

Evo popisa ključnih dokumenata koje trebate pripremiti:

 1. Preslika osobne iskaznice, ili drugog važećeg identifikacijskog dokumenta
 2. Preslika potvrde o primanju mirovine iz druge države ili međunarodne organizacije
 3. Dokaz o redovitom prijenosu mirovine, kao što su bankovni izvodi
 4. Potvrda o prebivalištu ili boravištu u Hrvatskoj
 5. Preslika rješenja o mirovini izdane u drugoj državi
 6. Dokaz o socijalnom osiguranju u drugoj državi, poput kartice zdravstvenog osiguranja

Preporučujemo da se posavjetujete s nadležnim poreznim tijelom ili mirovinskim fondom kako biste provjerili točan popis dokumenata i postupak podnošenja zahtjeva za neoporezivi dio mirovine.

Koje vrste mirovina se mogu neoporezivo isplaćivati?

Prema poreznim propisima u Republici Hrvatskoj, postoji određeni broj vrsta mirovina koje se mogu neoporezivo isplaćivati. Ove vrste mirovina su oslobodene od poreza na dohodak, što znači da mirovinski primatelji koji primaju ove vrste mirovina ne moraju platiti porez na njihovu isplatu.

Evo nekoliko primjera vrsta mirovina koje se mogu neoporezivo isplaćivati:

 1. Mirovine zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
 2. Mirovine vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja
 3. Mirovine invalida Domovinskog rata
 4. Mirovine zbog iznimno teškog tjelesnog oštećenja
 5. Mirovine osoba s invaliditetom
 6. Mirovine ratnih zapovjednika vojnih postrojbi
 7. Mirovine ratnih unesrećenika s područja bivše Jugoslavije

Ovo su samo neke od vrsta mirovina koje mogu biti neoporezive. Važno je napomenuti da se uvjeti za neoporezivu isplatu mirovina mogu mijenjati, stoga je preporučljivo provjeriti trenutne zakone i propise kako biste bili sigurni da ispunjavate sve uvjete za neoporezivu isplatu mirovine.

Iznosi neoporezivih dijelova za različite vrste mirovina

Neoporezivi dio mirovina odnosi se na iznose koji se ne oporezuju porezom na dohodak. Iznos neoporezivih dijelova mirovina ovisi o vrsti mirovine koju primatelj ostvaruje.

Starosna mirovina

Za starosnu mirovinu, neoporezivi dio ovisi o broju godina staža. Ako je staž manji od 15 godina, neoporezivi iznos iznosi 2.676,00 kuna mjesečno. U slučaju da je staž između 15 i 40 godina, neoporezivi iznos se povećava na 3.324,00 kuna mjesečno. Ako osoba ima više od 40 godina staža, neoporezivi iznos iznosi 3.972,00 kuna mjesečno.

Invalidska mirovina

Neoporezivi iznos invalidske mirovine ovisi o invaliditetu. Ako je invaliditet manji od 70%, neoporezivi iznos iznosi 2.676,00 kuna mjesečno. Za invaliditet između 70% i 100%, neoporezivi iznos se povećava na 3.324,00 kuna mjesečno.

Obiteljska mirovina

Neoporezivi iznos obiteljske mirovine ovisi o broju uzdržavanih članova. Za jednog uzdržavanog člana, neoporezivi iznos iznosi 2.676,00 kuna mjesečno. Za dvoje uzdržavanih članova, iznos se povećava na 3.324,00 kuna mjesečno. Za tri i više uzdržavanih članova, neoporezivi iznos iznosi 3.972,00 kuna mjesečno.

Važno je napomenuti da se iznosi neoporezivih dijelova mirovina mogu mijenjati ovisno o zakonskim propisima i godišnjim izmjenama.

Kako se obračunava neoporezivi dio mirovine?

Neoporezivi dio mirovine je iznos koji umirovljenik ne mora platiti poreza na dohodak. Ovaj dio mirovine je oslobođen oporezivanja kako bi se osiguralo da umirovljenici s nižim primanjima imaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe.

Visina neoporezivog dijela mirovine ovisi o različitim čimbenicima, uključujući godine staža, status osobe (samac, bračni par) i eventualna dodatna primanja. Obračunavanje neoporezivog dijela mirovine može biti složen postupak, ali slijedeći nekoliko koraka možete shvatiti kako se to radi.

1. Odredite godine staža

Prvi korak u obračunu neoporezivog dijela mirovine je da odredite svoje godine staža. Godine staža se odnose na ukupno vrijeme koje ste proveli u radnom odnosu i doprinijeli u mirovinski sustav. Ove informacije možete dobiti iz vaše radne knjižice, odnosno izvoda mirovinskog računa.

2. Provjerite trenutne zakonske propise

Nakon što ste odredili svoje godine staža, trebate provjeriti trenutne zakonske propise koji određuju visinu neoporezivog dijela mirovine. Zakoni se mogu mijenjati od godine do godine, pa je važno biti svjestan najnovijih propisa kako biste imali točne informacije.

You might be interested:  Zahtjev za osobnu iskaznicu

3. Proračunajte neoporezivi dio mirovine

Kada imate informacije o svojim godinama staža i važećim propisima, možete izračunati svoj neoporezivi dio mirovine. Ovaj izračun može biti složen, pa je najbolje konzultirati stručnjaka ili koristiti online kalkulator koji je dostupan na službenim stranicama mirovinskog osiguranja ili porezne uprave.

U osnovi, neoporezivi dio mirovine se računa kao postotak vašeg ukupnog iznosa mirovine. Taj postotak se određuje prema vašim godinama staža i važećim zakonima. Na primjer, možda će vam biti odobreno 10% neoporezivog dijela mirovine ukoliko imate manje od 15 godina staža, dok bi osobi s više od 30 godina staža moglo biti odobreno 70% neoporezivog dijela mirovine.

Kako bi se obračunao neoporezivi dio mirovine potrebno je pomno pratiti zakone i propise, a također je korisno konzultirati stručnjaka kako biste bili sigurni da razumijete svoj individualni slučaj. Ovo će osigurati da iskoristite sva prava koja imate kao umirovljenik i maksimizirate svoje primanja iz mirovine.

Važni savjeti za pravilno korištenje neoporezivog dijela mirovine

Neoporezivi dio mirovine je izuzetno važan za umirovljenike jer omogućava da određeni dio mirovine bude oslobođen plaćanja poreza. Uz pravilno korištenje neoporezivog dijela mirovine, umirovljenici mogu maksimalno iskoristiti svoja primanja. Evo nekoliko važnih savjeta za pravilno korištenje neoporezivog dijela mirovine:

1. Provjerite iznos neoporezivog dijela mirovine

Prvo što svaki umirovljenik treba napraviti je provjeriti iznos neoporezivog dijela mirovine koji im pripada prema važećim zakonima i propisima. Iz godine u godinu se taj iznos može mijenjati, pa je važno biti upoznat s trenutnim iznosom kako bi se moglo pravilno planirati budžet i troškovi.

2. Pametno rasporedite isplatu mirovine

Jedan od načina korištenja neoporezivog dijela mirovine je pametno rasporediti isplatu mirovine. Umjesto da se cijela mirovina isplaćuje odjednom, može biti korisno podijeliti je na više manjih isplata tijekom godine. Na taj način, neoporezivi dio mirovine može se maksimalno iskoristiti svaki put kada se obavi isplata, smanjujući porezne obveze i omogućujući više financijske fleksibilnosti.

Umjesto da se cijeli neoporezivi dio mirovine iskoristi odjednom, preporuča se razmisliti o mogućnosti rasporeda isplata koji najbolje odgovara individualnim potrebama i financijskim ciljevima.

Pravilno korištenje neoporezivog dijela mirovine može biti izuzetno korisno za umirovljenike. Slijedeći ove važne savjete, umirovljenici mogu maksimalno iskoristiti svoj neoporezivi dio mirovine i ostvariti veće financijske prednosti.

FAQ:

Koji je neoporezivi dio mirovine u Hrvatskoj?

Neoporezivi dio mirovine u Hrvatskoj za 2021. godinu iznosi 2.726,00 kuna mjesečno.

Koje vrste mirovina su obuhvaćene neoporezivim dijelom?

Neoporezivi dio mirovine odnosi se na sve vrste mirovina: starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu i prijevremenu mirovinu.

Kako neoporezivi dio mirovine utječe na obračun poreza na dohodak?

Neoporezivi dio mirovine se isključuje pri obračunu poreza na dohodak, što znači da se na taj iznos ne mora plaćati porez. Samo preostali dio mirovine, koji prelazi neoporezivi iznos, podliježe oporezivanju.

Koje su prednosti neoporezivog dijela mirovine?

Glavna prednost neoporezivog dijela mirovine je da umanjuje ukupni iznos poreza na dohodak koji osoba mora platiti. To može rezultirati manjim iznosom poreznog duga ili čak potpunim oslobođenjem od plaćanja poreza.

Treba li se prijaviti za neoporezivi dio mirovine?

Ne, ne treba se posebno prijaviti za neoporezivi dio mirovine. Taj dio automatski se uzima u obzir prilikom obračuna poreza na dohodak koji provodi Porezna uprava.

Koja je svrha neoporezivog dijela mirovine?

Neoporezivi dio mirovine osigurava da umirovljenici dobiju određeni iznos mirovine koji nije podložan oporezivanju. Ova mjera ima za cilj pružiti financijsku olakšicu umirovljenicima i poboljšati njihovu ukupnu financijsku situaciju.