Obiteljske mirovine od 2023.: Vodič za obitelji u Hrvatskoj

Obiteljske mirovine od 2023

Obiteljske Mirovine Od 2023

Obitelj je jedan od temelja društva, a očuvanje prava obitelji i osiguranje njihove dobrobiti prioritet su svake države. U Hrvatskoj, od 2023. godine, uvode se nove promjene u sustavu mirovina koje će imati poseban utjecaj na obitelji i njihovu financijsku sigurnost.

Jedna od ključnih promjena je uvođenje obiteljskih mirovina, koje će omogućiti obiteljima ostvarivanje prava na mirovinu na temelju ukupnog radnog staža supružnika. Ovaj novi sustav mirovina ima za cilj pružiti veću financijsku zaštitu obiteljima, posebno u slučajevima kada jedan od supružnika nije imao samostalan radni status.

Osim toga, uvode se i posebni uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine, koji uključuju minimalnu duljinu braka i minimalnu dob supružnika. Sve te promjene imaju za cilj osigurati pravednost i ravnotežu u sustavu mirovina te pružiti veću sigurnost obiteljima u Hrvatskoj.

Obiteljske mirovine od 2023. godine predstavljaju važan korak prema osiguranju prava obitelji i njihovoj financijskoj sigurnosti.

U ovom vodiču za obitelji u Hrvatskoj, pružit ćemo detaljan pregled novog sustava obiteljskih mirovina, detalje o uvjetima za ostvarivanje prava i korake koje obitelji trebaju poduzeti kako bi osigurale svoje mirovinske beneficije. Također ćemo pružiti informacije o drugim vrstama mirovina i dodatnim pogodnostima koje su dostupne obiteljima.

Obiteljske mirovine od 2023.

Obiteljske mirovine od 2023. godine su novi oblik socijalne skrbi za obitelji u Hrvatskoj. Ova mjera osigurava financijsku podršku obiteljima koje su izgubile jednog ili oba roditelja. Ova vrsta mirovine je namijenjena učlanima obitelji koji su nositelji osiguranja i imaju pravo na mirovinu.

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti supružnik, djeca i drugi članovi obitelji koji su bili financijski ovisni o preminulom osiguraniku. Obiteljska mirovina može biti proporcionalna ovisno o broju članova obitelji i visini mirovine koju je preminuli osiguranik primao.

Kako se ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu?

Kako se ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu?

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, potrebno je podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U zahtjevu je potrebno navesti sve relevantne informacije o preminulom osiguraniku i obitelji koja će ostvariti pravo na mirovinu. Nakon provjere podataka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će obavijestiti obitelj o odobrenju ili odbijanju zahtjeva.

Kako bi se ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu, potrebno je pridržavati se svih uvjeta i rokova koji su propisani zakonom. Obiteljska mirovina se isplaćuje mjesečno i može biti prilagođena ovisno o promjenama u obiteljskoj situaciji ili drugim okolnostima. Obitelji trebaju redovito provjeravati svoje pristigle mirovine i obavijesti kako bi se osigurali da imaju pravo na primanje mirovine.

 • Obiteljska mirovina je financijska podrška obiteljima koje su izgubile jednog ili oba roditelja.
 • Pravo na obiteljsku mirovinu imaju supružnik, djeca i drugi članovi obitelji koji su bili financijski ovisni o preminulom osiguraniku.
 • Potrebno je podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kako bi se ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu.
 • Obiteljska mirovina se isplaćuje mjesečno i može biti prilagođena ovisno o promjenama u obiteljskoj situaciji ili drugim okolnostima.

Novosti i promjene koje dolaze

Obiteljske mirovine u Hrvatskoj će se od 2023. godine mijenjati s obzirom na broj djece i duljinu radnog staža roditelja. Ove promjene imaju za cilj poboljšanje socijalne sigurnosti obitelji i pružanje veće podrške roditeljima. Evo nekoliko ključnih novosti:

1. Povećanje iznosa obiteljskih mirovina

Iznosi obiteljskih mirovina će se povećati u skladu s brojem djece u obitelji. Ovisno o broju djece, obitelj će imati pravo na odgovarajući dodatak na temeljnu mirovinu. Na primjer, obitelj s dvoje djece će imati veći iznos obiteljske mirovine u usporedbi s obitelji bez djece. Ovo će pružiti dodatnu financijsku podršku obiteljima s većim brojem djece.

2. Stjecanje prava na obiteljsku mirovinu

2. Stjecanje prava na obiteljsku mirovinu

Stjecanje prava na obiteljsku mirovinu će se promijeniti. U budućnosti, roditelji koji imaju pravo na dječji doplatak će automatski stjecati pravo na obiteljsku mirovinu. To će pojednostavniti proces i osigurati da obitelji dobiju pravu podršku bez dodatnih administrativnih koraka.

Ove promjene će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine i imaće veliki utjecaj na obitelji u Hrvatskoj. Obitelji će moći provjeriti svoja prava i iznose mirovine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i zatražiti dodatne informacije o ovim novim pravilima. Ove promjene imaju za cilj unaprijediti kvalitetu života obitelji u Hrvatskoj i pružiti veću sigurnost roditeljima.

Kako će se računati mirovina?

Računanje obiteljske mirovine temeljit će se na nizu čimbenika kako bi se odredila pravedna i adekvatna naknada za obitelj preminule osobe. Važno je razumjeti da će se mirovina izračunavati na temelju individualnih prava svakog člana obitelji koji ima pravo na mirovinu. Tri su osnovna koraka u izračunu obiteljske mirovine:

 1. Utvrđivanje temeljne mirovine preminulog člana obitelji. Ta se mirovina izračunava na isti način kao i za sve ostale mirovinske korisnike i temelji se na duljini radnog staža, visini plaće i drugim relevantnim čimbenicima.
 2. Prihvatljivi članovi obitelji. Da bi osoba bila prihvatljiva za obiteljsku mirovinu, mora biti bračni partner, izvanbračni partner ili dijete preminule osobe. Posvojena djeca također mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod određenim uvjetima. Mirovina će se podijeliti između svih članova obitelji koji ispunjavaju kriterije i imaju pravo na mirovinu.
 3. Evidentiranje prava na obiteljsku mirovinu. Svaki prihvatljivi član obitelji će imati svoju neovisnu mirovinu, koja će biti definirana prema individualnom radnom stažu, prihodima i ostalim relevantnim čimbenicima.

Važno je napomenuti da će obiteljska mirovina biti isplaćivana na temelju izračuna pojedinačnih mirovina članova obitelji. Izračun će se temeljiti na individualnim radnim povijestima i pravima svake osobe. Dakle, mirovina će se pravedno raspodijeliti između članova obitelji prema njihovim individualnim pravima.

Nove odredbe o obiteljskim mirovinama donose promjene koje će omogućiti bolju financijsku sigurnost obiteljima u Hrvatskoj. Ove promjene osigurat će da obitelji preminulih osoba dobiju pravednu naknadu koja će im pomoći u suočavanju s gubitkom i nastavak života nakon smrti voljene osobe.

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Miroljubna obiteljska mirovina u Hrvatskoj dostupna je obiteljima koje ispunjavaju određene uvjete. Ova vrsta mirovine namijenjena je članovima obitelji osobe koja je umrla i koja je bila osigurana za mirovinsko osiguranje.

Pravo na obiteljsku mirovinu imaju:

 • Supružnik ili životni partner koji je bio u braku ili živi u izvanbračnoj zajednici s osiguranikom.
 • Djeca osiguranika, uključujući usvojenu djecu, korak-djecu i djecu iz izvanebračnih zajednica.
 • Roditelji osiguranika, ako su bili u sustavu uzdržavanja osiguranika.
 • Baka ili djed osiguranika, ako su bili u sustavu uzdržavanja osiguranika.
 • Braća i sestre osiguranika, ako su bili u sustavu uzdržavanja osiguranika.

Da bi se ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu, osoba koja želi podnijeti zahtjev mora dostaviti potrebnu dokumentaciju, uključujući rodni list, potvrdu o smrti osiguranika, vjenčani list ili dokumente koji dokazuju izvanbračnu zajednicu, potvrdu o usvojenju i druge relevantne dokumente.

Uz pružanje potrebne dokumentacije, obitelji koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu mogu očekivati ​​mjesečnu novčanu naknadu koja ovisi o visini mirovinskog staža osiguranika i broju članova obitelji koji imaju pravo na mirovinu.

Važno je napomenuti da se pravo na obiteljsku mirovinu može mijenjati ovisno o zakonodavstvu i promjenama u mirovinskom sustavu. Stoga, uvijek je najbolje konzultirati stručnjake ili provjeriti najnovije informacije kako biste bili sigurni da ispunjavate uvjete za obiteljsku mirovinu.

Koje su izmjene u visini isplate?

Od 2023. godine, izmjene u sustavu obiteljskih mirovina u Hrvatskoj donose promjene u visini isplate. Prema novom zakonu, visina isplate obiteljske mirovine ovisit će o broju članova obitelji, kao i o ukupnom prihodu obitelji.

Tablica ispod prikazuje nove iznose isplate obiteljske mirovine prema broju članova obitelji i ukupnom prihodu:

Broj članova obitelji Ukupni prihod obitelji Iznos isplate obiteljske mirovine
1 Do 3.000 kn 1.000 kn
1 Od 3.000 kn do 5.000 kn 800 kn
1 Preko 5.000 kn 600 kn
2 Do 3.000 kn 1.500 kn
2 Od 3.000 kn do 5.000 kn 1.200 kn
2 Preko 5.000 kn 900 kn
3 ili više Do 3.000 kn 2.000 kn
3 ili više Od 3.000 kn do 5.000 kn 1.600 kn
3 ili više Preko 5.000 kn 1.200 kn

Ove izmjene imaju za cilj osigurati pravedniju raspodjelu obiteljskih mirovina temeljem ukupnog prihoda obitelji. Izbor iznosa isplate ovisi o financijskoj situaciji obitelji, uzimajući u obzir broj članova obitelji.

Obitelji s manjim ukupnim prihodom dobit će veću isplatu, dok će obitelji s većim prihodima primiti manju isplatu obiteljske mirovine.

Kako podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu relativno je jednostavno, ali je važno provjeriti sve potrebne dokumente i korake kako bi se osiguralo da proces bude glatko završen. Evo koraka koje trebate slijediti:

1. Pripremite potrebnu dokumentaciju

Prije nego što podnesete zahtjev, pobrinite se da imate sve potrebne dokumente pri ruci. To uključuje popunjenu aplikaciju za obiteljsku mirovinu, izvod iz matične knjige rođenih ili druge potvrde o srodstvu, osobnu iskaznicu ili putovnicu i bilo koje druge relevantne dokumente koji se traže za vaš slučaj.

2. Podnesite zahtjev

Nakon pripreme svih potrebnih dokumenata, idite u najbližu podružnicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i podnesite zahtjev. Osoblje će provjeriti vaše dokumente i primiti vaš zahtjev.

3. Pratite status zahtjeva

Nakon što podnesete zahtjev, možete pratiti status vašeg zahtjeva putem online portala Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili putem telefona. Ovo vam omogućuje da budete informirani o napretku vašeg zahtjeva i da znate kada možete očekivati ​​odgovor.

Važno je napomenuti da će vam u ovom trenutku biti dostupne sve informacije o uvjetima za dobivanje obiteljske mirovine, kao i prednosti koje možete očekivati. Ako se ispunjavaju uvjeti, zahtjev će se razmotriti i biti vam odobrena obiteljska mirovina.

Slijedeći ove korake i pripremajući sve potrebne dokumente, možete uspješno podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu u Hrvatskoj. Ne zaboravite se obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ako imate dodatna pitanja ili trebate dodatne informacije.

Kakve su mogućnosti zapošljavanja za umirovljenike?

Umirovljenici u Hrvatskoj imaju razne mogućnosti zapošljavanja koje im omogućuju dodatni izvor prihoda i aktivno sudjelovanje u radnom okruženju. Evo nekih mogućnosti koje su dostupne umirovljenicima:

 • Zapošljavanje u istoj tvrtki ili organizaciji: Mnoge tvrtke i organizacije u Hrvatskoj pružaju mogućnost umirovljenicima da se vrate na posao ili da nastave raditi u smanjenom radnom vremenu. Ovo je dobra mogućnost za umirovljenike koji žele ostati u istoj industriji ili raditi s istim kolegama.
 • Zapošljavanje u drugoj industriji: Umirovljenici imaju mogućnost pronaći novo zaposlenje u drugoj industriji ili se prekvalificirati za poslove koji su u skladu s njihovim interesima i sposobnostima. Ova opcija omogućuje umirovljenicima da se prilagode promjenama na tržištu rada i pronalaze poslove koji su relevantni za njihova iskustva.
 • Samostalno poduzetništvo: Mnogi umirovljenici biraju samostalno poduzetništvo kao način da ostanu aktivni i stvore vlastiti posao. Ova opcija omogućuje umirovljenicima da rade prema vlastitom rasporedu i u skladu s vlastitim interesima.
 • Poslovi na fleksibilnom radnom vremenu: Postoje poslovi koji pružaju mogućnost fleksibilnog radnog vremena, što može biti pogodno za umirovljenike koji žele imati slobodno vrijeme i upravljati svojim obavezama na drugim područjima.
 • Zapošljavanje putem agencija za zapošljavanje: Umirovljenici mogu se registrirati kod agencija za zapošljavanje koje pružaju mogućnosti zapošljavanja prilagođene njihovim potrebama i interesima.

Važno je napomenuti da umirovljenici trebaju konzultirati mirovinski sustav i saznati kako eventualno zapošljavanje utječe na njihova mirovinska primanja. Također, trebaju razmotriti potrebne korake i uvjete za zapošljavanje koje se primjenjuju u individualnim tvrtkama ili organizacijama.

Ukratko, umirovljenici u Hrvatskoj imaju razne mogućnosti zapošljavanja koje im pružaju dodatni izvor prihoda i priliku da ostanu aktivni u radnom okruženju. Ove mogućnosti mogu pomoći umirovljenicima da zadovolje svoje financijske potrebe, ostanu društveno povezani i iskoriste svoje vještine i iskustva u radnom svijetu.

Koje su obveze umirovljenika koji primaju obiteljsku mirovinu?

Kao umirovljenik koji prima obiteljsku mirovinu, postoje određene obveze koje trebate ispuniti prema zakonu i mirovinskom sustavu u Hrvatskoj:

1. Redovito prijavljivanje promjene iznosa primanja: Ako se vaša primanja mijenjaju, bilo da se radi o povećanju ili smanjenju, obvezni ste to prijaviti mirovinskom sustavu. Ova obveza osigurava da vaša mirovina bude pravedno i točno izračunata.

2. Obavještavanje o radnom angažmanu: Ako ste umirovljenik koji prima obiteljsku mirovinu, imate određene ograničenja u pogledu rada. Morate prijaviti svoj radni angažman mirovinskom sustavu kako bi se utvrdilo da li taj rad može utjecati na vašu mirovinu.

3. Prijavljivanje promjene prebivališta: Ako se preselite ili promijenite prebivalište, obvezni ste to prijaviti mirovinskom sustavu. Ova obveza osigurava ažuriranje vaših podataka i pravilno isplaćivanje mirovine.

4. Sudjelovanje u reviziji: Mirovinski sustav ima pravo provesti reviziju vašeg statusa kao umirovljenika koji prima obiteljsku mirovinu. Morate surađivati i pružiti tražene informacije kako bi se osiguralo da ispunjavate uvjete za primanje mirovine.

Pravovremeno ispunjavanje ovih obveza važno je kako biste osigurali pravilno isplaćivanje vaše obiteljske mirovine. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, moguće su novčane kazne ili suspenzija isplate mirovine. Stoga, uvijek budite svjesni svojih obveza kao umirovljenika koji prima obiteljsku mirovinu.

FAQ:

Kako će se promijeniti obiteljske mirovine od 2023. godine?

Od 2023. godine će se promijeniti način izračuna obiteljskih mirovina. Umjesto dosadašnje formule koja je uzimala u obzir broj djece i trajanje braka, nova formula će uzimati u obzir i individualne prihode supružnika. Ovo znači da će obiteljske mirovine biti pravednije raspoređene jer će se uzimati u obzir ukupna obiteljska dobrobit.

Koje su prednosti novog sustava izračuna obiteljskih mirovina?

Novi sustav izračuna obiteljskih mirovina ima nekoliko prednosti. Prvo, pravednije raspoređuje mirovine jer uzima u obzir i prihode oba supružnika, a ne samo broj djece i trajanje braka. Drugo, promiče ravnotežu između radnog i obiteljskog života jer prihodi oba supružnika ulaze u izračun mirovina. Treće, poboljšava financijsku sigurnost obitelji jer se cijela obitelj uzima u obzir pri izračunu mirovina.

Kako će nova formula utjecati na visinu obiteljskih mirovina?

Nova formula za izračun obiteljskih mirovina uzima u obzir i prihode oba supružnika, što može rezultirati većim ili manjim mirovinama u odnosu na dosadašnji sustav. To znači da će visina obiteljske mirovine ovisiti o ukupnim prihodima obitelji, broju djece i trajanju braka, kao i drugim čimbenicima koji će biti dio nove formule za izračun.

Kako mogu provjeriti koliku obiteljsku mirovinu mogu očekivati prema novoj formuli?

Za provjeru koliku obiteljsku mirovinu možete očekivati prema novoj formuli, možete konzultirati stručnjaka za mirovine ili se obratiti nadležnim institucijama koje se bave mirovinskim osiguranjem. Oni će vam moći pružiti detaljne informacije o izračunu nove obiteljske mirovine i odgovoriti na sva dodatna pitanja koja imate o tom procesu.

Koje su moguće posljedice novog sustava izračuna obiteljskih mirovina?

Moguće posljedice novog sustava izračuna obiteljskih mirovina mogu varirati. Za neke obitelji, novi sustav može rezultirati većim mirovinama jer se uzimaju u obzir svi prihodi obitelji. Međutim, za neke obitelji to može značiti manje mirovine jer se uzimaju u obzir i individualni prihodi supružnika. Ovisno o specifičnim okolnostima svake obitelji, moguće je da će nova formula imati različite posljedice na visinu obiteljske mirovine.