Plaća na bolovanju: kako ostvariti prava i koristi

Plaća na bolovanju

Plaća Na Bolovanju

Ako zbog bolesti ili povrede ne možete ići na posao, imate pravo na bolovanje. Tokom perioda bolovanja važno je znati svoja prava i koristiti ih na najbolji mogući način. Jedna od tih koristi je i plaća na bolovanju koju poslodavac treba isplatiti tokom odsustva sa posla.

Da biste ostvarili pravo na plaću na bolovanju, prvo morate posetiti lekara i dobiti medicinski izveštaj koji potvrđuje vašu nesposobnost za rad. Zatim, treba podneti zahtev za bolovanje poslodavcu, obično u roku od 3 dana od prvog dana odsustva. Uz zahtev, trebate priložiti medicinski izveštaj, kao i sve druge dokumente koje poslodavac može zahtevati.

Važno je znati da prilikom bolovanja imate pravo na 70% svoje osnovne plate. Međutim, samo prvih 42 dana bolovanja poslodavac isplaćuje puni iznos plaće. Nakon toga, od 43. dana, nadoknada se smanjuje na 50% osnovne plate.

Osim zahteva i medicinskog izveštaja, važno je voditi računa o ostalim dokumentima tokom bolovanja. Naime, poslodavac može tražiti da redovno dostavljate lekarske potvrde koje potvrđuju vašu nesposobnost za rad. Takođe, trebate biti spremni odgovoriti na pozive od strane poslodavca ili njegovih predstavnika radi provere vašeg zdravstvenog stanja.

U slučaju da poslodavac odbije isplatiti plaću na bolovanju ili uplati manji iznos od zakonom propisanog, imate pravo na žalbu. U tim situacijama trebate se obratiti inspekciji rada ili nadležnom sindikatu kako biste zaštitili svoja prava i dobili ispravnu naknadu za vreme bolovanja.

Pravo na plaću za vrijeme bolovanja

Kada ste bolesni i niste u mogućnosti raditi, imate pravo na plaću za vrijeme bolovanja. Ovo pravo osigurava da zaposlenik bude financijski zaštićen dok je na bolovanju i omogućuje mu da se usredotoči na svoje zdravlje i oporavak.

Koja su prava zaposlenika?

 • Zaposlenik ima pravo na plaću u iznosu od 100% svoje prosječne plaće za vrijeme bolovanja.
 • Pravo na plaću vrijedi za razdoblje od prvog dana bolovanja pa sve do ozdravljenja ili povratka na posao.
 • Postoji minimalno razdoblje plaćenog bolovanja koje je određeno zakonom.

Koje su obveze zaposlenika?

Zaposlenik ima nekoliko obveza vezanih za ostvarivanje prava na plaću za vrijeme bolovanja:

 1. Morate prijaviti svoje bolovanje poslodavcu što je prije moguće. Ovo morate učiniti prije početka bolovanja ili najkasnije prvog dana.
 2. Morate dostaviti potrebnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje vaše bolovanje.
 3. Ako vam je potrebno produženje bolovanja, morate obavijestiti poslodavca o tome i dostaviti dodatnu medicinsku dokumentaciju.

Važno je pridržavati se svih obveza kako bi se osiguralo ispravno ostvarivanje prava na plaću za vrijeme bolovanja.

Zakonski osnov za plaću na bolovanju

Prava i koristi u vezi s plaćom na bolovanju regulirana su zakonom o radu Republike Hrvatske. Prema ovom zakonu, radnik koji je privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja.

Da bi ostvario pravo na plaću na bolovanju, radnik mora obavijestiti poslodavca o svojoj nesposobnosti za rad i dostaviti potvrdu o tome od liječnika. Ova dokumentacija je neophodna kako bi se opravdalo odsustvo s posla i omogućila isplata naknade plaće.

Pravo na plaću na bolovanju odnosi se na vrijeme nesposobnosti za rad u trajanju do 42 dana. U tom periodu radnik ima pravo na isplatu plaće u visini 70% prosječne plaće koju je ostvario u zadnjih 12 mjeseci, ili u visini prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, ovisno o tome što je povoljnije za radnika. Ukoliko trajanje bolovanja prelazi 42 dana, naknada plaće isplaćuje se iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Jedan od važnih detalja vezanih uz plaću na bolovanju je obveza poslodavca da radniku isplati naknadu plaće u roku od osam dana od dana kada je poslodavac primio potrebnu dokumentaciju. Ukoliko poslodavac ne isplati naknadu plaće u navedenom roku, radnik ima pravo na zatezne kamate na iznos duga.

Važno je naglasiti da radnik koji je na bolovanju ima obvezu da pravovremeno dostavi potrebnu dokumentaciju poslodavcu i da se pridržava propisanih pravila i postupaka. U suprotnom, poslodavac može odbiti isplatu naknade plaće ili pokrenuti postupak za gubitak prava na naknadu.

Zakonski osnov za plaću na bolovanju je važan zaštiti radnika i osigurava mu financijsku potporu za vrijeme nesposobnosti za rad. Kako bi ostvarili svoja prava, radnici trebaju biti upoznati s relevantnim zakonima i postupcima, te pravovremeno obavijestiti poslodavca o svojoj nesposobnosti i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Uvjeti za ostvarivanje prava na plaću na bolovanju

Da bi radnik ostvario pravo na plaću na bolovanju, potrebno je ispunjavati određene uvjete. Ovi uvjeti se odnose na radnike koji su zaposleni na neodređeno vrijeme i koji su prijavljeni za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 • Radnik mora biti pod liječničkim nadzorom – Da bi ostvario pravo na plaću na bolovanju, radnik treba biti pod nadzorom liječnika. Liječnik je taj koji će procijeniti je li radnik sposoban za rad ili treba biti na bolovanju.
 • Radnik mora biti nesposoban za rad – Radnik neće ostvariti pravo na plaću na bolovanju ukoliko liječnik procijeni da je sposoban za rad. Odluka o nesposobnosti za rad donosi se na temelju medicinske dokumentacije i pregleda.
 • Radnik mora biti osiguran – Samo radnici koji su prijavljeni za mirovinsko i zdravstveno osiguranje mogu ostvariti pravo na plaću na bolovanju. Radnici koji nisu prijavljeni ili koji imaju neuredne obveze prema osiguranju neće dobiti naknadu za plaću na bolovanju.
 • Izostanak s posla mora biti opravdan – Izostanak s posla mora biti opravdan i dokumentiran. Radnik treba pravovremeno dostaviti liječnički certifikat ili drugu dokumentaciju koja dokazuje razlog bolovanja.

Ovi uvjeti su važni kako bi radnik mogao ostvariti pravo na plaću na bolovanju. Ukoliko radnik ispunjava ove uvjete, poslodavac mora isplaćivati plaću na bolovanju prema propisanim pravilima.

Kako ostvariti pravo na plaću za vrijeme bolovanja

1. Provjerite svoje radno mjesto i uvjete

Prvo što trebate učiniti je provjeriti svoj ugovor o radu, kolektivni ugovor i interna pravila tvrtke kako biste se informirali o svojim pravima i uvjetima bolovanja. Obratite pažnju na odredbe o plaći za vrijeme bolovanja i uvjete potrebne za ostvarivanje tih prava.

2. Obavijestite poslodavca o svojem bolovanju

Nakon što ste dobili liječničku potvrdu o svojoj nesposobnosti za rad, trebate obavijestiti poslodavca o svom bolovanju. Raspitajte se o postupku i rokovima dostavljanja dokumentacije kako biste bili sigurni da ispunjavate sve zahtjeve.

3. Prikupite sve potrebne dokumente

Da biste ostvarili pravo na plaću za vrijeme bolovanja, trebali biste prikupiti sve potrebne dokumente, uključujući liječničku potvrdu, propisani obrasci i ostale relevantne dokumente koje može zahtijevati vaš poslodavac ili zdravstveno osiguranje.

4. Poštujte rokove i postupke

Bitno je pridržavati se svih rokova i postupaka koje propisuje vaš poslodavac ili zdravstveno osiguranje kako biste pravovremeno ostvarili svoje pravo na plaću za vrijeme bolovanja. Budite sigurni da sve dokumente dostavite u zadanim rokovima i slijedite sve upute.

5. Pratite svoje pravo na plaću za vrijeme bolovanja

Nakon što ste podnijeli zahtjev za plaću za vrijeme bolovanja, pratite njegovo odobrenje i isplatu. Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti ili probleme, odmah se obratite svom poslodavcu ili relevantnim tijelima kako biste ih riješili.

6. Zatražite pravnu pomoć ako je potrebno

Ako imate bilo kakve probleme ili nesuglasice u vezi s vašim pravom na plaću za vrijeme bolovanja, uvijek možete zatražiti pravnu pomoć. Obratite se stručnjaku koji vam može pružiti savjet i zastupati vaše interese kako biste osigurali da se vaša prava poštuju.

Pravilno ostvarivanje prava na plaću za vrijeme bolovanja zahtijeva pažnju i pridržavanje propisanih postupaka. Budite informirani o svojim pravima i pravilno postupajte kako bi vam prava bila priznata i kako biste dobili isplatu koju zaslužujete.

Postupak prijave na bolovanje

Za ostvarivanje prava na bolovanje, potrebno je slijediti određene korake prilikom prijave. Evo postupka koji trebate slijediti:

1. Kontaktirajte svog liječnika

Prvi korak je da se obratite svom liječniku kako biste dobili potvrdu o vašem zdravstvenom stanju i potrebi za bolovanjem. Zakažite termin kod svog liječnika i objasnite im razlog zašto mislite da vam je potrebno bolovanje.

2. Dobijte potvrdu o bolovanju

Kada vam liječnik potvrdi potrebu za bolovanjem, zatražite od njih pisanu potvrdu koju će vam izdati. Ova potvrda će obuhvaćati datum početka i očekivano trajanje bolovanja. Važno je da potvrda sadrži sve relevantne informacije kako bi se olakšao proces prijave.

3. Prijavite se kod poslodavca

Nakon što ste dobili potvrdu od liječnika, sljedeći korak je da se prijavite kod svog poslodavca. Obratite se kadrovskom odjelu ili nadležnoj osobi u vašem poslu i dostavite im potvrdu o bolovanju. Vaš poslodavac će provjeriti i obraditi vašu prijavu.

4. Priložite potrebnu dokumentaciju

Pored potvrde o bolovanju, moguće je da će vam poslodavac zatražiti da priložite druge dokumente koji su relevantni za proces prijave. To može uključivati dodatnu medicinsku dokumentaciju ili druge potvrde. Osigurajte da imate sve što je potrebno i priložite ga uz prijavu.

5. Pratite daljnje upute

Nakon što ste podnijeli prijavu, pratite daljnje upute koje vam je dao poslodavac. Može biti potrebno redovito ažurirati vašu zdravstvenu situaciju ili dostaviti dodatne dokumente tijekom vašeg bolovanja. Obratite se poslodavcu za bilo kakva pitanja ili zahtjeve koje imate tijekom tog procesa.

Slijedeći ovaj postupak, bit će vam omogućeno ostvarivanje prava na bolovanje i tako ćete biti sigurni da ste ispravno prijavljeni i da ćete dobiti pravo na naknadu plaće tijekom vašeg odsustva zbog bolesti.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava

Za ostvarivanje prava na plaćeno bolovanje, potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju. Ova dokumentacija pomaže osiguravajućem društvu da utvrdi pravo i korist koje osoba može ostvariti.

Evo popisa dokumentacije koju je obično potrebno priložiti:

 • Izvješće liječnika – dokument koji sadrži informacije o dijagnozi, trajanju bolovanja i potvrdu o nesposobnosti za rad
 • Rješenje nadležnog tijela – ako je potrebno, osoba treba dostaviti rješenje koje potvrđuje pravo na bolovanje
 • Ispunjen obrazac zahtjeva – osoba treba ispuniti obrazac zahtjeva za plaćeno bolovanje
 • Prijava poreza i doprinosa – osoba treba dostaviti prijavu poreza i doprinosa za vrijeme bolovanja
 • Prilozi medicinske dokumentacije – ako postoji, osoba može priložiti dodatnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje dijagnozu i nesposobnost za rad

Važno je pravovremeno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se prava mogla ostvariti. Osoba treba biti pažljiva pri prikupljanju dokumentacije i osigurati da su svi dokumenti pravilno ispunjeni i potpisani.

Ukoliko osoba ima bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice oko dokumentacije, preporučuje se konzultirati se s osiguravajućim društvom ili odgovarajućim pravnom savjetnikom kako bi se osiguralo pravilno ostvarivanje prava i korisnosti na plaćeno bolovanje.

Visina plaće na bolovanju

Kada ste na bolovanju, visina vaše plaće može se razlikovati ovisno o određenim faktorima. Uobičajeno, tijekom prvih 42 dana bolovanja plaću će vam nastaviti isplaćivati vaš poslodavac. Međutim, visina plaće na bolovanju može biti različita od vaše redovne plaće.

Visina plaće tijekom prvih 42 dana bolovanja

Tijekom prvih 42 dana bolovanja, vaša plaća trebala bi biti 100% vaše redovne plaće, sve dok ispunjavate uvjete za bolovanje koji su propisani zakonom. To znači da, ukoliko imate pravo na bolovanje i ispunjavate uvjete, poslodavac će vam isplaćivati vašu punu plaću.

Visina plaće nakon 42. dana bolovanja

Nakon 42. dana bolovanja, visina vaše plaće može se promijeniti. Vaša plaća može biti smanjena na 70% od vaše redovne plaće, i dalje do visine minimalne plaće propisane zakonom. Ovaj iznos isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Postoji mogućnost da se vaša plaća na bolovanju smanji i za dodatnih 10% ukoliko ste dobili upozorenje zbog čestog bolovanja.

Da biste ostvarili pravo na plaću na bolovanju, obavezno trebate imati potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad izdanu od strane nadležnog liječnika.

Periode bolovanja Visina plaće
Prvih 42 dana bolovanja 100% redovne plaće
Nakon 42. dana bolovanja 70% redovne plaće (minimalno do visine minimalne plaće)

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice u vezi visine plaće na bolovanju, preporučljivo je konzultirati se s nadležnim institucijama ili stručnjacima za radno pravo kako biste dobili jasne informacije i savjete u skladu s vašom specifičnom situacijom.

Izračunavanje visine plaće

Kada je osoba na bolovanju, visina njene plaće se izračunava na osnovu određenih faktora. Prvo se određuje osnovica za izračun plaće, a zatim se primjenjuju određeni postoci koji mogu utjecati na visinu plaće.

Osnovica za izračun plaće

Osnovica za izračun plaće na bolovanju se određuje na osnovu prosječne plaće osiguranika u prethodnih 12 mjeseci, ili kraćem periodu ako osiguranik nije radio toliko dugo. Prosječna plaća uključuje sve isplaćene prinadležnosti kao što su plaća, regres, božićnica, itd.

Postoci za izračun plaće

Visina plaće na bolovanju se računa tako da se na osnovicu za izračun plaće primijeni postotak koji zavisi od dužine trajanja bolovanja. Prvih 42 dana bolovanja se prima puna plaća, odnosno 100% od osnovice. Nakon toga, postotak se smanjuje i iznosi 80%. Ako bolovanje traje duže od 180 dana, plaća se dalje smanjuje na 60% od osnovice.

Važno je napomenuti da postoji i maksimalni iznos koji se može isplatiti kao plaća na bolovanju. Taj iznos se usklađuje svake godine i ne može biti veći od određenog limita.

Sve ove informacije su bitne kako biste mogli izračunati koliko će iznositi vaša plaća na bolovanju. Ako želite da znate precizno kolika će vam biti plaća, obratite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ili pravnim stručnjacima koji vam mogu pružiti dodatne informacije i savjete.

FAQ:

Koja su prava i koristi za vrijeme bolovanja?

Osoba koja je na bolovanju ima pravo na naknadu plaće, kao i financijsku pomoć za vrijeme bolovanja. Također ima zaštitu od otkaza i pravo na povrat na posao po završetku bolovanja.

Kako se ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja?

Da biste ostvarili pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, morate imati potvrdu od liječnika koji potvrđuje vaše bolovanje. Tu potvrdu trebate dostaviti svom poslodavcu, koji će zatim podnijeti zahtjev za naknadu plaće vašem osiguravajućem društvu.

Koliko iznosi naknada plaće za vrijeme bolovanja?

Naknada plaće za vrijeme bolovanja iznosi 70% vaše prosječne mjesečne plaće, ali ne može biti niža od minimalnog iznosa koji je određen zakonom. Vrijednost minimalne naknade plaće varira i ovisi o važećim zakonima i propisima.

Mogu li dobiti otkaz dok sam na bolovanju?

Ne, zakon vas štiti od otkaza dok ste na bolovanju. Vaš poslodavac ne može vam dati otkaz zbog bolesti ili bolovanja. Ako se to dogodi, možete podnijeti pritužbu nadležnim službama.

Koje su obaveze poslodavca tijekom mog bolovanja?

Poslodavac ima nekoliko obveza tijekom vašeg bolovanja. Moraju vam platiti naknadu plaće, dostaviti potrebne obrasce za ostvarivanje prava i zaštititi vaše radno mjesto. Također su dužni vam omogućiti povratak na posao po završetku bolovanja.