Tiskanica zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine

Tiskanica Zahtjeva Za Isplatu Dijela Obiteljske Mirovine

Tiskanica Zahtjeva Za Isplatu Dijela Obiteljske Mirovine

Odluka o umirovljenju jedna je od ključnih promjena u životu svakog čovjeka. Kao umirovljenik, imate pravo na primanje mirovine kako biste osigurali financijsku sigurnost u svojim zlatnim godinama. Međutim, u nekim situacijama, dijelovi obiteljske mirovine također mogu biti dostupni za isplatu.

Da biste zatražili isplatu dijela obiteljske mirovine, trebate popuniti odgovarajuću tiskanicu. Tiskanica zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine omogućuje vam da pružite detaljne informacije o sebi, svom bračnom/izvanbračnom partneru ili članu obitelji od kojeg zahtijevate dio mirovine.

U tiskanici ćete navesti svoje osobne podatke, kao što su ime, prezime, adresa i OIB. Također ćete morati pružiti informacije o obiteljskom članu od kojeg tražite isplatu dijela mirovine, uključujući njegovo ime, prezime, OIB i iznos mirovine koji mu pripada. Važno je točno i ispravno popuniti tiskanicu kako bi se olakšala i ubrzala obrada vašeg zahtjeva.

Napomena: Ovisno o vašoj situaciji, možda ćete morati priložiti i dodatnu dokumentaciju uz tiskanicu. To može uključivati potvrdu o bračnom statusu, izvod iz matične knjige rođenih ili drugu relevantnu dokumentaciju koja potvrđuje vaše pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine.

Po ispunjavanju tiskanice, predajte je na najbliži ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili je pošaljite poštom. Nakon što vaš zahtjev bude obradjen, bit ćete obaviješteni o rezultatima i isplati dijela obiteljske mirovine koja vam pripada.

Važnost tiskanice zahtjeva

Tiskanica zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine igra ključnu ulogu u postupku isplata mirovine. Ova tiskanica je formalni dokument koji pomaže u identifikaciji i verifikaciji podataka o korisniku mirovine. Pravilno ispunjena i potpisana tiskanica omogućuje bržu i sigurniju obradu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Važno je ispuniti tiskanicu točno i jasno, kako bi podaci bili čitljivi i razumljivi za službenike koji će obrađivati vaš zahtjev. Oba primjerka tiskanice, odnosno original i kopija za korisnika mirovine, trebaju biti potpisana kako bi se osigurala valjanost zahtjeva.

Podaci koje treba navesti na tiskanici uključuju osobne podatke korisnika mirovine, kao što su ime, prezime, adresa, matični broj, broj osobne iskaznice, te podatke o mirovini, primjerice iznos koji se zatražuje i razdoblje za koje se zahtjeva isplata. Također je važno priložiti sve potrebne dokumente koji potvrđuju pravo na isplatu obiteljske mirovine.

Važnost pravilno ispunjene tiskanice ne može biti prenaglašena, jer nedostatak ili netočni podaci mogu dovesti do kašnjenja u obradi zahtjeva ili čak odbijanja isplate dijela obiteljske mirovine.

Ako imate bilo kakve nedoumice ili trebate pomoć pri ispunjavanju tiskanice zahtjeva, ne ustručavajte se obratiti se nadležnom tijelu ili pravnim stručnjacima koji vam mogu pružiti potrebne informacije i savjete.

You might be interested:  Mirjana Sanader Razvod

Dokumenti potrebni uz tiskanicu

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Fotokopija osobne iskaznice – kopija važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.
 2. Dokaz o rođenju – kopija službenog dokumenta koji potvrđuje datum rođenja podnositelja zahtjeva.
 3. Uvjerenje o redovitom školovanju – potvrda institucije o aktivnom školovanju djece podnositelja zahtjeva (ako je primjenjivo).
 4. Presliku važeće osobne iskaznice korisnika prava – kopija osobne iskaznice korisnika prava na obiteljsku mirovinu.
 5. Presliku uvjerenja o smrti – kopija službenog dokumenta koji potvrđuje smrt osobe koja je ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu (ako je primjenjivo).
 6. Dokaz o zakonitom rodbinskom odnosu – potvrda o srodstvu između podnositelja zahtjeva i korisnika prava na obiteljsku mirovinu (ako je primjenjivo).

Važno je priložiti sve potrebne dokumente kako bi se zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine pravovremeno i bez poteškoća obradio.

Popunjavanje tiskanice

Za popunjavanje tiskanice zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine slijedite dolje navedene korake:

1. Identifikacija podnositelja zahtjeva

U prvom dijelu tiskanice trebate popuniti svoje osobne podatke kao podnositelja zahtjeva. To uključuje vaše ime, prezime, adresu prebivališta, OIB (osobni identifikacijski broj) i broj telefona. Obratite pažnju na točnost i čitljivost svih podataka.

2. Podaci o obiteljskoj mirovini

U drugom dijelu tiskanice trebate navesti sve relevante informacije o obiteljskoj mirovini za koju tražite isplatu dijela. To uključuje podatke o mirovinaru od kojeg ostvarujete pravo na obiteljsku mirovinu: ime, prezime, OIB i matični broj mirovine. Također morate navesti visinu obiteljske mirovine koju trenutno primaju i iznos koji želite zatražiti za isplatu.

Nakon što ste ispravno popunili sve dio tiskanice, provjerite još jednom sve podatke kako biste bili sigurni da su točni. Potom potpišite tiskanicu i podnesite je na odgovarajući ured za isplatu mirovina.

Rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine potrebno je podnijeti nadležnom urednom mirovinskog osiguranja u roku od 30 dana od dana ostvarenja prava na obiteljsku mirovinu.

Ukoliko se zahtjev podnosi nakon navedenog roka, može se dogoditi da isplata dijela obiteljske mirovine zaostaje za prethodna razdoblja, te će isplata biti izvršena od tog trenutka nadalje.

Područja pokrivanja obiteljske mirovine

Obiteljska mirovina je naknada koja se odobrava članovima obitelji preminulog osiguranika. Da bi se ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu, postoje određena područja koja treba ispuniti:

You might be interested:  Zahtjev Za Povrat Sredstava HZZO

1. Osiguranik mora biti umirovljen ili preminuo

2. Članovi obitelji koji mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu uključuju:

 • Supružnika ili životnog partnera
 • Djecu
 • Roditelje
 • Unuke
 • Djeverove i snaje

3. Potrebno je dokazati postojanje obiteljskog odnosa između osiguranika i člana obitelji koji traži obiteljsku mirovinu

4. Obiteljska mirovina ovisi o visini osiguranikove mirovine i odnosu koji osiguranik ima prema članu obitelji koji ostvaruje pravo na mirovinu

Ova su područja važna kako bi se osiguralo da samo članovi obitelji preminulog osiguranika koji zadovoljavaju određene kriterije imaju pravo na obiteljsku mirovinu.

Prava i obveze korisnika mirovine

Prava i obveze korisnika mirovine

Osoba koja prima obiteljsku mirovinu ima određena prava i obveze kako bi ispravno koristila tu vrstu financijske podrške. Neki od tih prava i obveza uključuju sljedeće:

Prava korisnika mirovine:

1. Pravo na redovitu mjesečnu isplatu obiteljske mirovine prema utvrđenom rasporedu.

2. Pravo na povećanje mirovine u skladu s indeksacijom i drugim propisanim kriterijima.

3. Pravo na informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obiteljske mirovine.

4. Pravo na savjetovanje i podršku u vezi s ostvarivanjem prava iz obiteljske mirovine.

5. Pravo na pristup relevantnim dokumentima i podacima o vlastitoj mirovini.

Obveze korisnika mirovine:

1. Obveza redovitog prijavljivanja svih promjena osobnih podataka koje utječu na pravo na mirovinu.

2. Obveza prijavljivanja drugih izvora prihoda, imovine ili promjena u bračnom ili obiteljskom statusu.

3. Obveza surađivati s nadležnim institucijama u postupku provjere prava na obiteljsku mirovinu.

4. Obveza vraćanja pretplaćenih iznosa mirovine ako se utvrdi nepravilan ili nepošteno dobivanje istih.

5. Obveza pravodobno informirati ustanovu o svim promjenama koje mogu utjecati na pravo na mirovinu.

Prava i obveze korisnika mirovine su važan aspekt ove finansijske podrške i trebaju se poštovati kako bi se održao integritet i pravilno funkcioniranje sustava.

Postupak obrade zahtjeva

Nakon što primimo Vaš zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine, pristupit ćemo obradi istog. Prvo ćemo provjeriti da li ste ispunili sve uvjete za isplatu dijela obiteljske mirovine prema važećem zakonodavstvu.

Ukoliko su svi uvjeti ispunjeni, podaci iz zahtjeva će biti uneseni u naš sustav i započetu će proces obrade. Obrada zahtjeva obuhvaća provjeru podataka, potvrdu identiteta, te provjeru važećnosti dokumentacije koju ste priložili.

Ukoliko uočimo nedostatke ili greške u podacima ili dokumentima, kontaktirat ćemo Vas radi njihove ispravke ili dopune. Također, moguće je da se tijekom obrade zahtjeva od Vas zatraže dodatni dokumenti ili informacije u svrhu potpunijeg i preciznijeg utvrđivanja prava na isplatu dijela obiteljske mirovine.

Nakon završetka procesa obrade zahtjeva i provjere svih podataka, o vašem zahtjevu donijet će se konačna odluka. Ukoliko Vaš zahtjev bude odobren, bit ćete obaviješteni o načinu isplate dijela obiteljske mirovine i daljnjim koracima koje trebate poduzeti.

Ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen, bit ćete obaviješteni o razlozima odbijanja i imat ćete pravo na podnošenje žalbe u skladu s propisima koji reguliraju prava i postupak zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

You might be interested:  Zahtjev za inozemni dječji doplatak

Naša ustanova će se truditi obraditi Vaš zahtjev u roku od 30 dana od dana zaprimanja, no ukoliko se radi o zahtjevu s posebnim okolnostima, rok za obradu može biti produljen uz vaše prethodno obavještenje.

Važno je da dostavite sve potrebne dokumente i podatke u zahtjevu kako bismo mogli brže i efikasnije obraditi Vaš zahtjev. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi postupka obrade zahtjeva, slobodno nas kontaktirajte telefonom ili putem elektroničke pošte.

Vaša ustanova za isplatu obiteljske mirovine

Kontakt informacije i dodatne informacije

Za dodatne informacije o postupku isplate dijela obiteljske mirovine molimo Vas da se obratite nadležnom Uredu za mirovinsko osiguranje. Kontakt informaciju možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici ili putem telefona.

Kontakt informacije Ureda za mirovinsko osiguranje:

 • Adresa: [adresa Ureda]
 • Telefon: [telefonski broj Ureda]
 • Email: [email adresa Ureda]

Također, možete posjetiti Ured za mirovinsko osiguranje kako biste se izravno obratili službenicima i dobili sve potrebne informacije u vezi isplate dijela obiteljske mirovine.

FAQ:

Kako mogu zatražiti isplatu dijela obiteljske mirovine?

Za isplatu dijela obiteljske mirovine potrebno je popuniti tiskanicu zahtjeva koju možete dobiti u najbližem uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Koje informacije trebam pružiti prilikom ispunjavanja tiskanice za isplatu dijela obiteljske mirovine?

Prilikom ispunjavanja tiskanice za isplatu dijela obiteljske mirovine trebate pružiti podatke o sebi, primatelju mirovine, visini dijela mirovine koju želite isplatiti te podatke o svojoj banci ili poštanskom računu na koji želite da vam se izvrši isplata.

Koja je procedura nakon što popunim tiskanicu za isplatu dijela obiteljske mirovine?

Nakon što popunite tiskanicu za isplatu dijela obiteljske mirovine, trebate je predati u najbliži ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Vaš zahtjev će biti obrađen, a nakon što bude odobren, novac će vam biti isplaćen na navedeni bankovni ili poštanski račun.

Koliko vremena je potrebno za obradu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine?

Vrijeme obrade zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine može varirati, ali uobičajeno je da postupak traje nekoliko tjedana. Važno je pravovremeno podnijeti zahtjev i pružiti sve potrebne informacije kako bi se proces ubrzao.

Mogu li zatražiti isplatu dijela obiteljske mirovine ako sam već započeo primati punu mirovinu?

Da, ako ste već započeli primati punu mirovinu, i dalje možete zatražiti isplatu dijela obiteljske mirovine. Samo trebate popuniti tiskanicu zahtjeva i predati je u najbliži ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Koja je svrha tiskanice zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine?

Tiskanica zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine ima svrhu omogućiti podnositelju zahtjeva da zatraži isplatu dijela obiteljske mirovine koju je ostvario preminuli član obitelji.