Tko plaća porez na promet nekretnina - informacije i savjeti -

Tko plaća porez na promet nekretnina

Tko Plaća Porez Na Promet Nekretnina

Porez na promet nekretnina je oblik poreza koji se plaća prilikom kupovine ili prodaje nekretnine. Ovaj porez može biti znatan izdatak za kupca ili prodavatelja, stoga je važno razumjeti tko je odgovoran za njegovo plaćanje.

Uobičajeno je da kupac plaća porez na promet nekretnina. To znači da će kupac biti dužan platiti porez na promet nekretnina prilikom kupovine nekretnine. Ovaj porez se obračunava na temelju cijene nekretnine i stopa poreza koja može varirati ovisno o lokalnim propisima.

Međutim, vrijedi napomenuti da postoje i slučajevi kada prodavatelj plaća porez na promet nekretnina. To se obično događa kada se prodavatelj samoinicijativno obvezuje platiti ovaj porez u cilju privlačenja kupaca. U takvim situacijama, prodavatelj će uključiti iznos poreza u cijenu nekretnine koju prodaje.

Kako biste bili sigurni tko plaća porez na promet nekretnina u određenom slučaju, uvijek je najbolje konzultirati se s odvjetnikom ili poreznim stručnjakom. Oni će vam pružiti detaljne informacije o poreznim obvezama i odgovoriti na sve vaše specifične upite.

Zapamtite, ispravno razumijevanje poreza na promet nekretnina može vam pomoći u planiranju financija prilikom kupovine ili prodaje nekretnine i izbjeći nepotrebne troškove. Stoga je važno biti dobro informiran i posavjetovati se s relevantnim stručnjacima prije nego što donesete odluku u vezi sa svojom nekretninom.

Što je porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina je vrsta poreza koji se plaća prilikom prodaje ili transfera nekretnine. To je oblik poreza na imovinu koji se razlikuje od poreza na imovinu jer se plaća samo pri prodaji ili transferu nekretnine, a ne godišnje.

U Hrvatskoj, za sve promjene vlasništva nad nekretninama, bilo da se radi o prodaji, nasljeđivanju, darovanju ili nekom drugom obliku transfera, plaća se porez na promet nekretnina. Porezna stopa može se razlikovati ovisno o vrsti promjene vlasništva i vrijednosti nekretnine.

Porez na promet nekretnina obično plaća prodavatelj ili darovatelj, ali u nekim slučajevima može biti dogovoreno da ga plati kupac ili primatelj darovnice.

Da biste ispravno izračunali porez na promet nekretnina, trebate uzeti u obzir vrijednost nekretnine, poreznu stopu i eventualne olakšice ili posebne uvjete koji se primjenjuju u određenim situacijama. Također je važno istaknuti da se porez na promet nekretnina mora platiti u određenom vremenskom roku nakon što je promjena vlasništva provedena.

Uzimajući u obzir sve ove čimbenike, važno je konzultirati se s poreznim stručnjakom ili pravnikom kako biste bili sigurni da pravilno izračunate i platite porez na promet nekretnina.

Kako se izračunava porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj izračunava se na temelju prodajne cijene nekretnine i propisane porezne stope. Ovaj porez se plaća prijenosom vlasništva nad nekretninom, a visina poreza ovisi o nekoliko faktora.

Prvo, potrebno je utvrditi prodajnu cijenu nekretnine. To je iznos po kojem je nekretnina prodana ili kojeg je stranka obvezna platiti prema ugovoru o kupoprodaji. Ovaj iznos se koristi kao osnova za izračun poreza.

You might be interested:  Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice online

Sljedeći korak je određivanje porezne stope koja se primjenjuje na prodajnu cijenu. Prema hrvatskom Zakonu o porezu na promet nekretnina, porezna stopa iznosi 3% i primjenjuje se na većinu prometa nekretnina. Međutim, postoje i posebni slučajevi u kojima se primjenjuje niža porezna stopa, kao što je primjerice kupnja prvog stana za vlastite potrebe.

Konačno, porez na promet nekretnina izračunava se kao umnožak prodajne cijene nekretnine i porezne stope. Dobiveni iznos predstavlja iznos poreza koji je potrebno platiti pri prijenosu vlasništva nad nekretninom.

Važno je napomenuti da postoji mogućnost oslobođenja od poreza na promet nekretnina u određenim slučajevima, kao što je nasljedstvo ili darovanje nekretnine. Također, postoje i različiti rokovi za plaćanje poreza koji ovise o vrsti prometa nekretnina i drugim faktorima, te je potrebno pravovremeno konzultirati nadležne porezne tijela.

Tko je obvezan platiti porez na promet nekretnina?

Tko je obvezan platiti porez na promet nekretnina?

U Hrvatskoj, porez na promet nekretnina plaćaju osobe koje prodaju ili kupuju nekretnine. Zakon propisuje da se porez na promet nekretnina plaća prilikom svake promjene vlasništva nekretnine.

Prodavatelj nekretnine je obvezan platiti porez na promet nekretnina. Porez se obračunava na temelju tržišne vrijednosti nekretnine koja se prodaje. Visina poreza može varirati ovisno o lokaciji i vrsti nekretnine.

Kupac nekretnine također može biti obvezan platiti porez na promet nekretnina. Ovisno o uvjetima kupoprodaje, kupac može snositi određeni dio poreza na promet nekretnina.

Kako se obračunava porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina se obračunava na temelju tržišne vrijednosti nekretnine. Tržišna vrijednost se određuje prema procjeni Porezne uprave ili prema dogovoru između prodavatelja i kupca.

Porezna stopa na promet nekretnina iznosi 3% tržišne vrijednosti nekretnine. Međutim, postoje i određene situacije u kojima se porezna stopa može razlikovati. Na primjer, za nekretnine koje se prodaju u okviru obiteljske nasljedbe, porezna stopa može biti niža.

Kako platiti porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina se prijavljuje i plaća u Poreznoj upravi. Prodavatelj je obvezan prijaviti promjenu vlasništva nekretnine i platiti porez u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji nekretnine. Ukoliko se porez ne plati u roku, može biti naplaćena i zakonska zatezna kamata.

Kupac nekretnine može biti obvezan platiti porez na promet nekretnina ukoliko je to dogovoreno u ugovoru o kupoprodaji nekretnine.

Važno je napomenuti da je plaćanje poreza na promet nekretnina zakonska obveza, te nedostatak plaćanja može rezultirati kaznama ili drugim pravnim posljedicama.

Uvijek je preporučljivo konzultirati se sa stručnjacima ili Poreznom upravom kako bi se dobila točna i ažurirana informacija o plaćanju poreza na promet nekretnina.

Kako se prijaviti i platiti porez na promet nekretnina?

Za prijavu i plaćanje poreza na promet nekretnina, potrebno je slijediti određene korake i pridržavati se zakonskih propisa. U nastavku su navedeni koraci koje trebate poduzeti kako biste se pravilno prijavili i platili porez na promet nekretnina u Hrvatskoj.

Koraci za prijavu i plaćanje poreza:
 1. Ispunite prijavni obrazac – Za prijavu poreza na promet nekretnina, morate ispunjati prijavni obrazac koji možete dobiti u lokalnoj poreznoj upravi ili preuzeti s njihove internetske stranice.
 2. Prikupite potrebne dokumente – Prije nego što se prijavite, morate prikupiti sve potrebne dokumente kao što su ugovor o kupoprodaji nekretnine, procjena vrijednosti nekretnine i bilo koji drugi relevantni dokumenti.
 3. Predajte prijavu – Popunjeni prijavni obrazac i svi potrebni dokumenti moraju se predati nadležnoj lokalnoj poreznoj upravi. Provjerite radno vrijeme i lokaciju ureda kako biste bili sigurni da predajete svoju prijavu na pravom mjestu i u pravom trenutku.
 4. Platite porez – Nakon što je prijava obrađena, dobit ćete obavijest o iznosu poreza koji trebate platiti. Porez se obično plaća na poseban račun porezne uprave putem opće uplatnice. Obavezno platite porez u roku kako biste izbjegli moguće penale i kazne.
 5. Dokaz o plaćanju poreza – Nakon što platite porez, čuvajte kopiju potvrde o plaćanju kao dokaz da ste izmirili svoje obveze.
You might be interested:  Cristiano Ronaldo Plaća

Važno je istaknuti da se postupak prijave i plaćanja poreza na promet nekretnina može razlikovati ovisno o lokalnim propisima i propisima svake pojedine općine ili grada. Stoga je važno konzultirati se s lokalnim poreznim tijelima ili pravnicima kako biste bili sigurni da slijedite sve važeće zakone i propise.

Izuzeci od plaćanja poreza na promet nekretnina

U nekim slučajevima, određeni subjekti mogu biti izuzeti od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ovdje su neki od najčešćih izuzetaka:

 1. Prva prodaja nekretnina – Porez na promet nekretnina se obično ne plaća prilikom prve prodaje novogradnje od strane investitora. Ova povlastica može biti primjenjiva samo na određeni broj godina od izgradnje.
 2. Profesionalne udruge – Udruge koje se bave izgradnjom ili prodajom nekretnina mogu biti izuzete od poreza na promet nekretnina ukoliko zadovoljavaju određene kriterije definirane zakonom.
 3. Transakcije među bliskim srodnicima – U slučaju kada nekretnina prelazi s jedne osobe na drugu koja ima bliski srodstveni odnos (npr. roditelj-na-dijete, bračni parovi), porez na promet nekretnina može biti izuzet.
 4. Humanitarne organizacije – Organizacije koje obavljaju humanitarne djelatnosti mogu biti izuzete od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji nekretnina.

Važno je napomenuti da se izuzeci mogu razlikovati ovisno o zakonodavstvu i državi. Također, izuzeci obično imaju određene uvjete koje subjekt mora ispuniti kako bi se kvalificirao za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Posljedice neplaćanja poreza na promet nekretnina

Neplaćanje poreza na promet nekretnina može imati ozbiljne posljedice za poreznog obveznika. Zakonski propisi u Hrvatskoj jasno određuju obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina i sankcije za njegovo nepoštivanje. Evo nekih od mogućih posljedica za neplaćanje poreza:

 1. Kazne i troškovi – Poreznim obveznicima koji ne plaćaju porez na promet nekretnina mogu se primijeniti različite vrste kazni. Ovisno o zakonodavstvu, kazne se mogu odrediti kao postotak iznosa neprijavljenog poreza ili kao fiksni iznos. Uz to, porezni obveznici su obično odgovorni za plaćanje dodatnih troškova u vezi s kaznama, kao što su zakasnjeli troškovi i kamate.

 2. Pravne posljedice – Neplaćanje poreza na promet nekretnina može dovesti do pravnih posljedica. Porezna uprava ima pravo provesti postupak naplate poreza putem ovrhe na imovini poreznog obveznika. To može uključivati prisilnu prodaju nekretnine kako bi se pokrili neplaćeni porez i kamate.

 3. Otežano poslovanje – Neplaćanje poreza na promet nekretnina može imati negativan utjecaj na poslovanje poreznih obveznika. Na primjer, ako se utvrdi da porezni obveznik redovito ne plaća porez, to može rezultirati lošim poslovnim reputacijem. Posljedica toga može biti otežan pristup financijskim uslugama ili partnerstvima s drugim poslovnim subjektima.

 4. Kaznene sankcije – Uz civilne sankcije, u nekim slučajevima neplaćanje poreza na promet nekretnina može biti tretirano kao kazneno djelo. Zakoni o porezu na promet nekretnina mogu predviđati novčane kazne ili čak zatvorske kazne za porezne obveznike koji namjerno izbjegavaju plaćanje poreza.

U zaključku, neplaćanje poreza na promet nekretnina ima ozbiljne posljedice koje mogu imati negativan utjecaj na financijsku stabilnost i poslovanje poreznog obveznika. Zbog toga je važno pridržavati se zakonskih propisa i pravovremeno platiti sve poreze koji su dužni.

Savjeti za smanjenje poreza na promet nekretnina

Ako ste vlasnik nekretnine ili planirate kupiti ili prodati nekretninu, postoji nekoliko savjeta kako smanjiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj.

1. Porez na dobit od prodaje nekretnine

Kada prodajete nekretninu, možete se obratiti poreznom savjetniku kako biste iskoristili moguće olakšice i izbjegli visoki porez na dobit. Na primjer, neki rashodi mogu se oduzeti od ukupnog iznosa dobiti, što smanjuje iznos poreza koji trebate platiti.

You might be interested:  Sporazumni razvod braka postupak

2. Istražite moguće porezne olakšice

Provjerite postoje li postojeće porezne olakšice koje možete iskoristiti. Na primjer, prvi put kupci nekretnina mogu biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina ili mogu imati pravo na niži porezni stopa.

Posjetite Poreznu upravu ili se obratite poreznom savjetniku kako biste saznali više o mogućim olakšicama i uvjetima za njihovo korištenje.

3. Donirajte nekretninu

Umjesto da prodajete nekretninu, možete je donirati nekoj dobrotvornoj organizaciji. Donacijom nekretnine, možete ostvariti porezne olakšice koje mogu značajno smanjiti ukupni iznos poreza koji biste trebali platiti.

Međutim, prije doniranja nekretnine, važno je konzultirati se s poreznim savjetnikom kako biste razumjeli sve aspekte ovog postupka i uvjete za ostvarivanje poreznih olakšica.

Korištenje ovih savjeta može vam pomoći smanjiti porez na promet nekretnina i uštedjeti znatnu svotu novca prilikom kupovine ili prodaje nekretnine. Ali uvijek se savjetujte s poreznim stručnjakom kako biste bili sigurni da ste ispunili sve zakonske obveze.

Zakonodavni okvir poreza na promet nekretnina u Hrvatskoj

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj uređen je Zakonom o porezu na promet nekretnina. Taj zakon definira obavezan porez na promet nekretnina koji je obvezan platiti prilikom prenošenja vlasništva nad nekretninama.

Prema tom zakonu, plaćanje poreza na promet nekretnina je odgovornost prodavatelja ili fizičke osobe koja prenosi vlasništvo nekretnine. Porez se obično plaća prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji ili nekog drugog pravnog akta kojim se prenosi vlasništvo. Porezna stopa za promet nekretnina u Hrvatskoj je progresivna i ovisi o vrijednosti nekretnine.

Za nekretnine čija je vrijednost manja od 3 milijuna kuna, porezna stopa je 3%. Za nekretnine čija je vrijednost između 3 i 30 milijuna kuna, porezna stopa je 5%. Za nekretnine čija je vrijednost veća od 30 milijuna kuna, porezna stopa iznosi 4%.

Prodavatelj je obvezan platiti porez na promet nekretnina najkasnije 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ili prenosa vlasništva nekretnine. Ukoliko se porez ne plati u roku, plaća se zatezna kamata.

U određenim slučajevima, porez na promet nekretnina se oslobađa. Na primjer, ako je promet nekretnina izvršen zbog nasljeđivanja ili darovanja, porez se ne plaća. Također, prilikom kupnje prvog stana ili kuće za vlastite potrebe, porezna obveza može biti umanjena ili oslobođena.

 • Zakon o porezu na promet nekretnina jasno regulira obveze vezane za plaćanje poreza na promet nekretnina u Hrvatskoj.
 • Porez na promet nekretnina plaća prodavatelj ili fizička osoba koja prenosi vlasništvo nad nekretninom.
 • Porezna stopa ovisi o vrijednosti nekretnine i kreće se od 3% do 5%.
 • Prodavatelj je obvezan platiti porez najkasnije 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
 • Porez može biti oslobođen ili umanjen u određenim situacijama, kao što je nasljeđivanje ili kupnja prvog stana.

FAQ:

Tko plaća porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina plaća prodavatelj nekretnine.

Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj iznosi 4% vrijednosti nekretnine.

Koje nekretnine su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina?

Osnovna stambena nekretnina koja se prodaje nakon 20 godina trajanja izuzeta je od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Koje su informacije potrebne za plaćanje poreza na promet nekretnina?

Za plaćanje poreza na promet nekretnina potrebno je dostaviti podatke o prodavatelju i kupcu, te podatke o nekretnini koja se prodaje.

Kakve su posljedice nepodmirene obaveze plaćanja poreza na promet nekretnina?

Ako prodavatelj ne plati porez na promet nekretnina, može mu biti zabranjeno prenošenje vlasništva, a može biti i kažnjen novčanom kaznom.