Zahtjev za obiteljsku mirovinu - sve što trebate znati | [naziv web stranice]

Zahtjev za obiteljsku mirovinu

Zahtjev Za Obiteljsku Mirovinu

Zahtjev za obiteljsku mirovinu je dokument koji trebate podnijeti kako biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu. Ovaj oblik mirovine se isplaćuje članovima obitelji preminulog osiguranika kako bi im pružio financijsku sigurnost nakon njegove smrti. Članovi obitelji koji mogu ostvariti ovo pravo uključuju bračne partnere, udovice/udovce, djecu i roditelje preminulog osiguranika.

Da biste podnijeli zahtjev za obiteljsku mirovinu, morate ispuniti određene uvjete:

1. Biti član obitelji preminulog osiguranika.

2. Dokazati smrt osiguranika.

3. Dokazati svoj status kao bračni partner, udovica/udovac, dijete ili roditelj preminulog osiguranika.

4. Predati zahtjev za obiteljsku mirovinu sa svim potrebnim dokumentima.

Da biste bili sigurni da pravilno podnosite zahtjev za obiteljsku mirovinu, preporučljivo je zatražiti pomoć stručnjaka. Oni će vam pomoći u prikupljanju svih potrebnih dokumenata i pružiti vam potrebne informacije o samom postupku. Podnošenje točnog i potpunog zahtjeva ključno je kako biste izbjegli nepotrebne probleme i produženje procesa obrade zahtjeva.

Nakon što podnesete zahtjev za obiteljsku mirovinu, bit će proveden postupak provjere i utvrđivanja prava. Ukoliko ispunjavate sve uvjete, mirovina će vam biti odobrena i isplaćivat će vam se mjesečno. Važno je napomenuti da je obiteljska mirovina oporeziva, stoga se od isplate oduzima određeni postotak poreza.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu – sve što trebate znati

Zahtjev za obiteljsku mirovinu je dokument koji se podnosi kako bi se ostvarilo pravo na mirovinu na temelju obiteljskog statusa. Ovaj zahtjev se može podnijeti u određenim situacijama, kao što su smrt člana obitelji, invalidnost ili nestabilnost zaposlenja. U nastavku su detalji o tome što trebate znati o procesu podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu.

Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu?

 • Biti član obitelji osobe koja je koristila mirovinu ili je imala pravo na mirovinu
 • Biti u određenom obiteljskom statusu, kao što su supružnik, dijete ili roditelj
 • Dokazati smrt ili invaliditet člana obitelji, ovisno o situaciji

Koje dokumente trebate prikupiti?

Kako biste podnijeli zahtjev za obiteljsku mirovinu, trebat ćete prikupiti sljedeće dokumente:

 1. Rodni list ili potvrdu o rođenju svih članova obitelji
 2. Objašnjenje ili izvješće o uzroku smrti (ako se podnosi zahtjev na temelju smrti člana obitelji)
 3. Medicinsku dokumentaciju ili izvješće o invalidnosti člana obitelji (ako se podnosi zahtjev na temelju invaliditeta člana obitelji)
 4. Ostale relevantne dokumente koji dokazuju obiteljski status i pravo na obiteljsku mirovinu

Kako podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Da biste podnijeli zahtjev za obiteljsku mirovinu, trebate se obratiti nadležnom uredu za socijalnu skrb ili mirovinskom osiguravajućem društvu. Tamo će vam pružiti sve informacije o potrebnim obrascima i dokumentima te vam pomoći pri popunjavanju istih. Nakon što prikupite sve potrebne dokumente i popunite zahtjev, trebate ga predati na mjestu koje vam je određeno.

Nakon podnošenja zahtjeva, bit će vam dodijeljen evidencijski broj i obaviještenje o daljnjem postupku vam će biti dostavljeno poštom ili elektronskom poštom. Važno je pratiti status vašeg zahtjeva i pravodobno dostavljati sve tražene informacije ili dodatnu dokumentaciju.

Ukoliko vaša aplikacija bude odobrena, bit će vam isplaćena obiteljska mirovina svakog mjeseca. U slučaju odbijanja zahtjeva, imate pravo uložiti žalbu i dostaviti dodatne dokaze kako biste obranili svoje pravo na obiteljsku mirovinu. U oba slučaja, važno je biti informiran i pratiti sve odgovore i obavijesti koje vam dolaze od nadležnih institucija.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu može biti složen i vremenski zahtjevan proces, ali je važno ostati uporan i koristiti sve resurse koje vam pružaju nadležne institucije. Obiteljska mirovina može biti od velike pomoći u teškim vremenima, stoga je važno biti informiran i znati što trebate kako biste ostvarili to pravo.

Kako ostvariti zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Kako biste ostvarili zahtjev za obiteljsku mirovinu, trebate slijediti sljedeće korake:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju:
  • – Izvod iz matične knjige rođenih za zahtjevatelja,
  • – Izvod iz matične knjige umrlih za osiguranu osobu koja je bila umirovljena ili preminula,
  • – Obiteljski list ili drugi dokaz o rodbinskoj povezanosti.
 2. Ispunite obrazac zahtjeva:
  • – Preuzmite obrazac zahtjeva za obiteljsku mirovinu s web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • – Pažljivo ispuni obrazac s osobnim podacima, podacima o preminuloj osobi i rodbinskoj vezi s umrloj osobi.
 3. Podnesite zahtjev:
  • – Podnesite ispunjeni obrazac zahtjeva zajedno s potrebnom dokumentacijom osobno na najbližem područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • – Možete također poslati zahtjev poštom na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 4. Pratite status zahtjeva:
  • – Nakon podnošenja zahtjeva, možete provjeriti status putem web stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • – Pratite obavijesti koje primate od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano za vaš zahtjev.

Vaš zahtjev će biti obrađen u skladu s propisima o obiteljskim mirovinama. Ako je vaš zahtjev ispravno podnesen i dokumentacija je kompletna, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će donijeti odluku o dodjeli obiteljske mirovine.

Koje su uvjete potrebno ispuniti za obiteljsku mirovinu?

Koje su uvjete potrebno ispuniti za obiteljsku mirovinu?

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu u Republici Hrvatskoj, potrebno je ispuniti određene uvjete. Obiteljska mirovina je pravo na mirovinu koje se dodjeljuje supružniku ili djetetu umrlog osiguranika.

Da bi osoba ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu kao supružnik umrlog osiguranika, potrebno je sljedeće:

 • Biti bračni ili izvanbračni suprug umrlog osiguranika.
 • Bračni ili izvanbračni suprug umrlog osiguranika mora biti umirovljen ili bi ostvario pravo na mirovinu da je živ.
 • Supružnik ne smije biti osuđivan za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti.
 • Tijekom braka, supružnik mora biti bio uzdržan od strane umrlog osiguranika.

Da bi dijete ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu, trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Dijete mora biti rođeno u braku ili izvan braka.
 • Starost djeteta je bitan faktor – obiteljska mirovina može biti odobrena do navršene 26. godine života, osim u slučajevima kada dijete ima invalidnost.
 • Dijete mora biti uzdržavano od strane umrlog osiguranika.

Ukoliko se ispunjavaju ovi uvjeti, osoba može aplicirati za obiteljsku mirovinu. Potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu.

Važno je naglasiti da je svaki zahtjev individualan i da je potrebno provjeriti sve relevantne uvjete prije podnošenja zahtjeva. Za više informacija i detalja, preporučuje se konzultacija sa stručnjacima ili kontaktiranje nadležnih institucija.

Koje dokumente je potrebno priložiti uz zahtjev za obiteljsku mirovinu?

Kada podnosite zahtjev za obiteljsku mirovinu, važno je priložiti određene dokumente kako biste potvrdili svoje pravo na tu mirovinu. Ovisno o vašoj situaciji, možda ćete trebati dostaviti sljedeće dokumente:

1. Rodni list – Da biste dokazali svoj odnos s preminulim osiguranikom, trebat ćete priložiti svoj rodni list. Na njemu će biti navedeni podaci o vašem rođenju i vašim roditeljima.

2. Potvrda o smrti – Kao dokaz da je osiguranik preminuo, trebat ćete dostaviti službenu potvrdu o smrti. Ta potvrda može biti izdana od strane zdravstvene ustanove, mjesnog ureda ili druge nadležne institucije.

3. Potvrda o braku – Ako ste supružnik preminulog osiguranika, trebat ćete priložiti potvrdu o braku koja će potvrditi vaš status kao bračni partner.

4. Potvrda o razvodu ili smrti prethodnog supružnika – Ako ste prethodno bili u braku, a sada ste udovac/udovica i želite ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu, trebat ćete priložiti potvrdu o razvodu ili potvrdu o smrti vašeg prethodnog supružnika.

5. Osobna iskaznica – Da biste dokazali svoj identitet, trebat ćete priložiti kopiju svoje osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta.

6. Bankovni račun – Kako bi vam mirovina bila isplaćena, trebat ćete priložiti podatke o svojem bankovnom računu. To uključuje podatke o banci, broj računa i druge potrebne detalje.

Ovi su dokumenti samo neki od onih koji se mogu tražiti prilikom podnošenja zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Obratite se nadležnoj instituciji ili provjerite službenu web stranicu kako biste dobili najnovije i najtočnije informacije o dokumentima koje trebate priložiti.

Koliko traje proces obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu?

Koliko traje proces obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu?

Vrijeme obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu može varirati ovisno o različitim faktorima. Proces obrade može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o složenosti slučaja, dostavljenim dokumentima i trenutnom opterećenju mirovinskog sustava.

Kako biste ubrzali proces obrade, važno je pažljivo popuniti zahtjev za obiteljsku mirovinu i priložiti sve potrebne dokumente. Potrebni dokumenti obično uključuju sve potvrde o braku, rođenju djece i smrti supružnika. Također je važno provjeriti jesu li svi dokumenti ispravno ovjereni i da se dostave u potpunosti.

Komunikacija tijekom procesa

Tijekom procesa obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu, bit će važno uspostaviti komunikaciju s mirovinskim sustavom. Ukoliko su potrebne dodatne informacije ili dokumenti, bit će vam dostavljeno obavijest putem pošte ili elektroničkom poštom. Važno je pravovremeno odgovoriti na takvu komunikaciju kako bi se osiguralo glatko i brzo rješavanje zahtjeva.

Provjera statusa zahtjeva

Da biste provjerili aktualni status obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu, možete kontaktirati mirovinski sustav ili koristiti online usluge koje su dostupne. Većina mirovinskih sustava pruža mogućnost praćenja statusa zahtjeva putem interneta, što vam omogućuje da saznate u kojoj fazi je vaš zahtjev i kada možete očekivati konačnu odluku.

Uzimajući u obzir sve ove faktore, bitno je biti strpljiv tijekom procesa obrade zahtjeva za obiteljsku mirovinu. Ako imate dodatna pitanja ili želite provjeriti status zahtjeva, najbolje je kontaktirati odgovarajuće službe mirovinskog sustava kako biste dobili najpreciznije informacije i savjete.

Kako se izračunava visina obiteljske mirovine?

Visina obiteljske mirovine je određena na temelju različitih čimbenika, uključujući vaše radno staž, visinu vaše osobne mirovine i broj članova obitelji koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje obiteljske mirovine.

Da biste izračunali visinu obiteljske mirovine, prvo je potrebno izračunati vašu osobnu mirovinu. Ova mirovina se temelji na vašem radnom stažu, prosječnoj plaći koju ste ostvarili tijekom tog razdoblja i faktoru usklađivanja koji se primjenjuje na mirovine. Informacije o vašem radnom stažu i plaći bit će prikupljene iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nakon što se izračuna vaša osobna mirovina, može se izračunati i visina obiteljske mirovine. Obiteljska mirovina se dodjeljuje članovima obitelji koji ispunjavaju određene uvjete, kao što su dob i invalidnost. Visina obiteljske mirovine je obično određena postotkom vaše osobne mirovine i može se mijenjati ovisno o broju članova obitelji koji ostvaruju pravo na mirovinu.

Primjer izračuna:

 • Osobna mirovina: 2.500 kuna
 • Suprug/supruga: ostvaruje pravo na 50% obiteljske mirovine
 • Dijete: ostvaruje pravo na 30% obiteljske mirovine

U ovom primjeru, visina obiteljske mirovine bi iznosila:

 • Suprug/supruga: 2.500 kuna * 50% = 1.250 kuna
 • Dijete: 2.500 kuna * 30% = 750 kuna

Dakle, ukupna visina obiteljske mirovine u ovom primjeru iznosi 2.000 kuna mjesečno.

U zaključku, visina obiteljske mirovine se izračunava na temelju osobne mirovine i postotka koji je određen za svakog člana obitelji koji ispunjava uvjete. Važno je kontaktirati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje radi dodatnih informacija i preciznih izračuna koji se odnose na vašu situaciju.

Koje su mogućnosti žalbe u slučaju odbijanja zahtjeva za obiteljsku mirovinu?

Ako je vaš zahtjev za obiteljsku mirovinu odbijen, imate pravo uložiti žalbu. Žalba je postupak kojim se traži ponovno razmatranje odluke kako bi se utvrdilo da li je odluka bila ispravna i pravedna.

Da biste podnijeli žalbu, trebate slijediti određene korake. Prvo, morate saznati koja tijela ili institucije su nadležne za razmatranje žalbi vezanih uz obiteljsku mirovinu. To može biti mirovinski fond ili lokalna uprava, ovisno o zakonodavstvu vaše zemlje.

Nakon što ste saznali koja je institucija nadležna, trebate prikupiti sve relevantne dokumente i podatke koji će vam pomoći u pripremi žalbe. To može uključivati kopije svih dokumenata koje ste priložili uz zahtjev za obiteljsku mirovinu, medicinsku dokumentaciju i relevantne informacije o obiteljskom statusu.

Zatim trebate napisati žalbu u kojoj iznosite sve relevantne činjenice i argumente. Važno je da budete jasni i precizni te da pružite sve potrebne informacije kako bi se vaša žalba mogla adekvatno razmotriti.

Nakon što ste napisali žalbu, trebate je podnijeti nadležnoj instituciji. To možete učiniti osobno, pismeno ili elektroničkim putem, ovisno o pravilima i procedurama institucije.

Nakon što je žalba podnesena, institucija će je razmotriti i donijeti odluku o vašem slučaju. U nekim slučajevima, može biti potrebno dodatno razmatranje ili dodatna dokumentacija kako bi se donijela konačna odluka.

Ako vaša žalba bude prihvaćena, odluka o odbijanju zahtjeva za obiteljsku mirovinu bit će preinačena, a vi ćete dobiti pravo na mirovinu. U suprotnom, ako žalba bude odbijena, možete razmotriti mogućnost podnošenja tužbe ili žalbe drugom instanci, ovisno o zakonodavstvu vaše zemlje.

Važno je da se pri donošenju odluke o žalbi savjetujete sa stručnjacima ili pravnom osobom kako biste bili sigurni da pravilno postupate i da štitite svoja prava.

Kako se obnavlja obiteljska mirovina?

Kada je osoba koja prima obiteljsku mirovinu umrla, članovi obitelji trebaju podnijeti zahtjev za obnavljanje mirovine. Evo koraka koje trebate poduzeti kako biste obnovili obiteljsku mirovinu:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju:
  • Smrtni list osobe koja je primala mirovinu
  • Izvod iz matične knjige umrlih
  • Svjedodžba o braku ili životnom partnerstvu (ako je primatelj mirovine bio u braku ili životnom partnerstvu)
  • Dokazi o članstvu u obitelji (npr. rodni listovi djece)
  • Dokazi o preostalim članovima obitelji (npr. osobne isprave)
 2. Ispunite obrazac zahtjeva:
 3. Preuzmite obrazac zahtjeva za obnavljanje obiteljske mirovine sa službene web stranice mirovinskog osiguranja. Ispunite obrazac točno i pažljivo, prilažući sve potrebne dokumente.

 4. Podnesite zahtjev:
 5. Podnesite ispunjeni obrazac zahtjeva i priloženu dokumentaciju na najbližem urednom mirovinskog osiguranja. Osoblje u uredu će pregledati vaš zahtjev i dokumente te vam izdati potvrdu primitka.

 6. Obratite se za informacije:
 7. Ako imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatne informacije u vezi s obnovom obiteljske mirovine, obratite se nadležnom urednom mirovinskog osiguranja. Možete ih kontaktirati telefonom, e-poštom ili odlaskom na osobni sastanak.

 8. Pratite status zahtjeva:
 9. Nakon podnošenja zahtjeva, pratite status svog zahtjeva putem interneta ili kontaktirajte nadležni ured mirovinskog osiguranja. Ako se utvrdi da ispunjavate uvjete za obiteljsku mirovinu, mirovina će vam biti obnovljena.

Važno je napomenuti da se postupak obnove obiteljske mirovine može razlikovati ovisno o vašoj specifičnoj situaciji i propisima vaše zemlje. Ako niste sigurni kako obnoviti obiteljsku mirovinu, konzultirajte stručnjaka za mirovinsko osiguranje ili se obratite nadležnom urednom mirovinskog osiguranja.

FAQ:

Koje su osnovne prednosti obiteljske mirovine?

Osnovne prednosti obiteljske mirovine su: priznavanje prava na obiteljsku mirovinu u slučaju smrti osiguranika, mogućnost ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu i uz drugi oblik mirovine, mogućnost ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu i za supružnika koji nije bio osiguranik.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva za obiteljsku mirovinu?

Zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi se slijedećom dokumentacijom: izvod iz matične knjige umrlih osiguranika, potvrda o pravu na obiteljsku mirovinu izdanu od strane mirovinskog osiguravatelja, vjenčani list, rješenje o raskidu braka (za supružnika koji nije bio osiguranik), potvrda o prebivalištu i druge potrebne osobne dokumente.

Koliko vremena je potrebno za obradu zahtjeva za obiteljsku mirovinu?

Vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za obiteljsku mirovinu može varirati ovisno o mirovinskom osiguravatelju i složenosti slučaja. Uobičajeno je da se zahtjev obradi u roku od 30 do 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Je li moguće ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu i ako je osiguranik umro prije odlaska u mirovinu?

Da, moguće je ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu i ako je osiguranik umro prije odlaska u mirovinu. U tom slučaju, obiteljska mirovina se računa na temelju osnovice za mirovinu koja bi pripadala osiguraniku da je živ i otišao u mirovinu.

Koje su mogućnosti za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu i za roditelje djeteta kojem je osiguranik bio alimentator?

Roditelji djeteta kojem je osiguranik bio alimentator mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu. Pravo na obiteljsku mirovinu imaju i ostali uzdržavani članovi obitelji osiguranika, kao i bračni ili izvanbračni drug osiguranika.

Koje su osnovne informacije o zahtjevu za obiteljsku mirovinu?

Zahtjev za obiteljsku mirovinu je potrebno podnijeti na nadležnom uredu za mirovinsko osiguranje. Uz zahtjev je potrebno priložiti određenu dokumentaciju kao što su izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, potvrde o radnom stažu, itd. Nakon podnošenja zahtjeva, nadležni ured će ga provjeriti i donijeti odluku o dodjeli obiteljske mirovine.