Zahtjev za OIB: kako ga dobiti i za što je potreban

Zahtjev za OIB: Koraci i informacije koje trebate znati

Zahtjev Za Oib

OIB (Osobni identifikacijski broj) je jedinstveni broj koji služi kao identifikacijski dokument za građane Hrvatske. Svrha OIB-a je omogućiti precizno praćenje i identifikaciju građana u različitim administrativnim postupcima, kao što su oporezivanje, zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i mnoge druge. Ako želite aplicirati za OIB ili trebate dodatne informacije o njemu, ovaj članak će vam pomoći.

Zahtjev za OIB možete podnijeti u poreznoj upravi. Za podnošenje zahtjeva potrebna je vaša osobna iskaznica ili putovnica, kao i ostali potrebni dokumenti koji će vam biti navedeni pri podnošenju zahtjeva. Nakon podnošenja zahtjeva, postupak izrade OIB-a obično traje nekoliko dana, a broj će vam biti dostavljen poštom na adresu koju ste naveli u zahtjevu.

OIB je potreban za razne administrativne postupke, uključujući otvaranje bankovnog računa, sklopljenje ugovora o radu, prijavu poreza i doprinosa, podnošenje godišnje porezne prijave, registraciju tvrtke i mnoge druge postupke. Također, OIB je važan za ostvarivanje raznih prava i pogodnosti koje su vam dostupne kao građaninu Hrvatske, kao što su pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na mirovinu i druge socijalne beneficije.

Važno je napomenuti da je OIB jedinstveni broj i ne smije se davati drugim osobama niti ga koristiti u nelegalne svrhe. OIB je vaša osobna identifikacijska oznaka i treba ga čuvati kao i svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu. To će vam pomoći u osiguravanju vaše privatnosti i sigurnosti.

Ukratko, OIB je važan dokument koji građanima Hrvatske omogućuje identifikaciju i sudjelovanje u raznim administrativnim postupcima. Ako želite aplicirati za OIB, obratite se poreznoj upravi za više informacija i podnijeti svoj zahtjev sa svim potrebnim dokumentima. Budite sigurni da ćete dugo čuvati OIB kao osobni dokument i koristiti ga samo u zakonite svrhe.

Kako dobiti OIB?

Zahtjev za OIB može se podnijeti u vašoj lokalnoj poreznoj upravi. Da biste to učinili, trebat će vam određeni osobni dokumenti kao što su vaša osobna iskaznica ili putovnica. Također ćete morati pružiti relevantne informacije o sebi, kao što su vaše ime, adresa i datum rođenja.

Obično će vam biti potrebno ispuniti poseban obrazac kako biste podnijeli zahtjev za OIB. Nakon što ste sve pravilno popunili i dostavili potrebne dokumente, vaš zahtjev će se obraditi, a OIB će vam biti dodijeljen. Ovisno o uredu i postupku, može biti potrebno malo vremena prije nego što dobijete OIB.

Važno je imati na umu da OIB ima različite namjene i da ćete ga možda trebati pružiti u različitim situacijama, kao što su registracija poslovnog subjekta, otvaranje bankovnog računa ili podnošenje poreznih prijava. Stoga je važno čuvati OIB na sigurnom mjestu kako biste ga mogli pružiti kad god vam bude potreban.

Postupak zahtjeva za OIB

Zahtjev za OIB se može podnijeti na nekoliko načina. U nastavku slijedi opis postupka zahtjeva za OIB u Republici Hrvatskoj.

Osobno podnošenje zahtjeva

Jedan od načina zahtjeva za OIB je osobno podnošenje zahtjeva na nekom od poreznih ureda. Potrebno je ispuniti propisani obrazac zahtjeva za OIB i dostaviti ga zajedno s odgovarajućom identifikacijskom i ostalom potrebnom dokumentacijom. Nakon podnošenja zahtjeva, podnositelju će biti dodijeljen OIB u roku određenom zakonom.

Podnošenje zahtjeva putem ovlaštenog zastupnika

Osoba može zadužiti ovlaštenog zastupnika da podnese zahtjev za OIB u njenom ime. Ovlašteni zastupnik mora imati odgovarajuću punomoć da podnese zahtjev i priloži svu potrebnu dokumentaciju. Ovlašteni zastupnik podnosi zahtjev na isti način kao i zahtjev koji se podnosi osobno.

Dokumentacija potrebna za zahtjev za OIB:
1. Važeća osobna iskaznica ili putovnica
2. Potvrda o prebivalištu
3. Dokaz o državljanstvu

Nakon podnošenja zahtjeva, porezni ured će provjeriti podatke i izdati OIB podnositelju zahtjeva. OIB je jedinstveni identifikacijski broj koji se koristi za razne administrativne svrhe, kao što su plaćanje poreza, prijava zapošljavanja i druge državne usluge.

Identifikacijski dokumenti potrebni za zahtjev

Identifikacijski dokumenti potrebni za zahtjev

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu OIB-a potrebno je priložiti određene identifikacijske dokumente. Sljedeći dokumenti su prihvaćeni kao valjani za identifikaciju:

 • Osobna iskaznica: Ovaj dokument je najčešće korišten za identifikaciju. Osobna iskaznica mora biti važeća i ne smije biti istekla. Slika na osobnoj iskaznici mora biti jasna i prepoznatljiva.

 • Potvrda o prebivalištu: Ovaj dokument potvrđuje da podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Potvrda o prebivalištu može biti izdana od strane nadležne lokalne samouprave.

 • Potvrda o državljanstvu: Ako podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske, trebat će priložiti potvrdu o svom državljanstvu. Ovaj dokument mora biti izdan od strane nadležnog tijela u državi podnositelja.

Uz ove dokumente, podnositelji zahtjeva su također dužni priložiti sve druge relevantne dokumente i informacije kako bi podržali svoj zahtjev. Ovi dodatni dokumenti mogu uključivati izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili umrlih, uvjerenje o poslovnoj sposobnosti i druge identifikacijske dokumente.

Zahtjev za OIB za građane

Osobni identifikacijski broj (OIB) je jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom građaninu u Hrvatskoj. OIB je važan zbog različitih administrativnih i financijskih potreba kao što su otvaranje bankovnog računa, registracija vozila, plaćanje poreza i mirovinskih doprinosa.

Zahtjev za OIB može se podnijeti osobno u uredu Porezne uprave ili putem elektroničke prijave na njihovoj web stranici. Zahtjev se može podnijeti samo osobno ili od strane punomoćnika uz prilaženje odgovarajuće dokumentacije.

Da biste podnijeli zahtjev za OIB, morate ispuniti obrazac koji je dostupan na web stranici Porezne uprave. U obrascu će se tražiti osnovni osobni podaci kao što su ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, državljanstvo i razlog podnošenja zahtjeva.

Uz ispunjen obrazac, trebat će priložiti i određenu dokumentaciju koja ovisi o razlogu podnošenja zahtjeva. Na primjer, ako podnosite zahtjev za OIB zbog registracije vozila, trebat ćete priložiti kopiju prometne dozvole, osobne iskaznice i dokaza o vlasništvu vozila.

Nakon što ste podnijeli zahtjev, Porezna uprava će ga obrađivati i dodijeliti vam OIB. OIB će vam biti dostavljen putem pošte ili e-mailom, ovisno o vašem odabiru.

Imajte na umu da je OIB osjetljiva informacija i trebali biste ga čuvati na sigurnom mjestu. Ne dijelite ga s drugima, osim kada je to stvarno potrebno zbog administrativnih ili financijskih svrha.

Ukoliko vam je potreban OIB, svakako podnesite zahtjev na vrijeme i priložite sve tražene dokumente. Na taj način ćete biti u mogućnosti iskoristiti sve pogodnosti i olakšice koje OIB pruža, a istovremeno osigurati pravilan rad vaših financijskih i administrativnih poslova.

Zahtjev za OIB za poslovne subjekte

Da biste kao poslovni subjekt dobili OIB (Osobni identifikacijski broj), trebate podnijeti zahtjev nadležnoj poreznoj upravi. OIB se koristi za identifikaciju poslovnih subjekata u Hrvatskoj i važan je za obavljanje različitih poslovnih transakcija i administrativnih postupaka.

Zahtjev za OIB možete podnijeti osobno ili putem ovlaštenog zastupnika vašeg poslovnog subjekta. U zahtjevu trebate navesti sve relevantne podatke o vašem poslovnom subjektu, kao što su naziv, adresa sjedišta, OIB osnivača ili vlasnika subjekta, prikaz djelatnosti subjekta i slično.

Prilikom podnošenja zahtjeva, potrebno je priložiti odgovarajuće dokumente, kao što su osnivački akt, izvadak iz sudskog registra, potvrdu o poreznom registriranju i druge potrebne dokumente koji dokazuju pravnu osobnost subjekta i identitet osnivača ili vlasnika.

Važno je napomenuti da je OIB obavezno zahtjevati pri registraciji poslovnog subjekta, uključujući:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • slobodna zanimanja
 • udruge
 • organizacije civilnog društva
 • političke stranke
 • ostali pravni subjekti koji obavljaju poslovne ili druge aktivnosti

Zahtjev za OIB može se preuzeti s web stranice Porezne uprave ili se može dobiti na šalteru nadležnog ureda. Nakon podnošenja zahtjeva, nadležna porezna uprava će ga obraditi i dodijeliti OIB vašem poslovnom subjektu. OIB će biti važeći i koristiti se u svim daljnjim poslovnim transakcijama i administrativnim postupcima.

Imajte na umu da je OIB osoban i jedinstven broj te da se ne može mijenjati. Stoga je važno pravilno i točno podnijeti zahtjev za OIB za vaš poslovni subjekt, kako biste izbjegli buduće poteškoće u poslovanju.

Savjet:

Preporučuje se da se za dobivanje OIB-a za poslovne subjekte posavjetujete s poreznim stručnjakom ili odvjetnikom kako biste osigurali da su svi potrebni dokumenti i informacije pravilno dostavljeni.

Zahtjev za OIB za strane državljane

Strani državljani koji žele dobiti OIB (Osobni identifikacijski broj) u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti zahtjev nadležnoj poreznoj upravi. Zahtjev se može podnijeti putem interneta ili osobno na šalteru porezne uprave.

Da biste podnijeli zahtjev za OIB, potrebno je pružiti određene informacije i dokumentaciju. Za strane državljane, to uključuje:

 • Valjanu putovnicu ili drugi važeći identifikacijski dokument
 • Dokaz o boravištu u Hrvatskoj (npr. prijavu prebivališta ili privremeni boravišni status)
 • Dokaz o razlogu zahtjeva za OIB (npr. ugovor o radu, ugovor o najmu ili drugi relevantni dokument)

Nakon podnošenja zahtjeva, porezna uprava će pregledati dokumentaciju i provesti postupak verifikacije. Nakon uspješne verifikacije, strani državljanin će dobiti OIB.

OIB je osobni identifikacijski broj koji se koristi u Hrvatskoj za identifikaciju osoba u različitim administrativnim i poslovnim procesima. OIB je potreban za otvaranje bankovnog računa, dobivanje zdravstvenog osiguranja, prijavu poreza i razne druge svrhe.

Ako strani državljanin nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, može ovlastiti drugu osobu da to učini u svoje ime. Ovlaštenik treba pružiti vlastiti identifikacijski dokument i ovlaštenje stranog državljanina.

Važno je napomenuti da je OIB samo za osobne identifikacijske svrhe i ne daje pravo na boravište ili rad u Hrvatskoj. Za dobivanje boravišne dozvole ili radne dozvole potrebno je podnijeti odvojene zahtjeve nadležnim tijelima.

Uloga OIB-a u financijskim transakcijama

Uloga OIB-a u financijskim transakcijama

OIB (Osobni identifikacijski broj) je jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom građaninu Republike Hrvatske. OIB ima važnu ulogu u financijskim transakcijama jer omogućuje jedinstvenu identifikaciju građana u sustavu porezne uprave.

OIB je potreban prilikom otvaranja bankovnog računa, jer se banka mora uvjeriti u identitet klijenta i prijaviti ga nadležnim regulatornim tijelima. OIB omogućuje bankama praćenje financijskih transakcija pojedinca i sprečavanje pranja novca i financijskog kriminala.

Također, OIB se koristi prilikom podnošenja poreznih prijava i izvršenja poreznih obveza. Porezna uprava koristi OIB za evidentiranje primanja poreza, provođenje financijskih inspekcija i kreditiranje poreznih obveza.

Uz to, OIB se koristi za identifikaciju prilikom podnošenja zahtjeva za kreditom ili dobivanjem neke vrste financijske usluge. Financijske institucije u Hrvatskoj koriste OIB za provjeru kreditne sposobnosti građana, praćenje financijskih aktivnosti i sprječavanje prevara.

OIB je također potreban u elektroničkom poslovanju, posebno prilikom online kupovine. Prodavatelji traže OIB kako bi provjerili identitet kupca i izdali porezno priznatu račun. OIB omogućuje prodavateljima da vode evidenciju o kupovinama i izbjegnu porezne prekršaje.

Ukratko, OIB ima ključnu ulogu u financijskim transakcijama u Hrvatskoj. On omogućuje jedinstvenu identifikaciju građana i pruža sigurnost u provođenju financijskih aktivnosti, sprečavajući nezakonite radnje u financijskom sustavu. Bez OIB-a, građani ne bi mogli otvoriti bankovne račune, podnijeti porezne prijave ili obavljati online transakcije.

Prijava i promjena podataka u OIB bazi

Kada dobijete svoj OIB broj, važno je da redovito provjeravate točnost podataka koji su pohranjeni u OIB bazi. Ako primijetite bilo kakve pogreške ili promjene u svojim osobnim podacima, trebali biste poduzeti korake kako biste ih ažurirali. Postoje dva načina na koja možete obaviti prijavu ili promjenu podataka u OIB bazi.

Pismena prijava

Jedan način je podnošenje pismene prijave promjene podataka. Za tu svrhu koristit ćete obrazac za prijavu koji možete preuzeti s internetske stranice Porezne uprave ili ih dobiti u najbližoj poslovnici Porezne uprave. Ispravno popunite obrazac i priložite sve potrebne dokumente koji mogu dokazati promjene podataka (na primjer, izvornik vaše osobne iskaznice, rodni list, potvrdu o promjeni prezimena itd.). Nakon toga, podnositelj prijave treba otići u najbližu poslovnicu Porezne uprave i predati završeni obrazac i dokumente.

Elektronička prijava

Drugi način je podnošenje elektroničke prijave promjene podataka putem interneta. Da biste to učinili, trebat ćete pristupiti sustavu e-građani pomoću svojeg digitalnog identiteta (putem elektroničke osobne iskaznice ili sigurnosne kartice) i pratiti upute kako popuniti obrazac za prijavu promjene podataka. Morate biti vrlo pažljivi dok popunjavate obrazac, jer netočni podaci mogu uzrokovati probleme u budućnosti.

Postupak i vrijeme obrade

Nakon podnošenja prijave ili promjene podataka, Porezna uprava će pregledati i verificirati informacije. Postupak obrade može potrajati neko vrijeme, ovisno o opterećenosti Porezne uprave i broju trenutnih zahtjeva. Nakon što se informacije verificiraju i ažuriraju, dobit ćete potvrdu o promijenjenim podacima ili ispravljenoj pogrešci. Važno je napomenuti da je važno dovoljno vremena za pravovremenu prijavu ili promjenu podataka kako bi se izbjegle nepotrebne poteškoće ili zakonske sankcije.

Redovita provjera i ažuriranje podataka u OIB bazi ključno je kako bi se osigurala točnost vaših osobnih podataka i izbjegle moguće komplikacije u budućnosti. Budite sigurni da ste svjesni postupka prijave i promjene podataka kako biste mogli brzo reagirati kad je to potrebno.

FAQ:

Kako mogu dobiti Zahtjev za OIB?

Zahtjev za OIB možete dobiti na nekoliko načina. Možete ga preuzeti s web stranice Porezne uprave ili ga zatražiti putem pošte.

Koje su potrebne informacije za podnošenje Zahtjeva za OIB?

Za podnošenje Zahtjeva za OIB potrebno je priložiti svoje osobne podatke kao što su ime, prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, te se morate identificirati putem važećeg osobnog dokumenta.

Za što je potreban OIB?

OIB je jedinstveni identifikacijski broj koji je potreban za obavljanje različitih administrativnih i pravnih poslova u Hrvatskoj. Primjerice, OIB je potreban prilikom sklapanja ugovora, otvaranja bankovnog računa, upisa djeteta u školu, podnošenja poreznih prijava i sl.

Mogu li stranci dobiti OIB?

Da, stranci također mogu dobiti OIB ukoliko imaju određene veze s Hrvatskom. Na primjer, strani državljani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, koji su vlasnici nekretnine u Hrvatskoj, ili koji ostvaruju prihode od hrvatskih izvora, mogu aplicirati za OIB.

Treba li platiti naknadu za izdavanje OIB-a?

Ne, izdavanje OIB-a je besplatno.

Što je OIB i zašto je potreban?

OIB (Osobni identifikacijski broj) je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom hrvatskom državljaninu za potrebe identifikacije u raznim službenim i poslovnim situacijama. OIB je potreban za prijavu poreza, otvaranje bankovnog računa, zapošljavanje, registraciju tvrtke i brojne druge administrativne postupke.