Zahtjev za povrat sredstava HZZO - kako i kada podnijeti zahtjev?

Zahtjev Za Povrat Sredstava HZZO

Zahtjev Za Povrat Sredstava Hzzo

Ukoliko ste obveznik zdravstvenog osiguranja u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i imate pravo na povrat sredstava, bitno je podnijeti zahtjev kako biste ostvarili to pravo. Zahtjev za povrat sredstava HZZO može se podnijeti u određenim situacijama, kao što su nepokriveni troškovi lijekova, medicinskih pomagala ili specijalističkih pregleda.

Da biste podnijeli zahtjev, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koja će potkrijepiti vaš zahtjev. To uključuje medicinsku dokumentaciju, račune i ostale relevantne potvrde. Nakon prikupljanja dokumentacije, potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva koji možete dobiti u najbližoj poslovnici HZZO-a ili preuzeti s njihove službene web stranice.

Kada je riječ o roku za podnošenje zahtjeva, važno je znati da se zahtjev može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana nastanka prava na povrat sredstava. Međutim, preporučljivo je podnijeti zahtjev što prije kako biste osigurali brzi povrat sredstava. Nakon podnošenja zahtjeva, HZZO će ga pregledati i odlučiti o prihvatu ili odbijanju zahtjeva. Ukoliko zahtjev bude prihvaćen, sredstva će biti vraćena na vaš račun u što kraćem roku.

Važno: Prije podnošenja zahtjeva, provjerite uvjete i pravila povrata sredstava kako biste bili sigurni da ispunjavate sve potrebne uvjete. Također, obratite pažnju na detalje i točnost podataka kako biste izbjegli moguće probleme prilikom obrade zahtjeva.

Zahtjev za povrat sredstava HZZO – osnovne informacije

Kada se osigurana osoba obratila zdravstvenim uslugama i platila svoje troškove, može podnijeti zahtjev za povrat sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ovdje su osnovne informacije o zahtjevu za povrat sredstava HZZO.

Tko može podnijeti zahtjev?

Svaka osigurana osoba koja je platila troškove zdravstvenih usluga može podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO.

Kako podnijeti zahtjev?

Da biste podnijeli zahtjev za povrat sredstava HZZO, trebate ispuniti propisani obrazac zahtjeva. Obrazac možete preuzeti na web stranici HZZO-a ili ga možete dobiti na šalteru HZZO-a. Potrebno je ispuniti sve potrebne informacije na obrascu, uključujući osobne podatke, podatke o troškovima i razloge zahtjeva.

Kada ispunite obrazac, morate ga potpisati i dostaviti zajedno s potrebnom dokumentacijom putem pošte ili osobno na šalter HZZO-a.

Kada podnijeti zahtjev?

Zahtjev za povrat sredstava HZZO treba podnijeti u roku od 6 mjeseci od datuma plaćanja troškova zdravstvenih usluga.

Važno je podnijeti zahtjev na vrijeme kako biste osigurali da vam se sredstva vrate. Kasni zahtjevi mogu biti odbijeni.

Potrebni dokumenti Primjer
Popunjeni obrazac zahtjeva Preuzmite obrazac
Fotokopija računa za zdravstvene usluge Primjer računa
Dokaz o plaćanju troškova Primjer: potvrda o plaćanju

Preporučuje se da prilikom dostave zahtjeva šaljete kopije dokumenata, a zadržite originalne primjerke za svoje evidencije.

Kada HZZO zaprimi vaš zahtjev, provest će postupak provjere i nakon toga će vam se vratiti povrat vaših sredstava.

Ko ima pravo na povrat sredstava?

Pravo na povrat sredstava ima osiguranik koji je sam platio troškove zdravstvenih usluga koje su bile obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem. Različite vrste troškova mogu biti podložne povratu, kao što su:

 1. Troškovi lijekova
 2. Troškovi liječenja
 3. Troškovi dijagnostičkih pretraga
 4. Troškovi rehabilitacije

Da bi osiguranik imao pravo na povrat sredstava, mora ispuniti određene uvjete koje propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ovi uvjeti uključuju:

 • Da je osiguranik bio obuhvaćen zdravstvenim osiguranjem u vrijeme kada su troškovi nastali
 • Da je osiguranik podmirio troškove iz vlastitih sredstava
 • Da je osiguranik podnio zahtjev za povrat sredstava u odgovarajućem roku
 • Da osiguranik posjeduje potrebnu dokumentaciju koja dokazuje plaćanje troškova

Kada osiguranik ispuni sve potrebne uvjete, može podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO-u. Zahtjev se podnosi putem obrasca koji je dostupan na internetskoj stranici HZZO-a ili se može preuzeti u najbližem ureda HZZO-a.

Važno je napomenuti da povrat sredstava nije automatski pravo svakog osiguranika. Osiguranik mora ispuniti uvjete i podnijeti zahtjev kako bi ostvario povrat sredstava. Također, povrat sredstava može biti ograničen na određeni iznos ili vrstu troškova, ovisno o propisima HZZO-a.

Kako podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO?

Da biste podnijeli zahtjev za povrat sredstava HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje), slijedite sljedeće korake:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju: Za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava potrebni su vam sljedeći dokumenti:
  • Zahtjev za povrat sredstava – možete ga preuzeti s web stranice HZZO-a ili ga zatražiti u najbližem urednom HZZO-a.
  • Izvornici računa – priložite izvornike svih računa i dokaza o uplati za medicinske usluge koje ste platili iz vlastitog džepa.
  • Kopija HZZO iskaznice – obezbedite kopiju svoje HZZO iskaznice kako bi se potvrdilo vaše članstvo u HZZO-u.
  • Kopija osobne iskaznice – priložite kopiju osobne iskaznice kako bi se potvrdila vaša identifikacija.
 2. Ispunite zahtjev za povrat sredstava: Pažljivo ispunite zahtjev za povrat sredstava s potrebnim informacijama. Provjerite jesu li svi podaci ispravni i čitljivi.
 3. Priložite dokumentaciju: Uz zahtjev priložite sve potrebne dokumente koje ste prikupili. Budite sigurni da su svi dokumenti čitljivi i jasni.
 4. Predajte zahtjev u HZZO: Predajte ispunjeni zahtjev i priloženu dokumentaciju osobno u najbližem uredu HZZO-a. Osoblje će pregledati vašu dokumentaciju i primiti vaš zahtjev.
 5. Pratite status zahtjeva: Nakon predaje zahtjeva, pratite njegov status. Možete ga pratiti putem interneta ili kontaktirati HZZO izravno za informacije o statusu zahtjeva.

Važno je osigurati da sva dokumentacija bude ispravno pripremljena i da su svi potrebni dokumenti priloženi kako bi se proces zahtjeva za povrat sredstava odvijao glatko. U slučaju da vam nedostaje neka dokumentacija ili su podaci neispravni, možete biti pozvani da ih dopunite ili ispravite.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Ispunjen obrazac zahtjeva za povrat sredstava HZZO-a
 • Kopija liječničkog izvješća ili medicinske dokumentacije koja potvrđuje neophodnost zdravstvene usluge
 • Izvorni računi ili potvrde o plaćanju medicinskih usluga
 • Kopija osobne iskaznice ili putovnice
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi dokument koji potvrđuje osobne podatke
 • Potvrda o prebivalištu
 • Troškovnik ili drugi dokument koji sadrži detalje o plaćenim uslugama i iznosima

Podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-a zahtjeva pravilno popunjenu dokumentaciju i priložene sve potrebne kopije i potvrde. Bez ispravne dokumentacije, zahtjev može biti odbijen ili odgođen. Važno je provjeriti da sve potrebne stavke dokumentacije budu ispravno prikupljene prije nego što se podnese zahtjev HZZO-u.

Kada podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO?

Podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO moguće je u određenim situacijama. Neke od situacija u kojima se može podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO uključuju:

 • Ako je osiguranik platio cijenu zdravstvenih usluga koje su obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem
 • Ako je osiguranik sam snosio troškove lijekova koje HZZO refundira
 • Ako je osiguranik platio troškove specijalističkih pregleda ili zdravstvenih usluga koje su potrebne izvan primarne zdravstvene zaštite
 • Ako je osiguranik primio zdravstvenu uslugu koja nije dostupna u Hrvatskoj, a koja je obuhvaćena obveznim zdravstvenim osiguranjem, te je platio troškove te usluge

U svakom od ovih slučajeva, osiguranik treba prikupiti odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje plaćanje ili izvršenu uslugu te podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO. Zahtjev se može podnijeti osobno na šalteru HZZO-a ili putem elektroničke pošte ili poštom. Osiguranik treba obratiti pažnju na rokove i postupak podnošenja zahtjeva kako bi osigurao povrat sredstava u što kraćem roku.

Koliko dugo traje proces povrata sredstava?

Trajanje procesa povrata sredstava putem zahtjeva HZZO-a može varirati ovisno o različitim faktorima. Obično se očekuje da HZZO obradi zahtjeve i izvrši povrat sredstava unutar određenog vremenskog razdoblja.

U većini slučajeva, nakon što podnesete zahtjev za povrat sredstava HZZO-u, postupak će započeti. Ukoliko je zahtjev pravilno podnesen i dokumentacija potpuna, HZZO će izvršiti povrat sredstava u roku od 30 do 60 dana od datuma zaprimanja zahtjeva.

Bitno je napomenuti da postupak povrata sredstava može potrajati duže ukoliko postoje nepravilnosti u zahtjevu ili nedostaje određena dokumentacija. U tim slučajevima HZZO će vam obično poslati obavijest o potrebi dodatnih informacija ili dokumenata kako bi se postupak mogao nastaviti.

Ukoliko se suočite s kašnjenjem u povratu sredstava ili imate pitanja u vezi procesa, preporučljivo je kontaktirati HZZO kako biste dobili detaljnije informacije o statusu vašeg zahtjeva.

Važno je imati strpljenja i pratiti postupak povrata sredstava kako biste osigurali da sve ide što glatko.

Moguće komplikacije pri podnošenju zahtjeva

Podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO može biti složen proces koji zahtijeva pažljivo pridržavanje određenih koraka i uvjeta. U nastavku su navedene moguće komplikacije koje se mogu pojaviti prilikom podnošenja zahtjeva:

1. Nepotpuna dokumentacija

Jedna od najčešćih komplikacija pri podnošenju zahtjeva je nepotpuna dokumentacija. HZZO zahtijeva određene dokumente kako bi se dokazala osnova za povrat sredstava. Ako nedostaju potrebni dokumenti ili su neispravno popunjeni, moguće je da će vaš zahtjev biti odbijen ili odgođen.

2. Neprihvatljivi troškovi

2. Neprihvatljivi troškovi

HZZO ima određene smjernice o tome koje troškove možete uključiti u zahtjev za povrat sredstava. Ako podnesete zahtjev s troškovima koji nisu prihvatljivi prema tim smjernicama, vaš zahtjev može biti odbijen. Stoga je važno provjeriti koje vrste troškova su prihvatljive prije nego što podnesete zahtjev.

3. Rokovi za podnošenje zahtjeva

Jedan od ključnih faktora pri podnošenju zahtjeva za povrat sredstava je pridržavanje rokova. HZZO ima određene rokove za podnošenje zahtjeva, a nepoštivanje tih rokova može rezultirati odbijanjem zahtjeva. Provjerite koje su trenutno važeće rokove i pobrinite se da podnesete zahtjev na vrijeme.

Pri podnošenju zahtjeva za povrat sredstava HZZO, važno je biti pažljiv i pridržavati se svih propisanih koraka i uvjeta. Ako naletite na neku od gore navedenih komplikacija, preporučljivo je konzultirati HZZO ili se obratiti stručnoj osobi za pravnu ili tehničku pomoć kako biste osigurali pravilno podnošenje vašeg zahtjeva.

Kako provjeriti status zahtjeva?

Da biste provjerili status svog zahtjeva za povrat sredstava HZZO-a, možete koristiti nekoliko načina provjere:

 1. Telefonom: Kontaktirajte HZZO putem telefona i pružite svoje osobne podatke kako biste provjerili status svog zahtjeva. Telefonski broj HZZO-a možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici.
 2. Putem interneta: Posjetite službenu web stranicu HZZO-a i koristite odgovarajuću online uslugu za provjeru statusa zahtjeva. Obično ćete morati unijeti svoje osobne podatke i broj zahtjeva kako biste pristupili informacijama o statusu.
 3. Izravno u HZZO-u: Ako vam je lakše osobno posjetiti HZZO, možete otići u njihovu najbližu poslovnicu i zatražiti informacije o statusu vašeg zahtjeva. Osoblje HZZO-a bit će vam na raspolaganju da vam pomogne.

Važno je redovito provjeravati status svog zahtjeva kako biste bili informirani o napretku i eventualnim dodatnim koracima koje trebate poduzeti.

Dodatne informacije i kontakt

U slučaju dodatnih pitanja ili potrebe za informacijama vezanim za zahtjev za povrat sredstava HZZO-a, možete se obratiti sljedećim kontaktima:

Služba za korisnike HZZO-a

 • Telefon: 0800 79 79
 • Email: [email protected]
 • Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 8:00 – 16:00

Lokalna poslovnica HZZO-a

Ako želite dobiti informacije ili podnijeti zahtjev osobno, možete posjetiti najbližu lokalnu poslovnicu HZZO-a. Adrese i radno vrijeme svih poslovnica mogu se pronaći na službenoj web stranici HZZO-a.

FAQ:

Koji su uvjeti za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO?

Da biste podnijeli zahtjev za povrat sredstava HZZO, morate biti osigurana osoba koja je platila participacije ili troškove zdravstvene zaštite koji su obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem. Također, morate imati dokaze o plaćanju i ispunjavati ostale uvjete HZZO-a.

Kako mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava HZZO?

Da biste podnijeli zahtjev za povrat sredstava HZZO, trebate ispuniti obrazac koji je dostupan na web stranici HZZO-a. Na obrascu trebate navesti sve potrebne podatke o sebi, svojoj zdravstvenoj usluzi, kao i dokaze o plaćanju. Nakon što ispunite obrazac, možete ga poslati poštom ili osobno dostaviti na najbližu poslovnicu HZZO-a.

Koje su mogućnosti kada se podnosi zahtjev za povrat sredstava HZZO?

Kada podnesete zahtjev za povrat sredstava HZZO, postoji nekoliko mogućnosti. Prva mogućnost je da vam se odobri povrat sredstava u punom iznosu. Druga mogućnost je da vam se odobri povrat samo dijela sredstava. Treća mogućnost je da vam se zahtjev odbije. U slučaju da vam se zahtjev odbije, imate pravo na žalbu.

Koliko traje proces obrade zahtjeva za povrat sredstava HZZO?

Vrijeme obrade zahtjeva za povrat sredstava HZZO može varirati ovisno o broju pristiglih zahtjeva i trenutnom stanju u HZZO-u. Obično, proces obrade traje nekoliko tjedana. Međutim, u nekim slučajevima može potrajati i duže, posebno ako je potrebno dodatno provjeriti podatke ili tražiti dodatne dokumente.

Kada mogu očekivati isplatu povratka sredstava od HZZO-a?

Nakon što vaš zahtjev za povrat sredstava HZZO bude odobren, isplata će se obaviti unutar određenog roka. Uobičajeno je da se isplata izvrši unutar 30 dana od dana odobrenja zahtjeva. Međutim, u nekim slučajevima može potrajati i duže, ovisno o administrativnim procesima u HZZO-u i trenutnom stanju proračuna.