Primjer zahtjeva za raskid ugovora - sve što trebate znati | [Naziv web stranice]

Zahtjev za raskid ugovora – primjer

Zahtjev Za Raskid Ugovora Primjer

Raskid ugovora je često potrebno izvršiti u različitim životnim situacijama. Bilo da se radi o raskidu radnog ugovora, raskidu ugovora o najmu ili raskidu ugovora o kupoprodaji, važno je znati kako pravilno sastaviti zahtjev za raskid ugovora. U ovom članku ćemo vam pružiti sve što trebate znati o sastavljanju zahtjeva za raskid ugovora kako biste to mogli obaviti jednostavno i efikasno.

Kada sastavljate zahtjev za raskid ugovora, važno je imati na umu nekoliko ključnih elemenata. Prvo, trebate jasno naznačiti svoje ime i kontakte kako bi bilo moguće stupiti u kontakt s vama. Također, trebate navesti detalje ugovora koji se raskida, kao što su datum sklapanja ugovora i rok trajanja ugovora.

U zahtjevu je također vrlo važno detaljno opisati razloge za raskid ugovora. Ovdje je ključno biti precizan, koncizan i izbjegavati emotivne izjave. Korisno je koristiti blok citat kako biste naglasili važnost vaših razloga i na taj način ojačali svoj zahtjev. Također je važno navesti detalje o eventualnim sporazumima o raskidu ugovora, poput uplata naknade ili povrata imovine.

Primjer zahtjeva za raskid ugovora

Ako se nalazite u situaciji u kojoj želite raskinuti ugovor, važno je da to učinite na pravilan način. U nastavku je primjer zahtjeva za raskid ugovora koji možete koristiti kao temelj za svoj vlastiti zahtjev.

Zaglavlje:

 • Vaše ime
 • Vaša adresa
 • Vaš telefonski broj
 • Vaš e-mail
 • Datum

Primatelj:

 • Ime primatelja
 • Adresa primatelja
 • Grad, poštanski broj

Predmet: Zahtjev za raskid ugovora

Poštovani/a [ime primatelja],

Ovim putem želim službeno zatražiti raskid ugovora koji smo sklopili dana [datum sklapanja ugovora] za [naziv ugovora]. Razlozi za ovaj zahtjev su sljedeći:

 1. Navesti razlog 1
 2. Navesti razlog 2
 3. Navesti razlog 3

Molim vas da nam omogućite raskid ugovora u skladu s uvjetima navedenim u samom ugovoru. Također molim da nam dostavite sve informacije o daljnjim koracima koje moramo poduzeti u vezi s raskidom ugovora.

Unaprijed vam zahvaljujem na razumijevanju i suradnji. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno me kontaktirajte na navedene kontakte.

S poštovanjem,

[Vaše ime]

Postupak raskida ugovora

Postupak raskida ugovora može biti složen, ali slijedeći određene korake može olakšati ovaj proces. Evo ključnih koraka koje trebate zapamtiti prilikom raskida ugovora:

 1. Pregledajte uvjete ugovora – Prije nego što krenete u postupak raskida ugovora, pažljivo pročitajte sve uvjete i odredbe koje ste prethodno prihvatili. Ovo će vam pružiti bolji uvid u vaša prava i obveze prilikom raskida ugovora.
 2. Provjerite rokove i uvjete raskida – Ugovori obično sadrže određene rokove i uvjete raskida. Provjerite ove detalje kako biste znali koliko vremena imate i koje korake trebate poduzeti kako biste ispravno raskinuli ugovor.
 3. Napišite zahtjev za raskid ugovora – Sada kada ste se upoznali s uvjetima raskida ugovora, napišite službeni zahtjev za raskid. U svom zahtjevu jasno navedite svoje ime, kontakt podatke, datum ugovora i razloge zbog kojih želite raskinuti ugovor. Ovaj zahtjev treba biti jasan i koncizan.
 4. Dostavite zahtjev – Nakon što ste napisali zahtjev, dostavite ga nadležnoj strani na način dogovoren u uvjetima ugovora. To može uključivati slanje poštom, elektroničku poštu ili osobnu dostavu. Osigurajte da imate dokaz o dostavi kako biste mogli dokazati da ste ispravno poduzeli korake za raskid ugovora.
 5. Pratite i dokumentirajte – Nakon što ste poslali zahtjev, pratite situaciju i dokumentirajte sve korake koje poduzimate. Ovo je važno kako biste imali pravni dokaz o postupku raskida ugovora ako dođe do bilo kakvih sporova ili nesuglasica.
 6. Reagirajte na odgovor – Ako primite odgovor na vaš zahtjev za raskid ugovora, pažljivo ga pročitajte i poduzmite odgovarajuće korake prema uvjetima koji su vam ponuđeni. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, nemojte se ustručavati konzultirati se s pravnim stručnjakom.
 7. Zatvorite ugovor – Nakon što ste ispravno raskinuli ugovor, obavezno zatvorite sve povezane aspekte ugovora. Ovo može uključivati povrat robe ili plaćanje otplate, ovisno o vrsti ugovora i uvjetima koji su prethodno dogovoreni.
You might be interested:  Zahtjev Za Dječji Doplatak 2022

Ovaj postupak može se malo razlikovati ovisno o vrsti ugovora i njegovim uvjetima. Ako niste sigurni kako pravilno raskinuti ugovor ili ako se susretnete s bilo kakvim poteškoćama tijekom ovog procesa, uvijek je preporučljivo konzultirati se s pravnim stručnjakom.

Primjer zahtjeva za raskid ugovora je samo informativne prirode i ne zamjenjuje pravni savjet.

Dokumentacija potrebna za raskid ugovora

Za uspješan raskid ugovora, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koja će potvrditi vašu želju za prekidom dogovora i pružiti relevantne informacije o vašim zahtjevima. To će osigurati da se postupak raskida obavi ispravno i legalno. Evo popisa osnovnih dokumenata koje je potrebno pripremiti:

1. Ugovor: Imate obavezu poslati kopiju važećeg ugovora koji želite raskinuti. Ovaj dokument će pružiti sve potrebne podatke o strankama u ugovoru i detalje o dogovoru koji se želi prekinuti.

2. Obavijest o raskidu ugovora: Napišite službenu obavijest o raskidu ugovora koja će jasno izraziti vašu želju za prekidom dogovora. Ova obavijest treba sadržavati detalje poput datuma raskida ugovora i razloga zbog kojih želite raskid.

3. Dokazi: Ako imate bilo kakve dokaze ili relevantnu dokumentaciju koja podržava vaš zahtjev za raskidom ugovora, uključite ih u svoju dokumentaciju. To mogu biti primjerice pisma, e-mailovi, fotografije ili druge vrste dokaza.

4. Potvrde: Ako je potrebno, pripremite potvrde ili izjave od trećih strana koje mogu potvrditi vaše tvrdnje o razlozima za raskid ugovora. Na primjer, ako se radi o raskidu ugovora o najmu, možete tražiti potvrdu od stanodavca o ispunjavanju svojih obveza.

5. Vaši osobni podaci: U dokumentaciju uključite i svoje osobne podatke, kao što su ime, adresa i kontakt informacije, kako bi bilo moguće utvrditi tko je podnio zahtjev za raskid ugovora.

Važno je napomenuti da su ovi dokumenti samo smjernice, iako često postoje zajednički elementi koji se očekuju prilikom raskida ugovora, svaki slučaj može zahtijevati specifične dokumente. Uvijek je korisno konzultirati se s advokatom ili stručnjakom za ugovore kako biste dobili najtočnije informacije o dokumentaciji koju trebate pripremiti prije raskida ugovora.

Rokovi za raskid ugovora

Kada želite raskinuti ugovor, vrlo je važno provjeriti uvjete raskida ugovora. Rokovi za raskid ugovora ovisit će o vrsti ugovora i zakonskim propisima koji su na snazi. Evo nekoliko primjera rokova za raskid ugovora:

Rokovi za raskid ugovora na određeno vrijeme

 • Ako želite raskinuti ugovor na određeno vrijeme, provjerite da li je predviđena mogućnost raskida ugovora prije isteka roka. Ako je to slučaj, raskid ugovora morate obaviti u roku koji je određen u samom ugovoru.
 • Ako nema posebnog roka za raskid, obično je potrebno dostaviti obavijest o raskidu ugovora određeni broj dana prije željenog datuma raskida. Obično je potrebno dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora.

Rokovi za raskid ugovora na neodređeno vrijeme

Rokovi za raskid ugovora na neodređeno vrijeme

 • Kod ugovora na neodređeno vrijeme, često se primjenjuje zakonski propisan minimalni rok za raskid ugovora. Ovisno o zakonu države, obično je potrebno dostaviti obavijest o raskidu unaprijed određeni broj dana prije željenog datuma raskida.
 • U nekim slučajevima, može biti potrebno dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora, dok u drugim slučajevima može biti dovoljno usmeno obavijestiti drugu stranu o namjeri raskida ugovora.

Uvijek je preporučljivo provjeriti važeći zakon i odredbe u samom ugovoru kako biste bili sigurni o rokovima za raskid ugovora. Ako niste sigurni, uvijek se obratite stručnjaku ili pravnom savjetniku kako biste dobili relevantne informacije.

You might be interested:  Ella Dvornik Razvod

Pravne posljedice raskida ugovora

Pravne posljedice raskida ugovora su važne za obje strane ugovora. Raskid ugovora može imati različite posljedice, ovisno o vrsti ugovora i okolnostima raskida. Evo nekih općih pravnih posljedica raskida ugovora:

Posljedica Opis
Povrat imovine Ako je raskid ugovora učinjen zbog kršenja ugovornih obveza, strane ugovora mogu imati pravo na povrat imovine koja je prenesena u sklopu ugovora.
Šteta Jedna ili obje strane ugovora mogu imati pravo na naknadu štete ako je raskid ugovora prouzročio financijski gubitak. Visina štete ovisi o prirodi kršenja ugovora i gubitku koji je nastao.
Pristup informacijama Raskid ugovora može utjecati na prava pristupa informacijama koje su bile dio ugovora. Strane ugovora moraju razmotriti kako će podijeliti informacije koje su bile povjerljive ili koje su treće strane imale pristup.
Prestanak obveza Raskid ugovora može rezultirati prestankom svih obveza između strana ugovora. To može uključivati ​​obvezu plaćanja, ispunjavanje usluga ili ispunjavanje drugih obveza navedenih u ugovoru.
Sporazum o raskidu Ponekad će strane ugovora sklopiti sporazum o raskidu koji će definirati detalje raskida i njegove posljedice. Ovo može biti korisno kako bi se izbjegli budući sporovi i olakšala daljnja suradnja između strana.

Važno je napomenuti da pravne posljedice raskida ugovora mogu biti regulirane nacionalnim zakonodavstvom i uvjetima samog ugovora. U slučaju raskida ugovora, strane ugovora bi trebale konzultirati stručnjake za pravo kako bi bolje razumjele svoja prava i obveze u tom procesu.

Kaznene mjere za neispunjavanje ugovora

U slučaju da jedna strana ugovora ne ispuni svoje obveze, druga strana ima pravo na odgovarajuće kaznene mjere. Ove kaznene mjere imaju za cilj osigurati da se ugovorne obveze izvrše u skladu s dogovorenim uvjetima. Kaznene mjere također mogu biti utvrđene unaprijed u samom ugovoru.

Primjeri kaznenih mjera za neispunjavanje ugovora uključuju:

Kazna za kašnjenje

U slučaju kašnjenja u izvršavanju ugovornih obveza, strana koja je pretrpjela štetu ima pravo na naknadu za kašnjenje. Ova naknada može biti izračunata kao postotak od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja.

Odštetni zahtjev

Ako jedna strana neispunjava ugovorne obveze i nanosi štetu drugoj strani, ta druga strana može podnijeti odštetni zahtjev. Odštetni zahtjev ima za cilj nadoknaditi financijsku ili drugu štetu koju je strana pretrpjela zbog neispunjavanja ugovornih obveza.

Važno je napomenuti da su ove kaznene mjere pravno obvezujuće i mogu se provesti putem sudskih postupaka. Strane u ugovoru moraju biti svjesne mogućih posljedica neispunjavanja ugovornih obveza i spremne su preuzeti odgovornost ako se ne pridržavaju dogovorenih uvjeta.

Važno je konzultirati profesionalnog pravnog stručnjaka prije poduzimanja bilo kojih pravnih mjera.

Primjeri slučajeva raskida ugovora

1. Nepoštivanje ugovornih obaveza

Kada jedna strana ne ispunjava obaveze prema ugovoru, druga strana može podnijeti zahtjev za raskid ugovora. Na primjer, ako jedna strana nije isplatila dogovoreni iznos novca prema ugovoru, druga strana može zatražiti raskid ugovora zbog nepoštivanja financijskih obveza.

2. Neispunjavanje kvalitete proizvoda ili usluge

Ako strana koja pruža proizvode ili usluge ne ispunjava očekivane standarde kvalitete, druga strana može zatražiti raskid ugovora. Na primjer, ako kupljena roba ne zadovoljava standarde kvalitete ili pružena usluga nije izvršena prema dogovoru, druga strana može zahtijevati raskid ugovora i povrat novca.

3. Promjena okolnosti

Ako se okolnosti ključne za ugovor promijene i postanu nepredvidive ili neizvodive, strane mogu zatražiti raskid ugovora. Na primjer, ako dođe do prirodnih katastrofa, promjena zakona ili političkih ustrojstava koje direktno utječu na izvršenje ugovora, strane mogu zatražiti raskid.

4. Povreda povjerljivosti ili intelektualnog vlasništva

Ako jedna strana povredi uvjete ugovora koji se tiču povjerljivosti ili intelektualnog vlasništva, druga strana može zatražiti raskid ugovora. Na primjer, ako jedna strana krši povjerljivost podataka ili koristi intelektualno vlasništvo bez dozvole, druga strana može podnijeti zahtjev za raskid ugovora.

You might be interested:  Zahtjev za produljenje subvencije kredita zbog rođenja djeteta

5. Nezadovoljavajući radni uvjeti ili neetičko ponašanje

Ako radni uvjeti ili ponašanje strane krše zakone, etičke norme ili prava zaposlenika, druga strana može zatražiti raskid ugovora. Na primjer, ako zaposlenik doživljava mobing, diskriminaciju ili uznemiravanje na radnom mjestu, može zatražiti raskid ugovora zbog nezadovoljavajućih radnih uvjeta.

6. Nerealizacija projekta ili produžene odgode

Ako strana koja je odgovorna za realizaciju projekta ili isporuku proizvoda/nekretnina ne uspije dostaviti rezultate u određenom roku ili nastave odgađati izvršenje, druga strana može zatražiti raskid ugovora. Na primjer, ako se produlje dogovoreni rokovi isporuke ili izgradnje, druga strana može raskinuti ugovor zbog nepoštovanja rokova.

Savjeti pri raskidu ugovora

Kada odlučite raskinuti ugovor, važno je slijediti određene savjete kako biste osigurali da postupak bude što jednostavniji i bezbolniji.

1. Pročitajte ugovor pažljivo: Prije nego što podnesete zahtjev za raskid ugovora, svakako ponovno pročitajte sve uvjete i odredbe ugovora. Na taj način ćete biti sigurni da razumijete svoja prava i obveze.

2. Provjerite rokove: U ugovoru će biti navedeni rokovi u kojima možete raskinuti ugovor. Provjerite jesu li već prošli ili će tek doći. Ako raskinete ugovor izvan propisanih rokova, možda ćete biti dužni platiti kaznu ili pokretati složeniji postupak.

3. Napišite zahtjev za raskid: Napišite službeni zahtjev za raskid ugovora, koji jasno navodi vaše ime, adresu, broj ugovora te razloge raskida. Budite koncizni i izbjegavajte bilo kakve provokativne izjave.

4. Pošaljite zahtjev preporučeno: Kako biste imali dokaz o slanju i dostavi vašeg zahtjeva, preporučljivo je poslati ga preporučeno s povratnicom. Na taj način ćete imati dokaz da ste zahtjev poslali i da je primatelj zaprimio.

5. Sačuvajte kopiju zahtjeva i sve dokumentacije: Prije slanja zahtjeva, uvijek sačuvajte kopiju za svoje arhive. Također, obavezno sačuvajte sve pripadajuće dokumente kao što su dokazi o primopredaji, potvrde o plaćanju, itd.

6. Pratite postupak: Nakon slanja zahtjeva, pratite postupak raskida ugovora. Ukoliko primijetite da nema povratne informacije ili da su se stvorile komplikacije, odmah se obratite nadležnoj instituciji i zatražite objašnjenje ili pomoć.

7. Zatražite pomoć ako je potrebno: Ako naiđete na poteškoće pri raskidu ugovora ili niste sigurni kako se pravno postaviti, posavjetujte se s pravnikom ili nekom drugom stručnom osobom koja će vam pomoći u postupku raskida ugovora.

Slijedeći ove savjete, raskid ugovora može biti manje stresan i osigurava vašu zaštitu i prava kao potrošača.

FAQ:

Kako mogu zatražiti raskid ugovora?

Da biste zatražili raskid ugovora, možete sastaviti primjer zahtjeva za raskid ugovora u kojem ćete navesti razloge za raskid i detalje ugovora koji želite raskinuti.

Koje informacije trebam navesti u zahtjevu za raskid ugovora?

U zahtjevu za raskid ugovora potrebno je navesti vaše ime, adesu, broj ugovora koji želite raskinuti, datum sklapanja ugovora i razloge za raskid.

Mogu li zatražiti raskid ugovora bez plaćanja odštete?

Da, u određenim situacijama možete zatražiti raskid ugovora bez plaćanja odštete. Na primjer, ako druga strana nije ispunila svoje obveze prema ugovoru.

Koliko dugo traje postupak raskida ugovora?

Trajanje postupka raskida ugovora može varirati ovisno o vrsti ugovora i složenosti situacije. U nekim slučajevima, postupak može trajati nekoliko tjedana ili čak mjeseci.

Koje su posljedice raskida ugovora?

Posljedice raskida ugovora mogu biti različite ovisno o uvjetima ugovora i zakonodavstvu. Moguće posljedice uključuju gubitak prava i privilegija koje su bile vezane uz ugovor.

Kakva je svrha primjerka zahtjeva za raskid ugovora?

Primjerak zahtjeva za raskid ugovora je službeni dokument koji se koristi kako bi se zatražio raskid između dvije strane u ugovoru. On služi kao pisani dokaz o namjeri jedne strane da raskine ugovor i često je potreban kao pravna osnova za prekid ugovora.