Zahtjev za roditeljski dopust: uvjeti, obrasci i procedura - Kako ostvariti pravo na roditeljski dopust

Zahtjev za rodiljni dopust

Roditeljski Dopust Zahtjev

Roditeljski dopust je pravo koje pripada svim zaposlenim osobama koje imaju djecu. Ova mjera omogućava roditeljima da se posvete skrbi o svojoj djeci u prvim godinama njihovog života. Zahtjev za roditeljski dopust može se podnijeti kako bi se ostvarilo pravo na ovu vrstu dopusta.

Uvjeti za ostvarivanje roditeljskog dopusta su jasno definirani zakonom. Da biste ostvarili pravo na roditeljski dopust, morate biti zaposleni, imati dijete mlađe od sedam godina i biti upisani u Registar roditelja. Osim toga, potrebno je ispuniti određene uvjete koje propisuje zakon, kao što su radni staž i minimalni broj mjeseci radnog vremena u prijašnjem periodu.

Postupak za ostvarivanje prava na roditeljski dopust uključuje podnošenje zahtjeva poslodavcu. Zahtjev se mora podnijeti najmanje 30 dana prije početka roditeljskog dopusta. Ukoliko se zahtjev podnosi iz hitnih razloga, rok za podnošenje može biti kraći. Zahtjev mora biti ispunjen na propisanom obrascu koji možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Uz zahtjev je potrebno priložiti i potvrde o radnom stažu, rodnom listu djeteta i drugu potrebnu dokumentaciju koja će dokazati ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje roditeljskog dopusta.

Zahtjev za roditeljski dopust

Zahtjev za roditeljski dopust je formalna obavijest koju roditelj podnosi poslodavcu kako bi ostvario pravo na roditeljski dopust. Ovaj zahtjev treba biti podnesen prije samog početka roditeljskog dopusta i sadržavati sve potrebne informacije.

Prije nego što podnesete zahtjev za roditeljski dopust, provjerite vaše zakonske obveze i prava kako biste se uvjerili da ispunjavate sve uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Obrazac zahtjeva za roditeljski dopust treba obuhvaćati sljedeće informacije:

 1. Ime i prezime podnositelja zahtjeva
 2. Adresa prebivališta i kontakt broj telefona
 3. Datum kada želite početi s roditeljskim dopustom
 4. Trajanje roditeljskog dopusta (u mjesecima)
 5. Imena djece i njihovi datumi rođenja
 6. Podaci o partneru ili supružniku (ime, prezime, kontakt broj telefona)
 7. Dokumentacija koja potvrđuje trudnoću, porod ili usvajanje djeteta
 8. Potvrda o korištenju prava na roditeljski dopust od strane partnera (ukoliko je primjenjivo)

Nakon što ste popunili obrazac zahtjeva, predajte ga poslodavcu. Vaš poslodavac će zatim provjeriti ispravnost zahtjeva i, ako su ispunjeni svi uvjeti, odobriti vam roditeljski dopust. Ukoliko postoje bilo kakve nepravilnosti ili potreba za dodatnom dokumentacijom, bit ćete obaviješteni o tome i upućeni na sljedeće korake koje trebate poduzeti.

Imajte na umu da je roditeljski dopust pravo koje vam omogućuje da se posvetite svojoj obitelji, stoga je važno da uredno podnesete zahtjev i pratite postupak odobrenja kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije i obavijesti.

Uvjeti za roditeljski dopust

Da biste ostvarili pravo na roditeljski dopust, morate ispunjavati određene uvjete. Ti uvjeti uključuju:

Dob

Da biste imali pravo na roditeljski dopust, morate biti zaposleni roditelj koji ima dijete mlađe od 3 godine. Ovaj uvjet vrijedi i za majke i za očeve.

Radni staž

Da biste ostvarili pravo na roditeljski dopust, morate imati minimalni radni staž od najmanje 9 mjeseci neprekidno prije prestanka radnog odnosa zbog roditeljskog dopusta.

Dodatno, treba napomenuti da ovaj uvjet ne vrijedi ukoliko je dijete prvo dijete roditelja. U tom slučaju, nije potrebno ostvariti minimalni radni staž.

Zamjensko osiguranje

U slučaju odsutnosti zbog roditeljskog dopusta, zaposlenik mora biti zamijenjen od strane drugog osiguranika koji ima pravo na roditeljski dopust. Zamjensko osiguranje mora biti pravovremeno dogovoreno s poslodavcem kako bi osiguralo kontinuitet u radu.

You might be interested:  Tablica Mirovine Branitelja

Važno je istaknuti da ovi uvjeti mogu biti podložni promjenama u skladu s važećim zakonima i propisima o roditeljskom dopustu. Preporučuje se konzultiranje s nadležnim institucijama kako bi se dobila najnovija i točna informacija o uvjetima roditeljskog dopusta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na roditeljski dopust može biti podnesen nakon što su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti. Potrebna dokumentacija i obrazac za zahtjev mogu se dobiti od nadležnih institucija.

Obrasci za podnošenje zahtjeva

Obrasci za podnošenje zahtjeva

Da biste ostvarili pravo na roditeljski dopust, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji. Zahtjev možete podnijeti putem određenih obrazaca koji su dostupni na mrežnim stranicama institucije, poštom ili osobno.

Evo nekoliko najčešće korištenih obrazaca za podnošenje zahtjeva:

 1. Obrazac za podnošenje zahtjeva za roditeljski dopust: Ovaj obrazac se koristi za podnošenje zahtjeva za roditeljski dopust. Potrebno je ispuniti sve potrebne informacije o roditelju, datumima očekivanog poroda ili posvajanja, te potpisati obrazac prije podnošenja.
 2. Obrazac za priložene dokumentacije: Ovaj obrazac se koristi kako bi podnositelj zahtjeva priložio odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje njegovo pravo na roditeljski dopust. Na ovom obrascu ćete navesti sve priložene dokumente kao što su potvrde o trudnoći, rođenju djeteta ili posvajanju.
 3. Obrazac za promjenu uvjeta roditeljskog dopusta: Ako se uvjeti roditeljskog dopusta mijenjaju, na primjer, ako želite produžiti trajanje dopusta ili promijeniti raspored, trebate ispuniti ovaj obrazac i podnijeti ga nadležnoj instituciji. U ovom obrascu ćete navesti razloge promjene i nove uvjete.

Obrazce možete preuzeti s web stranice nadležne institucije. Potrebno je ispuniti obrasc

Procedura za ostvarivanje prava

Za ostvarivanje prava na roditeljski dopust, roditelj ili skrbnik treba slijediti određenu proceduru. Sljedeći koraci su potrebni za podnošenje zahtjeva:

Korak Opis
1. Preuzmite obrazac zahtjeva za roditeljski dopust s internetske stranice Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
2. Ispunite obrazac točnim podacima o sebi i vašem djetetu.
3. Predajte ispunjeni obrazac zajedno s potrebnom dokumentacijom na nadležnom uredu za socijalnu skrb ili poslodavcu, ovisno o vašem zaposlenju.
4. Suočite se s postupkom obrade vašeg zahtjeva, što može uključivati ​​provjeru podataka i provođenje intervjua.
5. Ukoliko ispunjava sve uvjete za roditeljski dopust, dobit ćete potvrdu o odobrenom pravu i trajanju roditeljskog dopusta.

Nakon odobrenja, slijedite upute za početak korištenja prava na roditeljski dopust. Važno je napomenuti da je potrebno podnijeti zahtjev za roditeljski dopust unaprijed, kako bi ste osigurali pravovremeno odobrenje i organizaciju vašeg vremena za brigu o djetetu.

Prava zaposlenika na roditeljski dopust

U skladu s hrvatskim zakonodavstvom, zaposlenicima je osigurano pravo na roditeljski dopust kako bi se mogli posvetiti skrbi o svojoj djeci. Roditeljski dopust je oblik odmora namijenjen roditeljima koji žele provesti više vremena s djecom u prvih nekoliko godina života.

Pravo na roditeljski dopust ima svaki zaposlenik koji je roditelj djeteta mlađeg od sedam godina. Ovo pravo vrijedi za oba roditelja, bez obzira na spol.

Roditeljski dopust može trajati do tri godine. U tom razdoblju zaposlenik ima pravo biti odsutan s posla i posvetiti se isključivo skrbi o djetetu. Tijekom roditeljskog dopusta, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće koju mu isplaćuje državna institucija.

Uvjeti za ostvarivanje prava na roditeljski dopust
• Zaposlenik mora biti roditelj djeteta mlađeg od sedam godina
• Roditeljski dopust može trajati do tri godine

Prije nego što započne s roditeljskim dopustom, zaposlenik mora podnijeti zahtjev poslodavcu. U zahtjevu treba navesti razdoblje trajanja dopusta i opravdane razloge. Poslodavac je dužan donijeti odluku o odobravanju roditeljskog dopusta u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

Zaposlenik koji se odluči na roditeljski dopust ima pravo se vratiti na svoje radno mjesto nakon isteka dopusta. Poslodavac je obavezan osigurati povratak zaposlenika na isto ili slično radno mjesto i prava koja su zaposleniku pripadala prije odlaska na dopust.

You might be interested:  Prosječna plaća u Hrvatskoj

Prava zaposlenika na roditeljski dopust su osigurana zakonom i svaki zaposlenik treba biti informiran o svojim pravima. Ukoliko zaposlenik smatra da mu je uskraćeno pravo na roditeljski dopust, može se posavjetovati s pravnicima ili se obratiti državnim institucijama zaduženim za radna prava.

Duljina roditeljskog dopusta

Roditeljski dopust je pravo koje omogućava roditeljima da privremeno napuste svoj posao kako bi se mogli posvetiti skrbi i odgoju djeteta. Duljina roditeljskog dopusta može varirati ovisno o različitim faktorima, uključujući zakonske odredbe i individualne uvjete.

Zakonska regulativa

U Hrvatskoj, roditeljski dopust reguliran je Obiteljskim zakonom. Prema ovom zakonu, majka ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 365 dana, od kojih se 105 dana koristi prije djetetova rođenja, a ostalih 260 dana nakon rođenja djeteta. Otac također ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 365 dana, pri čemu predviđenih 105 dana može iskoristiti prije rođenja djeteta. Osim toga, postoji i mogućnost da roditelji podijele dodatnih 90 dana između sebe.

Pojašnjenje zakonske regulative

Broj dana na koje roditelji imaju pravo može biti fleksibilan i prilagođen njihovim potrebama i situaciji. Na primjer, ako je dijete rođeno prije 37 tjedana trudnoće, majka ima pravo produžiti rodiljni dopust za broj dana koji je jednak razlici između stvarnog trajanja trudnoće i minimalno propisanog trajanja trudnoće. Također, u slučaju kada je dijete hospitalizirano nakon rođenja, roditelji mogu ostvariti pravo na produžetak rodiljnog dopusta u skladu s produljenim trajanjem hospitalizacije.

Izvanredne situacije

U izvanrednim situacijama, kao što su smrt jednog ili oba roditelja ili trajna invalidnost djeteta, roditelji mogu ostvariti pravo na dodatni dopust koji može trajati do navršene treće godine djetetovog života. Ove situacije dodatno produljuju ukupno trajanje roditeljskog dopusta.

Duljina roditeljskog dopusta i svi detalji vezani uz njegovo ostvarivanje trebaju biti jasno navedeni u zahtjevu za roditeljski dopust i usklađeni s primjenjivim zakonima i propisima.

Iznos naknade za roditeljski dopust

Iznos naknade za roditeljski dopust određuje se prema propisima i zakonima koji reguliraju radne odnose i socijalnu zaštitu. Naknada se temelji na iznosu koji su zaposlenici ostvarili prije stupanja na roditeljski dopust i može iznositi do 80% prosječne plaće.

Za vrijeme roditeljskog dopusta, roditelj ima pravo na naknadu plaće koja se isplaćuje iz sredstava obveznog socijalnog osiguranja. Naknada se isplaćuje mjesečno, a iznos ovisi o dužini trajanja dopusta i primanja roditelja prije ulaska u roditeljski dopust.

 • Ako je roditelj ostvario manje od 6 mjeseci radnog staža prije roditeljskog dopusta, naknada iznosi 70% minimalne plaće.
 • Ako je roditelj ostvario između 6 i 12 mjeseci radnog staža, naknada iznosi 80% minimalne plaće.
 • Ako je roditelj ostvario više od 12 mjeseci radnog staža, naknada iznosi 80% prosječne plaće.

U slučaju blizanačke ili višeplodne trudnoće, iznos naknade može se povećati za dodatnih 10% po djetetu.

Zahtjev za isplatu naknade za roditeljski dopust podnosi se nadležnim institucijama, koje će temeljem podnesenog zahtjeva izračunati iznos naknade i isplatiti je roditelju na odgovarajući način.

Važno je napomenuti da se iznos naknade za roditeljski dopust može mijenjati ovisno o promjenama u zakonodavstvu i uvjetima socijalne zaštite. Stoga je preporučljivo redovito pratiti aktualne informacije i propise kako biste bili upoznati s iznosom naknade koji vam pripada.

Zaštita prava na roditeljski dopust

Pravo na roditeljski dopust je zakonom zajamčeno pravo svakog roditelja, koje ima za cilj omogućiti roditeljima da se posvete skrbi o svom djetetu u prvom razdoblju njegovog života. Međutim, kako bi se osigurala adekvatna zaštita prava roditelja na roditeljski dopust, postoji nekoliko zaštitnih mjera i postupaka.

Prvi korak u ostvarivanju prava na roditeljski dopust je podnošenje zahtjeva. Roditelji moraju pravovremeno podnijeti zahtjev za roditeljski dopust nadležnom tijelu, najčešće poslodavcu ili mjestu rada. U zahtjevu je potrebno navesti planirano vrijeme trajanja roditeljskog dopusta i druge relevantne informacije.

Nakon podnošenja zahtjeva, poslodavac je dužan dati odgovor u zakonom propisanom roku. Ukoliko poslodavac odbije odobriti roditeljski dopust ili se ne poštuju zakonom propisani uvjeti (kao što su minimalno trajanje dopusta ili minimalno vrijeme obavješćivanja), roditelji imaju pravo žaliti se na tu odluku.

You might be interested:  Barbara Štrbac Razvod

Žalba se podnosi nadležnom sudu ili drugom tijelu koje je ovlašteno za rješavanje radnih sporova. Roditeljima se savjetuje da pravovremeno i temeljito prikupe sve relevantne dokumente i informacije kako bi pružili potporu svojoj žalbi. Ukoliko sud utvrdi da su bila povrijeđena prava roditelja, može izdati presudu kojom će se poslodavac obvezati poštivati ta prava i donijeti odluku o nadoknadi štete, ukoliko je utvrđena.

Važno je napomenuti da poslodavac ne smije disriminirati roditelje na osnovu njihovog zahtjeva za roditeljski dopust. Ukoliko se roditelji suoče s diskriminirajućim postupcima ili odlukama poslodavca, imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom tijelu ili instituciji zaduženom za prava radnika.

Kako bi se osigurala zaštita prava na roditeljski dopust, važno je informirati se o zakonodavstvu i postupcima koji reguliraju to područje. Roditeljima se preporučuje konzultirati stručnjake u području radnog prava ili udruge koje pružaju podršku roditeljima kako bi bili upućeni u svoja prava i postupali u skladu s njima.

Kako ostvariti pravo na roditeljski dopust

Pravo na roditeljski dopust je zakonom zajamčeno pravo roditeljima koji brinu o malodobnoj djeci. Ukoliko želite ostvariti ovo pravo, trebate slijediti određene korake i ispuniti određene uvjete.

Prvi korak je da obavijestite poslodavca o svojoj namjeri korištenja roditeljskog dopusta. Obavijest trebate poslati pismeno, najmanje 30 dana prije početka dopusta. U obavijesti trebate navesti datum početka i trajanje dopusta.

Nakon što ste obavijestili poslodavca, trebate ispuniti zahtjev za roditeljski dopust. Zahtjev možete preuzeti s web stranice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U zahtjevu trebate navesti sve potrebne informacije o sebi, djetetu i razlozima za korištenje roditeljskog dopusta.

Dokumenti potrebni uz zahtjev
1. Preslika osobne iskaznice roditelja
2. Rojstni list djeteta
3. Potvrda o radu roditelja

Nakon što ste popunili zahtjev i prikupili potrebne dokumente, trebate ih dostaviti nadležnom uredu za socijalnu skrb. Ured za socijalnu skrb će provjeriti vaš zahtjev i odlučiti o njegovom odobrenju. Ukoliko je zahtjev odobren, dobit ćete potvrdu o odobrenju roditeljskog dopusta.

Ukoliko ste zaposleni, morate poslodavcu dostaviti fotokopiju potvrde o odobrenju roditeljskog dopusta. Vaš poslodavac je dužan osigurati vam odsustvo s posla tijekom roditeljskog dopusta i zadržati vaše radno mjesto.

Važno je napomenuti da roditeljski dopust može koristiti i otac i majka djeteta. Dopust se može koristiti odmah nakon poroda djeteta ili u kasnijem razdoblju do treće godine djetetovog života. Maksimalno trajanje dopusta je godina dana, s mogućnošću produljenja za još šest mjeseci ukoliko oba roditelja koriste dopust.

Za vrijeme roditeljskog dopusta, roditelj ima pravo na naknadu plaće koju mu isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Visina naknade ovisi o visini plaće roditelja.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o ostvarivanju prava na roditeljski dopust, slobodno se obratite Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

FAQ:

Kako se ostvaruje pravo na roditeljski dopust?

Pravo na roditeljski dopust ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu, koje će provjeriti ispunjavate li zakonom propisane uvjete.

Koje su zakonom propisane uvjete za ostvarivanje prava na roditeljski dopust?

Zakonom je propisano da pravo na roditeljski dopust imaju osobe koje ne raduju ili su na bolovanju, te da se pravo ostvaruje do treće godine djetetova života.

Koje su procedure pri podnošenju zahtjeva za roditeljski dopust?

Pri podnošenju zahtjeva za roditeljski dopust potrebno je priložiti određene dokumente, poput rodne liste djeteta i potvrde o nezaposlenosti ili bolovanju.

Mogu li i očevi ostvariti pravo na roditeljski dopust?

Da, i očevi također imaju pravo na roditeljski dopust, pod istim uvjetima kao i majke.

Koliko dugo traje roditeljski dopust?

Roditeljski dopust traje do treće godine djetetova života, uz mogućnost produženja u određenim slučajevima.