Vad Är En Narcissist Rädd För - Portal hrvatskih arhitekata

Vad Är En Narcissist Rädd För

Vad Är En Narcissist Rädd För

Narcissister, personer som lider av narcissistisk personlighetsstörning, framstår ofta som självsäkra och självgoda. De älskar att bekräftas och beundras av andra, samtidigt som de har svårt att visa empati och ha meningsfulla relationer. Trots deras utåtriktade självupptagenhet kan även narcissister ha rädslor och osäkerheter som driver deras beteende.

En narcissist är till exempel rädd för att bli avslöjad som en bedragare. Trots deras utåt självsäkra fasad har de ofta en djupt rotad osäkerhet och oro för att inte vara tillräckligt bra. De kan vara rädda för att andra ska se igenom deras mask och upptäcka deras brister och svagheter. För att skydda sitt egenvärde och självbild kan narcissister därför vara benägna att manipulera, kontrollera och förnedra andra personer.

En annan rädsla hos narcissister är att bli övergiven eller förkastad. De är i ständig jakt på bekräftelse och uppmärksamhet från andra människor för att upprätthålla sin självkänsla och självkänsla. Om de inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller om någon kritiserar dem kan de reagera med ilska, förakt eller passiv aggression. De kan också vara rädda för att förlora sina “beundrare” och försöker därför ständigt manipulera och kontrollera andras beteende för att hålla sig själva relevanta och viktiga.

I själva verket är narcissister djupt rädda för att känna sig otillräckliga och oälskade, vilket driver deras behov av ständig bekräftelse och uppmärksamhet.

Dessa narcissistiska rädslor kan vara skadliga inte bara för dem själva, utan även för människorna i deras omgivning. De kan skapa dysfunktionella relationer och orsaka betydande emotionell skada för andra. Det är viktigt att förstå att narcissister inte nödvändigtvis är medvetna om sina rädslor och att deras beteende kan vara ett sätt att skydda sig själva från obehagliga känslor. För att effektivt hantera narcissistiska personlighetsdrag och undvika att bli en offer för deras manipulativa taktiker är det viktigt att vara medveten om deras rädslor och inse att deras beteende är en försvarsmekanism.

Vad Är En Narcissist Rädd För?

En narcissist är känd för att vara självsäker och ha ett överdrivet självförtroende, men det betyder inte att de är fria från rädslor. Även om de inte alltid visar det utåt, kan narcissister ha flera rädslor och osäkerheter som driver deras beteende.

Här är några av de vanligaste sakerna som en narcissist kan vara rädd för:

 1. Kritik: Eftersom narcissister har ett ömtåligt självförtroende och en stark rädsla för att vara mindre än perfekta, är de ofta rädda för kritik. De kan reagera aggressivt eller defensivt när de konfronteras med feedback som inte stämmer överens med deras självbild.

 2. Att förlora kontrollen: En narcissist tror att de har fullständig kontroll över andra människor och deras omgivning. De är rädda för att förlora denna kontroll och kan bli ängsliga och upprörda om de känner att någon hotar deras makt eller manipulerar dem.

 3. Avslöjande av deras verkliga själv: Narcissister har en idealiserad självbild som de försöker förmedla till omvärlden. De är rädda för att bli avslöjade som bedragare eller charlataner, och att deras verkliga själv inte är lika perfekt som de låtsas vara.

 4. Att vara ensam: Många narcissister är rädda för att vara ensamma eftersom de behöver bekräftelse och uppmärksamhet från andra människor för att känna sig värdefulla. Att vara ensam kan påminna dem om deras egna rädslor och osäkerheter.

 5. Intimitet och närhet: Narcissister har svårt att skapa djupa och meningsfulla relationer eftersom de är rädda för att visa sårbarhet och att bli för beroende av någon annan. De kan vara rädda för att bli sårbade eller lurade om de låter någon komma för nära.

Det är viktigt att komma ihåg att narcissister vanligtvis inte erkänner sina rädslor eller osäkerheter, och de är ofta duktiga på att dölja dem bakom en fasad av självsäkerhet och överlägsenhet. Dessa rädslor kan dock påverka deras beteende och relationer på sätt som kan vara svåra att förstå för andra människor.

Att förstå de rädslor som en narcissist kan ha kan vara till hjälp för att hantera och navigera deras beteende på ett mer konstruktivt sätt. Det kan också vara en påminnelse om att bakom deras självcentrerade yttre finns det ofta en rädd och sårbar individ.

Sanningen om Narcissistiska Rädslor

Vad är en narcissist rädd för?

En narcissist är vanligtvis rädd för att bli avslöjad eller upptäckt. De har en bräcklig självkänsla och är rädda för att andra ska se igenom deras fasad och inse deras verkliga natur. De är också rädda för att förlora kontrollen och makten över andra människor.

You might be interested:  Vad Tjänar En Flygvärdinna

Narcissistiska rädslors följder

Narcissistiska rädslors följder

De rädslor som narcissister upplever kan påverka deras beteende och relationer på olika sätt. De kan vara överdrivet känsliga för kritik och reagera med ilska eller aggression när de känner sig hotade. De kan också vara manipulativa och använda sig av olika taktiker för att kontrollera och dominera andra människor.

Vanliga rädslor hos narcissister

Här är några vanliga rädslor som narcissister kan uppleva:

 • Rädslan för att bli avslöjad
 • Rädslan för att bli övergiven
 • Rädslan för att förlora kontrollen
 • Rädslan för att inte vara tillräckligt bra

Hur narcissister hanterar sina rädslor

Narcissister kan hantera sina rädslor på olika sätt. Vissa använder sig av manipulation och förlitar sig på att kontrollera andra för att undvika att känna sin egen sårbarhet. Andra kanske försöker bekräfta sin överlägsenhet genom att kritisera eller nedvärdera andra människor. Oavsett vilket sätt de hanterar sina rädslor på, är det viktigt att komma ihåg att det i slutändan är narcissisten själv som lider av sin inre oro och brist på självkänsla.

Hur man hanterar en narcissists rädslor

Att hantera en narcissists rädslor kan vara utmanande och kräver ofta att man sätter gränser och bevarar sin egen självkänsla. Här är några strategier som kan vara användbara:

 1. Var tydlig och konsekvent i dina kommunikationer med narcissisten
 2. Sätt klara gränser för vad du kommer att acceptera och inte acceptera
 3. Sök stöd från andra, såsom vänner, familj eller en terapeut
 4. Fokusera på din egen självvård och välbefinnande

Avslutande tankar

Att förstå de rädslor som narcissister upplever kan hjälpa oss att navigera i deras manipulativa beteende och skydda vår egen självkänsla. Det är viktigt att komma ihåg att narcissister är i ständig kamp för att bekräfta sin egen överlägsenhet och undvika sin egen sårbarhet. Genom att lära oss hur man hanterar narcissistiska rädslor kan vi stå starka och skydda oss själva från deras manipulativa beteende.

Rädsla för Kritik och Förlorad Uppmärksamhet

En av de grundläggande rädslorna hos en narcissist är rädslan för kritik och förlorad uppmärksamhet. Denna rädsla är förknippad med deras starka behov av beundran och bekräftelse från andra.

Narcissister är känsliga för kritik och har svårt att hantera den. De upplever kritik som ett hot mot deras självbild som perfekta och överlägsna. När de möter kritik kan de bli defensiva, ilska eller nedvärdera den som framför kritiken.

Denna rädsla för kritik är också kopplad till narcissistens rädsla för att förlora uppmärksamhet från andra. De är beroende av att bli sedda och beundrade för att få sin självkänsla bekräftad. Om de får kritik eller inte får tillräcklig uppmärksamhet kan de känna sig osäkra och otillräckliga.

För att undvika denna rädsla försöker narcissisten att kontrollera sin omgivning och manipulera andra för att få den bekräftelse som de behöver. De kan använda sig av manipulationstaktiker som charm och överdriven självförtroende för att få människor att beundra dem.

Det är viktigt att förstå att rädslan för kritik och förlorad uppmärksamhet är djupt rotad i narcissistens självbild och psykologi. Att hantera denna rädsla kräver ofta terapi och professionell hjälp för narcissisten att utveckla en mer realistisk och hälsosam självbild.

Rädsla för Introspektion och Sårbarhet

Narcissister är ofta rädda för introspektion och sårbarhet. Dessa två begrepp utgör en fara för deras självbild och det självsäkra yttre som de försöker projicera.

Introspektion

Introspektion handlar om att titta inåt och reflektera över sina tankar, känslor och beteenden. Det är en förmåga som gör det möjligt att lära känna sig själv och förstå sina egna behov och drivkrafter.

För en narcissist kan introspektion vara skrämmande eftersom det kan innebära att de måste konfrontera de delar av sig själva som de försöker dölja eller förneka. Det kan avslöja deras brister, osäkerheter och det falska jag som de byggt upp.

Sårbarhet

Sårbarhet innebär att visa och uttrycka sina känslor, behov och rädslor. Det handlar om att vara öppen inför sig själv och andra och vara beredd att ta emot stöd och empati.

För en narcissist är sårbarhet farligt eftersom det innebär att de måste acceptera att de inte är perfekta och att de behöver hjälp och stöd från andra människor. Det hotar deras falska självbild och kan underminera deras kontroll över situationen.

Sammanfattningsvis, rädsla för introspektion och sårbarhet är typiska för en narcissist. Dessa rädslor hindrar dem från att utvecklas och ha meningsfulla relationer med andra människor. Det är viktigt att förstå dessa rädslor för att kunna hjälpa narcissister att övervinna dem och arbeta mot en mer äkta och balanserad självbild.

Rädsla för att Förlora Kontroll och Makt

En narcissist är rädd för att förlora kontroll och makt över andra människor. Detta är en av de mest centrala rädslorna för en narcissist och kan vara en drivkraft bakom deras beteende.

En narcissist vill alltid vara den som har mest kontroll över en situation och de är villiga att göra vad som helst för att behålla sin makt. De kan manipulera, ljuga och utnyttja andra för att uppnå sina egna mål.

Denna rädsla för att förlora kontroll och makt kan leda till att en narcissist blir aggressiv eller överdrivet konkurrenskraftig. De kan vara ovilliga att erkänna andras prestationer eller ge dem beröm eftersom de inte vill vara underordnade eller “lägre” än någon annan.

En narcissist kan också vara rädd för att förlora kontroll över sina känslor och sårbarheter. De upprätthåller ofta en fasad av självständighet och överlägsenhet för att dölja sina inre osäkerheter.

Som en del av sitt kontrollfreakande beteende kan en narcissist också använda sig av taktiker som gaslighting för att förvirra och manipulera andra. Genom att underminera sina offer och förneka deras upplevelser försöker narcissisten etablera sin egen version av verkligheten och bevara sin egen makt.

You might be interested:  Vad Får Man Ha I Handbagaget På Flyget

Det är viktigt att förstå att denna rädsla för att förlora kontroll och makt är en av de mest grundläggande drivkrafterna hos en narcissist. Att komma i konflikt med eller hota deras kontroll kan utlösa starka reaktioner och manipulativt beteende.

Rädsla för att Bli Avslöjad och Uppfattad som Otillräcklig

En av de största rädslorna för en narcissist är att bli avslöjad och uppfattad som otillräcklig. Detta beror på att narcissister har ett mycket känsligt ego och är beroende av beundran och bekräftelse från andra för att känna sig värdefulla.

Narcissister lider av en djup osäkerhet och har ständigt behov av att bevisa sitt överlägsenhet och perfektion inför andra. De är rädda för att deras brister och svagheter ska bli synliga för omvärlden och att de ska bli avslöjade som inte lika framgångsrika, intelligenta eller charmiga som de försöker framställa sig som.

Denna rädsla för avslöjande och otillräcklighet kan påverka narcissistens beteende på olika sätt. De kan till exempel vara extremt kritiska mot andra för att dölja sina egna brister eller vara överdrivet självupptagna för att undvika att behöva möta sina egna känslor av otillräcklighet.

Det är viktigt att förstå att narcissistens rädsla för att bli avslöjad och uppfattad som otillräcklig inte är baserad på verkligheten. De flesta människor har både styrkor och svagheter, och ingen förväntar sig att vara perfekt. Det är när narcissisten inte kan acceptera sina egna brister och svagheter som problemet uppstår.

Om en narcissist konfronteras med sina brister eller uppfattas som otillräcklig kan det utlösa intensiva känslor av skam, ilska och försvar. De kan bli förnedrade eller vända situationen för att undvika att behöva ta ansvar för sina handlingar.

Det är viktigt att komma ihåg att en narcissists rädsla för att bli avslöjad och uppfattad som otillräcklig inte är ditt ansvar. Att försöka tillfredsställa en narcissist eller bevisa deras överlägsenhet är inte bara omöjligt, det kan också vara skadligt för ditt eget välmående.

Så, var medveten om narcissistens rädsla, men sätt alltid din egen hälsa och välbefinnande i första hand.

Rädsla för Intimt Förhållande och Äkta Kärlek

En narcissist är rädd för att utveckla ett intimt förhållande och uppleva äkta kärlek. Dessa rädslor härstammar från den djupgående osäkerheten och bristen på självkänsla som kännetecknar en narcissistisk personlighet.

En av rädslorna är rädslan för att bli sårad eller förlora kontrollen över sin partner. Narcissisten är vanligtvis mycket rädd för att någon ska se igenom deras fasad och upptäcka deras sårbara och osäkra själv. Att vara i ett intimt förhållande innebär att öppna upp sig för någon och detta är något som en narcissist undviker till varje pris. De är rädda för att bli svaga eller beroende av någon annan.

En annan rädsla är rädslan för att inte vara tillräckligt älskad eller uppskattad av sin partner. Narcissister har ett omättligt behov av bekräftelse och beundran. De behöver ständigt bevis på att de är överlägsna och exceptionella. Att vara i ett intimt förhållande innebär att dela kärlek och uppmärksamhet med en annan person, och detta hotar den narcissistiska självbilden. Om de inte får tillräckligt med uppskattning och bekräftelse kan de känna sig otillräckliga och mindre värda.

Narcissister är också rädda för att bli avvisade eller övergivna av sin partner. De är rädda för att inte vara tillräckligt intressanta eller attraktiva för att hålla fast vid sin partner. Eftersom narcissisten ofta har svårigheter att skapa verkliga och djupa band med andra människor, är de rädda för att deras partner kommer att se igenom deras ytliga själv och lämna dem. Denna rädsla för övergivenhet kan leda till att de är otroligt svartsjuka och kontrollerande i sina förhållanden.

Sammanfattningsvis är narcissister rädda för att utveckla ett intimt förhållande och uppleva äkta kärlek på grund av sin rädsla för att bli sårade, förlora kontroll, inte vara tillräckligt älskade eller uppskattade, och bli övergivna. Dessa rädslor är rotade i deras osäkerhet och brist på självkänsla.

Rädsla för att Förlora Sitt Överordnade Själv

En narcissist är ofta rädd för att förlora sin överordnade självbild. Detta är själva kärnan i deras narcissistiska personlighet och det som driver deras beteende. För narcissisten är det absolut viktigaste att upprätthålla och bevara den idealiserade bilden av sig själv.

Eftersom en narcissist har en överdriven självkänsla och en överdriven tro på sin egen betydelse, är de mycket sårbara för allt som hotar denna självbild. En av de största rädslorna för narcissisten är att förlora sin överordnade själv och bli avslöjad som mindre perfekt eller försvarslös.

Narcissisten är rädd för att bli avslöjad för den de verkligen är. De vill inte att någon ska se deras svagheter, brister eller fel. Om någon ifrågasätter deras självbild blir narcissisten defensiv och kan bli extremt okontrollerad eller aggressiv. De kommer att göra allt de kan för att bevara den idealiserade bilden, även om det innebär att de manipulerar, ljuger eller förnedrar andra.

En annan rädsla för narcissisten är att förlora den bekräftelse och uppskattning som de ständigt behöver för att bekräfta sin självbild. Narcissisten är beroende av att få beröm, beundran och bekräftelse från andra för att känna sig själva mer värdefulla och överlägsna. Om de inte får den bekräftelsen kan de uppleva känslor av tomhet, osäkerhet och självhat.

Denna rädsla för att förlora sitt överordnade själv kan leda till att narcissister blir kontrollerande, manipulativa och emotionellt övergreppande mot andra. De vill inte bara känna sig överlägsna, de vill också få andra människor att känna sig mindre värda och underlägsna för att förstärka sin egen självbild.

You might be interested:  Vad Betyder Denna Emoji 🥰

I grund och botten finns det en stor rädsla för att förlora den falska fasaden som narcissisten ständigt försöker upprätthålla. Därför är det viktigt att förstå att de narcissistiska rädslorna handlar om narcissistens egen sårbarhet och osäkerhet, även om de inte erkänner det själva.

Hur narcissisten hanterar rädslan

För att hantera sin rädsla använder narcissisten olika försvarsmekanismer och manipulativa strategier. De kan skifta mellan att vara charmiga och karismatiska för att locka till sig uppmärksamhet och bekräftelse, och vara aggressiva och förnedrande för att kontrollera och dominera andra.

Narcissisten kommer också att projicera sin egen rädsla och osäkerhet på andra genom att beskylla dem för att vara dåliga eller otillräckliga. De kommer att försöka förnedra och förminska andra för att känna sig bättre om sig själva.

Det är viktigt att vara medveten om dessa manipulativa strategier och att inte gå i fällan att låta sig påverkas av narcissistens rädslor. Det är viktigt att sätta gränser och att inte tillåta narcissisten att kontrollera eller förstöra ens egen självbild och självkänsla.

Några beteenden och strategier som narcissister kan använda för att hantera sin rädsla:
Beteenden och strategier Beskrivning
Manipulering Narcissisten kan manipulera och kontrollera andra för att bevara sin självbild.
Projicering Narcissisten kan projicera sin egen osäkerhet och rädsla på andra genom att beskylla dem för att vara dåliga eller otillräckliga.
Förminskning Narcissisten kan förminska och förnedra andra för att känna sig överlägsen och bättre om sig själv.
Svartsjuka Narcissisten kan bli svartsjuk på andra som hotar deras självbild och försöka förminska dem för att känna sig bättre om sig själv.

Att förstå de rädslor som driver narcissistiskt beteende kan hjälpa oss att skydda oss själva och att hantera relationer med narcissister på ett hälsosamt sätt.

Rädsla för Följderna av Deras Handlingar

En narcissist är rädd för att möta konsekvenserna av sina handlingar. På grund av deras brist på empati och självupptagenhet bryr sig narcissister oftast inte om hur deras beteende påverkar andra människor. De fokuserar enbart på sina egna behov och intressen.

Narcissister är rädda för att möta kritik eller bli avvisade av andra människor. De vill alltid framstå som överlägsna och perfekta och kan inte hantera att bli ifrågasatta eller klandrade för sina fel och misstag.

Denna rädsla för följderna av sina handlingar kan leda till att narcissister blir manipulativa och kontrollerande. De är rädda för att förlora kontrollen över situationen och kan därför använda sig av olika taktiker för att få andra människor att tro att de har rätt och att deras handlingar är berättigade.

Exempel på rädsla för följderna av deras handlingar

 • En narcissist kan vara rädd för att bli avslöjad som bedragare eller lögnare. De kommer att göra allt för att dölja sin sanna natur och kan till och med manipulera och förvränga sanningen för att skydda sig själva.
 • En narcissist kan vara rädd för att förlora sina beundrare eller stå inför deras ilska. De är beroende av andras bekräftelse och beundran och är rädda för att bli övergivna eller sågade av sina stödjande människor.
 • En narcissist kan vara rädd för att bli betraktad som svag eller känslomässigt sårbar. De vill alltid framstå som starka och oövervinnliga och kan därför undvika att visa sina sårbara sidor.

Sammanfattningsvis är narcissister rädda för följderna av deras handlingar eftersom de inte vill möta konsekvenserna av sitt egoistiska och icke-empatiska beteende. De är rädda för att förlora kontrollen över situationen och kan bli manipulativa och kontrollerande för att skydda sig själva.

FAQ:

Vad är en narcissist rädd för?

En narcissist är rädd för att bli avslöjad och att förlora sin självkänsla och självbild. De är också rädda för att bli beroende av någon annan.

Kan en narcissist vara rädd för att vara ensam?

Ja, en narcissist kan vara rädd för att vara ensam eftersom de behöver ständig bekräftelse och beundran från andra för att upprätthålla sin självkänsla.

Varför är narcissister rädda för att bli avslöjade?

Narcissister är rädda för att bli avslöjade eftersom de har en skräck att andra ska upptäcka deras brist på empati och deras manipulativa metoder för att få uppmärksamhet och kontroll över andra.

Vilka konsekvenser kan det få för en narcissist att bli avslöjad?

Om en narcissist blir avslöjad kan det resultera i att deras självkänsla raseras och de kan hamna i en djup depression. Det kan också leda till att de förlorar allt stöd och beundran från sina anhängare.

Kan en narcissist vara rädd för att bli beroende av någon annan?

Ja, en narcissist är rädd för att bli beroende av någon annan eftersom de vill upprätthålla sin känsla av kontroll och överlägsenhet över andra. Att bli beroende av någon ses som en svaghet för en narcissist.

Hur hanterar en narcissist sina rädslor?

En narcissist kan hantera sina rädslor genom att manipulera och kontrollera andra människor för att få bekräftelse och beundran. De kan också använda sig av försvarsmekanismer som förnekelse eller projektion för att undvika att konfrontera sina egna rädslor.

Kan en narcissist övervinna sina rädslor?

Det är svårt för en narcissist att övervinna sina rädslor eftersom de är starkt rotade i deras personlighet och deras sätt att interagera med världen. Men med adekvat terapi och självreflektion är det möjligt för en narcissist att arbeta genom sina rädslor och utveckla en mer hälsosam självbild.