Vad Betyder Am Och Pm - Portal hrvatskih arhitekata

Vad Betyder Am Och Pm

Vad Betyder Am Och Pm

När vi pratar om tidens mätning är det vanligt att höra termerna “am” och “pm”. Men vad betyder dessa egentligen och varför används de? Am och pm är förkortningar av de latinska orden “ante meridiem” och “post meridiem”, vilket betyder “före middag” och “efter middag”. Dessa förkortningar används för att ange om det är morgon eller eftermiddag när man talar om en specifik tidpunkt.

I de flesta delar av världen används 12-timmarsklockan, där dygnet delas in i två perioder – am och pm. Am- och pm-systemet är vanligt i engelskspråkiga länder och har spridit sig till andra delar av världen, inklusive Sverige.

I Sverige är det mer vanligt att använda 24-timmarsklockan, där tiden anges i antal timmar från midnatt. Men trots detta kan man fortfarande höra uttrycken am och pm i vardagligt tal, särskilt på engelska eller i internationella sammanhang.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan am och pm för att undvika missförstånd när man talar om en specifik tidpunkt. Till exempel, om någon säger att de ska möta dig klockan 7, kan du behöva fråga om det är 7 på morgonen eller 7 på kvällen för att vara säker på när ni ska ses.

Am och PM Definition

Am och PM står för ante meridiem och post meridiem och används för att ange tid på dygnet, särskilt inom det 12-timmarsformat som är vanligt i USA och vissa andra engelskspråkiga länder.

Inom 12-timmarsformatet börjar dagen vid midnatt och räknas upp till middag, och sedan räknas tiden från middag fram till midnatt.

Am

Am står för ante meridiem och betyder “före middag”. Am-perioden sträcker sig från midnatt (12:00) till middag (12:00).

Exempel på tider på am-sidan av dygnet:

 • 01:00 am
 • 06:30 am
 • 11:45 am

PM

PM står för post meridiem och betyder “efter middag”. PM-perioden sträcker sig från middag (12:00) till midnatt (12:00).

Exempel på tider på pm-sidan av dygnet:

 • 01:00 pm
 • 06:30 pm
 • 11:45 pm

När man använder 24-timmarsformat behövs inte am och pm eftersom tiden anges med ett 24-timmarsklocka. I Sverige används vanligtvis 24-timmarsformatet, men am och pm kan fortfarande användas för att förtydliga tiden i vissa sammanhang.

You might be interested:  Vad Sitter På Vänster Sida I Magen

Det är viktigt att notera att am och pm används endast för att specificera tidpunkten inom 12-timmarsformatet och har ingen inverkan på hur tiden räknas inom 24-timmarsformatet.

Vad står AM för?

AM står för “ante meridiem”, vilket betyder “innan middag”.

AM används för att ange tiden under morgonen och förmiddagen, från midnatt till 12:00. Det är den första hälften av dygnet enligt 12-timmarsklockan.

AM används för att särskilja tiden före middag från tiden efter middag, som betecknas med PM (post meridiem).

Här är några exempel på hur tider uttrycks med AM:

 • 08:00 AM – 8 på morgonen
 • 11:30 AM – 11:30 på förmiddagen
 • 06:45 AM – 6:45 på morgonen

Vad står PM för?

PM står för post meridiem och betyder “efter middag” på latin. Det används för att ange tiden på eftermiddagen och kvällen, efter klockan 12:00.

I svenska används ofta den 24-timmarsklocka, där tiden räknas från 00:00 till 23:59. För att göra det tydligt om det är förmiddag eller eftermiddag/kväll, används förkortningarna am (“ante meridiem”) och pm.

Exempelvis är 2:45 pm klockan 14:45.

AM och PM på klockan

AM och PM

För att förstå vad AM och PM betyder på en klocka behöver vi först förstå skillnaden mellan de två. AM och PM används för att ange om det är förmiddag eller eftermiddag och kväll.

AM står för “ante meridiem”, vilket är latin och betyder “innan middag”. Det representerar tiden från midnatt till precis innan lunch.

PM står för “post meridiem”, vilket också är latin och betyder “efter middag. Det representerar tiden från lunch till midnatt.

24-timmarsklocka vs 12-timmarsklocka

I vissa länder och kulturer används en 24-timmarsklocka där tiden anges med en siffra mellan 00:00 och 23:59. I dessa fall används inte AM och PM utan istället anges tiden tydligt i antalet timmar från midnatt.

I en 12-timmarsklocka används dock AM och PM för att ange vilken del av dagen det är. En klocka med 12-timmarsformat visar tiden som 1:00 PM för 13:00 på eftermiddagen och 1:00 AM för 01:00 på natten.

Användning av AM och PM

När man använder AM och PM på en klocka är det vanlig praxis att använda AM för tiden från midnatt till precis innan lunch. Efter lunch används PM fram till midnatt då det blir AM igen.

För att undvika missförstånd och förtydliga tiden kan man ange antalet timmar, men att använda AM och PM hjälper till att snabbt förstå om det är förmiddag eller eftermiddag.

Det är viktigt att komma ihåg att AM och PM endast används för att ange tiden och inte har något att göra med datumet. Det är alltid bra att dubbelkolla tiden om det är någon form av osäkerhet.

Användning av AM och PM

När det gäller tid används AM och PM för att ange om det är före eller efter midnatt.

AM

AM står för ante meridiem och används för att indikera tiden mellan midnatt och middag, alltså från 00:00 till 11:59.

You might be interested:  Vad Ska Jag Äta

PM

PM står för post meridiem och används för att indikera tiden från middag till midnatt, alltså från 12:00 till 23:59.

Det är vanligt att använda AM och PM i 12-timmarsklockan, där tiden bara går från 1 till 12. I Sverige använder vi dock oftast 24-timmarsklockan där tiden går från 0 till 23. I det fallet behövs inte AM och PM eftersom det är tydligt om det är före eller efter midnatt.

Exempel

Här är några exempel på hur AM och PM används:

 • 9:00 AM – 09:00 på morgonen
 • 3:30 PM – 15:30 på eftermiddagen
 • 11:45 AM – 11:45 på förmiddagen
 • 8:15 PM – 20:15 på kvällen

Det är viktigt att förstå AM och PM för att kunna läsa och förstå tider, särskilt om man reser till länder där 12-timmarsklockan används.

24-timmarsklockan 12-timmarsklockan AM och PM
0:00 12:00 AM Midnatt
8:00 8:00 AM Förmiddag
12:00 12:00 PM Middag
18:00 6:00 PM Eftermiddag/kväll
23:00 11:00 PM Kväll

Så nästa gång du ser en tid som inkluderar AM eller PM, kommer du att veta vad det betyder!

Exempel på AM och PM

Exempel 1:

Om klockan är 10:30 AM betyder det att det är förmiddag. AM står för “ante meridiem” som betyder “före middag” på latin. Detta är den tidsperiod som sträcker sig från midnatt (12:00) till middag (12:00).

Exempel 2:

Om klockan är 3:45 PM betyder det att det är eftermiddag. PM står för “post meridiem” som betyder “efter middag” på latin. Detta är tidsperioden som sträcker sig från middag (12:00) till midnatt (12:00).

Exempel 3:

Om du får en inbjudan till en fest som börjar klockan 8:00 PM kan du förvänta dig att festen äger rum på kvällen, efter middagen.

Exempel 4:

En tv-tablå kan ange att en favoritserie sänds klockan 9:00 PM. Det betyder att programmet kommer att visas på kvällen.

Exempel 5:

Om du ska ordna ett möte kl. 11:30 AM bör deltagarna förvänta sig att mötet äger rum på förmiddagen.

Exempel 6:

En tidningsartikel kan informera om att solen går upp klockan 5:30 AM. Det betyder att solen går upp på morgonen.

Exempel 7:

På bussen kan tidtabellen indikera att sista avgången är kl. 11:00 PM. Det betyder att sista bussen går på kvällen, efter middagen.

Exempel 8:

Exempel 8:

I vissa länder används inte AM och PM, istället används ett 24-timmars format där tiden anges från 00:00 till 23:59.

Exempel 9:

Om du kommer till en affär kl. 10:00 AM kan du förvänta dig att de har öppnat för dagen.

Exempel 10:

Exempel 10:

Om du ska resa med tåg kl. 6:45 PM betyder det att du reser på kvällen.

AM och PM i olika länder

I vissa länder används inte AM och PM för att markera tid på samma sätt som i Sverige. Här följer några exempel:

Storbritannien

I Storbritannien används AM och PM i stort sett på samma sätt som i Sverige.

USA

I USA används AM och PM för att markera förmiddag och eftermiddag. Skillnaden är att tiden räknas i 12-timmarsformat istället för 24-timmarsformat som i Sverige. AM står för “ante meridiem” och PM står för “post meridiem”.

You might be interested:  Vad Händer Om Man Inte Opererar Grå Starr

Australien

I Australien används också AM och PM för att markera förmiddag och eftermiddag. Precis som i USA räknas tiden i 12-timmarsformat.

Japan

I Japan används inte AM och PM för att markera tid. Istället används det traditionella japanska tidsformatet där man räknar timmarna från midnatt och delar dagen in i sex perioder istället för två som i västvärlden. Dessa perioder har olika namn beroende på tidpunkten.

Frankrike

I Frankrike används heller inte AM och PM. Istället används det 24-timmarsformat, precis som i Sverige.

Som du kan se varierar användningen och betydelsen av AM och PM i olika länder. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader när man kommunicerar om tid med personer från olika delar av världen.

FAQ:

Vad betyder förkortningarna “AM” och “PM”?

Förkortningen “AM” står för ante meridiem och betyder före middag på latin. Det används för att markera tiden från midnatt till tolv på dagen. Förkortningen “PM” står för post meridiem och betyder efter middag på latin. Det används för att markera tiden från tolv på dagen till midnatt.

Hur används förkortningarna “AM” och “PM” i svensk tid?

I svensk tid används inte förkortningarna “AM” och “PM” i allmänt tal. Vi använder istället 24-timmarsklockan och säger helt enkelt klockslaget som det är, till exempel “kl. 10:00” för klockan tio på morgonen eller “kl. 20:00” för klockan åtta på kvällen.

Vilka länder använder 12-timmarsklockan med “AM” och “PM”?

Förkortningarna “AM” och “PM” används främst i engelskspråkiga länder som USA, Storbritannien och Kanada. Dessa länder använder 12-timmarsklockan som standard och markerar tiden med antingen “AM” för före middag eller “PM” för efter middag.

Varför används inte “AM” och “PM” i svensk tid?

I Sverige och många andra icke-engelskspråkiga länder används 24-timmarsklockan som standard. Detta gör att det inte finns något behov av att använda förkortningarna “AM” och “PM” eftersom tiden kan uttryckas på ett exakt sätt utan dem.

Vad är skillnaden mellan 12-timmarsklockan och 24-timmarsklockan?

En 12-timmarsklocka använder ett cykliskt system som går från 1 till 12 och repeteras två gånger per dygn. Den markerar tiden med antingen “AM” eller “PM” för att skilja mellan före och efter middag. En 24-timmarsklocka däremot, använder ett icke-cykliskt system som går från 0 till 23 och representerar varje timme på dygnet utan att behöva använda förkortningar eller markörer.

Hur kan jag konvertera tider från 12-timmarsklockan till 24-timmarsklockan?

För att konvertera tider från 12-timmarsklockan till 24-timmarsklockan behöver du bara lägga till 12 på alla tider efter middag. Till exempel, om klockan är 3 PM (efter middag), lägger du till 12 och får klockan 15:00. Om klockan är 9 AM (före middag), behöver du inte göra någon konvertering eftersom det redan är i 24-timmarsformat.

Finns det några andra sätt att markera tid före och efter middag?

Ja, det finns andra sätt att markera tid före och efter middag. Till exempel kan du använda förkortningarna “f.m.” (förmiddag) och “e.m.” (eftermiddag) eller de latinska termerna “ante meridiem” och “post meridiem”. Dessa används ibland i skriftligt språk, men är inte lika vanliga som “AM” och “PM”.