Vad Kallades De Gamla Grekerna - Portal hrvatskih arhitekata

Vad Kallades De Gamla Grekerna

Vad Kallades De Gamla Grekerna

De gamla grekerna, även kända som antika greker eller hellener, var en kultur och civilisation som blomstrade från cirka 8:e till 6:e århundradet f.Kr. på den grekiska halvön och öarna i Medelhavet. Deras inflytande sträckte sig långt utanför deras geografiska område och deras bidrag till konst, filosofi, vetenskap, politik och språk har haft en varaktig påverkan på den västerländska civilisationen.

Alla invånare i antikens Grekland kallades “hellener” eller “greker” och de delades in i olika stadsstater, var och en med sin egen regering och kultur. De mest berömda stadsstaterna var Aten, Sparta, Korint och Thebe. Beroende på var man bodde och vilken stad man tillhörde, kunde man vara atenare, spartan, korinther eller theban. Dessa stadsstater var ofta i konflikt med varandra men hade också gemensamma traditioner och en enhetande kultur.

Den grekiska civilisationen var mycket avancerad för sin tid och deras bidrag till konst och filosofi är välkända. De utvecklade en unik arkitekturstil som vi ser än idag i byggnader som Parthenon och de skapade tidigt teaterkonsten som fortfarande är mycket uppskattad idag. Filosofer som Sokrates, Aristoteles och Platon kom från antika Grekland och deras verk har varit fundamentala för filosofi och vetenskap.

Antikens greker är en av de mest fascinerande civilisationerna i historien och deras påverkan kan fortfarande kännas än idag. I denna artikel kommer vi att utforska deras historia, kultur, religion, politik och mycket mer. Läs vidare för att upptäcka allt du behöver veta om det antika Grekland.

Grekernas namn och ursprung

Namnet “greker”

Grekerna, eller “hellener” som de kallade sig själva, var en antik civilisation som härstammade från den grekiska halvön och de omkringliggande öarna. Namnet “grek” kommer från latinets “Graecus”, vilket i sin tur härstammar från det grekiska ordet “Γραικός” (Graikos).

Ursprung och migrationsrörelser

Grekiska civilisationen hade sitt ursprung i det minoiska och mykenska kulturområdet, som existerade under bronsåldern. Efter det minoiska imperiets fall på Kreta och mykenska civilisationens kollaps på det grekiska fastlandet, skedde det stora migrationsvågor av greker mot andra områden.

Den mest kända migrationsrörelsen var grekernas kolonisering av Medelhavsområdet, där de grundade städer och etablerade handelsnätverk på platser som Sicilien, Italien, Nordafrika och Mindre Asien. Denna period av grekisk kolonisering sträckte sig från 800-talet f.Kr. till 600-talet f.Kr.

Grekiska folkstammar

Folkstam Område
Achaier Peloponnesos
Ioner Jonien, Mindre Asien
Dorer Mellersta och Södra Grekland
Eoler Thessalien, Boiotien, Lesvos

Grekiska dialekter

De grekiska stammarna utvecklade också olika dialekter av det grekiska språket. De viktigaste dialekterna var dorisk, jonisk och eolisk.

Dorisk dialekt talades huvudsakligen i Mellersta och Södra Grekland, inklusive Peloponnesos. Jonisk dialekt var framstående i Jonien, Mindre Asien och eolisk dialekt talades i områden som Thessalien, Boiotien och Lesvos.

Trots de olika dialekterna kunde grekerna förstå varandra relativt väl och språket användes som en enhetande faktor mellan de grekiska stammarna.

Det antika Greklands geografi och klimat

Det antika Grekland hade en geografiskt varierad landskap med bergskedjor, öar och kustlinjer som sträckte sig över flera olika regioner. Denna geografi hade en stor påverkan på livet och kulturen i det antika Grekland.

Regioner i det antika Grekland

 • Attika: Denna region, där den berömda staden Aten låg, var en central del av det antika Grekland. Härifrån kom några av de mest framstående filosoferna och tänkarna.
 • Peloponnesos: En halvö söder om Attika som var hem till städer som Sparta och Korinth.
 • Epirus: En bergig region i nordvästra Grekland.
 • Makedonien: En region i norra Grekland som blev känd under Alexander den stores tid.
 • Öarna i Egeiska havet: Grekland har hundratals öar i Egeiska havet, varav några av de mest kända är Kreta, Rhodos och Lesbos.
You might be interested:  Vad Gör Man Vid Högt Blodsocker

Klimat

Klimatet i det antika Grekland varierade beroende på region. Generellt sett hade Grekland ett medelhavsklimat med milda, fuktiga vintrar och varma, torra somrar. Den geografiska mångfalden resulterade emellertid i några variationer i klimatet.

Geografiska funktioner

Det antika Grekland hade flera geografiska funktioner som påverkade dess kultur och samhälle. Några av de mest betydelsefulla inkluderar:

 1. Berg och bergsregioner: De många bergskedjorna som fanns i Grekland gjorde det till ett mycket kuperat land. Detta påverkade transport och handel samt isolerade många städer och stadsstater från varandra.
 2. Öar: Greklands många öar bidrog till dess sjöfarts- och handelstraditioner. Öarna skapade också en stark känsla av identitet för invånarna på varje ö.
 3. Kustlinje: Grekland hade långa kustlinjer som var viktiga för handel och kommunikation. Många städer grundades längs kusten och utvecklade därigenom en rik sjöfartskultur.

Slutsats

Det antika Grekland hade en geografiskt varierad landskap med bergskedjor, öar och kustlinjer. Detta påverkade på många sätt det antika grekiska samhället och dess kultur. Grekland hade också ett medelhavsklimat med milda vintrar och varma, torra somrar.

Grekiska religionen och dess gudar

Grekiska religionen var en polyteistisk tro som var central för det antika grekiska samhället. Gudarna spelade en viktig roll i både myter, kultur och vardagsliv. Här är några av de mest kända gudarna i den grekiska religionen:

Zeus

Zeus var den högste guden och härskade över de andra gudarna från Olympen. Han var gud över himlen, åskan och rättvisan.

Hera

Hera var Zeus fru och gudinna över äktenskapet och familjen. Hon var också beskyddare av kvinnor och var ofta avbildad med en krona och en påfågel.

Apollo

Apollo var guden över solen, musiken och poesin. Han var också känd som en förutsägelsegud och var en skicklig bågskytt.

Athena

Athena var klokskapens gudinna och skyddsgudinna av Athen. Hon var också gudinna över hantverk och konst och skyddade krigare i strid.

Poseidon

Poseidon var havets gud och härskare över jordbävningar och tsunamis. Han var också ansvarig för att skydda sjömän och fiskare.

Aphrodite

Aphrodite var kärlekens och skönhetens gudinna. Hon föddes ur havsskummet och hade förmågan att förföra både gudar och människor med sin skönhet och charm.

Hermes

Hermes var budbärarens gud och skyddade resenärer, handeln och tjuven. Han var också känd för sin snabbhet och smartness.

Hades

Hades var gud över underjorden och de dödas rike. Han var en av de tre bröderna Zeus och Poseidon och hade en hjälm som gjorde honom osynlig.

Dessa är bara några exempel på de många gudarna i den grekiska religionen. Varje stad och region i det antika Grekland hade sina egna gudar och helgedomar, och det fanns också gemensamma gudar som var vördade över hela Grekland. Religionen var en viktig del av det grekiska livet och påverkade allt från politik till konst och litteratur.

Demokratin i det antika Grekland

Introduktion

I det antika Grekland utvecklades ett av världens första demokratiska system. Det är viktigt att komma ihåg att det antika Greklands demokrati var annorlunda än dagens demokratiska system. I Grekland var det bara män som var medborgare som hade rätt att delta i politiken. I denna artikel kommer vi att utforska hur demokratin fungerade i det antika Grekland.

Stadsstaten Athen

Den mest kända stadsstaten som hade demokrati i det antika Grekland var Athen. Det var i Athen som begreppet “demokrati” först användes. Athen var en republik där medborgarna hade rätt att rösta och delta i politiska beslut.

Medborgarna i Athen samlades regelbundet i en plats som kallas för Pnyx. Där diskuterade de olika ärenden och fattade beslut genom omröstning. Detta kallas “folkmöte” och var en central del av den atheniska demokratin.

Medborgarskap och rösträtt

I det antika Grekland var inte alla invånare medborgare och hade rösträtt. Bara män över 18 år som föddes i Aten och hade föräldrar som var medborgare kunde bli medborgare. Slavar, kvinnor, och utlänningar hade ingen medborgarskap eller rösträtt.

Politiska ämbeten

I Athen hade medborgarna möjlighet att tjäna i olika politiska ämbeten. De kunde arbeta som domare, senatorer eller delta i en av de många politiska råden. De flesta politiska ämbeten var dock bara tillgängliga för en begränsad grupp medborgare.

Jämlikhet och rättvisa

Trots att bara ett fåtal människor hade möjlighet att delta i politiken, ansågs den atheniska demokratin vara relativt jämlik för sin tid. Beslut togs genom omröstning och varje medborgare hade rätt att delta i debatterna. Men det är viktigt att komma ihåg att denna demokrati inte var lika inkluderande som dagens demokratiska system.

Slutsats

Demokratin i det antika Grekland var revolutionerande för sin tid. De atheniska medborgarna hade möjlighet att delta i politiken genom att rösta i folkmöten och tjäna i olika politiska ämbeten. Även om demokratin var begränsad till en liten grupp människor, lade den grunden för moderna demokratiska system.

You might be interested:  Vad Börjar Seglingen Med

Grekiska filosofer och deras tankar

Grekiska filosofer och deras tankar

Sokrates

Sokrates var en av de mest inflytelserika filosoferna i det antika Grekland. Han var känd för sin socratiske metod, där han använde sig av dialog och ifrågasättande för att få människor att tänka och reflektera över sina åsikter och kunskap. Sokrates ansåg att kunskap var det viktigaste i livet och att självinsikt var nyckeln till att leva ett gott och rättfärdigt liv.

Platon

Platon var en elev till Sokrates och grundade Akademin, en av de första skolorna för filosofi. Han skrev om en mängd olika ämnen, men hans mest berömda verk är Republiken, där han framlade sin vision av den ideala staten och rättvisa. Platon ansåg att världen vi ser med våra ögon bara är en skuggbild av den verkliga världen av idéer, där allt är perfekt och odödligt.

Aristoteles

Aristoteles var en elev till Platon och grundade sin egen skola, Lyceum. Han var en av de mest inflytelserika filosoferna genom tiderna och skrev om en mängd olika ämnen, inklusive etik, politik, logik och naturvetenskap. Aristoteles ansåg att människan strävar efter lycka och att den bästa vägen att uppnå detta var genom att leva ett dygderikt liv och utöva förnuftet.

Epikuros

Epikuros var grundare av den filosofiska skolan Epikurismen. Han ansåg att det största goda var att uppnå en tillstånd av sinnesfrid och njutning. För att uppnå detta förespråkade han ett liv i enkelhet, utan överflöd eller överdrifter. Epikuros menade att det inte var önskvärt att jaga efter materiell rikedom eller ära, utan att man skulle sätta sin hälsa och välbefinnande i centrum.

Stoicismen

Stoicismen var en filosofisk rörelse grundad av Zenon från Citium. Stoikerna ansåg att människor skulle acceptera ödet och leva i enlighet med naturen. De trodde på dygd, att sträva efter att leva ett gott och rättfärdigt liv, och att inte låta yttre omständigheter påverka ens inre sinnesfrid. Stoikerna betonade även att vi inte kan kontrollera utanför vår kontroll, så vi bör fokusera på det som är inom vår makt att förändra.

Grekiska filosofer och deras tankar
Filosof Tanke
Sokrates Kunskap och självinsikt är nyckeln till ett gott liv.
Platon Den verkliga världen av idéer är perfekt och odödlig.
Aristoteles Lycka uppnås genom att leva ett dygderikt liv och utöva förnuftet.
Epikuros Det största goda är sinnesfrid och njutning genom enkelhet.
Stoicismen Acceptera ödet och leva enligt naturen, fokusera på det som är inom vår kontroll.

Konst och arkitektur i det antika Grekland

Mål och betydelse

Konst och arkitektur hade en stor betydelse i det antika Grekland och ansågs vara en viktig del av samhället. Det användes för att hylla gudar och hjältar, för att visa makt och rikedom, och för att skapa estetiskt tilltalande platser.

Arkitektur

Den grekiska arkitekturen var känd för sina harmoniska proportioner, symmetri och balans. Tempel var en av de vanligaste typerna av byggnader och var dedikerade till olika gudar och gudinnor. De var oftast kvadratiska eller rektangulära i form och hade pelare som stöd. De mest berömda exemplen på grekiska tempel är Parthenon i Aten och Heraion i Olympia.

Skulptur

Den grekiska skulpturen var känd för sin realism och detaljerade avbildning av mänskliga kroppar. Skulpturer användes för att hylla gudar, föreviga hjältar och framhäva mänsklig skönhet. De flesta skulpturer var gjorda av marmor och målades i färg. Några av de mest kända grekiska skulpturerna är Venus från Milo och Diskobolen.

Måleri

Det antika grekiska måleriet var framför allt känd för sina fresker som dekorerade väggarna i palats och offentliga byggnader. Målningarna avbildade ofta mytologiska och historiska scener, samt vardagliga livet. Tyvärr har få fresker bevarats till idag, men de som har överlevt ger oss en inblick i det antika grekiska måleriets skönhet och färg.

Konstnärer och verk

Under antiken var det vanligt att konstnärerna var anonyma och att verk tillskrevs en hel stad eller en gud. Trots detta känner vi till några kända konstnärer och deras verk från den tiden. Fidias var en framstående skulptör och arkitekt och ansvarade för byggandet av Parthenon. Polyklet var en annan skulptör och skapade bland annat den berömda skulpturen Diskobolen.

Slutsats

Konst och arkitektur i det antika Grekland var en viktig del av samhället och hade stor betydelse. Den grekiska konsten präglades av harmoni, realism och skönhet, och har fortsatt att inspirera och influera konstnärer och arkitekter genom seklerna.

De olympiska spelen och dess betydelse

De olympiska spelen var en av de mest ikoniska händelserna i det antika Grekland. De hölls vart fjärde år vid stadion i Olympia, och lockade deltagare från hela den grekiska världen.

Spelen hade en stor betydelse för grekerna. De var inte bara en sportevenemang, utan även en religiös festival tillägnad guden Zeus. Under spelen hedrades gudarna och det var vanligt att man offrade djur och bad till gudarna för framgång.

You might be interested:  Vad Är Psykisk Ohälsa

Sportsaktiviteter

De olympiska spelen erbjöd en rad olika sportaktiviteter. Här är några av de mest populära:

 • Spjutkastning
 • Stavhopp
 • Maratonlopp
 • Boxning
 • Brottning
 • Hästkapplöpning

Det var enbart män som fick delta i de olympiska spelen, och de tävlade nakna för att visa upp sina muskler och fysiska styrka.

Betydelse för samhället

De olympiska spelen hade en djup betydelse för det antika grekiska samhället. Spelen fungerade som en plattform för att främja fred och enighet mellan de olika stadsstaterna. Under spelen infördes “olympisk fred”, vilket innebar att alla krig och konflikter tillfälligt stoppades för att möjliggöra säkerheten och deltagandet i spelen.

Spelen var också tillfälle för handel och utbyte av idéer mellan olika kulturer och civilisationer. I Olympia kunde man ta del av konstverk, skulpturer och andra artefakter som visades upp under spelen.

Avskaffande och återupplivande

De olympiska spelen upphörde att hållas år 393 e.Kr., när de kristna kejsarna avskaffade de hedniska festivalerna. Därefter förbjöds spelen i flera hundra år.

Det dröjde ända till år 1896 innan de olympiska spelen återupplivades, denna gång i modern form. Sedan dess har spelen hållits vart fjärde år i olika städer runt om i världen och har blivit en av de mest prestigefyllda och uppmärksammade sportevenemangen i världen.

De olympiska spelen har alltså en lång och betydelsefull historia som sträcker sig ända tillbaka till det antika Grekland.

Handel och ekonomi i det antika Grekland

Handeln spelade en avgörande roll i det antika Grekland och var en viktig källa till ekonomisk tillväxt och kulturell utbyte. Grekisk handel sträckte sig över hela Medelhavet och till och med längre bort, vilket möjliggjorde import och export av varor till och från regionen.

Handelsvägar och sjöfart

Det antika Grekland hade flera viktiga handelsvägar, både landvägen och via havet. Landvägen användes främst för inrikes handel och förbindelser med grannländer. Sjöfart var dock den viktigaste och mest lönsamma handelsformen för grekiska köpmän.

 • Grekiska handelsfartyg, kända som triremer, användes för att transportera varor över Medelhavet.
 • Konstgjorda kanaler och hamnar byggdes för att underlätta handeln och göra det möjligt för grekiska fartyg att nå avlägsna marknader.
 • Greker använde också segelfartyg för att handla med länder längre bort, som Egypten och Persien.

Varor och handelspartners

Det antika Grekland exporterade och importerade ett brett utbud av varor genom handel med andra länder och kulturer.

 • Handel med Egypten möjliggjorde import av spannmål, bomull, papyrus och andra exotiska varor från det östliga Medelhavsområdet.
 • Greker handlade också med andra hellenistiska stater, som Makedonien, och exporterade produkter som keramik, olivolja, vin och textilier.
 • En annan viktig handelspartner var Persiska riket, som handelade med Grekland för varor som guld, silver och siden.

Ekonomiskt system och valuta

Det antika Grekland hade ett förhållandevis komplext ekonomiskt system med olika typer av ekonomisk verksamhet.

 • Basen i det grekiska ekonomiska systemet var jordbruket, där bönder odlade grödor, höll boskap och producerade livsmedel för försäljning.
 • Handel och sjöfart var en annan viktig del av ekonomin, och grekiska köpmän hade en stor roll i att transportera och sälja varor.
 • Grekland använde också olika valutor, inklusive mynt gjorda av guld, silver och brons.

Slutsats

Handeln och ekonomin spelade en betydande roll i det antika Grekland. Handeln möjliggjorde kulturellt utbyte och ekonomisk tillväxt. Genom handeln exporterades och importerades ett brett utbud av varor, och grekiska köpmän hade en viktig roll i att transportera och sälja dessa varor. Ekonomins bas var jordbruket, men handeln och sjöfarten var också viktiga delar av den grekiska ekonomin.

FAQ:

Vad menas med det antika Grekland?

Det antika Grekland syftar på perioden i den grekiska historien som sträcker sig från det 8:e århundradet f.Kr. till slutet av det 6:e århundradet f.Kr.

Hur kallades Grekland förr i tiden?

Grekland var tidigare känt som Hellas.

Vem var den mest berömda antika greken?

Den mest berömda antika greken är troligen filosofen Sokrates.

Varför var antika grekiska konstnärer så berömda?

Antika grekiska konstnärer var berömda på grund av deras exceptionella hantverk och estetiska skönhet, som ansågs vara banbrytande för sin tid.

Vilka var de viktigaste antika grekiska gudarna?

De viktigaste antika grekiska gudarna inkluderar Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus och Hermes.

Vilka var de största bidragen från det antika Grekland till mänskligheten?

Det antika Grekland bidrog med många viktiga idéer och uppfinningar, inklusive demokrati, filosofi, teater, vetenskapliga principer och olympiska spel.

Vilka typer av litteratur producerades under den antika grekiska tiden?

Under den antika grekiska tiden producerades olika typer av litteratur, inklusive episka dikter som Iliaden och Odysséen av Homeros, tragedier av författare som Aiskylos, Sofokles och Euripides, och filosofiska verk av tänkare som Platon och Aristoteles.