Vem Har Rätt Till Färdtjänst - Allt du behöver veta

Vem Har Rätt Till Färdtjänst

Vem Har Rätt Till Färdtjänst

Vem har egentligen rätt till färdtjänst och vilka regler gäller? Det är en fråga som många ställer sig, särskilt när det kommer till att få hjälp med resor för personer med funktionsnedsättningar. I denna artikel kommer vi att gå igenom de viktigaste punkterna om färdtjänst och vilka som kan ansöka om det.

Färdtjänst är en skattefinansierad transporttjänst som erbjuds till personer med funktionsnedsättningar som gör det svårt eller omöjligt för dem att använda sig av allmänna kommunikationsmedel. Det kan vara personer med nedsatt rörlighet, synnedsättning eller hörselnedsättning, eller personer med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar.

För att få tillgång till färdtjänst måste man uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier kan variera beroende på vilken kommun eller region man bor i, men det finns några gemensamma krav som i stort sett gäller över hela landet. Man måste vara folkbokförd i Sverige, vara över 20 år eller ha fyllt 18 år och vara förvärvsarbetande eller gå på heltidsstudier. Dessutom måste funktionsnedsättningen vara varaktig, det vill säga vara av bestående karaktär och inte bara tillfällig.

Det är viktigt att komma ihåg att färdtjänst är en rättighet och inte en förmån. Alla som uppfyller de rätta kriterierna har rätt att ansöka om färdtjänst och få tillgång till transporttjänsten. Det är kommunen eller regionens ansvar att se till att denna rättighet upprätthålls och att transporten fungerar smidigt för användarna.

Det är också viktigt att veta att färdtjänsten kan användas för olika ändamål. Det kan vara för att åka till och från arbete eller skola, för att besöka vårdinrättningar eller för att delta i fritidsaktiviteter. Det är upp till den enskilda personen att bestämma hur färdtjänsten används och vilka resor som behöver göras.

Sammanfattningsvis är färdtjänst en viktig transporttjänst för personer med funktionsnedsättningar. Genom att uppfylla vissa kriterier kan man ansöka om färdtjänst och få hjälp med resor som annars skulle vara svåra att genomföra. Det är viktigt att känna till reglerna och sina rättigheter för att kunna använda sig av denna tjänst på ett effektivt sätt.

Vem Har Rätt Till Färdtjänst

Färdtjänst är en offentlig tjänst som erbjuder transport för personer med funktionsnedsättning. Syftet med färdtjänsten är att underlätta och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att resa och delta i samhället på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Grundläggande krav

För att ha rätt till färdtjänst i Sverige måste man uppfylla vissa grundläggande krav. Dessa krav inkluderar:

 • Att ha en funktionsnedsättning som avsevärt försvårar resor med allmänna kommunikationsmedel
 • Att ha en fast bostad inom viss kommun
 • Att inte kunna resa med allmänna kommunikationsmedel på grund av funktionsnedsättningen

Tilläggskrav för färdtjänstresa

För att kunna nyttja färdtjänstens tjänster för resor krävs det att man även uppfyller vissa tilläggskrav. Dessa krav inkluderar:

 • Att resan är längre än ett visst avstånd som anges av färdtjänstens regler
 • Att det inte finns något annat alternativ att använda för resan
 • Att bokning av resan görs inom färdtjänstens tidsintervall och föreskrivna rutiner

Det är viktigt att notera att rätten till färdtjänst kan variera mellan olika regioner och kommuner i Sverige. Det bästa sättet att få mer information om rätten till färdtjänst är att kontakta sin lokala färdtjänstcentral eller kommun.

You might be interested:  Vem Vann Hela Sverige Bakar 2022

Regler och Krav

Här är några av de regler och krav som gäller för att kunna få färdtjänst:

 • Personen måste ha funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med vanlig kollektivtrafik.
 • Funktionsnedsättningen måste vara varaktig, vilket innebär att den förväntas pågå i minst tre år.
 • Personen måste vara folkbokförd i kommunen där färdtjänsten ska användas.
 • Ansökan om färdtjänst ska göras hos kommunen och det kan krävas intyg från läkare eller annan specialist vårdpersonal.
 • Färdtjänsten kan användas för resor inom kommunen samt till närliggande kommuner, om avståndet är rimligt.
 • Resan måste vara till nytta eller för nöjesändamål, som att besöka vänner eller delta i aktiviteter.
 • Personen måste anmäla behovet av färdtjänst i förväg och det kan finnas gränser för hur många resor som kan göras per dag eller vecka.
 • För att kunna nyttja färdtjänsten måste personen vara beredd att möta upp vid angiven tid och plats.

Dessa regler och krav kan variera något beroende på vilken kommun man bor i. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka regler som gäller för färdtjänst i den kommun man befinner sig i.

När och Var Kan Man Använda Färdtjänst

Färdtjänst är en service som erbjuds för personer med funktionsnedsättningar och som har svårt att använda vanlig kollektivtrafik. Färdtjänst kan användas inom ett geografiskt område och under specifika tider.

Tiderna för när färdtjänst kan användas varierar beroende på var du befinner dig. Generellt sett kan man använda färdtjänst inom området man är bosatt i eller har dittkort för. Tiderna kan vara olika för vardagar, helger och helgdagar.

Vanligtvis är färdtjänsttider begränsade till de tider när den vanliga kollektivtrafiken inte är tillgänglig eller begränsad. Det kan vara tidiga morgnar, sena kvällar eller vissa timmar på helgdagar.

För att använda färdtjänst behöver du boka din resa i förväg. Du kan vanligtvis boka färdtjänst genom att ringa till ett specifikt telefonnummer för färdtjänst i ditt område. Du behöver ge information om var du befinner dig och vart du ska åka. Du kan också behöva ange eventuella hjälpmedel du använder eller om du har några speciella behov.

Det är viktigt att komma ihåg att färdtjänst vanligtvis är en sista utväg för personer med funktionsnedsättningar och inte är avsedd att användas som en bekväm eller regelbunden transportmetod. Det är viktigt att utnyttja den vanliga kollektivtrafiken om det är möjligt.

Hur Ansöker Man Om Färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst måste du uppfylla vissa krav och följa en specifik process. Här är stegen för att ansöka om färdtjänst:

1. Kontakta kommunen

1. Kontakta kommunen

Först och främst måste du kontakta din kommun för att få information om ansökningsprocessen för färdtjänst. Du kan antingen besöka kommunens hemsida eller ringa till deras färdtjänstavdelning för att få mer information och ansökningsblanketter.

2. Fyll i ansökningsblanketten

När du har fått ansökningsblanketten måste du fylla i den noggrant och se till att du lämnar all nödvändig information. Det kan vara bra att ha till hands information om din funktionsnedsättning, din boendeadress och eventuella sjukdomar eller medicinska tillstånd som kan påverka din ansökan.

Vissa kommuner erbjuder även möjligheten att fylla i ansökningsblanketten online via deras webbplats. Detta kan vara ett enklare alternativ och kan spara tid.

3. Lämna in ansökan

Efter att du har fyllt i ansökningsblanketten måste du lämna in den till kommunen. Det kan finnas olika sätt att göra detta beroende på kommunen. Vissa kan kräva att du skickar in den per post medan andra kan erbjuda möjligheten att lämna in den personligen på kommunens kontor.

Se till att du lämnar in ansökan i god tid innan du behöver använda färdtjänsten. Det kan ta upp till flera veckor för kommunen att behandla din ansökan och besluta om du är berättigad till färdtjänst.

4. Beslut om färdtjänst

Efter att kommunen har behandlat din ansökan kommer de att fatta ett beslut om du är berättigad till färdtjänst eller inte. Du kommer att få ett skriftligt beslut hemskickat till dig med information om hur du kan fortsätta.

You might be interested:  Vem Var Gustav Vasa

Om din ansökan beviljas kommer du att få ett färdtjänstkort som du kan använda för att boka resor med färdtjänsten. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet och begära en omprövning.

Det är viktigt att komma ihåg att processen för att ansöka om färdtjänst kan variera mellan olika kommuner. Det är därför viktigt att kontakta din lokala kommun för den mest uppdaterade informationen om ansökningsprocessen.

Färdtjänstcentral Telefonnummer
Stockholm 08-123 456 78
Göteborg 031-123 45 67
Malmö 040-123 456 7

Vilka Kostnader Tillkommer

När du använder färdtjänsten är det viktigt att du är medveten om att det kan tillkomma vissa kostnader utöver själva resan. Här är några vanliga kostnader som du bör vara medveten om:

Egenavgift: Du kan bli debiterad en egenavgift för varje resa du gör med färdtjänsten. Egenavgiften kan variera beroende på din kommun och din inkomst. Det är bäst att kontakta din kommun för att få rätt information om egenavgiften.

Tilläggskostnader: Vissa resor kan innebära extra kostnader, till exempel om du behöver använda en större bil eller om du behöver assistans av fler än en person. Dessa tilläggskostnader kan också variera beroende på din kommun och dina särskilda behov.

Avbokningsavgift: Om du avbokar en resa inom en viss tid innan avresan kan det finnas en avbokningsavgift. Det är viktigt att vara medveten om dessa avgifter och att följa reglerna för avbokning.

Missad avresa-avgift: Om du inte befinner dig på den plats där fordonet hämtar dig inom en viss tid kan det finnas en avgift för missad avresa. Det är därför viktigt att vara på plats i tid för att undvika denna avgift.

Ändring av resedestination: Om du ändrar din resedestination efter att du har bokat din resa kan det finnas en ändringsavgift. Kontakta din kommun för att få rätt information om ändringsavgiften.

Dessa är bara några exempel på kostnader som kan tillkomma när du använder färdtjänsten. Det bästa sättet att undvika överraskningar är att kontakta din kommun och få all nödvändig information i förväg.

Observera: Denna information är generell och kan variera beroende på kommun och individuella omständigheter. Kontakta din kommun för att få exakt information om kostnaderna för färdtjänsten.

Regler För Medföljande Personer

Regler För Medföljande Personer

När det gäller färdtjänst har medföljande personer vissa regler att följa. Dessa regler är viktiga för att säkerställa en säker och smidig resa för alla inblandade.

En medföljande person får bara följa med på resan om de har ett giltigt skäl. Detta kan vara om den som beställer färdtjänsten behöver hjälp eller stöd under resan, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Den medföljande personen får inte ta upp en plats som skulle kunna användas av någon annan som är i behov av färdtjänst. Detta innebär att det kan finnas en gräns för hur många medföljande personer som tillåts på en och samma resa.

Det är också viktigt att den medföljande personen följer de regler och riktlinjer som gäller ombord på färdtjänstfordonet. Det kan innebära att man måste sätta på sig säkerhetsbälte, inte äta eller dricka under resan, eller följa andra säkerhetsregler.

Om den medföljande personen inte följer reglerna kan det leda till att de inte längre får följa med på färdtjänstresor. Det är viktigt att vara medveten om reglerna och följa dem för att säkerställa en trygg och effektiv färdtjänst för alla inblandade.

Vad Gör Man Om Man Vill Tidsbeställa Färdtjänst

Om du behöver resa med färdtjänst och vill boka en specifik tid för din resa, kan du följa följande steg:

 1. Kontakta din färdtjänstoperatör. Det kan vara antingen din kommun eller ett privat företag som ansvarar för färdtjänsten i ditt område. Du kan hitta deras kontaktinformation på kommunens webbplats eller genom att ringa kommunens växel.
 2. Meddela operatören vilken tid du önskar resa och varifrån och vart du vill åka. Var så tydlig som möjligt med adresser och eventuella förväntade stopp längs vägen.
 3. Operatören kommer att kontrollera tillgängligheten och försöka att boka in din resa på den önskade tiden. Om den tid du önskar inte är tillgänglig kan operatören föreslå ett annat tidpunkt som är närmast din önskade tid.
 4. Om du accepterar den föreslagna tiden kommer operatören att bekräfta bokningen och ge dig ett referensnummer. Var noga med att spara detta nummer för framtida referens.
 5. Om du behöver avboka eller ändra din bokning, var noga med att kontakta operatören i god tid. De kan ha olika regler för avbokning, så se till att följa deras riktlinjer.
You might be interested:  Vem Tror Du Att Du Är Kanal 5 2022

Det är viktigt att vara medveten om att tidsbeställningar kan vara begränsade och kräva förhandsvarsel. Kontrollera med din färdtjänstoperatör för specifika detaljer och regler som gäller för dig.

Ansvaret För Färdtjänsten

I Sverige är ansvaret för färdtjänsten uppdelat mellan olika aktörer. Huvudansvaret ligger på kommunerna, som är skyldiga att erbjuda färdtjänst till personer med funktionsnedsättning. Det är kommunens ansvar att se till att färdtjänsten bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

De flesta kommuner samarbetar med privata transportföretag eller har egna fordon för att utföra färdtjänsten. Det är kommunens ansvar att upphandla dessa tjänster och se till att de lever upp till de krav och regler som finns.

För att få rätt till färdtjänst måste man uppfylla vissa kriterier och göra en ansökan till kommunen. Kommunen har rätt att göra en bedömning av behovet och bevilja eller avslå ansökan. Om ansökan avslås har man möjlighet att överklaga beslutet.

Kommittén för färdtjänst

Det finns även en nationell kommitté för färdtjänst som har till uppgift att samordna och främja utvecklingen av färdtjänsten i Sverige. Kommittén tar fram riktlinjer och förslag på förbättringar och arbetar för att säkerställa att färdtjänsten är tillgänglig och av god kvalitet över hela landet.

Regler och rättigheter

Färdtjänsten omfattas av vissa regler och lagar som är viktiga att känna till. Till exempel har man rätt att få färdtjänst om man på grund av nedsatt rörelseförmåga inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Det finns även regler för maxtaxa och begränsningar i hur långt och hur ofta man kan åka med färdtjänsten.

Regel Beskrivning
Maxtaxa Det finns en gräns för hur mycket man kan betala per resa.
Restriktioner Det kan finnas begränsningar i hur långt och hur ofta man kan åka med färdtjänsten.

Det är viktigt att vara medveten om sina rättigheter och möjligheter när det gäller färdtjänsten. Om man upplever problem eller har frågor är det bäst att kontakta sin kommun för mer information.

FAQ:

Vem har rätt till färdtjänst?

Alla personer som på grund av permanent nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte kan resa med kollektivtrafiken har rätt till färdtjänst.

Hur ansöker man om färdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst måste du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till din kommun. Blanketten finns på kommunens webbplats eller kan hämtas på kommunens servicekontor.

Finns det några begränsningar för färdtjänst?

Ja, det finns vissa begränsningar för färdtjänst. Resorna får inte sträcka sig längre än vad som anses vara skäligt med hänsyn till din funktionsnedsättning och de resurser som finns tillgängliga. Dessutom kan det finnas vissa tidsbegränsningar för när färdtjänsten kan användas.

Hur betalar man för färdtjänstresorna?

Vanligtvis betalar du en avgift för varje resa med färdtjänst. Avgiften kan variera beroende på kommunen och din inkomst. Vissa kommuner erbjuder också möjligheten att köpa ett färdtjänstkort som ger dig en viss mängd resor per månad.

Kan man använda färdtjänst för att resa utanför sin kommun?

Ja, det är möjligt att använda färdtjänst för att resa utanför sin kommun. Du behöver dock ansöka om tillstånd för detta och det finns oftast vissa restriktioner och begränsningar för resande utanför kommunens gränser.

Vem har rätt till färdtjänst?

Alla personer med funktionsnedsättning som har svårt att resa kollektivt har rätt till färdtjänst. Det kan vara personer med rörelsehinder, synnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar.