Vem Kan Beställa Dödsfallsintyg - Allt Du Behöver Veta

Vem Kan Beställa Dödsfallsintyg

Vem Kan Beställa Dödsfallsintyg

Att förlora en älskad kan vara en svår och känslomässig tid. Utöver sorgen och att hantera begravningen kan det vara viktigt att avklara vissa administrativa uppgifter. En sådan uppgift kan vara att beställa ett dödsfallsintyg.

Ett dödsfallsintyg är ett officiellt dokument som bekräftar en persons död. Det används för olika ändamål, inklusive att stänga av den avlidnes bankkonton, häva abonnemang och ansöka om försäkringsersättning. Men vem kan egentligen beställa ett dödsfallsintyg? Vi kommer att gå igenom allt du behöver veta om detta ämne.

Vanligtvis är det den närstående till den avlidna personen som ansvarar för att beställa dödsfallsintyget. Det kan vara en familjemedlem, en partner eller en god vän. Det är viktigt att notera att du måste kunna bevisa din relation till den avlidna personen, till exempel genom att visa upp ett äktenskapsintyg eller ett vardagligt intyg.

Observera: Om du inte är en närstående släkting eller partner kan det vara mer komplicerat att beställa ett dödsfallsintyg. Du kanske behöver ha ett godkännande från närmaste släkting eller få rättlig behörighet för att genomföra detta.

När du har bekräftat din relation till den avlidne personen kan du istället di>

canska eller faxa din ansökan till Registreringskontoret för dödsfall i den kommun där personen avled. Kontakta den relevanta myndigheten för att få information om vilken dokumentation som krävs och hur du ska ansöka om ett dödsfallsintyg.

Det är viktigt att notera att det vanligtvis finns en avgift för att beställa ett dödsfallsintyg. Avgiften varierar beroende på land och kommun. Kontakta registreringskontoret för att få information om kostnaden och hur du betalar. Det kan vara något att tänka på och budgetera för när du planerar den avlidnes begravning och administrativa uppgifter.

Vem Kan Beställa Dödsfallsintyg

Att beställa ett dödsfallsintyg kan vara nödvändigt av olika skäl, och det är viktigt att veta vem som har behörighet att göra detta. I Sverige finns det strikta regler kring vem som kan beställa dödsfallsintyg, och det är bra att vara medveten om dessa innan man gör en beställning.

Närstående

De närmaste anhöriga till den avlidna personen har vanligtvis rätt att beställa ett dödsfallsintyg. Det kan vara make/maka, partner, barn, föräldrar eller syskon. Närstående kan behöva dödsfallsintyget för att hantera den avlidnas tillgångar, ordna med begravning eller för att lösa andra praktiska ärenden som uppstår efter en persons död.

Förmyndare

Om den avlidna personen hade en förmyndare, till exempel om de var minderåriga eller hade förklarats handlingsomförmögna, har förmyndaren rätt att beställa dödsfallsintyg. Förmyndaren kan vara en vårdnadshavare, gode man eller förvaltare.

Det kan finnas andra situationer där personer som inte är närmaste anhöriga eller förmyndare också kan beställa dödsfallsintyg. Det är viktigt att kontakta Skatteverket eller den lokala begravningbyrån för att få mer information och vägledning i sådana fall.

Det är också bra att komma ihåg att dödsfallsintyg vanligtvis behövs på flera olika platser, till exempel hos försäkringsbolag, banker eller myndigheter. Det är därför klokt att beställa flera kopior av dödsfallsintyget så att man har dem tillgängliga vid behov.

Sammanfattningsvis, de närmaste anhöriga och förmyndare har generellt sett rätt att beställa ett dödsfallsintyg. Det är viktigt att kontakta Skatteverket eller den lokala begravningsbyrån för att få rätt information och procedur för att beställa intyget.

Information om vem som har rätt att beställa dödsfallsintyg

För att kunna beställa ett dödsfallsintyg i Sverige måste sökanden vara en närstående till den avlidna eller ha ett giltigt skäl att begära intyget. Detta krav finns för att skydda den avlidnas integritet och förhindra missbruk av personlig information.

Närstående som har rätt att beställa ett dödsfallsintyg inkluderar:

 • Makes eller sambo
 • Barn
 • Föräldrar
 • Syskon
 • Andra nära släktingar

För att kunna beställa intyget måste sökanden kunna uppvisa identifikation och bevisa sin relation till den avlidna genom att tillhandahålla nödvändiga dokument, såsom identitetskort eller födelse- och släktbevis.

Om sökanden inte är en närstående måste de kunna visa upp ett giltigt skäl för att begära dödsfallsintyget. Exempel på giltiga skäl kan vara att vara juridiskt ansvarig för den avlidna personen, vara ansvarig för att reglera den avlidnas förmögenhet eller vara en auktoriserad företrädare för den avlidna.

Det är viktigt att notera att varje land kan ha olika regler och krav när det gäller att beställa dödsfallsintyg. Så om du befinner dig utanför Sverige och behöver beställa ett dödsfallsintyg, bör du kontakta rätt myndighet för att få korrekt information om processen och kraven.

Krav för att beställa dödsfallsintyg

För att kunna beställa ett dödsfallsintyg måste vissa krav vara uppfyllda. Dessa krav kan variera beroende på vilket land eller område där dödsfallet inträffade. Nedan beskrivs några vanliga krav som kan vara nödvändiga för att kunna beställa ett dödsfallsintyg:

1. Dödsattest

1. Dödsattest

För att beställa ett dödsfallsintyg krävs vanligtvis att en officiell dödsattest finns tillgänglig. Dödsattesten är utfärdad av läkaren som konstaterade dödsfallet och innehåller information om dödsorsaken och andra relevanta detaljer.

2. Personuppgifter om den avlidne

Det kan vara nödvändigt att ha vissa personuppgifter om den avlidne för att kunna beställa ett dödsfallsintyg. Det kan inkludera uppgifter som fullständigt namn, personnummer, födelsedatum och eventuellt tidigare adress.

Ett dödsfallsintyg är ett viktigt dokument som kan användas i olika sammanhang, såsom att stänga av den avlidnes bankkonto, förbättra försäkringsärenden eller slutföra arvslagen. Det är viktigt att kontrollera kraven och procedurerna för att beställa dödsfallsintyg i det specifika området där dödsfallet inträffade, eftersom de kan skilja sig åt.

Krav Beskrivning
Dödsattest En officiell dödsattest utfärdad av en läkare som konstaterade dödsfallet.
Personuppgifter om den avlidne Vissa personuppgifter om den avlidne, såsom namn, personnummer och födelsedatum.

Var kan man beställa dödsfallsintyg

Om du behöver beställa ett dödsfallsintyg finns det några olika platser du kan vända dig till.

 • Skatteverket: Du kan ansöka om ett dödsfallsintyg direkt hos Skatteverket. Du kan göra det antingen genom att gå till en av deras servicekontor eller genom att skicka in en ansökan per post eller digitalt.
 • Gravplatsförvaltningen: Om personen som har avlidit begravs på en kommunal eller kyrklig begravningsplats kan du också kontakta gravplatsförvaltningen för att beställa ett dödsfallsintyg.
 • Skattekontor: Ibland kan det vara möjligt att beställa ett dödsfallsintyg direkt från skattekontoret i den kommun där personen bodde. Detta kan variera beroende på kommunen, så det är bäst att kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.

Vid beställning av dödsfallsintyg är det viktigt att du har nödvändig information till hands, som personens personnummer, namn och adress. Avgifter kan också tillkomma för att utfärda ett dödsfallsintyg, så det kan vara bra att kontrollera detta i förväg.

Oavsett var du väljer att beställa dödsfallsintyget, se till att du har de rätta dokumenten och uppgifterna till hands för att underlätta processen.

Allt Du Behöver Veta

Här är all information du behöver veta om vem som kan beställa dödsfallsintyg och hur man går tillväga.

Vem Kan Beställa Ett Dödsfallsintyg?

Bara nära anhöriga till den avlidna personen kan beställa ett dödsfallsintyg. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar eller syskon. Man måste kunna bevisa sin släktskap med den avlidna personen, till exempel genom att visa upp ett födelse- eller familjebevis.

Hur Beställer Man Ett Dödsfallsintyg?

Det finns flera sätt att beställa ett dödsfallsintyg. Det enklaste sättet är att kontakta den kommun där personen avled. Man kan oftast beställa intyget via telefon eller genom att besöka kommunens kontor personligen. Ibland kan man även beställa intyget online genom kommunens hemsida.

När man beställer ett dödsfallsintyg måste man uppge den avlidnas namn och personnummer samt sin egen identitet och släktskap till den avlidna. Man kan även bli ombedd att uppge orsaken till beställningen och vad man planerar att använda intyget till.

Normalt sett tar det några dagar för kommunen att utfärda och skicka ut dödsfallsintyget. Ibland kan det gå snabbare om man besöker kommunens kontor personligen och betalar för en expressleverans.

Ett dödsfallsintyg är ett officiellt dokument och kan vara viktigt för olika ändamål, till exempel vid bouppteckning, försäkringsärenden eller för att avsluta abonnemang och medlemskap. Se till att ha flera kopior av dödsfallsintyget för att kunna skicka in original till olika sammanhang.

Om du har fler frågor om att beställa dödsfallsintyg kan du kontakta din lokala kommun för mer information.

Vanliga frågor om dödsfallsintyg

Här är några vanliga frågor och svar om dödsfallsintyg.

Vad är ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är ett officiellt dokument som bekräftar att en person har avlidit. Det innehåller viktig information om dödsorsaken, tidpunkten för dödsfallet och personuppgifter om den avlidne.

Hur kan jag få ett dödsfallsintyg?

Du kan få ett dödsfallsintyg genom att ansöka hos Skatteverket eller direkt hos begravningsentreprenören. Du behöver vanligtvis förse dem med uppgifter om den avlidne personen och eventuell identifikation.

Vem kan beställa ett dödsfallsintyg?

Normalt sett kan nära anhöriga till den avlidne personen beställa ett dödsfallsintyg. Det kan vara make/maka, barn, föräldrar eller syskon. Det kan också vara någon som har ett giltigt skäl att få tillgång till informationen på intyget, såsom advokat eller försäkringsbolag.

Märk: Kraven för att kunna beställa ett dödsfallsintyg kan variera beroende på land eller region. Kontrollera därför de specifika reglerna och förfarandena hos relevant myndighet.

Om du har fler frågor om dödsfallsintyg, rekommenderas att du kontaktar Skatteverket eller den lokala myndigheten som ansvarar för begravningar och dödsfall.

Viktiga dokument och uppgifter för att beställa dödsfallsintyg

För att kunna beställa ett dödsfallsintyg behöver du ha vissa viktiga dokument och uppgifter till hands. Här är vad du behöver veta:

 • Personuppgifter: Du behöver ha den avlidna personens fullständiga namn, personnummer och folkbokföringsadress.
 • Dödsdatum och plats: Du behöver kunna ange exakt datum och plats där personen avled. Om du inte har exakta uppgifter kan du behöva kontakta den ort där personen dog för att få rätt information.
 • Äktenskapsuppgifter: Om den avlidna personen var gift behöver du veta fullständiga namn och personnummer för den avlidnas make/maka.
 • Relationsuppgifter: Om den avlidna personen hade barn behöver du ha deras fullständiga namn och personnummer.
 • Legitimation: För att kunna beställa ett dödsfallsintyg behöver du kunna styrka din identitet. Se till att ha din legitimation och eventuellt andra viktiga dokument tillgängliga när du gör din beställning.

Genom att ha dessa dokument och uppgifter till hands kan du underlätta processen för att beställa ett dödsfallsintyg. Ta gärna kontakt med den myndighet eller organisation som ansvarar för att utfärda intyget för att få mer information om vilka specifika krav som gäller.

Priser och betalningsmetoder för dödsfallsintyg

Att beställa ett dödsfallsintyg kan innebära en viktig del av hanteringen efter en persons bortgång. Här följer information om priser och betalningsmetoder som kan vara bra att känna till.

Priser för dödsfallsintyg

Priset för ett dödsfallsintyg kan variera beroende på olika faktorer. I Sverige brukar kostnaden för ett dödsfallsintyg vara [ange genomsnittspriset]. Det är viktigt att notera att priset kan variera beroende på var du beställer intyget ifrån.

Du kan vanligtvis beställa dödsfallsintyg från det distrikt där personen avled. Det kan också finnas möjlighet att beställa intyget från församlingen eller sjukhuset där personen vårdades. Priset kan skilja sig åt beroende på vilken instans du väljer att beställa ifrån.

Betalningsmetoder för dödsfallsintyg

Vanligtvis kan du betala för dödsfallsintyg på följande sätt:

 • Kontant betalning vid besöket på distriktet, församlingen eller sjukhuset
 • Banköverföring
 • Swish-betalning

Det bästa är att kontakta den aktuella instansen för att få information om vilka betalningsmetoder som accepteras. Det kan vara bra att vara förberedd med eventuella nödvändiga dokument eller uppgifter vid betalningstillfället.

Det är viktigt att kontrollera de specifika kraven och betalningsmetoderna för att undvika fördröjningar eller problem under beställningsprocessen.

Sammanfattningsvis är priset för ett dödsfallsintyg vanligtvis fastställt av den aktuella instansen och kan variera beroende på var intyget beställs ifrån. Det finns vanligtvis flera betalningsmetoder att välja mellan, inklusive kontant betalning, banköverföring och Swish.

Hur lång tid tar det att få dödsfallsintyget

Dödsfallsintyg är en viktig dokumentation som behövs vid hantering av dödsfall och begravningar. Många undrar hur lång tid det tar att få dödsfallsintyget efter det att någon har avlidit.

Tidpunkten då man får dödsfallsintyget kan variera beroende på olika faktorer. I allmänhet kan det ta upp till två veckor att få det. Detta beror på att dödsfallen måste registreras och dödsorsaken måste fastställas innan dödsfallsintyget kan utfärdas.

Om det inte finns några komplikationer eller oklarheter kan processen gå relativt snabbt. Men om det finns behov av ytterligare undersökningar eller rättsmedicinska undersökningar kan det förlänga processen. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella helgdagar och semesterperioder som kan påverka tidsramen för att få dödsfallsintyget.

Det är bäst att kontakta den ansvariga myndigheten eller sjukvårdsinrättningen för att få mer specifik information om hur lång tid det kan ta att få dödsfallsintyget i det enskilda fallet. Det är också bra att vara förberedd och ha all nödvändig dokumentation till hands för att underlätta processen och undvika onödiga fördröjningar.

Sammanfattningsvis kan det ta upp till två veckor att få dödsfallsintyget, men det kan vara längre om det finns komplikationer eller om ytterligare undersökningar behövs. Det är bäst att kontakta den lokala myndigheten för att få mer exakt information om tidslinjen för att få dödsfallsintyget.

FAQ:

Vem kan beställa ett dödsfallsintyg?

Endast närmaste anhöriga till den avlidne kan beställa ett dödsfallsintyg. Det kan vara makar, barn, föräldrar eller syskon.

Vad behöver jag för att kunna beställa ett dödsfallsintyg?

För att kunna beställa ett dödsfallsintyg behöver du kunna uppvisa en giltig legitimation och vara en nära anhörig till den avlidne.

Hur kan jag beställa ett dödsfallsintyg?

Du kan beställa ett dödsfallsintyg genom att kontakta Skatteverket. De har en särskild avdelning som hanterar sådana ärenden. Du kan även beställa det online via Skatteverkets webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett dödsfallsintyg?

Tiden det tar att få ett dödsfallsintyg kan variera beroende på vart i landet du befinner dig. Generellt sett kan det ta upp till några veckor innan du får dödsfallsintyget.

Kan jag beställa ett dödsfallsintyg för en person som avled utomlands?

Ja, du kan beställa ett dödsfallsintyg för en person som avled utomlands. I sådana fall måste du kontakta den svenska ambassaden eller konsulatet i det berörda landet för att få hjälp med att ordna med intyget.

Vad är ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är ett officiellt dokument som bekräftar en persons död. Det innehåller information om personens identitet, dödsdatum, dödsorsak och andra relevanta uppgifter. Det används för olika ändamål, inklusive att avveckla den avlidnas bankkonton, pensionsplaner och försäkringar.

Vem kan beställa ett dödsfallsintyg?

Vanligtvis kan nära släktingar till den avlidna personen beställa ett dödsfallsintyg, inklusive make/maka, barn, föräldrar och syskon. Ibland kan en advokat eller en auktoriserad personelle representant också beställa intyget om de har ett giltigt skäl för det.