• PRINT
  • E-MAIL
A A A

raspisi

Trgovački kompleks K-2

Trgovački kompleks K-2
Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2
više...

International Velux Award

International Velux Award
Studentski natječaj "Light of tomorrow" - International Velux Award
više...

Holcim Awards

Holcim Awards
Holcim Awards natječaj je otvoren do 24.3.2014. godine za inovatine održive projekte!
više...

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
N A T J E Č A J za izradu idejnog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu
više...

Brick Award Hrvatska

Brick Award Hrvatska
NATJEČAJ za najbolju arhitektonsku realizaciju u Hrvatskoj u kojoj je korištena opeka
više...

Gradimo dalje!

Gradimo dalje!
N A T J E Č A J
Osjetite, ili se podsjetite pozitivne i zabavne strane modeliranja i gradnje za sve uzraste!
više...

Radeljević-Libertas

Radeljević-Libertas
N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA RADELJEVIĆ-LIBERTAS u Dubrovniku
više...

NP Krka, ulaz Lozovac

NP Krka, ulaz Lozovac
N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja ulaza LOZOVAC
više...

Past Forward

Past Forward
DAZ vam ponosno predstavlja početak drugog ciklusa Think Space programa - PAST FORWARD!
više...
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Kera Term
-
-